ОСНОВЕН

ФОНД

СБИРКА

КОЛЕКЦИЯ НА МУЗЕЯ

Основен фонд – съдържа придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват.

Г. М. 1. Ръкопис – Писмо на Гео Милев до Кирил Кръстев за абониране на сп. „Der Sturm”, обикновен лист с размер 12, 5 см. на 19 см., в долния и горния край откъснат неправилно.

Г. М. 2. Ръкопис на стихотворенията „Изневяра” и „Среща” от Август Щрам, превод на Гео Милев, обикновен лист с размер 12, 5 см. на 18, 5 см. в средата прегънат и скъсан.

Г. М. 3. Ръкопис – бележка на Гео Милев върху обикновен лист с размер 12 см. на 20, 5 см., в долния край откъснат неправилно.

Г. М. 4. Ръкопис с мастило на „Вакханална песен” от Рихард Демел с автограф на Гео Милев и дата 8 май 1922 – София. Една страница и половина, запазен и залепен на корава тъмносиня корица.

Г. М. 5. Ръкопис с мастило на „Andante amoroso”, две страници с размери 14 см. – 25 см., запазени и залепени на корава тъмносиня корица.

Г. М. 6. Картичка – отворена от Гео Милев до баща му Мильо Касабов, дата 12 юни 1919 год. За издаването на „Хамлет” и закупуването на хартия. Размер на писмото – 9 см. на 14 см. Прегънато в средата и ъгълчетата, написана с мастило.

Г. М. 7. Картичка – отворена от Гео Милев до баща му Мильо Касабов, дата 4 април ( без година ) за изпращане на пари и закупуване на хартия. Писмото е с размер 9 см. на 14 см., прегънато в левия горен и долен ъгъл, написана с мастило.

Г. М. 8. Картичка – отворена от Гео Милев до баща му Мильо Касабов, дата 12 септември 1919, София, написана с химически молив, отнася се за изпращане на пари. Писмото е с размер 9 см. на 14 см. Ръкописът на много места е зацапан.

Г. М. 9. Картичка – отворена, от Гео Милев до баща му Мильо Касабов, дата 26 юни 1919, София , написана с мастило, отнася се за изпращане на пари. Писмото е с размер 9 см. на 14 см. Запазена, на някои места с жълти петна по хартията.

Г. М. 10. Картичка – отворена от Гео Милев до баща му Мильо Касабов, дата – 31 декември 1919, написана с мастило, а адресът е с химически молив, отнася се до уреждане на финансови сметки. Писмото е с размер … см. на 14 см. Запазена на някои места на гърба, мастилото зацапано.

Г. М. 11. Заявление – от Гео Милев до Пенсионния съвет при Финансовото министерство – София. Описва състоянието си и моли поставянето му в по-горна инвалидна категория. Дата…………….1921, София. Написано е на два листа за заявление, съединени и в двата странични края. Листовете са силно накъсани.

Г. М. 12. Албум – съставен, написан и художествено оформен от Гео Милев и подарен на другарката му Мила Гео Милева. Съдържа четири листа прикрепени към тъмна корица с червена копринена панделка. Корицата е украсена с разноцветни звезди, разположени под ъгъл и надпис с жълт бронз. Гео Милев – Берлин 1918. Поместени са стихотворенията: „Пролог”, „Утеха”, „Вечер”, „Ainsi soit – il”, „Химна” и „Последна елегия”. Албумът е с размер 26, 5 см. на 15 см.; краищата на корицата са начупени и накъсани. Изложен в експозиционна зала – 24 февруари 1988.

Г. М. 13. Картичка – отворена, от Гео Милев до Кирил Кръстев, дата 30 януари 1923, София, размер 14 см. на 8, 5, в ъглите начупена. Написана с лилаво мастило.

Г. М. 14. Картичка – отворена, от Гео Милев до Кирил Кръстев, без дата, написана с мастило, отнася се за абониране на сп. „Der Sturm”, размери 14 см. на 8, 5 см. в ъглите начупено.

Г. М. 15. Картичка – отворена, от Гео Милев до Кирил Кръстев, дата 3 април 22 г., София, разисква върху дух и материя, размери 14 см. на 9 см. Написана е с химически молив на много места изтрит, ъглите на писмото подгънати и закъсани.

Г. М. 16. Картичка – отворена, от Гео Милев до Кирил Кръстев, дата 1 август 1923, София, отнася се до уреждане на авторско право, написано е с мастило, размери 14 см. на 8, 5 см., ъглите на писмото пречупени.

Г. М. 17. Писмо на Гео Милев до Кирил Кръстев, без дата, отнася се до сп. „Der Sturm”, написано с мастило на обикновен гладък лист, в горния и долния край грубо откъснат, на много места прегънато, размери 12 см. на 22 см.

Г. М. 18. Писмо на Гео Милев до Кирил Кръстев, дата 8 май 1922, София. Отнася се до изнасяне на две сказки в Ямбол, написано е с мастило на бланка от „Везни”, размери 11, 5см. на 23 см., листа на много места е начупен.

Г. М. 19. Писмо на Гео Милев до Кирил Кръстев, дата 5 юли 1923, София. Отнася се до заплащане на авторско право за публикувано стихотворение от сп. „Der Sturm”, написано е с мастило на бланка от Везни, размери 11см. на 22 см.

Г. М. 20. Писмо на Гео Милев до Кирил Кръстев, дата 25 юни 1922, София, отнася се до превръщането на книгоиздателство „Везни” в кооперативно дружество „Везни”, написано е на пишеща машина върху обикновен гладък лист с размер 21 см. на 34 см., нагънат на много места и в краищата закъсан.

Г. М. 21. Картичка – отворена, от Гео Милев до Ив. Хаджихристов, дата 24 юли 1919, София, отнася се до изпращане на стихове, написана е с мастило, размери 9 см. на 14 см., ъглите прегънати.

Г. М. 22. Картичка – отворена, от Гео Милев до Ив. Хаджихристов, дата 4 юли София, отнася се до преминаване на Хаджихристов в София на работа, написана е с мастило, размер 8, 5 см. на 14 см., ъглите начупени.

Г. М. 23. Картичка – отворена, от Гео Милев до Мильо Касабов, отнася се до излизане на книги от книгоиздателство „Везни”, написана е с мастило, размер 8, 5 см. на 14 см. Краищата подгънати и закъсани.

Г. М. 24. Медицински акт № 927, съставен от инвалидна медицинска комисия, дава светлина върху здравословното състояние на поета, написан е с лилаво мастило върху формуляр, размери 21 см. на 34 см., в краищата силно нагънат и накъсан.

Г. М. 25. Рисунка на Гео Милев с черен туш върху гладка плътна хартия, представлява образ на човек, размери 5 см. на 10 см., в ъглите пречупена.

Г. М. 26. Лист от тетрадка с рисунки на Гео Милев, представляват образи на мъже, размери 16, 5см. на 21 см. Ъглите подгънати и едната страна накъсана.

Г. М. 27. Рисунка, „Монах”, Гео Милев, с черен туш върху обикновен лист, цял ръст, размери 6, 5 см. на 10 см. Ъглите подгънати, полето замърсено с жълти петна.

Г. М. 28. Рисунка, Гео Милев, „Монах”, глава, в анфас – по превода му „Манастира” от Ем. Верхарн, нарисувана върху лист от тетрадка, размери 16, 5см. на 21 см.; ъглите начупени и в страни разкъсан.

Г. М. 29. Автопортрет, Гео Милев. Рисуван с молив върху лист от тетрадка, размери 16, 5 см. на 21см.; ъглите прегънати и страните закъсани.

Г. М. 30. Попивателна – ползвана от Гео Милев – с рисунки – маймуна и глава на животно, състои се от две парчета с размери 10 см. на 24, 5 см. и 12 см. на 10 см.; краищата силно разкъсани.

Г. М. 31. Снимка на Гео Милев с юнашко дружество, цял ръст като дете. Снимката е много похабена от влага, образите са неясни.

Г. М. 32. Снимка на семейството на Гео Милев – Гео Милев, Мила Гео Милева и двете им дъщери Леда и Бистра – всички в седнало положение, размер 8 см на 11см., на много места пречупена и зацапана с жълти петна, чернобяла.

Г. М. 33. Снимка на семейството на Мильо Касабов – Мильо Касабов, Анастасия Касабова, Гео Милев, Борис Касабов, Евгения Касабова, Пенка Касабова, Веса Касабова, Мара Касабова и двете баби, които са живеели в семейството; размери 20 см. на 24, 5см., ъглите пречупени и закъсани, чернобяла.

Г. М. 34. Снимка на Мильо Касабов. Профил до кръста – размери 7 см. на 11 см.; на много места снимката е изтрита или издраскана като са останали бели петна.

Г. М. 35. Снимка на семейство Гео Милеви – Гео Милев и Мила Гео Милеви, размер 7 см. на 11 см. Краищата силно начупени и закъсани, чернобяла.

Г. М. 36. Снимка на семейство Мильо Касабов – Мильо Касабов и Анастасия Касабова, чернобяла, цял ръст, размери 16, 5 см. на 11 см., левия горен ъгъл скъсан и залепен.

Г. М. 37. Снимки, направени при откриване на документалната част към музея през август 1957, размери 8 см. на 13 см., запазени – (Прехвърлен в НСФ под № 641.

Г. М. 38. Снимка на дъщерите на Гео Милев – Леда Милева и Бистра Аврамова като малки в седнало положение, размери 24 см. на 36 см., ъглите подгънати.

Г. М. 39. Портрет. Гео Милев. Пирография, направен от троянски майстор за мострения панаир – Пловдив, 1936, Размери 20 см. на 25 см., зацапан с петна от вода (прехвърлен в НСФ под №642).

Г. М. 40. Снимка на семейството на Мильо Касабов – Мильо Касабов, Анастасия Касабова и двете баби живяли с тях, размер 11 см. на 17 см., ъглите пречупени и скъсани, през средата пречупена, чернобяла.

Г. М. 41. Касиев, д – р Григор. Ръководство за изучаване на немски език, Псевдоним на Гео Милев, Книгоиздателство М. Касабов – Стара Загора, 1919, стр. 68.

Г. М. 42. Милев, Гео. Жестокият пръстен. Стихове, Везни, София, МС.М.Х.Х – печат на Придворната печатница – София.

Г. М. 43. Милев, Гео. Жестокият пръстен. Стихове, Везни, София – М.С.М.Х.Х – печат на Придворната печатница – София.

Г. М. 44. Милев, Гео. Театрално изкуство. Студия, статии и критики, Нов свят, 1942, 160.

Г. М. 45. Милев, Гео. Алманах Везни. Литературен сборник – книгоиздателство Везни, Стара Загора – София, 1923, стр. 104 с автограф на Гео Милев.

Г. М. 46. Милев, Гео. Жестокият пръстен. Везни, София, М.С.М.Х.Х., с автограф на Гео Милев.

Г. М. 47. Милев, Гео. Антология на българската поезия. Второ издание, София, 1940, печатница В. Иванов – София, стр. 194, без корици на отделни места.

Г. М. 48. Милев, Гео. Панихида за поета П. К. Яворов. Везни, МС.М.XІІ , запазена, стр. 7, написана в края на 1914.

Г. М. 49. Милев, Гео. Кръщение с огън и дух. Революционна анталогия, София, 1945, запазена, стр. 62.

Г. М. 50. Милев, Гео. Кръщение с огън и дух. Революционна антология, София, 1945, запазена с автограф на Анастасия Касабова, стр. 62.

Г. М. 51. Милев, Гео. Кръщение с огън и дух. Революционна антология, издание на Общо работническо кооперативно д – во Освобождение – София, 1923, запазена, стр. 80.

Г. М. 52. Милев, Гео. Кръщение с огън и дух. Революционна антология, издание на Общо работническо кооперативно д – во Освобождение, София, 1923, кориците много зацапани и скъсани, ъглите подгънати, стр. 80.

Г. М. 53. Милев, Гео. Панихида за Яворов. Везни, М.С.М.Х.Х, 1914, печатница Светлина – Стара Загора, запазена, стр. 7.

Г. М. 54. Милев, Гео. Антология на жълтата роза. Книгоиздателство Везни, Стара Загора – София, запазена, стр. 76.

Г. М. 55. Милев, Гео. Антология на жълтата роза. Книгоиздателство Везни, Стара Загора – София , с автограф на Гео Милев, кориците откъснати, ъглите подгънати, стр. 76.

Г. М. 56. Милев, Гео. Антология на жълтата роза. Книгоиздателство Везни. Стара Загора – София, стр. 76, запазена.

Г. М. 57. Милев, Гео. Иконите спят. Пет вариации на народни песни, София, 1922 г., запазена, стр. 18.

Г. М. 58. Милев, Гео. Експресионистично календарче. Книгоиздателство Победа – София, 1921, стр. с автограф на К. Кръстев, без корица.

Г. М. 59. Милев, Гео. Експресионистично календарче. Книгоиздателство Победа, София, 1921,без корици.

Г. М. 60. Милев, Гео. Алманах Везни. Книгоиздателство Везни, Стара Загора – София, 1923, липсват стр. 50 – 55, 58 – 63, 66 -79, 82 – 95, стр. 104.

Г. М. 61. Милев, Гео. Алманах Везни. Книгоиздателство Везни, Стара Загора – София, 1923, без корици, стр. 104.

Г. М. 62. Милев, Гео. Алманах Везни. Книгоиздателство Везни, Стара Загора – София, 1923, подвързана, стр. 104.

Г. М. 63. Милев, Гео. Театрално изкуство. Книгоиздателство Везни, Стара Загора, запазена, 1918, стр. 36.

Г. М. 64. Милев, Гео. Театрално изкуство. Книгоиздателство Везни, Стара Загора, 1918, подвързана, стр. 36.

Г. М. 65. Милев, Гео. Български литературни портрети. Книжарница Нов свят, 1914, стр. 63, запазена.

Г. М. 66. Милев, Гео. Стихове в проза. Книжарница Нов свят, 1942, запазена, стр. 32.

Г. М. 67. Милев, Гео.Театрално изкуство. Студии, статии и критики, Нов свят, 1942, запазена, стр. 160

Г. М. 68. Боало, Поетично изкуство. Превод на Гео Милев под псевдоним Б. Лавров, книгоиздателство Везни, Стара Загора, запазена, стр. 50.

Г. М. 69. Боало. Поетично изкуство. Превод на Гео Милев под псевдоним Б. Лавров, книгоиздателство Везни, Стара Загора, запазена, стр. 50.

Г. М. 70. Милев, Гео. Лирични хвърчащи листове. Преводи от произведения на Маларме, Демел, Верхарн, Верлен, Ницше, книгоиздателство М. Касабов, Стара Загора, 1915, запазена.

Г. М. 71. Маларме, Ст. Иродиада. Превод на Гео Милев. Кн. първа от Лиричните хвърчащи листове, книгоиздателство М. Касабов, Стара Загора, 1915, с автограф на Гео Милев и Кир. Кръстев, запазена.

Г. М. 72. Блок, Дванадесетте. Революционна поема. Превод на Гео Милев, Везни, 1921, с автограф на Гео Милев, подарена на писателя К. Константинов, запазена.

Г. М. 73. Блок, Ал. Двенадцать скифы. Художественое издательство мишень 13, rue Bonaparte, Paris с автограф на писмото К. Константинов, който я е дал на Гео Милев и той е направил превода си от нея.

Г. М. 74. Софокъл, Едип цар. Превод на Гео Милев, издава Хемус, А. Д. за книгопечатане и издателство, 1925, запазена, стр. 96.

Г. М. 75. Гьоте, Егмонт. Превод Гео Милев. Издава Хемус А. Д. за книгопечатане и издателство, София, 1921, запазена, стр. 81.

Г. М. 76. Гьоте, Клавиго. Превод на Гео Милев. Издава Хемус А. Д. за книгопечатане и издателство, София, запазена, стр. 60.

Г. М. 77. Хайне, Х. Избрани песни и романци, Превод на Гео Милев, книгоиздателство Цвят, София, 1919, запазена, стр. 60.

Г. М. 78. Достоевски, Ф. М. Идиот. Част 1 и 2. Превод на Гео Милев и Дим. Бабев, книгоиздателство Цвят, 1921, София, колите разделени и края на листовете подигнати и закъсани, стр. 159.

Г. М. 79. Пушкин, А. С. Каменният гост. Превод на Гео Милев, книгоиздателство Знание, София , запазена, стр. 46.

Г. М. 80. Милев, Гео. Антология на българската поезия. Издание Филип Чипев, София, запазена, стр. 203.

Г. М. 81. Сп. Борба. Стих. Марсилеза от Руже де Лил, превод на Гео Милев, год 1, кн. 7 от 1 април 1914, стр. 386 – 388.

Г. М. 82. Хайне, Х. Силезките тъкачи. Превод на Гео Милев. Борба, кн. 5, год 1 от 1 февруари 1914, запазена, стр. 257.

Г. М. 83. Бакалов, Георги и др. Борба. 1913 г. /1914, поместени преводи на Гео Милев, 10 книжки – почти всички са без последна корица, кн. 1, 2, 4 – 1913; 4, 5 – 10, 1914.

Г. М. 84. Верхарн, Емил. 16 поеми. Превод на Гео Милев, издателство Везни, М.С. М. Х. Х, запазена, стр. 22.

Г. М. 85. Метерлинк, М. Горещи цветарници. Превод на Гео Милев, избрани поеми и песни, книгоиздателство Везни, 1920, запазена, стр. 40.

Г. М. 86. Верхарн, Емил. Четири поеми. Превод на Гео Милев – Лирични хвърчащи листове, трета кн., 1915, запазена, стр. 15.

Г. М. 87. Верлен, Пол. Мистични разговори. Превод на Гео Милев, Лирични хвърчащи листове, четвърта кн., 1915, запазена, стр. 15.

Г. М. 88. Маларме, Ст. Иродиада. Превод на Гео Милев, Лирични хвърчащи листове, първа кн., 1915, запазена, стр.15.

Г. М. 89. Демел, Рих. Преображенията на Венера. Превод на Гео Милев Лирични хвърчащи листове, втора кн., 1915, запазена., стр. 15.

Г. М. 90. Ницше, Фр. Дионисиеви дитирамби. Превод на Гео Милев. Лирични хвърчащи листове, 5 книжка, петна от вода и пробождана с кабари, стр. 15.

Г. М. 91. Хайне, Х. Избрани песни и романци. Превод на Гео Милев, книгоиздателство Цвят, София, 1919, подвързана, стр. 60.

Г. М. 92. Бойер, Й. Великият глад. Превод на Гео Милев, изд. мозайка от знаменити съвременни романи, София, запазена, подвързана, стр. 236.

Г. М. 93. Банг, Херман . Сред пътя. Превод на Гео Милев, изд. Мозайка от знаменити съвременни романи, София, подвързана, стр. 118.

Г. М. 94. Милев, Гео. Септември. Поема, разпространявана нелегално в град Стара Загора преди 9 сетември 1944. Написана е на пишеща машина от Константин Коняров, без корици, стр. 24.

Г. М. 95. Милев, Гео. Септември. Поема. Изд. Септемврий 1944, София, запазена, стр. 20.

Г. М. 96. Милев, Гео. Септември. Поема. Ръкопис на Мильо Касабов, баща на Гео Милев, листовете прегънати в средата и ъглите, 21 / 17 см. стр. 5.

Г. М. 97. Милев, Гео. Септември. Поема. Преведена на китайски върху тънка хартия – 26 / 20 см. Преводът е направен от есперанто от младия китайски поет Елтунко, прегъната е на три пъти в средата.

Г. М. 98. Снимка от посмъртната маска на Шекспир, 13 / 18, прегъната в долния край 17, 5/ 11 см.

Г. М. 99. Снимка, групова, с Гео Милев, ШЗО, 1916, 19 / 13, запазена.

Г. М. 100. Снимка, групова, с Гео Милев, ШЗО, 1916, 19 / 13, запазена.

Г. М. 101. Пощенска картичка с лика на Шекспир, 9 / 14, пожълтяла, прегъната.

Г. М. 102. Снимка на Мильо Касабов с членовете на въздържателното дружество в Стара Загора, 14 / 9, запазена.

Г. М. 103. Портрет на Гео Милев, рисуван от М. Мецгер, приятел на поета, за „Антологията българска поезия”, 1925, черно клише на потъмнял картон, 19 / 24, запазен.

Г. М. 104. Снимка на Гео Милев с жена му Мила Гео Милева, цял ръст , в стая, 17 / 23, запазена.

Г. М. 105. Снимка на Гео Милев, с военна униформа, до кръста, 18 / 24, запазена.

Г. М. 106. Карикатура на Гео Милев на рисувателна хартия, цветна, 95 / 65 см.

Г. М. 108. Писмо от книгоиздателство „Везни”, оризова хартия – 9 / 16, до Иван Хаджихристов.

Г. М. 109. Писмо от книгоиздателство „Везни” до Иван Хаджихристов от 1919, печатано на пощенски лист.

Г. М. 110. Верхарн, Емил. Ковачът. Превод на Гео Милев, два напечатани листа от списание.

Г. М. 111. Верлен, Пол. Избрани стихотворения. Превод на Гео Милев. Книжка, малък формат с отлепена корица и страници, с автограф и посвещение.

Г. М. 112. Верлен, Пол. Избрани стихотворения. Превод на Гео Милев. Подвързана книжка, издание на издателство Везни.

Г. М. 113. Блок, Ал. Дванадесетте. Превод на Гео Милев. Голям формат. Издание на книгоиздателство Везни 1921, едната подвързана.

Г. М. 114. Пшибишевски, Станислав. Афоризми и прелюдии. Превод на Гео Милев. Книжка. Среден формат, издание на книгоиздателство Везни, 1921.

Г. М. 115. Стриндберг, А. Опиянение. Превод на Гео Милев. Трагедия. Среден формат, подвързана.

Г. М. 116. Байрон, Манфред. Превод на Гео Милев. Среден формат. Подвързана, книгоиздателство Везни.

Г. М. 117. Верхарн, Емил. Поеми. Превод. Авторизиран на Гео Милев. Среден формат, неподвързана, издание на книгоиздателство Везни, 1923.

Г. М. 118. Верхарн, Емил. Поеми. Превод на Гео Милев. Обикновен формат, неподвързана, издание на издателство Ив.Коюмджиев, София.

Г. М. 119. Верхарн, Емил. Поеми. Превод на Гео Милев. Обикновен формат, неподвързана, издание на издателство Ив. Коюмджиев, София.

Г. М. 120. Боало. Поетическо изкуство. Превод на Б. Лавров / Гео Милев/, издание на издателство Везни, среден формат, подвързана.

Г. М. 121. Демел, Рихард. Преображенията на Венера. Превод на Гео Милев. Издание Лирични хвърчащи листове : втори, голям формат, неподвързана.

Г. М. 122. Програма за преведената и поставена от Гео Милев пиеса на Ернст Толер Масса – човек.

Г. М. 123. Стриндберг, А. Мъртвешки танц. Превод на Гео Милев. Издание на книгоиздателство Везни, среден формат, подвързана.

Г. М. 124. Стриндберг, А. Мъртвешки танц. Превод на Гео Милев. Издание на книгоиздателство Везни, среден формат, неподвързана.

Г. М. 125. Метерлинк, М. Горещи цветарници. Превод на Гео Милев. Издание на книгоиздателство Везни, 1920, обикновен формат, подвързана.

Г. М. 126. Роденбах, Ж. Мъртвият Брюге. Превод на Гео Милев. Издание на книгоиздателство Везни, среден формат, подвързана.

Г. М. 127. Роденбах, Ж. Мъртвият Брюге. Превод на Гео Милев. Издание на книгоиздателство Везни, среден формат, неподвързана.

Г. М. 128. Некролог за Гео Милев, издаден от близките му една година след изчезването му.

Г. М. 129. Пшибишевски, Станислав. Шопен и Ницше. Превод на Дим. Велев. Издателство Везни. Среден формат, подвързана.

Г. М. 130. Пшибишевски, Станислав. Шопен и Ницше. Превод на Дим. Велев. Издателство Везни, среден формат, неподвързана.

Г. М. 131. Стоян Райнов, Издателство Везни. Малък квадратен формат, неподвързана.

Г. М. 132. Шатобриян, Последният Абенсираж. Превод М. Димова. Издателство Везни, среден формат, неподвързана.

Г. М. 133. Якобсен, Могенс. Превод Н. Толчев. Издателство Везни. Среден формат, подвързана.

Г. М. 134. Тагор, Рабиндранат. Читра. Превод на Цв. Драговоров, Издателство Везни. Среден формат, подвързана.

Г. М. 135. Райнов, Н. Източно и западно изкуство. Издателство Везни. Среден формат, подвързана.

Г. М. 136. По, Едгар Алан. Избрани поеми. Превод Г. Михайлов. Издателство Везни. Широк формат, скъсана черна кора.

Г. М. 137. Роденбах, Мъртвият Брюге. Афиш за книгата. Издателство Везни. Жълти листове 11 / 46, сгънати.

Г. М. 138. Плик на Издателство Везни, сив 11 / 18.

Г. М. 139. Уайлд, Оскар. Упадък на лъжата. Превод Л. Стоянов. Издателство Везни, среден формат, подвързана.

Г. М. 140. Китайски новели и легенди. Превод В. Бояджиева. Издателство Везни. Среден формат, подвързана.

Г. М. 141. Бланка за отворено писмо. Издателство Везни. Червена плътна хартия, 8 / 16.

Г. М. 142. Писмо до абонатите. Издателство Везни, написано на тънка хартия, 21 / 33.

Г. М. 143. Албумче за рисуване с акварел. Издателство Мильо Касабов в Стара Загора, 7 / 95.

Г. М. 144. Рекламно писмо за Мъртвият Брюге, Издателство Везни.

Напечатано, 12 / 19.

Г. М. 145. Рекламно писмо за Антология на жълтата роза. Издателство Везни. Напечатано, 19, 5 / 26.

Г. М. 146. Рекламен афиш за Горещи цветарници. Издателство Везни. Виолетова хартия, 18 / 4.

Г. М. 147. Афиш за 1. Детски играчки и 2. библиотека Детски живот. Издателство Мильо Касабов, пожълтели.

Г. М. 148. Каталог на издадените книги. Издателство Везни. Зеленикаво картонче, 12, 5 / 19.

Г. М. 149. Пшибишевски, Станислав. Душата на Полша. Превод С. Ненов. Издателство Везни. 1920, среден формат, неподвързана, 20 / 13 см.

Г. М. 150. Пшибишевски, Станислав. Душата на Полша. Превод С. Ненов. Издателство Везни, 1920, среден формат, подвързана.

Г. М. 151. Андреев, Леонид. Червен смях. Превод Ив. Хаджихристов. Издателство Везни, 1918, среден формат, подвързана.

Г. М. 152. Андреев, Леонид. Червен смях. Превод Ив. Хаджихристов. Издателство Везни, среден формат, неподвързана.

Г. М. 153. Рисунка на Гео Милев. Рисувателен лист, 16, 5 / 24, червено, синьо, черно, запазена.

Г. М. 154. Милев, Гео. Избрани произведения. Под редакцията на Георги Цанев, Ламар и Леда Милева. Издателство Български писател, 1950, голям формат, разлепени коли, 204 стр.

Г. М. 155. Милев, Гео. Избрани произведения. Под редакцията на Георги Цанев, Ламар, Леда Милева, изд. Български писател, 1955, голям формат, твърди корици, 302 стр.

Г. М. 156. Шекспир. Хамлет. Превод на Гео Милев. Сборник Художествена сцена, съставил Й. Черкезов, изд. Хемус, 1929, голям формат, неподвързана, запазена.

Г. М. 157. Милев, Гео. В тържествен ден. Ден на гнева. Из поемата Септември. Сборник Писатели жертви на фашизма от Боян Знеполски, 1946, среден формат, неподвързана, запазена.

Г. М. 158. Милев, Гео. Кукуригу; Борак яйце; Малък Сечко февруари; Дядо Коледа; На махалата котките; Борко и Бърборка; Нашата крава; В гората; Ето , иде дядо Мраз. Сборник Светли пътеки, съставил Ц. Цветанов и Трайко Симеонов, Държавно изд., 1947, твърда корица.

Г. М. 159. Орден за гражданска заслуга, V степен и грамота, с които е награден Гео Милев във връзка с ІІ юбилей на Вазов. Има и уведомително писмо от МНП.

Г. М. 160. Бележките на Гео Милев от гимназиалния курс, препис.

Г. М. 161. Акт, съставен при изграждането на паметника на руските войници, паднали за освобождението на град Стара Загора. Мильо Касабов е бил секретар – касиер. Актът е фотографиран, 19, 5 / 28, залепен на бял картон, прегънат.

Г .М. 162. Картонче от въздържателна ложа Здраве – Стара Загора с цитат от Махатма Ганди, зелено, 6, 3 / 11, 2.

Г. М. 163. Картонче от въздържателна ложа Здраве – Стара Загора с цитат от проф. Ландузи, зелено, 6, 3 / 11, 2.

Г. М. 164. Издателство Везни – Каталог на издадени книги, 4 стр., бяла гладка хартия – 12 / 16.

Г. М. 165. Свидетелство за венчаване на Гео Милев с Мила / Милица Димова Керанова / 18, 5 / 23, прегънато.

Г. М. 166. Протоколи / 2 / от старозагорската родителска дружба, от които е видно, че Мильо Касабов е бил секретар – сгънат пощенски лист, с разкъсани краища.

Г. М. 167. Некролог за смъртта на Анастасия Касабова, майка на Гео Милев, 21 / 29, издаден от комитетите на БКП и ГНС (прехвърлен в НСФ под №643).

Г. М. 168. Телеграма за смъртта на Анастасия Касабова, обикновена, прегъната.

Г. М. 169. Некролог за смъртта на Анастасия Касабова, издаден от близките й, 25, 5 / 30.

Г. М. 170. Писмо до М. Касабов от изд. Победа за изпратени книги, зелени пощенски картички.

Г. М. 171. Писма, адресирани до Мила Милева / за Весето / от нейни приятелки, розови пощенски картички.

Г. М. 172. Телеграми, разменени между Гео Милев и Мила на немски език, прегънати, изпокъсани краища / 4 телеграми на фр. език, 3 телеграми на немски език, 1 телеграма на бълг. език /.

Г. М. 173. Илюстровани пощенски картички, издавани от М. Касабов в Стара Загора, обикновен формат.

Г. М. 174. Везни. Литературно – художествено списание. С., Год. 1, отвързано течение.

Г. М. 175. Везни. Литературно – художествено списание. С., Год. 2., подвързано годишно течение.

Г. М. 176. Везни. Литературно – художествено списание. С., Год. 3, неподвързано, 20 броя – 19 книжки.

Г. М. 177. Везни. Литературно – художествено списание. С., Разни книжки, неподвързани Год. 1- № 4 – 2 бр.; 6, 8, 12 – 2 бр.; 1 корица;

Год. 2 – № 1, част 2, 3, 4 – 5

Год. 3 – № 6, 7 – 2 бр.; 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 – 18 – 2 бр., 19, 20.

Г. М. 178. Пламък. Месечно списание за изкуство и култура. С., год. 1, 1924 г. – 7 книжки, неподвързани разлепени коли, скъсани корици / кн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 -10 /.

Г. М. 179. Пламък. Месечно списание за изкуство и култура. С., год. 1, 1924 – 6 книжки, неподвързани, разлепени коли, покъсани корици, / кн. 1, 2, 3, 4, 5, 6 /.

Г. М. 180. Пламък. Месечно списание за изкуство и култура. С., отделни книжки, год 1 – 2, 4; год. 2 – 2 книжки, 1 май 1924.

Г. М. 181. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hyperion, eine Zweimonatsschrift, hrsg. von Franz Blei und Carl Sternheim, Munchen : v. Weber, Bd. 1 – 3, 1908 – 1910, Bd. 3., 1910 , голям формат, подвързана.

Г. М. 182. Книга от библиотеката на Гео Милев – Becher, Johannes R. Der Ringende. Berlin, 1911, голям формат, подвързана, с подпис на Гео Милев на корицата.

Г. М. 183. Книга от библиотеката на Гео Милев Les ECRITS NOUVEAUX [Zeitschrift] . Paris, 1917 / 1918 – 1922 .T.? ,1920 голям формат, подвързана, 74 стр.

Г. М. 184. Книга от библиотеката на Гео Милев – Kokoschka, Oskar. DRAMEN UND BILDER, Leipzig: Wolff 1913, 63 S., 25 ІІІ, голям формат, подвързана, с автограф на Гео Милев на първа страница.

Г. М. 185. Книга от библиотеката на Гео Милев – Die neue Zeit – голям формат, подвързана, с подписи на Гео Милев на І страница и корицата, 1912.

Г. М. 186. Книга от библиотеката на Гео Милев – Resurrection, 1918, широк формат, подвързана, започва от 201 стр.

Г. М. 187. Книга от библиотеката на Гео Милев – Мутер, Рихард. История на живописта. 1906 -1907, голям формат, подвързана, с подпис на Гео Милев / Касабов /, 101 стр.

Г. М. 188. Книга от библиотеката на Гео Милев – Шлаф, Йоханес. Пролет. Превод Чавдар Мутафов, подвързана, голям формат.

Г. М. 189. Книга от библиотеката на Гео Милев – George, Stefan : Der siebente Ring. 2. Ausg. Berlin 1909 , широк формат, подвързана, с подпис на Гео Милев на І страница, 208 стр.

Г. М. 190. Книга от библиотеката на Гео Милев – Lichnowsky, Mechthild : Ein Spiel vom Tod. Neun Bilder fur Marionetten. Leipzig: Wolff 1915, голям формат, подвързана, с подпис на І лист, 203 стр.

Г. М. 191. Книга от библиотеката на Гео Милев – Freundlich, Otto, Das Perpetuum – Mobile: Aktive Kunst. Berlin: Verl. Die Aktion 1918. (Der rote Hahn; Bd.13 , голям формат, подвързана, с печат и подпис на Гео Милев на корицата, 32 стр.

Г. М. 192. Книга от библиотеката на Гео Милев – Mombert, Alfred: Der Denker, [Gedichte]. 1901, без корици, започва от 113 стр., подвързана, обикновен формат.

Г. М. 193. Книга от библиотеката на Гео Милев – Kellermann, Bernhard: Die Heiligen. Berlin, 1922, малък формат, подвързана.

Г. М. 194. Книга от библиотеката на Гео Милев – Bockel, Fritz: Detlef von Liliencron. Erinnerungen und Urteile. Leipzig: Xenien – Verl. 1912, малък формат, подвързана, с автограф на Гео на І лист – Касабов.

Г. М. 195. Книга от библиотеката на Гео Милев – George, Stefan: Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod. 5. Aufl. Berlin 1912, широк формат, подшита, с подпис на Гео Милев, 98 стр.

Г. М. 196. Книга от библиотеката на Гео Милев – Валковски, Ясен. 13 некролози в жълто. С. Широк формат, отлепена корица, 32 стр.

Г. М. 197. Книга от библиотеката на Гео Милев – Mombert, Alfred: Aeon: dramatische Trilogie. Berlin 1907- 1911.

1. Aeon, der Weltgesuchte. 1907, подшита, среден формат, 103 стр.

Г. М. 198. Книга от библиотеката на Гео Милев – Mombert, Alfred : Aeon vor Syrakus. Berlin, 1911, подшита, среден формат, 124 стр.

Г. М. 199. Книга от библиотеката на Гео Милев – Der Sturm. Zweite Ausstellung. Берлин, 1912, широк формат, 40 стр.

Г. М. 200. Книга от библиотеката на Гео Милев – Sachs, Hans. Drei Sastnachtsspiele. Лайпциг, среден формат, подвързана, с подпис на Гео Милев на първи лист.

Г. М. 201. Книга от библиотеката на Гео Милев – „Deutsche Grammatik”, малък формат, потъмняла корица, разлепена.

Г. М. 202. Книга от библиотеката на Гео Милев – „Das Buch Ruth” – среден формат, разлепена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 203. Книга от библиотеката на Гео Милев – Chansons par Tzanko Tzerkovsky, среден формат, мека корица, почернена, скъсана.

Г. М. 204. Книга от библиотеката на Гео Милев – Labe, Louize: Die vierundzwanzig Sonette der Louize Labe. Ubertragen von Rainer Maria Rilke. Leipzig [1920], среден формат, запазена, с подпис на Гео Милев

Г. М. 205. Книга от библиотеката на Гео Милев – „Deutsche Worterbuch”, малък формат, платняна корица, запазена, потъмняла.

Г. М. 206. Книга от библиотеката на Гео Милев – Obstfelder, Sigbjorn: Tagebuch eines Pfarrers. [Ubertragen von Luise Wolf]. Berlin [1916]. (Nordland – Bucher; 16], среден формат, скъсана твърда корица.

Г. М. 207. Книга от библиотеката на Гео Милев – Friedlander, M. J. Die niederlandischen manieristen, среден формат, твърда корица, запазена.

Г. М. 208. Книга от библиотеката на Гео Милев – книга стихове на френски език, без първите страници.

Г. М. 209. Книга от библиотеката на Гео Милев – „Българска земя” – малък формат, без корици, облепена с листче.

Г. М. 210. Книга от библиотеката на Гео Милев – Nordische Portraits aus vier Reichen: ( Hermann Bang, Knut Hamsun, Sigbjorn Obstfelder,Gustav af Geyerstam, Juani Aho), hrsg. von Georg Brandes. Berlin [1904]. (Die Literatur; 11), среден формат подвързана, запазена, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 211. Книга от библиотеката на Гео Милев – „Die deutsche dichtung”- среден формат, разлепени, без първите листове, от стр. 17.

Г. М. 212. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rilke, Reiner Maria: Erste Gedichte. Leipzig: Insel- Verl. 1913, голям формат, мека корица.

Г. М. 213. Книга от библиотеката на Гео Милев – Maeterlinck, Gedichte. Голям формат, мека корица, запазена, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 214. Книга от библиотеката на Гео Милев – Mozart. Изд. Лайпциг,

малък формат, тънка корица, запазена.

Г. М. 215. Книга от библиотеката на Гео Милев – Kleine Erzahlungen und Gfizzen. Малък формат, тънка корица, запазена.

Г. М. 216. Книга от библиотеката на Гео Милев – Don Juan. Малък формат, мека корица, с автограф, запазена.

Г. М. 217. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hille, Peter. Aus dem Heiligtum der Schonheit. Leipzig [1909], малък формат, мека корица, запазена, с автограф.

Г. М. 218. Книга от библиотеката на Гео Милев – „Geschichte der deutschen Literatur”, среден формат, платняна подвързия, запазена, потъмняла, изд. Лайпциг, 1911.

Г. М. 219. Книга от библиотеката на Гео Милев – Heine, Anselma. Maeterlinck. Berlin [1905], среден формат, корава корица, запазена.

Г. М. 220. Книга от библиотеката на Гео Милев – Jmmensee Spate Rosen. Среден формат, без корица, разлепена.

Г. М. 221. Книга от библиотеката на Гео Милев – Abba, Giuseppe Cesare. Da Quarto al Volturno, Noterelle d,uno dei mille. Bologna : Zanicelli 1881, среден формат, мека корица, потъмняла.

Г. М. 222. Книга от библиотеката на Гео Милев – Der Almanach der Neuen Jugend: auf das Jahr 1917. Berlin: Verl. Neue Jugend 1916, среден формат, мека потъмняла корица, с подписа на Гео Милев на първия лист.

Г. М. 223. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ehrenstein, Albert. Nicht da nicht dort. Leipzig: Wolff 1916. ( Der jungste Tag; 27/28), висок формат, мека корица, потъмняла, с подписа на Гео Милев, запазена.

Г. М. 224. Книга от библиотеката на Гео Милев – Anthologie des ecrivains francais poesie ( 19 siecle ), среден формат, мека потъмняла корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 225. Книга от библиотеката на Гео Милев – Edschmid, Kasimir. Das rasende Leben. Zwei Novellen. Leipzig: Wolff 1916 (Der jungste Tag; 20), висок формат, запазена, с автограф на Гео Милев.

Г. М. 226. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hart, Heinrich. Peter Hille. Berlin 1904 (Die Dichtung; 14), малък формат, твърди оръфани корици, подписа на Гео Милев.

Г. М. 227. Книга от библиотеката на Гео Милев – Die Plastif seit Beginn des 19. Jahrhunderts von Ulerander Feilmeyer – Sammlung Boschen, малък формат, платняна подвързия запазена, с подпис.

Г. М. 228. Книга от библиотеката на Гео Милев – Messer, Max. Max Stirner. Berlin 1907. ( Die Literatur; 13), среден формат, твърда, скъсана корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 229. Книга от библиотеката на Гео Милев – Przybyszewski, Stanislaw. Im Malstrom. Berlin, 1895 , подвързана, овлажнена.

Г. М. 230. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hartleben, Otto Erich: Angelus Silesius. 2. Aufl., Berlin, 1904, среден формат, твърда корица, запазена, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 231. Книга от библиотеката на Гео Милев – Moreas, Jean. Poemes et Sylves, среден формат, без начална корица, разкъсана по коли, с подпис.

Г. М. 232. Книга от библиотеката на Гео Милев – Walden, Herwart. Die neue Malerei. Berlin: Sturm 1919, голям формат, мека корица, прегъната, запазена.

Г. М. 233. Книга от библиотеката на Гео Милев – Айнщайн, Алберт. Специална и обща теория за относителността, 1923, с подписа на Гео Милев, голям формат, потъмняла.

Г. М. 234. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ромова, Сергья. Удар –художественно – литературная хроника, 1922, мека корица, запазена.

Г. М. 235. Книга от библиотеката на Гео Милев – Knoblauch, Adolf. Gedichte. Berlin 1908, голям формат, твърда корица, овлажнена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 236. Книга от библиотеката на Гео Милев -Autour de la literature, мека корица, с петна, среден формат.

Г. М. 237. Книга от библиотеката на Гео Милев – Les ECRITS nouveaux, 1920, мека корица, с петна, голям формат.

Г. М. 238. Книга от библиотеката на Гео Милев – Klabund. Irene oder die Gesinnung. Ein Gesang. Berlin, 1918, без корици, потъмняла, висок формат, срязана последна корица.

Г. М. 239. Книга от библиотеката на Гео Милев – Schumann, Paul. Max Klingers Wandgemalde fur die Aula der Universitat Leipzig. Leipzig, 1909, среден формат, запазена.

Г. М. 240. Книга от библиотеката на Гео Милев – Schafer, Heinrich. Gefangenschaft. Berlin: Verl. Die Aktion, 1918 (Aktionsbucher der Aetrnisten; 8), твърда корица, оръфана, среден формат.

Г. М. 241. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hardekopf, Ferdinand. Der Abend. Leipzig: Wolff 1913. ( Der jungste Tag; 4), висок формат, мека корица, потъмняла, скъсана, с подпис.

Г. М. 242. Книга от библиотеката на Гео Милев – Strindberg, August. Die Schlussel des Himmelreichs oder Sankt Peters Wanderung auf Erden. Marchenspiel in funf Akten. Ubers aus d. Schwedischen. Leipzig: Wolff 1917 (Der jungste Tag; 47/48), висок формат, скъсана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 243. Книга от библиотеката на Гео Милев – Adler, Paul. Elohim. Dresden. 1914, среден формат, тънка корица, потъмняла, разлепена.

Г. М. 244. Книга от библиотеката на Гео Милев – Boldt, Paul. Junge Pferde! Junge Pferde! Leipzig: Wolff 1914. (Der jungste Tag ; 11), среден формат, мека корица, запазена, с полуизтрит подпис на корицата.

Г. М. 245. Книга от библиотеката на Гео Милев – Христов, К. Химни на зората, с подписа на Гео Милев, среден формат, разлепена, без корици, до 32 стр.

Г. М. 246. Книга от библиотеката на Гео Милев – Bhagavad – Gita. Des Erhabenen Sang. Jena: Diederichs 1915.( Die Religionen des alten Indien; 2), среден формат, запазена, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 247. Книга от библиотеката на Гео Милев – Buber, Martin. Ereignisse und Begegnungen, Leipzig: Insel – Verl. 1917, твърда корица, висок формат, запазена.

Г. М. 248. Книга от библиотеката на Гео Милев – Das Claudel – Programmbuch. Dresden 1913, среден формат, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 249. Книга от библиотеката на Гео Милев – Le Hardy, Hubert. A Frederic Nietzsche. Bruxelles : Lamertin 1914, среден формат, тънка корица, с петна, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 250. Книга от библиотеката на Гео Милев – Gleizes, Albert. Die Mittel zu seinem Verstandnis. Aus dem Franz. ubers. Berlin: Der Sturm, 1922, среден формат, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 251. Книга от библиотеката на Гео Милев – Adler, Paul. Die Zauberflote. Roman. Dresden – Hellerau 1916, среден формат, тънка корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 252. Книга от библиотеката на Гео Милев – Sachs, Hans. Zwolf Fastnachtspiele aus den Jahren 1554 bis 1556. Halle a. S. : Niemeyer 1886., среден формат, без корица, подлепена, с подписа на Гео Милев, карикатура на 41 стр.

Г. М. 253. Книга от библиотеката на Гео Милев – Шишмановъ, Димитъръ. Депутатъ Стояновъ, повест, изд. Хемус, малък формат, мека корица, оръфана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 254. Книга от библиотеката на Гео Милев – Daudet, Alphonse. Choix de Lettres de Mon Moulin, среден формат, запазена.

Г. М. 255. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hasenclever, Walter. Der Jungling. Leipzig : Wolff 1913, среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 256. Книга от библиотеката на Гео Милев – Kalidasa – Der Kries der Jahreszeiten. (Nach d. metrischen Ubers. Von P.von Bohlens neu hrsg. von Hermann Kreyenborg.), Leipzig: Insel – Verl. ca 1919 ( Inselbucherei ; 282), твърда корица, среден формат, запазена

Г. М. 257. Книга от библиотеката на Гео Милев – Claudel, Paul. Aus der Erkenntnis des Ostens. Leipzig : Insel – Verl. [1914], среден формат, твърда корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 258. Книга от библиотеката на Гео Милев – Holitscher, Arthur. Der Golem. Berlin : S. Fischer 1908, среден формат, платняна подвързия, запазена, с подписа на Гео Милев, с петно на корицата.

Г. М. 259. Книга от библиотеката на Гео Милев – Jacobsen, Jens Peter. Samtliche Werfe. Leipzig: Insel – Verl. [1912], среден формат, запазена, подвързана.

Г. М. 260. Книга от библиотеката на Гео Милев – Chodowiecki zwischen Rokoko und Romantik, gewahlt u. eingel. Von E. W. Bredt. Munchen: Schmidt 1918, среден формат, твърда корица, всички листове залепени от влага, похабена.

Г. М. 262. Книга от библиотеката на Гео Милев – Maeterlinck, Maurice. Theatre. Bruxelles 1903 – 1912, среден формат, подвързана, петна по корицата, до 64 стр.

Г. М. 263. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hoffmann, E. Th. A. Die Еlixiere des Teufels. Munchen: G. Muller 1908, среден формат, подвързана, запазена.

Г. М. 264. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hasenclever, Walter. Der Jungling, твърда корица, среден формат, с печат и подпис на Гео Милев, запазена.

Г. М. 265. Книга от библиотеката на Гео Милев – Mickiewicz, Adam. Die Sonette, малък формат, тънка корица, с подпис на Гео Милев, избледнял, изд. Лайпциг.

Г. М. 266. Книга от библиотеката на Гео Милев – Platons, Bastmahl. Малък формат, запазена, страниците са били овлажнени.

Г. М. 267. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ehrenstein, Albert. Der Mensch schreit. Leipzig : Wolff 1916, голям формат, твърда корица, повредена от влага, печат и подпис на Гео Милев, изтрит от влагата.

Г. М. 268. Книга от библиотеката на Гео Милев – Das Kunstblatt, 1917, голям формат, мека корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 269. Книга от библиотеката на Гео Милев – Der Sturm, потъмняла тънка корица, оръфана, голям формат.

Г. М. 270. Книга от библиотеката на Гео Милев – Trois Contes a la Gloire de la Vie, с подписа на Гео Милев, малък формат.

Г. М. 271. Книга от библиотеката на Гео Милев – Utitz, Emil. Die Grundlagen der jungsten Kunstbewegung. Ein Vortrag von Dr. Emil Utitz. Stuttgart 1913, голям формат, тънка потъмняла корица, подпис на Гео, с петна.

Г. М. 272. Книга от библиотеката на Гео Милев – Becher, Johannes R. Die heilige Schar. Gedichte. Leipzig : Insel – Verl. 1918, голям формат, мека корица, оръфана, с печат и подпис на Гео Милев.

Г. М. 273. Книга от библиотеката на Гео Милев – Tagger, Theodor. Der Herr in den Nebeln. Gedichte. Berlin [1917], голям формат, мека корица, потъмняла.

Г. М. 274. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hasenclever, Walter. ANTIGONE. Berlin : Cassirer, 1918, голям формат, твърда корица, разкривена от влага, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 275. Анхира. Лист за окултизъм и литература, С, Година 1, 1921, 15 декември, пожълтял, разкъсан.

Г. М. 276. Книга от библиотеката на Гео Милев – Kutscher, Arthur. Gerhart Hauptmann – Kritische Studien. Hirschberg 1909, голям формат, мека корица, потъмняла, с полуизтрит надпис с молив.

Г. М. 277. Книга от библиотеката на Гео Милев – Das Aktionsbuch, hrsg. von Franz Pfemfert. Berlin : Verl. Die Aktion 1917, голям формат мека потъмняла, разкъсана корица, разшити коли.

Г. М. 278. Книга от библиотеката на Гео Милев – Walden, Herwart. Letzte Liebe, Komitragodie. Berlin : Der Sturm 1918, широк формат, мека корица, с подпис на Гео Милев, запазена.

Г. М. 279. Книга от библиотеката на Гео Милев – Jung, Franz. Das Trottelbuch. Leipzig, 1912, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 280. Книга от библиотеката на Гео Милев – Maurois, Andre. Dickens, изд. Париж, среден формат, без корици, разкъсана.

Г. М. 281- Книга от библиотеката на Гео Милев – Polianski, 77 samoubica, среден формат, мека подвързия , запазена, изд. Загреб, 1923.

Г. М. 282. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ненов, Асен. Разкъсани мрежи, голям формат, мека корица, потъмняла, с автограф и с подписа на Гео Милев.

Г. М. 283. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hasenclever, Walter. Das unendliche Gesprach. Leipzig : Wolff 1913 (Der jungste Tag ; 2), среден формат, мека корица, полуизтрит подпис на Гео Милев.

Г. М. 284. Книга от биллиотеката на Гео Милев – Stirner, Max. Der einzige und sein Eigentum. Leipzig 1901, с полуизтрит подпис на Гео Милев, запазена.

Г. М. 285. Книга от библиотеката на Гео Милев – Werfel, Franz. GESANGE AUS DEN DREI REICHEN. Leipzig. Wolff 1917 ( Der jungste Tag; 29 / 30, среден формат, твърда корица, запазена, с подпис на Гео Милев, повредена от влагата.

Г. М. 286. Книга от библиотеката на Гео Милев – Claudel, Paul. Die Musen. Eine Ode. Leipzig : Wolff 1917. (Der jungste Tag ; 38), висок формат, мека корица, запазена, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 287. Книга от библиотеката на Гео Милев – Werfel, Franz. Die Versuchung. Ein Gesprach des Dichters mit dem Erzengel und Luzifer. Leipzig : Wolff 1913 . ( Der jungste Tag ; 1), висок формат, мека корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 288. Книга от библиотеката на Гео Милев – Sternheim, Carl. NAPOLEON. Eine Erzahlung. Leipzig : Wolff 1918. ( Der jungste Tag ; 65), висок формат, мека корица, запазена, с печат и подпис на Гео Милев.

Г. М. 289. Книга от библиотеката на Гео Милев – Brezina, Ottokar Hymnen. Leipzig : Wolff 1917. ( Der jungste Tag; 12), висок формат, мека корица, запазена, с печат и подпис на Гео Милев.

Г. М. 290. Книга от библиотеката на Гео Милев – S. F. V. Das 26 Jahr. –[Der Samuel Fischer Verlag, gegrundet 1886]. Berlin 1912 , среден формат, твърда корица, запазена, с печат и подпис на Гео Милев.

Г. М. 291. Книга от библиотеката на Гео Милев – S. F.V. Das 25 Jahr. Berlin 1911, среден формат, твърда корица, отстрани откъсната, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 292. Книга от библиотеката на Гео Милев – Verhaeren, Emile. Drei dramen, среден формат, мека корица, оръфана, изд. Лайпциг, 1910.

Г. М. 293. Книга от библиотеката на Гео Милев – Das Kinobuch. Kinodramen. Leipzig : Wolff 1914, среден формат, подлепена, меко корица, с подпис на Гео Милев, полуизтрит.

Г. М. 294. Книга от библиотеката на Гео Милев – Verlaine, Paul. Meine Gefangnisse. [ Ubers. von Johannes Schlaf ]. Leipzig [1914], среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 295. Книга от библиотеката на Гео Милев – Moeller – Bruck, Arthur. Richard Dehmel. Berlin u. Leipzig : Schuster & Loffler 1900. ( Die moderne Literatur; Bd.6), среден формат, без корици, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 296. Книга от библиотеката на Гео Милев – Huch, Ricarda. Liebesgedichte. Leipzig : Insel – Verl. [1912]. ( Insel – Bucherei ;22), среден формат, твърда корица, запазена, с 2 подписа на Гео Милев.

Г. М. 297. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hardt, Ernst. Ninon von Lenclos. ( Drama in einem Akt) . Leipzig [1917], среден формат, твърда корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 298. Книга от библиотеката на Гео Милев – Daubler, Theodor. Das Sternenkind. Leipzig [1916], среден формат, твърда корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 299. Книга от библиотеката на Гео Милев – Карановски, Ив. Поетична година, малък формат, мека корица, покъсана, с посвещение на Гео Милев от издателството.

Г. М. 300. Корици от книгата – Maeterlinck, Maurice. Morceaux choisis. Paris : Nelson [1910], малък формат, потъмнели.

Г. М. 301. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hardt, Ernst. Aus den tagen des Knaben. Gedichte. 2. Aufl. Leipzig: Insel – Verl.1911, малък формат, твърда корица, на обложката и първи лист подписи на Гео Милев, запазена.

Г. М. 302. Книга от библиотеката на Гео Милев – Das deutsche Volkslied. Lepzig, 1912. (Sammlung Goschen ; 25), малък формат, твърда корица, потъмняла.

Г. М. 303. Книга от библиотеката на Гео Милев – Boschen, Sammlung Deutsche literaturdenkmaler des 16. Jahrhunderts ІІ Hans Sachs – малък формат, платняна подвързия, запазена, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 304. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rousseau, Jean-Jacques: Les reveries du promeneur solitaire. Paris 1913, малък формат, мека корица, запазена.

Г. М. 305. Книга от библиотеката на Гео Милев – Аура, Песень за нея, изд. Акация, София, 1923, малък формат, мека корица, запазена.

Г. М. 306. Книга от библиотеката на Гео Милев – Sophokles. Ubers. Von Georg Thudichum. Leipzig : Reclam [1875-76]. Bd. 1 – 7, малък формат, без корица, с полуизтрит подпис на Гео Милев.

Г. М. 307. Книга от библиотеката на Гео Милев – Kriegsliederbuch, изд. Берлин, малък формат, мека корица, запазена, с 3 подписа на Гео Милев.

Г. М. 308. Книга от библиотеката на Гео Милев – Gerhardt, Paul. Geistliche Lieder. 7. Auf. Leipzig : Amelang [1911], малък формат, подвързано, скъсана отстрани, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 309. Книга от библиотеката на Гео Милев – „Les ECRITS- nouveaux”, 1920, голям формат, мека корица, потъмняла, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 310. Книга от библиотеката на Гео Милев – Fischer, M. S. Die neue Rundschau. [ Zeitschrift ] : Franfurt /1904 – 1942. Jg. 1914, голям формат, мека корица, отстрани разкъсана, потъмняла.

Г. М. 311. Книга от библиотеката на Гео Милев – Runge, Wilhelm. Das Denken traum. Gedichte. Berlin : Der Sturm, 1918, голям формат, мека корица, оръфана, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 312. Книга от библиотеката на Гео Милев – Heynicke, Kurt. Rings fallen Sterne. Gedichte. Berlin : Der Sturm, 1917, голям формат, мека корица, потъмняла, с 2 подписа на Гео Милев.

Г. М. 313. Книга от библиотеката на Гео Милев – Blumner, Rudolf. Der Geist des Kubismus und die Kunste. Berlin, Der Sturm, 1921, голям формат, мека корица, запазена.

Г. М. 314. Книга от библиотеката на Гео Милев – Blatter fur die Kunst, Берлин, 1904, голям формат, мека корица, оръфана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 315. Книга от библиотеката на Гео Милев – Драганов, Теодор. Гонг на безумието, голям формат, мека корица, 1923.

Г. М. 316. Книга от библиотеката на Гео Милев – Walden, Herwarth. Gesammelte Schriften. Berlin, Der Sturm, 1916, голям формат, мека корица, с подписа на Гео и дата.

Г. М. 317. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hasenclever, Walter. Tod und Auferstehung . Neue Gedichte. Leipzig : Wolff 1917, голям формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 318. Книга от библиотеката на Гео Милев – Verhaeren, Emile. Philippe ІІ, 1901, голям формат, мека корица, скъсана, с печат и подпис на Гео Милев.

Г. М. 319. Книга от библиотеката на Гео Милев – Sturm – Abende. Ausgewahlte Gedichte. Berlin : Der Sturm, 1918, твърда корица, голям формат, запазена, с печат и подпис на Гео Милев.

Г. М. 320. Книга от библиотеката на Гео Милев – Blass, Ernst. Die Gedichte von Trennung und Licht. Leipzig : Wolff 1915, голям формат, мека корица, запазена, с подписи на Гео Милев.

Г. М. 321. Книга от библиотеката на Гео Милев – Walden, Herwarth. Der Sturm. Eine Einfuhrung, Berlin : Der Sturm [1922], голям формат, мека корица, с подпис на Гео Милев, почти изтрит.

Г. М. 322. Книга от библиотеката на Гео Милев – Einstein, Carl. Bebuquin. 2. Ausg.Berlin : Verl. Die Aktion 1917. (Aktionsbucher der Aeternisten ; 5), голям формат, твърда корица, оръфана.

Г. М. 323. Книга от библиотеката на Гео Милев – Jung, Franz. Saul. Berlin : Verl. Die Aktion 1916. (Aktionsbucher der Aeternisten ; 4), твърда корица, покъсана.

Г. М. 324. Книга от библиотеката на Гео Милев – Еврипид, Циклопъ. Голям формат, подвързана, запазена, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 325. Книга от библиотеката на Гео Милев – Einstein, Carl. Der unentwegte Platoniker . [Drei Erzahlungen]. Leipzig: Wolff 1918, голям формат, мека корица, разкъсана с подпис на Гео Милев.

Г. М. 326. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hardekopf, Ferdinand. Lesestucke. Berlin : Verl. Die Aktion 1916 (Aktiosbucher der Aeternisten ; 1) голям формат, твърда корица, запазена с подпис на Гео Милев.

Г. М. 327. Книга от библиотеката на Гео Милев – Einstein, Carl. Anmerkungen. Berlin : Verl. Die Aktion 1916. (Aktionsbucher der Aeternisten ; 2) голям формат, твърда корица, запазена, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 328. Книга от библиотеката на Гео Милев – Zweig, Stefan. Emile Verhaeren. Leipzig : Insel – Verl. 1910, голям формат, мека потъмняла корица.

Г. М. 329. Книга от библиотеката на Гео Милев – Benn, Gottfried. Fleisch. Berlin : Verl. Die Aktion 1917. ( Die Aktionslyrik ; 3), голям формат, твърда корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 330. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ulberg, J. H. Deutsche Gotter und Heldensagen, голям формат, твърда корица, Лайпциг, разядена от влага, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 331. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ehrenstein, Albert. Die rote Zeit. Gedichte. Berlin : Fischer 1917, твърда корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 332. Книга от библиотеката на Гео Милев – Falke, Gustav. Gustav Falke als Lyriker. Eine Auswahl aus den Dichtungen. Hamburg 1900, среден формат, подвързана, запазена, с подписа на Гео на немски.

Г. М. 333. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hasenclever, Walter. Der Sohn. Ein Drama in 5 Akten. Leipzig : Wolff 1917, среден формат, мека корица, с подписа на Гео.

Г. М. 334. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ehrenstein, Albert. Bericht aus einem Tollhaus. Leipzig : Insel – Verl. 1919, голям формат, мека корица.

Г. М. 335. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ehrenstein, Carl. Klagen eines Knaben. Leipzig : Wolff 1913. ( Der jungste Tag ; 6), висок формат, мека корица.

Г. М. 336. Книга от библиотеката на Гео Милев – Klemm, Wilhelm. Die Aufforderung. Gesammelte Verse. Berlin : Verl. Die Aktion 1917. ( Die Aktionslyrik ; 4), среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 337. Книга от библиотеката на Гео Милев – Die Deutsche Kulturbewegung im Jahre 1913, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 338. Книга от библиотеката на Гео Милев – Friedmann, Dr. Wilhelm, Die Franzosische literature im XX Jahrhundert, Лайпциг, 1914, среден формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 339. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rubiner, Ludwig. Das himmlische Licht. Leipzig : Wolff 1917. ( Der jungste Tag ; 33), висок формат, мека корица.

Г. М. 340. Книга от библиотеката на Гео Милев – Viertel, Berthold. Die Spur.( Neue Dichtungen). Leipzig : Wolff 1913. ( Der jungste Tag ; 13), висок формат, мека корица, с печат и подпис на Гео Милев.

Г. М. 341. Книга от библиотеката на Гео Милев – Borhardt, Rudolf. Das Buch Joram. Leipzig : Insel – Verl. [1922]. ( Insel- Bucherei ; 93), среден формат, мека корица.

Г. М. 342. Книга от библиотеката на Гео Милев – Eisenlohr, Friedric., Hahn, Livingstone., Rubiner, Ludwig. Kriminal-sonette, среден формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 343. Книга от библиотеката на Гео Милев – Mombert, Alfred. Der Sonne Geist. Berlin : Schuster & Loffler 1905, среден формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 344. Книга от библиотеката на Гео Милев – Mombert, Alfred. Der Held der Erde. Gedicht – Werk. Leipzig : Insel – Verl. 1918, обикновен формат, мека, потъмняла корица.

Г. М. 345. Книга от библиотеката на Гео Милев – Elskamp, Max. Dominical, малък формат, разкъсана, с два подписа на Гео Милев, и печат.

Г. М. 346. Книга от библиотеката на Гео Милев – Stadler, Ernst. Der Aufbruch, Лайпциг, 1914, голям формат, подвързана, развалена от влага.

Г. М. 347. Книга от библиотеката на Гео Милев – Walden, Herwarth. Weib-Komitragodie, голям формат, Берлин, подвързана, с полуизтрит подпис на корицата.

Г. М. 348. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rothe, Richard. Der Linolschnitt, sein Wesen und seine Technik. Leipzig, Prag : Haase 1917, широк формат, подвързана, потъмняла корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 349. Книга от библиотеката на Гео Милев – Resurrection. Cahiers mensueles litteraires illustres. 1 – 2. 1917 – 1918, широк формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 350. Книга от библиотеката на Гео Милев – Resurrection. Cahiers mensueles litteraires illustres. 1 – 2. 1917 – 1918, широк формат, мека корица, разкъсана, кн. 2.

Г. М. 351. Книга от библиотеката на Гео Милев – Danovski e Costantini. La Rondine Azzurra, широк формат, мека корица, Милано, 1922.

Г. М. 352. Вестник от библиотеката на Гео Милев – Der Sturm. Вестник за култура и изкуство, Берлин, декември 1916, обикновен формат, пожълтял.

Г. М. 353 Вестник от библиотеката на Гео Милев – Der Sturm. Вестник за култура и изкуство, Берлин, бр. 17 / 18 1914, обикновен формат, пожълтял, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 354. Списание от библиотеката на Гео Милев – Die Quelle, 27 ноември, обикновен формат, мека корица, запазено.

Г. М. 355. Книга от библиотеката на Гео Милев – Resurrection, 4 / 1918, широк формат, мека корица.

Г. М. 356. Книга от библиотеката на Гео Милев – Sternheim, Carl. Meta, висок формат, мека корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 357. Книга от библиотеката на Гео Милев – Adler, Kurd. Wiederkehr, Берлин, 1918, висок формат, без корица.

Г. М. 358. Книга от библиотеката на Гео Милев – Jung, Franz. Sophie / Der Kreuzweg der Demut, обикновен формат, твърда корица, с подписа на Гео

Г. М. 359 – Книга от библиотеката на Гео Милев – Jacobs, Montn. Deutsche Schauspielfunst, Лайпциг, 1913, обикновен формат, без корица.

Г. М. 360. Книга от библиотеката на Гео Милев – Die neue Dichtung, изд. Лайпциг, малък формат, мека корица, запазена.

Г. М. 361. Книга от библиотеката на Гео Милев – Klinger, Max. Die Kunste, малък формат, твърда корица, повредена от влага, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 362. Книга от библиотеката на Гео Милев – Хофмансталь, Хуго. фонъ. Смерть Тицiана, изд. РУИ, Берлин, 1921, малък формат, мека корица, с подписа на Гео.

Г. М. 363. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ceuvres de Maurice de Guerin, малък формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 364. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ceuvres de A. de Lamartine, малък формат, подвързана, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 365. Книга от библиотеката на Гео Милев – Liliencron, Detlen Von. Uusgewahlte Gedichte, малък формат, мека корица, с подпис на Гео и портрет на автора.

Г. М. 366. Книга от библиотеката на Гео Милев – Holderlin, Friedrich. Trauerspiele des Sophokles, изд. Ваймар, 1918, малък формат, мека скъсана корица, с подпис на Гео.

Г. М. 367. Книга от библиотеката на Гео Милев – Верхарн, Емил. Зори изд. Польза, малък формат, без корица, разкъсани листове.

Г. М. 368. Везни. Литературно – художествено списание, кн. 4 – 5, обикновен формат, мека корица, изцапана корица.

Г. М. 369. Книга от библиотеката на Гео Милев – Bariels, Udolf. Weltliteratur, изд. Лайпциг, малък формат, подвързана, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 370. Книга от библиотеката на Гео Милев – The Shepherd of Jebel Nur, висок формат, мека корица с обложка.

Г. М. 371. Книга от библиотеката на Гео Милев – Doszler, Dr. Karl. Italienische Litteraturgeschichte, малък формат, подвързана корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 372. Книга от библиотеката на Гео Милев ”Едип и Свинксъ” – Г. фон Гофмансталь, изд. Москва, малък формат, разкъсана, мека корица

Г. М. 373. Книга от библиотеката на Гео Милев – Saavedra, Servantes. Senora Cornelia, изд. Лайпциг, малък формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 374. Книга от библиотеката на Гео Милев – Bethge, Hans. Jens Peter Jacobsen, малък формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 375. Книга от библиотеката на Гео Милев – Jacobsen, J. P. Niels Lyhne, изд. Лайпциг, малък формат, мека корица, до 208 стр.

Г. М. 376. Книга от библиотеката на Гео Милев – Scfermann, Johann Peter. Gesprache mit Goethe, изд. Берлин, среден формат, подвързана.

Г. М. 377. Книга от библиотеката на Гео Милев – Изъ новой немецкой лирики – изд. РУИ, Берлин, 1921, среден формат, мека корица, захабена и проядена.

Г. М. 378. Книга от библиотеката на Гео Милев – Simmel, Georg. Hauptprobleme der Pfilosophie, изд.Лайпциг, 1910, среден формат, подвързана корица.

Г. М. 379. Книга от библиотеката на Гео Милев – Falke, Gustav. Eichendorff, висок формат, твърда корица, с подпис на Гео Милев, 1914.

Г. М. 380. Книга от библиотеката на Гео Милев – Goldene Klassiker -Bibliothek, малък формат, мека корица, скъсана, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 381. Книга от библиотеката на Гео Милев – Epstein, Max. Max Reinhardt. Berlin : Winckelmann 1918, среден формат, мека корица, с печат и подпис на Гео Милев.

Г. М. 382. Книга от библиотеката на Гео Милев – Mombert, Alfred. Aeon zwischen den Frauen, изд. Берлин, 1910, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 383. Книга от библиотеката на Гео Милев – Adler, Paul. Namlich. Dresden 1915, среден формат, мека корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 384. Книга от библиотеката на Гео Милев – Grunewald, Der Romantiker des Schmerzes, висок формат, мека корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 385. Книга от библиотеката на Гео Милев – Keller, Gottfried. Gesammelte Gedichte, среден формат, подвързана, изд. Берлин, 1908, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 386. Книга от библиотеката на Гео Милев – Claudel, Paul. Der Ruhetag, изд. Дрезден, 1916, среден формат, мека разлепена корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 387. Книга от библиотеката на Гео Милев – Holitscher, Urthur. Bruder Wurm , изд. Берлин, 1918, среден формат, мека корица.

Г. М. 388. Книга от библиотеката на Гео Милев – Les rotes dans coupe, среден формат, разкъсани листове, от стр. 61 до стр. 108.

Г. М. 389. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rodenbach, Georges. Das tote Brugge. Leipzig : Reclam 1910. [ Mit Autogramm von D. Debeljanov], малък формат, подшита, мека корица, с подписа на Дебелянов.

Г. М. 390. Книга от библиотеката на Гео Милев – Helmolt, Dr. Hans S. Portratgalerie, изд. Лайпциг, малък формат, мека корица, с 2 подписа на Гео Милев.

Г. М. 391. Книга от библиотеката на Гео Милев – Тенъ, И. Лекции объ искусстве, изд. Польза, Берлин, малък формат, мека, скъсана корица.

Г. М. 392. Книга от библиотеката на Гео Милев – Morus, Thomas. Utopia, изд. Лайпциг, малък формат, мека корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 393. Книга от библиотеката на Гео Милев – Wilde, Oskar. Salome, изд. Лайпциг, малък формат, мека корица.

Г. М. 394. Книга от библиотеката на Гео Милев – Barca, Calderon de la. Das Leben ein Fraum, изд. Лайпциг, малък формат, мека корица.

Г. М. 395. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rabbiner, J. Gtern. Lichtstrahlen aus dem Falmud, изд. Лайпциг, малък формат, мека корица.

Г. М. 396. Книга от библиотеката на Гео Милев – Goethe, Faust. Goethe, изд. Будапеща, малък формат, мека корица, без последните листове.

Г. М. 397. Книга от библиотеката на Гео Милев – Fables de la Fontaine, висок формат, без корица, от стр. 7 до стр. 90.

Г. М. 398. Книга от библиотеката на Гео Милев – Шекспир, Буря, изд. Паскалев, София, малък формат, без корици, до 142.

Г. М. 399. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ernst, Otto. Bom Gtrande des Lebens, изд. Лайпциг, малък формат, мека корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 400. Книга от библиотеката на Гео Милев – Dresden, малък формат, мека корица, с подпис на Гео Милев, полуизтрит.

Г. М. 401. Книга от библиотеката на Гео Милев – Bierbaum, Otto Lulius. Pan im Busch, 1900, Берлин, среден формат, мека корица, следи от влага.

Г. М. 402. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hauptmann, Gerhart. Elga, Берлин, 1917, среден формат, мека корица, с разкъсани краища, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 403. Книга от библиотеката на Гео Милев – Bang, Herman. Um Wege, Берлин, 1973, 12 септември, подвързана, запазена, силно повредена от влагата.

Г. М. 404. Книга от библиотеката на Гео Милев – Dehmel, Richard. Schone wilde welt – Neue gedichte und spruche, 1913, среден формат, без корици.

Г. М. 405. Книга от библиотеката на Гео Милев – La Conguete des Etoiles, широк формат, разшита, без корици.

Г. М. 406. Книга от библиотеката на Гео Милев – Gunther, Dr. Reinhold. Deutsche Kulturgeschichte, Берлин, 1912, малък формат, твърда корица, следи от влага.

Г. М. 407. Книга от библиотеката на Гео Милев – Из големите поети, прев. Ив. Вазов, малък формат, без корица, проядена.

Г. М. 408. Книга от библиотеката на Гео Милев – Poe, Edgar Allan. Ausgewahlte Novellen. Leipzig : Reclam 1882, малък, висок формат, мека корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 409. Книга от библиотеката на Гео Милев – Esther, малък висок формат, мека корица, на фр. Език.

Г. М. 410. Книга от библиотеката на Гео Милев – Shateaubriands, J. de. Ausgewahlte Werke, Лайпциг, малък формат, разшита, без корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 411. Книга от библиотеката на Гео Милев – Les ECRITS NOUVEAUX, Париж, септември 1920, голям формат, мека корица, с полуизтрит подпис на Гео Милев.

Г. М. 412. Книга от библиотеката на Гео Милев – Pulver, Max. Selbstbegegnung. Leipzig : Wolff 1916, голям формат, твърда корица, запазена.

Г. М. 413. Книга от библиотеката на Гео Милев – Resurrection, 1918, № 5, широк формат, мека корица.

Г. М. 414. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hardt, Ernst. Brief an einen deutschen ins feld, голям формат, мека корица, запазена.

Г. М. 415. Книга от библиотеката на Гео Милев – Неволинъ, Минко. Акорди на меланхолията, голям формат, мека корица, листовете отделени.

Г. М. 416. Книга от библиотеката на Гео Милев – Stramm, August. Die Menscheit, Берлин, 1917, голям формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 417. Книга от библиотеката на Гео Милев – Maintenant – 3 – 4 1914, широк формат, мека корица.

Г. М. 418. Книга от библиотеката на Гео Милев – Martersteig, Max. Die ethische Aufgabe der Schaubuhne. Leipzig : Insel – Verl. 1912, голям формат, мека корица.

Г. М. 419. Книга от библиотеката на Гео Милев – Jung, Franz. Gnadenreiche, unsere Konigin. Leipzig : Wolff, 1918. ( Der jungste Tag; 42), висок формат, мека корица.

Г. М. 420. Книга от библиотеката на Гео Милев – Sternheim, Carl. Schuhlin, Лайпциг, 1916, висок формат, с печат и подпис на Гео Милев.

Г. М. 421. Книга от библиотеката на Гео Милев – Stieler, Hilde. Der Regenbogen, Hilde Stieler, Берлин, 1918, голям формат, мека корица, с печат и подпис на Гео Милев.

Г. М. 422. Книга от библиотеката на Гео Милев – Jorgensen, Johannes. Danische Dichter 1, Ваймар, 1917, среден формат, мека корица, с полуизтрит подпис на Гео Милев, силно повредена.

Г. М. 423. Книга от библиотеката на Гео Милев – Yeats, William Butler. Erzahlungen und essays, Лайпциг, 1916, среден формат, твърда корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 424. Книга от библиотеката на Гео Милев – Poppenberg, Dr. Felix. Maeterlinck, Берлин, 1903, голям формат, мека корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 425. Книга от библиотеката на Гео Милев – Янакиевъ, Димитър. Животните на митинг, София, 1903, среден формат, мека корица.

Г. М. 426. Книга от библиотеката на Гео Милев – Herrmann, Max. Emporung andacht ewigkeit, Лайпциг, висок формат, мека корица, следи от влага.

Г. М. 427. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rubiner, Ludwig. Der Mensch in der Mitte. Berlin : Pfemfert, 1917. ( Politische Aktionsbibliothek; 2), голям формат, мека корица.

Г. М. 428. Книга от библиотеката на Гео Милев – Natur, Kunst. Rhythmus, Берлин, голям формат, мека корица, запазена, с автограф.

Г. М. 429. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ostern, Лайпциг, 1973, 12 септември, голям формат, мека корица, с подписа на Гео Милев, силно повредена от влага.

Г. М. 430. Книга от библиотеката на Гео Милев – Im memoriam Hugo von Tschudi, Лайпциг, 1912, голям формат, мека корица, запазена.

Г. М. 431. Книга от библиотеката на Гео Милев – Heym, Von Georg. Der ewige Tag, Лайпциг, 1912, голям формат, мека корица, запазена.

Г. М. 432. Книга от библиотеката на Гео Милев – Гогов, Георги. Емануил П. Димитров, 1922, среден формат, мека корица, запазена, силно повредена от влагата, 12 септември 1973.

Г. М. 433. Книга от библиотеката на Гео Милев – Benn, Gotteried. Gehirne, висок формат, мека корица, Лайпциг, 1916.

Г. М. 434. Книга от библиотеката на Гео Милев – Роланъ, Роменъ. Животът на Бетховена, София, среден формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 435. Книга от библиотеката на Гео Милев – Bergson, Henri. Einfuhrung in die Metaphysik. Jena, 1916, среден формат, твърда корица, с печата и подписа на Гео Милев.

Г. М. 436. Книга от библиотеката на Гео Милев – Вазов, Иван. Въ лоното на Рила, Из „Избрани съчинения”, т. 2, среден формат, подвързана.

Г. М. 437. Книга от библиотеката на Гео Милев – Бакалов, Г. Българската литература и социализмътъ, Знание, София, среден формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 438. Книга от библиотеката на Гео Милев – Bernhardt, Paul. Der Rasende Pegasus, Берлин, 1918, висок формат, твърда корица, с печата и подписа на Гео Милев.

Г. М. 439. Книга от библиотеката на Гео Милев – Lotz, Ernst Wilhelm. Wolkenuberflaggt. Gedichte. Leipzig : Wolff, 1917. ( Der jungste Tag ; 48) среден формат, мека корица, с подписа на Гео Милев, запазена, силно повредена.

Г. М. 440. Книга от библиотеката на Гео Милев – Scholz, Wilhelm von. Deutsche Mystiker. Leipzig : Wolff, 1916, среден формат, мека корица, с печат и подпис на Гео Милев.

Г. М. 441. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hofmannsthal, Hugo. Elektra, Берлин, 1920, малък формат, мека корица, запазена.

Г. М. 442. Книга от библиотеката на Гео Милев – Browning, Robert. Pippa geht voruber, Лайпциг, малък формат, твърда корица.

Г. М. 443. Книга от библиотеката на Гео Милев – Claudel, Paul. Theatre, Париж, среден формат, подвързана, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 444. Книга от библиотеката на Гео Милев – Lanson, M. Gustave. Anthologie des poetes nouveaux, Париж, 1974, среден формат, мека корица, замърсена, с печата и подписа на Гео Милев, силно повредена,

Г. М. 445. Книга от библиотеката на Гео Милев – Claudel, Paul. Connaissance de L Est, Париж, среден формат, подвързана, с 2 подписа на Гео Милев.

Г. М. 446. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rilke, Rainer Maria. Vom Lieben Gott, Лайпциг, 1918, твърди корици, проядена.

Г. М. 447. Книга от библиотеката на Гео Милев – Wedekind, Frank. Konig Nicolo oder So ist das Leben. Schauspiel in 3 Aufz. u. 9 Bild. m. e. Prolog von Frank Wedekind. Vom Autor hergest. vollstandiges Regiebuch. Munchen u. Leipzig : G. Muller, 1911, среден формат, мека корица, с бележка на първи лист.

Г. М. 448. Книга от библиотеката на Гео Милев – Von der wissenschaet zur Lebensgestaltung, Лапциг, среден формат, мека корица, запазена, много повредена.

Г. М. 449. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hardt, Ernst. Tantris der Narr, среден формат, в кутия с подписи на Гео Милев, Лайпциг.

Г. М. 450. Книга от библиотеката на Гео Милев – Die neue Dichtung. Ein Almanach. Leipzig : Wolff, 1918, среден формат, мека корица, с печата и подписа на Гео Милев.

Г. М. 451. Книга от библиотеката на Гео Милев – Harry, Gerard. Maurice Maeterlinck, Брюксел, 1909, среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 452. Книга от библиотеката на Гео Милев – виж № 1789.

Г. М. 453. Книга от библиотеката на Гео Милев – Песме, без корици, среден формат.

Г. М. 454. Книга от библиотеката на Гео Милев – L art de reconnaitre les styles, среден формат, разкъсана, без начална страница.

Г. М. 455. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hume, David. Eine Untersuchung uber den menschlichen Verstand, Лайпциг, 1902, подвързана, среден формат, запазена.

Г. М. 456. Книга от библиотеката на Гео Милев – Kohl, Aage von. Die rote Sonne. Ubertragung von Nell Walden. Berlin : Der Sturm 1915. (Sturm – Bucher ; 5 ), среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 457. Книга от библиотеката на Гео Милев – Behne, Adolf. Zur neuen Kunst. Berlin : Der Sturm 1917 ( Sturm – Bucher ; 9 ), среден формат, мека корица, запазена, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 458. Книга от библиотеката на Гео Милев – Wir werben fur Die neue Kundschau, Берлин, среден формат, мека корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 459. Книга от библиотеката на Гео Милев – Verhaeren, Emile. Choix de Poemes, Париж, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 460. Книга от библиотеката на Гео Милев – Przybyszewski, Stanislaw. Unterwegs. Berlin, среден формат, подвързана.

Г. М. 461. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rollinat, Maurice. Les NEVROSES, Париж, 1883, среден формат, подвързана, с подпис.

Г. М. 462. Книга от библиотеката на Гео Милев – Maintenant, среден формат, мека корица.

Г. М. 463. Книга от библиотеката на Гео Милев – Толстой, Л. Н. Христiанское ученiе, Берлин, среден формат, мека корица, с подпис на Гео Милев, повредена от влага.

Г. М. 464. Книга от библиотеката на Гео Милев – Claudel, Paul. Theatre, Париж, среден формат, мека корица.

Г. М. 465. Книга от библиотеката на Гео Милев – Dehmel, Richard. Zwanzig Dehmelsche Gedichte. Einl. Wilhelm Schafer. Berlin, 189, среден формат, подвързана.

Г. М. 466. Книга от библиотеката на Гео Милев – Stramm, August. Krafte, Берлин, 1915, среден формат, мека корица.

Г. М. 467. Книга от библиотеката на Гео Милев – Franzosisches THEATER der vergangen helt, Лайпциг, среден формат, мека корица, похабена от влага.

Г. М. 468. Книга от библиотеката на Гео Милев – Henckell, Karl. Deutsche Dichter seit Heinrich Heine. Ein Streifzug durch 50 Jahre Lyrik. Berlin, 1906, ( Die Literatur : 37 / 38), среден формат, кожена подвързия, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 469. Книга от библиотеката на Гео Милев – Storm, Theodor. Der Schimmelreiter, Лайпциг, 1919, малък формат, подвързана, разкъсана.

Г. М. 470. Книга от библиотеката на Гео Милев – Шницлер, Артур. Приказка, Кюстендил, 1909, малък формат, мека корица, грубо подлепена.

Г. М. 471. Книга от библиотеката на Гео Милев – Дюшенъ, Б. Теория относителности Ейнштейна, Берлин, 1921, малък формат, мека корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 472. Книга от библиотеката на Гео Милев – Golther, Wolfgang. Richard Wagner als Dichter. Berlin, 1904. (Die Literatur ; 14), среден формат, твърда корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 473. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ruckerts, Friedrich. Liebesfruhling, Лайпциг, среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 474. Книга от библиотеката на Гео Милев – Przybyszewski, Stanislaw. Von Polens Seele. Jena : Diederichs 1917, ( Schriften zum Verstandnis der Volker ), среден формат, мека корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 475. Книга от библиотеката на Гео Милев – Professor Dr. Lion, Otto. Deutscher Gedichte, Лайпциг, 1906, среден формат, подвързана, повредена от влага.

Г. М. 476. Книга от библиотеката на Гео Милев – Bahr, Hermann. Dialog vom Marsyas. Leipzig : Insel Verl. [1913]. ( Insel – Bucherei ; 67), среден формат, подвързана, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 477. А. Книга от библиотеката на Гео Милев – Schlaf, Johannes. In Dingsda. Leipzig : Insel – Verl. [1912]. ( Insel – Bucherei ; 20), среден формат, подвързана, с 2 подписа на Гео Милев.

Г. М. 477. Б. Книга от библиотеката на Гео Милев – Dehmel, Richard. Kriegsbrevier. Leipzig : Insel – Verl. [1917]. (Insel – Bucherei ; 229)., среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 478. Книга от библиотеката на Гео Милев – Velde, Henry van de. AMO, Лайпциг, среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 479. Книга от библиотеката на Гео Милев – Vollmoeller, Karl. Parcival. Leipzig : Insel – Verl. [1914]. ( Insel – Bucherei ; 115), среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 480. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rilke, Rainer Maria. Das Marienleben Leipzig : Insel – Verl. 1912, ( Insel – Bucherei ; 43), среден формат, подвързана, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 481. Книга от библиотеката на Гео Милев – Brentano, Clemens. Gedichte. Leipzig : Insel – Verl. [1914]. ( Insel – Bucherei ; 117), среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев, повредена от влага.

Г. М. 482. Книга от библиотеката на Гео Милев – Tieck, Ludwig. Die Schone Magelone. Leipzig : Reclam [1920], среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 483. Книга от библиотеката на Гео Милев – Baudelaire, Charles. Gedichte in Prosa. Leipzig : Insel – Verl. [1914]. ( Insel – Bucherei ; 135), среден формат, подвързана, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 484. Книга от библиотеката на Гео Милев – Brentano, Clemens. Gedichte, Лайпциг, среден формат, подвързана.

Г. М. 485. Книга от библиотеката на Гео Милев – Wagner, Richard. Kleine Aufsatze. Leipzig : Insel – Verl. [1914]. ( Insel – Bucherei ; 112), среден формат, подвързана.

Г. М. 486. Книга от библиотеката на Гео Милев – Klabund. Dumpfe Trommel und berauschtes Gong. Nachdichtungen chinesischer Kriegslyrik. Leipzig : Insel – Verl. [1915]. ( Insel – Bucherei ; 183), среден формат, подвързана.

Г. М. 487. Книга от библиотеката на Гео Милев – Bolte, Johannes. Alte flamische Lieder, Лайпциг, среден формат, подвързана.

Г. М. 488. Книга от библиотеката на Гео Милев – Leismann, Albert. Beethodens personiche Aufzeichnungen, Лапциг, среден формат, подвързана.

Г. М. 489. Книга от библиотеката на Гео Милев – Whitman, Walt. Hemnen fur die Erde, Лайпциг, среден формат, подвързана.

Г. М. 490. Книга от библиотеката на Гео Милев – Wagner, Richard. Funf Gedichte von Mathilde Wesendonck in Musik gesetzt von Richard Wagner. Leipzig : Insel – Verl. [1914]. ( Insel – Bucherei ; 107), среден формат, подвързана.

Г. М. 491. Книга от библиотеката на Гео Милев – Schlaf, Johannes. Fruhling. Leipzig : Insel – Verl. [1913]. ( Insel – Bucherei ; 49 ), среден формат, подвързана, с подписа на Гео.

Г. М. 492. Книга от библиотеката на Гео Милев – Verhaeren, Emile. Hymnen an das Leben. Deutsche Nachdichtung von Stefan Zweig. Leipzig : Insel – Verl. [1915]. ( Insel- Bucherei ; 5 ), среден формат, подвързана.

Г. М. 493. Книга от библиотеката на Гео Милев – Schlegel, Friedrich. Fragmente. Leipzig : Insel – Verl. [1915]. ( Insel – Bucherei ; 197 ), среден формат, подвързана, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 494. Книга от библиотеката на Гео Милев – Wagner, Richard. Zukunftsmusik. An einen franzosischen Freund. Leipzig : Insel – Verl. [1914]. ( Insel – Bucherei ; 110), среден формат, подвързана.

Г. М. 495. Книга от библиотеката на Гео Милев – Mombert, Alfred. Tag und Nacht. Leipzig 1922, среден формат, подвързана, с обложка.

Г. М. 496. Книга от библиотеката на Гео Милев – Mynona, Hundert Bonbons . Sonette von Mynona. Munchen : G. Muller 1918, среден формат, мека корица, неподшита.

Г. М. 497. Книга от библиотеката на Гео Милев – Kraus, Karl. Heine und die Folgen. Munchen : Langen 1910, среден формат, мека корица, с подписи на Гео Милев.

Г. М. 498. Книга от библиотеката на Гео Милев – Schriftsteller, Verleger und Publikum. Eine Rundfrage. Zehnjahreskatalog (1903 – 1913), Georg – Muller – Verlag Munchen. Munchen : G. Muller [ 1913], среден формат, мека корица, с два подписа на Гео Милев.

Г. М. 499. Книга от библиотеката на Гео Милев – Maeterlinck, Maurice. Joyzelle, Париж, 1903, среден формат, без корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 500. Книга от библиотеката на Гео Милев – Lasker – Schuler, Else. Die Nachte Tino von Bagdads . Leipzig u.a. : Juncker [1907], среден формат, мека корица, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 501. Книга от библиотеката на Гео Милев – Menschliche Gedichte im Krieg. Aus : „ Weisse Blatter”. Zurich 1918. ( Europaische Bibliothek ; 3), среден формат, твърда корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 502. Книга от библиотеката на Гео Милев – Dehmel, Richard. Blinde Liebe. Berlin [1912], среден формат, подвързана, с печата и подписа на Гео Милев.

Г. М. 503. Книга от библиотеката на Гео Милев – Тагоръ, Рабиндранатъ. Национализмъ, Берлин, среден формат, подвързана, с печат на сп. Пламък.

Г. М. 504. Книга от библиотеката на Гео Милев – Obstselder, Gigbjorn. Novellen, Берлин, среден формат, подвързана, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 505. Книга от библиотеката на Гео Милев – Walzel, Deutsche Romantik, Лайпциг, среден формат, подвързана.

Г. М. 506. Книга от библиотеката на Гео Милев – Роденбахъ, Жоржъ. Мъртвиятъ Брюгге, Везни, Стара Загора, среден формат, мека корица.

Г. М. 507. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ricard, Edmond. Desesperance de Faust, Брюксел, среден формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 508. Книга от библиотеката на Гео Милев – Morren. Gestern Лайпциг, широк формат, подвързана.

Г. М. 509. Книга от библиотеката на Гео Милев – Strindberg, August. Aus seinen Werfen , Лайпциг, среден формат, без корица, силно повредена.

Г. М. 510. Книга от библиотеката на Гео Милев – Poe, Edgar Allan. Seltsame Geschichten, Страсбург, среден формат, без корици, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 511. Книга от библиотеката на Гео Милев – Brandes, Georg. Die Literatur, среден формат, подвързана, корицата разлепена, с подписа на Гео Милев, захабена.

Г. М. 512. Книга от библиотеката на Гео Милев – Picard, Edmon. Psuke, Брюксел, среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 513. Книга от библиотеката на Гео Милев – Schopenhauer, Artur. Uber Lesen und Bucher. Leipzig : Insel – Verl. [1914]. ( Insel – Bucherei ; 138 ), среден формат, подвързана.

Г. М. 514. Книга от библиотеката на Гео Милев – Dormann, Felix. Der platonische Wustling. Leipzig, 1920, среден формат, без корици.

Г. М. 515. Книга от библиотеката на Гео Милев – Maeterlinck, Maurice. Joyzelle, Париж, среден формат, мека корица, скъсана.

Г. М. 516. Книга от библиотеката на Гео Милев – Perlen alterer romanischer prosa, Мюнхен, среден формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 517. Книга от библиотеката на Гео Милев – Maeterlinck, Maurice. Die Blinden. Munchen, 1902, среден формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 518. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев – Goethe, т. 1, Лайпциг, среден формат, подвързана, запазена.

Г. М. 519. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев – Goethe, т. 2, Лайпциг, подвързана, запазена.

Г. М. 520. Книга от библиотеката на Гео Милев – Goethe, том 3, Лайпциг, подвързана, запазена.

Г. М. 521. Книга от библиотеката на Гео Милев – Goethe, том 4, Лайпциг, подвързана, запазена.

Г. М. 522. Книга от ученическата библиотеката на Гео Милев – Schiller, том 1, Лайпциг, подвързана, запазена.

Г. М. 523. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев – Schiller, том 2, Лайпциг, подвързана, запазена.

Г. М. 524. Книга от библиотеката на Гео Милев – Schiller, том 3, Лайпциг, подвързана, запазена.

Г. М. 525. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев – Schiller, том 4, Лайпциг, подвързана, запазена.

Г. М. 526. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев -Достоевский, том 1, ч. 1, Петербург, 1894, среден формат, мека корица, разкъсана.

Г. М. 527. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев -Достоевский, т. 1, ч. 2, Петербург, 1894, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 528. Книга от библиотеката на Гео Милев – Достоевский, т. 2, ч. 1, Петербург, среден формат, мека корица, проядена.

Г. М. 529. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев -Достоевский, т. 2, ч. 2, Петербург, 1894, среден формат, мека корица, скъсана.

Г. М. 530. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев -Достоевский, т. 3, ч. 1, Петербург, 1894, среден формат, от 51 стр.

Г. М. 531. Книга от библиотеката на Гео Милев – Достоевский, т. 3, ч. 2, Петербург, 1894, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 532. Книга от библиотеката на Гео Милев -Достоевский, т. 4, ч. 1, Петербург, 1894, среден формат, мека корица, проядена.

Г. М. 533. Книга от библиотеката на Гео Милев – Достоевский, т. 4, ч. 2, Петербург, 1894, среден формат, мека корица, проядена.

Г. М. 534. Книга от библиотеката на Гео Милев – Достоевский, т. 5, ч. 1, Петербург, 1894, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 535. Книга от библиотеката на Гео Милев – Достоевский, т. 5, ч. 2, Петербург, 1894, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 536. Книга от библиотеката на Гео Милев – Достоевский, т. 7, ч. 1, Петербург, 1895, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 537. Книга от библиотеката на Гео Милев – Достоевский, т. 7, ч. 2, Петербург, 1895, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 538. Книга от библиотеката на Гео Милев -Достоевский, т. 9, ч. 1, Петербург, среден формат, мека корица, скъсана и проядена.

Г. М. 539. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев -Достоевский, т. 9, ч. 2, Петербург, 1895, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 540. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев -Достоевский, т. 10, ч. 1, Петербург, 1895, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 541. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев -Достоевский, т. 10, ч. 2, Петербург, 1895, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 542. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев -Достоевский, т. 11, ч. 1, Петербург, 1895, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 543. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев -Достоевский, т. 11, ч. 2, Петербург, 1895, среден формат, мека корица.

Г. М. 544. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев -Достоевский, т. 12, ч. 1, Петербург, 1895, среден формат, без корица.

Г. М. 545. Книга от ученическата библиотека на Гео Милев -Достоевский, т. 12, ч. 2, Петербург, 1895, среден формат, без корица, разлепена.

Г. М. 546. Книга от библиотеката на Гео Милев –Лермонтовъ, т. 1, Слово, 1921, среден формат, мека корица, разлепена.

Г. М. 547. Книга от библиотеката на Гео Милев – Лермонтовъ, т. 2, Слово, 1921, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 548. Книга от библиотеката на Гео Милев – Лермонтовъ, т. 3, Слово, 1921, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 549. Книга от библиотеката на Гео Милев – Лермонтов, т. 4, Слово, 1921, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 550. Книга от библиотеката на Гео Милев – Пушкинъ, т. 1, Слово, Берлин, 1921, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 551. Книга от библиотеката на Гео Милев – Пушкинъ, т. 2, Слово, Берлин, 1921, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 552. Книга от библиотеката на Гео Милев – Пушкинъ,т. 3, Слово, Берлин, 1921, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 553. Книга от библиотеката на Гео Милев – Пушкинъ, т. 4, Слово, Берлин, 1921, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 554. Книга от библиотеката на Гео Милев – Пушкинъ, т. 5, Слово, Берлин, 1921, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 555. Книга от библиотеката на Гео Милев – Пушкинъ, Слово, Берлин, 1921, среден формат, мека корица.

Г. М. 556. Книга от библиотеката на Гео Милев – Блокъ – Стихотворения, т. 1, Слово – Берлин, 1923, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 557. Книга от библиотеката на Гео Милев – Блокъ – Стихотворения, т. 2, Слово – Берлин, 1923, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 558. Книга от библиотеката на Гео Милев – Блокъ – Стихотворения, т. 3, Слово – Берлин, 1923, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 559. Книга от библиотеката на Гео Милев – Иван Вазов -Съчинения, т. 1, Паскалев, София, среден формат, подвързана, запазена.

Г. М. 560. Книга от библиотеката на Гео Милев – Иван Вазов -Съчинения, т. 2, Паскалев – София, среден формат, подвързана, запазена.

Г. М. 561. Книга от библиотеката на Гео Милев – Иван Вазов – Съчинения, т. 3, Паскалев – София, среден формат, подвързана, запазена.

Г. М. 562. Книга от библиотеката на Гео Милев – Юго, В. Клетниците, т. 3, Пловдив, 1897, голям формат, мека корица, листовете отделени.

Г. М. 563. Книга от библиотеката на Гео Милев – Юго, В. Клетниците, т. 2, Пловдив, 1897, голям формат, мека корица, листовете отделени.

Г. М. 564. Книга от библиотеката на Гео Милев – Юго, В. Клетниците, ч. 1, Пловдив, 1897, голям формат, мека корица, листовете отделени.

Г. М. 565. Книга от библиотеката на Гео Милев – Юго, В. Клетниците, ч. 4, Пловдив, 1898, голям формат, мека корица, листовете отделени.

Г. М. 566. Книга от библиотеката на Гео Милев – Dehmel, Richard. Gesammelte Werke, Берлин, 1913, среден формат, подвързана, запазена, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 567. Книга от библиотеката на Гео Милев – Червен народен календар, 1923, малък формат, мека корица.

Г. М. 568. Книга от библиотеката на Гео Милев – Димитров, Емануил П. Съньтъ на любовта, Тутракан, 1912, среден формат, мека корица.

Г. М. 569. Стоянов, З. Записки по българските въстания, т. 3, София, 1892, голям формат, подвързана.

Г. М. 570. Неизвестни произведения на Христо Ботев, София, 1924, голям формат, мека корица.

Г. М. 571. Тургенев. Клара Милич, Казанлък, 1900, малък формат, разлепена.

Г. М. 572. Книга от библиотеката на Гео Милев – Бйорнсонъ, Бйорстиерне. Веселият другар, Пловдив, 1901, малък формат, мека корица, книгата стояла под навеса.

Г. М. 573. Книга от библиотеката на Гео Милев – Лястовично гнездо, малък формат, без корица, книгата е стояла под навеса.

Г. М. 574. Книга от библиотеката на Гео Милев – Вазов, Иван. Подъ нашето небе, Стара Загора, 1900, Наредба, среден формат, мека корица.

Г. М. 575. Вазов, Иван. Легенди при Царевец, София, 1910, среден формат, мека корица, скъсана.

Г. М. 576. Вазов, Иван. Нова земя, София, 1896, голям формат, мека корица, разкъсана, от 403 стр.

Г. М. 577. Стоянов, Людмил. Мечъ и слово, София, 1917, голям формат, мека корица.

Г. М. 578. Страшимиров, Антон. Пиеси, т. 2, София, 1912, голям формат, мека корица.

Г. М. 579. Вазов, Иван. Поеми, голям формат, без корица, колите разшити.

Г. М. 580. Книга от библиотеката на Гео Милев – Помен за Ивана Вазов, 1921, голям формат, подвързана, корицата скъсана.

Г. М. 581. Вазов, Иван. Хъшове, среден формат, без корица.

Г. М. 582. Добролюбова, Н. А. Сочиненiя т. 3, голям формат, подвързана, Петербургъ, 1876.

Г. М. 583. Гете, В. Вертеръ, София, 1907, малък формат, мека корица, листовете отлепени, липсват от 17 до 272 стр.

Г. М. 584. Гъбов, П. К. Пьленъ руско – болгарскии речникъ, В. Търново, 1900, среден формат, подвързана.

Г. М. 585. Saint – Pierre, Bernardin De. La chaumiere indienne, Париж, среден формат, мека корица.

Г. М. 586. Bornier, Henri De. Un Cousin de Passage, Париж, среден формат, мека корица.

Г. М. 587. Tolstoi, Comte Leo. Scenes De La Vie Russe, Париж, среден формат, мека корица.

Г. М. 588. Topffer, R. Le Tour du Lac, Париж, среден формат, мека корица.

Г. М. 589. Chateaubriand. Le dernier Abencerage. Париж, среден формат, мека корица.

Г. М. 590. Боало. Поетично изкуство, превод Б. Лавров ( Гео Милев), Везни, Стара Загора, среден формат, подвързана.

Г. М. 591. Полное сочиненiй И. С. Тургенева, т. 1, Петербург, 1883, голям формат, подвързана.

Г. М. 592. Racine. Les Plaideurs, Париж, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 593. Книга от библиотеката на Гео Милев – Lerberghe, Charles Van. La chanson D,eve, среден формат, подвързана, Париж, 1913, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 594. Библиотека за самообразование, кн. 7, год. 4, 1904, среден формат, мека корица, разлепена.

Г. М. 595. Milev, Geo. September, изд. София, 1961, Комитет за културни връзки с чужбина, на английски език, среден формат, с обложка.

Г. М. 596. Славейков, П. Р. Избрани съчинения, София, 1901, среден формат, подвързана.

Г. М. 597. Maupassant, Guy de. Trois Contes, Париж, среден формат, мека корица.

Г. М. 598. Moliere. Le Malade imaginaire, Париж, среден формат, мека корица.

Г. М. 599. Библиотека за самообразование, кн. 9, год. 3, 1909, среден формат, мека корица, разкъсана, колите разшити.

Г. М. 600. Райнов, Н. Видения из древна България, София, 1918, среден формат, мека корица.

Г. М. 601. Книга от библиотеката на Гео Милев – Роден. Изкуството, Везни, 1919, голям формат, мека корица, скъсана.

Г. М. 602. Книга от библиотеката на Гео Милев – Келер. Gesammelte Gedichte, Берлин, 1907, среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 603. Книга от библиотеката на Гео Милев – Стриндберг. Inferno Legenden, Лайпциг, 1910, голям формат, подвързана.

Г. М. 604. Съвети към родителите и настойниците, издава Старозагорската родителска дружба, 1907, среден формат, мека корица.

Г. М. 605. Книга от библиотеката на Гео Милев – Polack, Fr. Татко Песталоци, Пловдив, 1900, голям формат, мека корица.

Г. М. 606. Книга от библиотеката на Гео Милев – Гриммъ, Е. Д. Братьята Гракхи, Търново, 1897, среден формат, мека корица, скъсана.

Г. М. 607. Книга от библиотеката на Гео Милев – Литературен алманах. 3, Пловдив, 1910, среден формат, мека корица, колите разлепени.

Г. М. 608. Книга от библиотеката на Гео Милев – Лермонтов, М. Ю. Безименна повесть, Варна, 1898, среден формат, мека корица, откъсната, колите разлепени, с два подписа.

Г. М. 609. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ибсенъ, Хенрикъ. Брандъ, София, 1908, среден формат, домашно подвързана, някога повредена от влага, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 610. Илиев, Ат. Пътъ към напредъкъ, Стара Загора, Издание на книгоиздателство М. Касабов, среден формат, мека корица.

Г. М. 611. Книга от библиотеката на Гео Милев – Илиев, Ат. Споменъ за Д. М. Наумовъ, Стара Загора, 1909, среден формат, без корица.

Г. М. 612. Книга от библиотеката на Гео Милев – Шилер, Фр. Орлеанската дева, Хемус, малък формат, мека корица.

Г. М. 613. Книга от библиотеката на Гео Милев – Сборник стихове и разкази от български писатели, без корица, малък формат, с подпис на Б. Касабов, до стр. 62.

Г. М. 614. Д – р Касиев, Григор. Ръководство за изучаване на немския език, Стара Загора, 1916, /псев. на Гео Милев /, малък формат, подвързана изд. Касабов,

Г. М. 615. Книга от библиотеката на Гео Милев – Мирчев, Иван. Реките викатъ, Стара Загора, 1920, луксозна хартия, мека корица, с автографи и пореден номер.

Г. М. 616. Книга от библиотеката на Гео Милев – Morike. Gedichte, Лайпциг, 1904, среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 617. Книга от библиотеката на Гео Милев – Димитров, Емануил П. Съньть на любовьта, Тутракан, 1912, среден формат, мека корица, откъсната, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 618. Книга от библиотеката на Гео Милев – Троянската война, Картинна галерия, София, среден формат, мека корица, скъсана, стегната с два габъра на 2 лист – подпис на П. Касабова.

Г. М. 619. Книга от библиотеката на Гео Милев – Славянски календарь, 1909, 1910, 1913, 1914, 1915, среден формат, мека корица, календарите от 1909, 1910, 1915 с подписа на Гео.

Г. М. 620. Книга от библиотеката на Гео Милев – Стриндберг, Nach Damaskus, Лайпциг, 1918, среден формат, твърда корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 621. Carraud, Z. Contes. HISTORIETTES, Париж, 1878, малък формат, подвързана.

Г. М. 622. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rilke, Reiner Maria. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Leipzig 1918, среден формат, подвързана, корицата откъсната, с печата и подписа на Гео Милев.

Г. М. 623. Книга от библиотеката на Гео Милев – Scheerbart, Paul. Astrale Novelletten. Leipzig : G. Muller 1912, среден формат, подвързана, с подпис на Гео Милев.

Г. М. 624. Книга от библиотеката на Гео Милев – Brandes, Georg. Die Literatur.

Г. М. 625. Книга от библиотеката на Гео Милев – Малка енциклопедия. на френски език, среден формат, подвързана, корицата олющена.

Г. М. 626. Зеница. Месечно илюстровано списание за юноши, 2 – 3 – 4 кн, 1911, среден формат, мека корица, с два подписа на Гео Милев.

Г. М. 627. Мисъл. Списание за наука, литература и критика. год. 4, кн. 6, отделни коли, без корица, от стр. 563 до стр. 668, на 1 лист – подпис на Гео Милев.

Г. М. 628. Книга от библиотеката на Гео Милев – Люк, Джон. Мисли върху възпитанието, голям формат, без корица, до 224 стр.

Г. М. 629. Книга от библиотеката на Гео Милев – Зола, Ем. Наводнението. Картинна галерия, 1910, среден формат, мека корица, накъсана / само задна корица има /.

Г. М. 630. Учебник по литература на Гео Милев – с няколко негови подписи, обикновен формат, без корица, от стр. 3 до стр. 142.

Г. М. 631. Книга от библиотеката на Гео Милев – Стриндберг, А. Викинги, среден формат, без корица, от стр. 121 до стр. 136, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 632. Книга от библиотеката на Гео Милев – Вазов, Иван. Къмъ пропастъ, София, 1910, среден формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 633. Учебник по история на Гео Милев – обикновен формат, от стр. 3 до стр. 342, с подписи на Гео Милев и рисунки.

Г. М. 634. Мисъл. Списание за наука, литература и критика. Год. 16, кн. 8, голям формат, без корица, от стр. 465 до стр. 526.

Г. М. 635. Библиотека за самообразование, кн. 4 – 5, год. 5, среден формат, мека корица, колите разлепени.

Г. М. 636. Пеевъ, Ив. Христоматия за V клас, Пловдив, 1898, среден формат, мека корица, домашно подшита, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 637. Книга от библиотеката на Гео Милев – Хайне, Хенрих. Флорентински нощи, среден формат, мека корица, София.

Г. М. 638. Кирхнер, Фр. Път към щастие. Библиотека за самообразование, София, среден формат, мека корица.

Г. М. 639. Книга от библиотеката на Гео Милев – Вазов, Иван. В недрата на Родопите, среден формат, без корица, от стр. 33 до стр. 138, колите разшити.

Г. М. 640. Книга от библиотеката на Гео Милев – Шекспир. Крал Лир, среден формат, без корици, домашно подлепена, от стр. 5 до стр. 198.

Г. М. 641. Книга от библиотеката на Гео Милев – Твен, Марк.Томъ Сойеръ, среден формат, първите и последните листове разкъсани, домашно подшити корици от картон.

Г. М. 642. Книга от библиотеката на Гео Милев – Стояновъ, З. Любенъ С. Каравелов. Пловдив, 1885, среден формат, мека корица, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 643. Книга от библиотеката на Гео Милев – Les Troisiemes Lectures Enfantines, Париж, 1913, среден формат, подвързана, с много рисунки.

Г. М. 644. Молиер. Насила оженване. Прев. Гео Милев, Хемус, София, малък формат, мека корица.

Г. М. 645. Книга от библиотеката на Гео Милев – Верданов. Смехът не е грях. Хемус, София, малък формат, мека корица.

Г. М. 646. Молиер. Сганарелъ. Прев. Гео Милев, Хемус, София, малък формат, мека корица.

Г. М. 647. Книга от библиотеката на Гео Милев – Кърджиев, Г. А. Руско – българский речник, София, 1893, малък формат, подвързана, колите разшити.

Г. М. 648. Книга от библиотеката на Гео Милев – Dr. Polonskij, Georg. Geschichte der russischen Literatur, Лайпциг, 1902, подвързана, малък формат, с подписа на Гео.

Г. М. 649. Книга от библиотеката на Гео Милев -Англо – немски речник, Берлин, малък формат, подвързана, отстрани разлепена, с много подписи на Гео.

Г. М. 650. Книга от библиотеката на Гео Милев – Moderne deutsche Lyrik. Leipzig : Reclam [1907], малък формат, подвързана, с бележки и подписи на Гео, отстрани скъсана.

Г. М. 651. Книга от библиотеката на Гео Милев – Теофраст. Характери. София, малък формат, мека корица, отлепена.

Г. М. 652. Книга от библиотеката на Гео Милев – English – Frensh, Париж, малък формат, платняна корица.

Г. М. 653. Книга от библиотеката на Гео Милев – Френско – български речник, малък формат, подвързан, с много подписи на Гео и рисунки.

Г. М. 654. Книга от библиотеката на Гео Милев – English – German – French, малък формат, платняна корица, с два подписа на Гео Милев.

Г. М. 655. Меринг, Франц. Михаил Бакунин. Пламък, София, 1925, малък формат, мека двуцветна корица.

Г. М. 656. Толер, Ернст. Маса човек. Пламък, София, 1924, среден формат, мека двуцветна корица.

Г. М. 657. Милев, Гео. Вечер; Страх, Зеница. бр. 6, год. 1920, откъс от Благовестието на Спасителя.

Г. М. 658. Милев, Гео. Изкуството Театър. Актьор, София, 1923, бр. 1,

Г. М. 659. Милев, Гео. За Николай Дюлгеров и кубизма, Море. Год. 1, бр. 2 – 1, юни 1924, голям формат, мека многоцветна корица.

Г. М. 660. Милев, Гео. Посоки и цели, Жътва, Сборник. Слънце, София 1919, стр. 75, голям формат, мека корица, листовете отделени.

Г. М. 661. За живота. Сборник. Произведения, на писатели, загинали в борбата против фашизма. Гео Милев – 81 – 100 стр. Марш, В тържествен ден, Ноември, Ден на гнева, Бъди готов; Из Септември, Български писател, 1957, голям формат, подвързана.

Г. М. 662. Златни страници. Избрани стихотворения, разкази и приказки за деца и юноши от български писатели – класици. Гео Милев – стр. 280 – 285, Народна младеж, 1953, среден формат, подвързана.

Г. М. 663. Пламък. Месечно списание за изкуство и култура. Бр. 4, год. 3, 1959, Гео Милев до Г. Бакалов – пет неизвестни писма.

Г. М. 664. Ръкопис на поемата Поема в синьо – Янис Рицос, посветена на Гео Милев, розов тънък лист със синьо мастило, на гръцки език, подписана от Рицос, дата 27 юни, София.

Г. М. 665. Милев, Гео. Избрани произведения. София, 1940, под редакцията на Мила Г. Милева, среден формат, мека корица, разлепена. Приложена библиография на Гео Милев.

Г. М. 666. Албум снимки из дейността на Мильо Касабов като председател на въздържателното дружество / ложа / Здраве, № 15 в гр. Стара Загора – 8 снимки – пощенски формат.

Г. М. 667. Септември – поема от Гео Милев – на ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК, изд. Edizioni di cultura A. J. B, голям формат, трицветна гланцова обложка, превод на Луиджи Салвини, илюстрации Ренато Гутузо.

Г. М. 668. Септември – поема от Гео Милев, ръкопис, разпространяван нелегално преди 9 септември 1944, 12 листа, четвъртинки, писани от двете страни с химически молив.

Г. М. 669. Септември – поема на Гео Милев на ЕСПЕРАНТО, Лайпциг, 1931, малък формат, мека корица.

Г. М. 670. Септември – поема от Гео Милев на ФРЕНСКИ ЕЗИК, София, 1950, от Дирекцията на печата, широк формат, двуцветна обложка, преводач Leontine Kouyoumdjiiska

Г. М. 671.Септември – поема от Гео Милев на ЕСПЕРАНТО, 1946, среден формат, мека корица.

Г. М. 672. Radevski, H. Откъс от поемата и статия за Гео Милев, Bulgaria today. Септември, май 1955, бележка от Н. Дончев, на англ. език.

Г. М. 673. Bulgaria today, Септември. Откъс от поемата на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, № 19, 1953, прев. Sider Florin.

Г. М. 674. Era nova. Септември – откъс от поемата на РУМЪНСКИ ЕЗИК и бележка. Автор на превода и бележката Stefan Roll / Г. Дину / 3 факсимилета от полулегалното партийно списание Era nova / Ново време /, 1936.

Г. М. 675. Bulgaria today. Септември – откъс от поемата на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, № 14, 1954, Прев. Sider Florin.

Г. М. 676. La Bulgarie d, aujourd, Hui. Септември – откъс от поемата на ФРЕНСКИ ЕЗИК, № 9, 1954, octobre, прев. Leontine Kouyoumdjiiska.

Г. М. 677. La Bulgarie d, aujourd, Hui, Септември, № 9, 10 май 1955, откъс от поемата на ФРЕНСКИ ЕЗИК и статия за поета от Хр. Радевски ,

Г. М. 678. La Bulgarie d, aujourd, Hui, Септември, № 19, 1953, откъс от поемата на ФРЕНСКИ ЕЗИК, Прев. Leontine Kouyoumdjiiska.

Г. М. 679. Септември – поема от Гео Милев, София, 1948, изд. на БРП / к/, широк формат, мека двуцветна корица.

Г. М. 680. Милев, Гео. Септември, София, септември 1944, среден формат, мека двуцветна корица.

Г. М. 681. Байрон. Манфред. Прев. Гео Милев от АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, Везни, Стара Загора, среден формат, подвързана.

Г. М. 682. Снимка посмъртната маска на Шекспир, 13 / 18, счупена.

Г. М. 683. Stramm, August. Sancta Susanna. 2.Aufl. Berlin Der Sturm 1917. ( Sturm – Bucher ; 1). [ Mit 4 Bl. handschriftl. Ubersetzung von Geo Milev], с подписа на Гео и 4 листа ръкопис – превод на Гео Милев.

Г. М. 684. Социална поезия. Сборник / Д. И. Полянов, Хр. Смирненски, Гео Милев /, Хемус, 1946, малък формат, мека двуцветна корица.

Г. М. 685. Дойчев, Любомир. Човеци между хората, София, 1937, среден формат, мека корица, на стр. 31 – 32 стихотворението „Гео Милев”.

Г. М. 686. Режисьорски сценарий на филма ”Гео Милев”, широк формат, 31 листа машинопис, зелена картонена корица, ( прехвърлен в НСФ под № 992 )

Г. М. 687. Der Sturm. Junge bulgarische Kunst, Берлин, 1929, с едно стихотворение и откъс от поемата Глад на Гео Милев на немски език, стихотворения от Иван Хаджихристов и Иван Мирчев и др.

Г. М. 688. Veac nou, Септември, № 4, 14 септември 1946, поема от Гео Милев, на румънски език.

Г. М. 689. La bulgarie nouvelle. Септември, на френски език, София, 25 септември 1948, прев. Georges – Assen Dzivgov.

Г. М. 690. Цветаров. Л. Една черна годишнина – Гео Милев, Литературен час. София, 29 април 1936.

Г. М. 691. Литературен календар 1941, посветен на Гео Милев, съставен от Бедната Инес.

Г. М. 692. Александров, Васил. Гео Милев – годишен спомен. Мисъл София, 14 май 1933.

Г. М. 693. Шаренков, Б. Един голям поет и гражданин на България – Гео Милев, Литературенъ святъ, София, 5 януари 1931, и „17 януари” от Гео Милев.

Г. М. 694. В. Пламък, София, 1932, 4 декември, със статията „Гео Милев – живот и творчество” – С. Димов, „Гео Милев” – Серафим Григоров, ”17 януари”, ”Жестокият пръстен”, ”Гроб” и „Дъжд” – Гео Милев.

Г. М. 695. Лист „22 години от смъртта на Гео Милев, Сергей Румянцев, Христо Ясенов, Йосиф Хербст, Васил Карагьозов, Димо Петранов, Георги Шейтанов”, София, 1947.

Г. М. 696. Възпоменателен лист „Гео Милев” – 15 май 1948, Издават учителите от старозагорската девическа гимназия.

Г. М. 697. Константинов, Г. Гео Милев. Съвременник, София, 3 февруари 1932.

Г. М. 698. Милев, Гео. Възвание към Българския писател. РЛФ, 16 юни 1933, и снимка на поета.

Г. М. 699. Марчевски, М. Спомени за Гео Милев. РЛФ, 26 май, 1934, автопортрет и карикатура на Гео Милев.

Г. М. 700. В. ”Кормило”, 27 май 1936, посветен на Гео Милев.

Г. М. 701. Димитров, С. Експресионисти ! Обществена обнова, ч. 1, кн. 10, 1920, 2 листа.

Г. М. 702. Антология на червената роза („Лирика на възторжената любов и копнеж” ) – рекламна бележка, изрезка от в. ”Заря”, 1- 11, 1940.

Г. М. 703 „Гео Милевъ” – стихотворение от Любомир Дойчев – изрезка от Нова камбана – 5 аплил 1937.

Г. М. 704. „Гео Милев” – бележка и клише – изрезка от Радикал, 21 май 1947.

Г. М. 705. Исаев, Мл. Гео Милев, поет и гражданин. Литературен час, бр. 36, г. ІІ, 20 май 1936, изрезка.

Г. М. 706. Милев, Гео. При Дойранското езеро. Литературен глас, бр. 506, 12 март 1941, изрезка.

Г. М. 707. Бадев, Йордан. Шествието на глупостта и нахалството. Слово, 15 октомври 1923.

Г. М. 708. Милев, Гео. Из големите руски поети. Превод на Юрий Верховски и Андрей Белий от Гео Милев, Седмична илюстрация, г. І, бр. 1, 5 октомври 1913, изрезка.

Г. М. 709. Мартинов, Иван. Гео Милев – по случаю 22 годовщнъй со дня смерти поета. Свободная Болгария, 5 юни 1947, изрезка.

Г. М. 710. Хаджилиев, Димитър. Окото. Литературен фронт, 8 декември 1944, изрезка, ( прехвърлен в НСФ под № 1660 .)

Г. М. 711. Литературен фронт. „На Гео Милев” – стихотворение на Виринея Вихра, ”Гео Милев” – статия от Ламар, ”Парадокси” и „Ден на гнева” – Гео Милев и автограф, 7 – 8 стр., 16 юни 1945.

Г. М. 712. Пенев, Пенчо. Двадесет и една година без Гео Милев. Ведрина, София, 15 май 1946, изрезка, ( прехвърлен в НСФ под № 1661.)

Г. М. 713. Наблюдател. Гео Милев ограбен – бележка за поставянето на „Хамлет” в Народния театър, София, 13 март 1933.

Г. М. 714. Пундев, В. „Гео Милев” из книгата ”Днешната българска лирика”, откъс във в. ”Литературни новини”, 9 юни 1929.

Г. М. 715. Марковенски, Б. Нашата поезия и обществените борби – Хр. Ботев, Вл. Мусаков, Хр. Смирненски, Гео Милев. Заря, 1 юли 1932.

Г. М. 716. Мисъл и воля. „Гео Милев” – Дим. Панов, със снимка, ”На Гео Милев” – стихотворение от Л. Дойчев, ”Ден на гнева” – Гео Милев, София, 28 май 1933.

Г. М. 717. Зора. Реклама за „Съчинения на Гео Милев”, 6 август 1940, изрезка.

Г. М. 718. Календарче ”Алеко Константинов” за 1898 – Стара Загора, 1897, Наредил Мильо Касабов.

Г. М. 719. Експресионистични рисунки – двете с водни бои (едната с подписа на Гео Милев на гърба ), третата – репродукция, четвъртата –моливна скица ( Алберт Наур ).

Г. М. 720. Адресна карта на Мила Керанова от 1 октомври 1925.

Г. М. 721. Лист от „Мъртвият Брюгге” – Жорж Роденбах – уводни думи от Гео Милев.

Г. М. 722. Писмо до Мильо Касабов от Петър Добрев, искащ сведения за написване биография на Гео Милев, писана с черно мастило на широк пощенски лист, от двете страни, дата – 15 юни 1929.

Г. М. 723. Военно – инвалидна пенсионна преписка № 133686 – 36 листа.

Г. М. 724. Писмо от Веска Касабова ( сестра на Гео ) до Борис Касабов (брат му ), относно преместването на Гео в Скопие след раняването му -пощенска картичка, дата – 28 април 1917.

Г. М. 725. Писмо до издателство Везни от книжарницата на Ф. К. Воднянска, Лом за изпращане книги. Пощенска картичка – писана с черно мастило, дата – 14 ноември 1922.

Г. М. 726. Ръкопис на стихотворенията ”Към вечност”, ”Нощна молитва” от Гео Милев, на тесен лист с черно мастило ( „Към вечност”), на гърба –„Нощна молитва” – с молив, с поправки.

Г. М. 727. Снимка на Мъжката гимназия ”Иван Вазов” в Стара Загора, в която е учил Гео Милев, голям формат, залепена върху оригинална картонена подложка.

Г. М. 728. Милев, Гео. Малък Сечко февруари. Славейче, стихотворение от Гео Милев, кн. 2, 1957, книжката е без корици.

Г. М. 729. Гео Милев за деца – книга, среден формат, мека трицветна корица, издава Мила Гео Милева.

Г. М. 730. Гео Милев за деца – книга, среден формат, подвързана, изд. Т. Ф. Чипев, София.

Г. М. 731. Милев, Гео. В гората. Български художник, голям формат, мека многоцветна корица, София, 1954.

Г. М. 732. Листопад, год. І ( 1913 г. ) бр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ( 2 броя ), 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 – 37, 38, 39, ( 2 броя ), 40, 41, 42 ( 3 броя ) с „Литературни писма от Германия” – Гео Милев, негови преводи и бележки за някои автори. На І стр. на кн. 4, 7 – подписи на Гео Милев.

Г. М. 733. Бюлетень. Сентябрь – откъс от поемата на руски език, София, 20 септември 1945, Министерството на информацията и изкуството, прев. Валентин Арсеньев. В същия брой снимка на Гео Милев и бележка за него.

Г. М. 734. Възпоменателен лист за Смирненски, Гео Милев, Хр. Ясенов Под редакцията на Вл. Борисов.

Г. М. 735. Хаджихристов, Иван. Спомени за Гео Милев. Септември, 16 януари 1958, ( прехвърлен в НСФ под№ 1662 ).

Г. М. 736. Възпоменателен лист по случай 33 години от убийството на Гео Милев – 15 май 1958.

Г. М. 737. Димов, Янко. В къщата на Гео Милев. Септември, стихотворение. бр. 705, ( прехвърлен в НСФ под № 1663 .)

Г. М. 738. Репродукция на скулптура на Гео Милев от П. Рамаданов, Възход, София, 10 ноември 1923.

Г. М. 739. Милев, Гео. Елга. Зов, София, 1 май 1921, В същия брой критична бележка за сказка на Гео Милев. Вестникът – скъсан на прегъвките.

Г. М. 740. Мирчев, Иван. Спомени за Гео Милев. Септември, Стара Загора, 15 май 1958.

Г. М. 741. Милев, Гео. Театър – Студия. Възход”, София, 1 декември 1923.

Г. М. 742. Милев, Гео. Литература и култура. Възход”, София, 1923.

Г. М. 743. Клей, Елен. Бракът на Метерлинк и Верхарн. Вестник на жената, бр. 120, 08 октомври 1923, прев. Гео Милев.

Г. М. 744. Милев, Гео. Художествена диагноза на българския театър. Заря, София, 18 май 1919, статия четвърта.

Г. М. 745. L,echo de Bulgarie, 22 февруари 1921, със статията „Le Theatre Bulgare au commencement du XX siecle” от М.

Г. М. 746. Рицос, Янис. Поема в синьо. Литературен фронт, бр. 27, 3 юли 1958. Посветена на Гео Милев, ( прехвърлен в НСФ под № 1664 ).

Г. М. 747. Фурнаджиев, Никола. Гео Милев. Изгрев, спомен, (прехвърлен в НСФ под № 1665).

Г. М. 748. Константинов, Г. Гео Милев. Съвременник, София, 3 февруари 1932, и клише от Мецгер.

Г. М. 749. Пладне, бр. 56, 15 май 1930, ( конфискуван ), четвърта страница, посветена на Гео Милев и Христо Ясенов – лист от вестника, 3 – 4 страница.

Г. М. 750. Пламък, 4 декември 1932, бр. 11, 1 – 2 страница, посветена на Гео Милев.

Г. М. 751. Наковалня, 20 юни 1929, бр. 180, посветен на Хр. Смирненски, Гео Милев и Хр. Ясенов – с клишета и откъс от Грозни прози.

Г. М. 752. Тодоров, Ангел. Възпоменателен лист Хр. Смирненски, 1932; Гео Милев, Хр. Ясенов, С. Румянцев с клишета – на стр. 4, Колев, А.

Четиримата.

Г. М. 753. Сяров, Димо. Как беше ранен Гео Милев. Спомен. Народна култура, бр. 24, 13 юни 1959, ( прехвърлен в НСФ под № 1666.)

Г. М. 754. Милева, Мила Гео. Как Гео Милев написа поемата „Септември. Свят, 25 септември 1948, неподписан спомен с клише, страница 7, ( прехвърлен в НСФ под № 1667).

Г. М. 755. Септември, кн. 10, 1956, ”Седем неизвестни писма на Димчо Дебелянов до Гео Милев”.

Г. М. 756. Мирчев, Ив. Гео Милев – спомени и впечатления. Пламък, бр. 11 – 12, 1958,

Г. М. 757. Спомен ”Режисьорът Гео Милев” в книгата ”Адриана Будевска”.

Г. М. 758. Черга, вълнена, 350 / 400 см, протрита.

Г. М. 759. Маса на ученика Георги Милев Касабов, дървена, 50 / 90 см, средна запазеност.

Г. М. 760. Покривка за маса от памучна домашна тъкан на червени и бели ивици 140 / 160 см, запазена.

Г. М. 761. Мастилница на ученика Гео Милев, метална, 5 / 5 см, запазена.

Г. М. 762. Писалка на ученика Гео Милев, дървена, 20 см, средна запазеност.

Г. М. 763. Вазичка върху ученическата масичка на Гео Милев, стъклена, запазена, 5 / 3 см, счупена.

Г. М. 764. Гьоте, Фауст. Илюстрациите оцветени от Гео Милев, голям формат, разшита.

Г. М. 765. Пейзаж, рисуван от Гео Милев, акварел в дървена рамка, 24 / 30 см, средна запазеност.

Г. М. 766. Портрет на Монна Ванна, рисуван от Гео Милев, елипсовидна дървена рамка, 20 / 24.

Г. М. 767. Трансперанти от хасе с ресни и пискюлчета на прозорците в спалнята, 150 / 100см, средна запазеност.

Г. М. 768. Корнизи в спалнята, дървени, 180 см, средна запазеност.

Г. М. 769. Пердета, тюлени, в спалнята, 180 / 180 см, средна запазеност.

Г. М. 770. Легло, желязно, в спалнята, 120 / 190 см, средна запазеност.

Г. М. 771. Кавьор „Райна Княгиня” в спалнята, вълнен, 100 / 180 см, средна запазеност.

Г. М. 772. Сламенник на леглото в спалнята, зебло, 120 / 180 см, средна запазеност / дюшек /.

Г. М. 773. Околник с дантела на леглото в спалнята, хасе, 80 / 280 см, средна запазеност.

Г. М. 774. Калъфки за възглавници в спалнята, шевичени, хасе, 80 / 80 см, средна запазеност.

Г. М. 775. Червена покривка за легло в спалнята, вълнена, 140 / 190 см, средна запазеност.

Г. М. 776. Цветарник в спалнята, дървен, средна запазеност.

Г. М. 777. Покривка за цветарника в спалнята, тюлена, 30 / 30 см, скъсана.

Г. М. 778. Чиния, порцеланова – на цветарника в спалнята, голяма, средна запазеност.

Г. М. 779. Чиния, порцеланова – на цветарника в спалнята, малка, средна запазеност.

Г. М. 780. Покривка с дантела на цветарника в спалнята, памучна, средна запазеност.

Г. М. 781. Столове, плетени, стоящи в спалнята, недобре запазени.

Г. М. 782. Канапе, виенско, стоящо в спалнята, дърво и кадифе, средна запазеност.

Г. М. 783. Лампа, старинна, стояща на ученическата маса на Гео Милев, ламарина, средна запазеност.

Г. М. 784. Възглавници, памук, 60 / 60 см, средна запазеност.

Г. М. 785. Украшение, тюлено, на северната стена в спалнята, 25 / 25 см, памук, средна запазеност.

Г. М. 786. Дюшек от вълнен плат на леглото във всекидневната, 120 / 190 см, недобре запазен.

Г. М. 787. Портрет на Анастасия и Мильо Касабови, в дървена рамка, 15 / 20 см, средна запазеност.

Г. М. 788. Сламенник на дървената пейка в килера, зебло, 60 / 140 см, средна запазенот, с / дюшек /.

Г. М. 789. Възглавници на дървената пейка в килера, сламенни, зебло, 50 см, средна запазеност.

Г. М. 790. Ковьор, бродиран, стоящ в килера, вълна и зебло, 140 см, средна запазеност.

Г. М. 791. Портрет на сем. Касабови, стоящ в килера, в дървена рамка, средна запазеност.

Г. М. 792. Одеало за дървената пейка в килера, оранжево, вълнено, 180 см, средна запазеност.

Г. М. 793. Черга в килера, памучни парцали, 140 / 260 см, средна запазеност.

Г. М. 794. Сандък за дрехи в килера, дърво, 50 / 100 см, средна запазеност.

Г. М. 795. Покривка за сандъка в килера от износен вълнен плат, 50 / 100 см, средна запазеност.

Г. М. 796. Килим за гостната, тъкан от Анастасия Касабова по модел на Гео Милев, вълнен, 400 / 450 см, средна запазеност.

Г. М. 797. Ракиени чашки в стенния шкаф в килера, стъклени, средна запазеност, 3, 2 / 4, 5 см.

Г. М. 798. Водни чаши, стоящи в стенния шкаф в килера, скъклени, средна запазеност, 6, 7 / 9, 5 см.

Г. М. 799. Купа за сладко, стояща в стенния шкаф в килера, стъклена, средна запазеност, 10 / 15 см.

Г. М. 800. Чинийка за лъжички за сладко, стояща в стенния шкаф в килера, стъклена, средна запазеност.

Г. М. 801. Лъжичка за сладко, стояща в стенния щкаф в килера, метална, средна запазеност, 14, 2 см.

Г. М. 802. Панерче за плодове, плетено, стоящо в шкафа в килера, средна запазеност, 8, 5 / 26 см.

Г. М. 803. Ваза стъклена, стояща в шкафа в килера, средна запазеност 8 / 21, 5 см, счупена.

Г. М. 804. Подложка за свещник, стоящя в шкафа в килера, плат с нашита маниста, средна запазеност.

Г. М. 805. Пепелник, стъклен, стоящ в стенния шкаф в килера, средна запазеност, 5 / 15, 5 см.

Г. М. 806. Бонбониера, стъклена, стояща в стенния шкаф в килера, средна запазеност, 5 / 15, 5 см.

Г. М. 807. Бонбониера, порцеланова, стояща в стенния шкаф в килера, средна запазеност.

Г. М. 808. Табличка, порцеланова, 20 / 30 см, счупена.

Г. М. 809. Табличка с шевица, дървена със стъкло, 10 / 40 см, средна запазеност.

Г. М. 810. Фруктиера, стъклена, средна запазеност.

Г. М. 811. Купа с шевица, дървена, стояща в стенния шкаф в килера, средна запазеност, 10, 6 / 11, 9 см.

Г. М. 812. Сандъче за писма, дървено, 40 / 25 см, средна запазеност.

Г. М. 813. Ваза, метална, стояща в стенния шкаф в килера, средна запазеност, 12, 8 / 27, 5.

Г. М. 814. Чинийки за сладко, стъклени, стоящи в стенния шкаф в килера, средна запазеност.

Г. М. 815. Огледало в дървена рамка – 33 / 53 см., стоящо в килера, средна запазеност.

Г. М. 816. Салфетки, памучни, стоящи в стенния шкаф в килера, 20 / 30 см, средна запазеност.

Г. М. 817. Портрет на Мильо Касабов, 5 / 8 см, стоящ в стенния шкаф в килера, средна запазеност.

Г. М. 818. Портрет на Анастасия и Мильо Касабови, 10 / 13 см, средна запазеност.

Г. М. 819. Капитонът на Гео Милев, вълнен, средна запазеност.

Г. М. 820. Бебешка пелена, тюл, памук, 100 / 100 см, средна запазеност.

Г. М. 821. Обувчица на Леда Гео Милева, бебешка, кожена, средна запазеност.

Г. М. 822. Портфейл на Гео Милев, хартия, 8 / 15 см, средна запазеност.

Г. М. 823. Снимка на Гео Милев, 4 / 6 см, средна запазеност.

Г. М. 824. Папка за пощенски картички от Германия, хартия, средна запазеност.

Г. М. 825. Разписки от списание Везни, 5 / 4 см, средна запазеност.

Г. М. 826. Ръкавица на Гео Милев, с пет пръста, жълта, ватена, средна запазеност.

Г. М. 827. Ученическо носило за книги ( дръжка с каишки ) на Гео Милев, малка запазеност.

Г. М. 828. Портрет на Мильо Касабов, рисуван от Гео Милев, масло, 30 / 52 см, напукан.

Г. М. 829. Калпак на Мильо Касабов, кожен, малка запазеност.

Г. М. 830. Рамка, изработена от Гео Милев, дървена, правоъгълна с елипсовиден отвор с потрет, средна запазеност.

Г. М. 831. Абажурче, тюлено, памук, недобре запазено, 42 / 42 см.

Г. М. 832. Кюпче за сладко, стоящо в стенния шкаф в килера, глина, средна запазеност, 16 / 21 см.

Г. М. 833. Възглавници от кадифе за гостната, плат и маниста, средна запазеност.

Г. М. 834. Възглавници, бродирани, за гостната, плат, средна запазеност.

Г. М. 835. Възглавница, плетена за гостната, вълнена, средна запазеност, 46 см.

Г. М. 836. Покривка, бродирана с червено, хасе, средна запазеност.

Г. М. 837. Талерка, рисувана от Мила, дървена, кръгла, 16 см., средна запазеност.

Г. М. 838. Табакера на дядо Георги, метална, средна запазеност, 25 / 5, 5 / 9 см.

Г. М. 839. Верига с топка за завеси, метал, недобра запазеност.

Г. М. 840. Куфарче, изработено от Гео Милев и брат му, дървено, недобре запазено.

Г. М. 841. Вътрешна покривка за сандъка, цветна материя, средна запазеност.

Г. М. 842. Пердета за гостната, тъкани на ивици, памучни, запазени.

Г. М. 843. Чук, железен, малък, стоящ под навеса, средна запазеност, 13, 5 / 21, 6 см – бр. д.

Г. М. 844. Тесла, стояща под навеса, обикновена, средна запазеност, 13, 5 / 27, 5 см – бр. д.

Г. М. 845. Отверка, стояща под навеса, обикновена, средна запазеност, метална с дървена дръжка, 16, 8 см – бр. д.

Г. М. 846. Ножица за чемшир, стояща под навеса, обикновена, желязна, 30 см, средна запазеност, бр. д.

Г. М. 847. Трионче, 43, 6 см, желязно с дървена дръжка, средна запазеност – бр. д.

Г. М. 848. Шило, обикновено, желязно, с дървена дръжка, 12, 5 см, стоящо под навеса, средна запазеност – бр. д.

Г. М. 849. Малък фенер, 8 / 20 см, стъкло и метал, средна запазеност, счупен.

Г. М. 850. Кошница с капак, кръгла, стояща под навеса, средна запазеност, 15 / 20 / 22 см.

Г. М. 851. Четка за дрехи, 19, 8 см, черна четина, средна запазеност, стояща под навеса.

Г. М. 852. Кърпа за ръце, стояща под навеса, памучна, 20 / 63 см, бяла, средна запазеност.

Г. М. 853. Кука за месо, метална, средна запазеност, двойна.

Г. М. 854. Сламенник за миндера в предверието, зебло, 60 / 140 см, средна запазеност ( дюшек ).

Г. М. 855. Околник, вълнен, червен, 160 см, средна запазеност, за миндера в предверието.

Г. М. 856. Покривка от стар плат за миндера в предверието, вълнена, 160 / 90 см, средна запазеност.

Г. М. 857. Ковьорче, вълнено 45 / 25 см, в предверието, средна запазеност

Г. М. 858. Огледало, стенно, елипсовидно, 15 / 30 см, метална рамка, средна запазеност.

Г. М. 859. Ковьорче под закачалката в предверието, копринен плат, 80 / 60 см, средна запазеност.

Г. М. 860. Закачалка, малка, 45 см, дърво, в предверието, средна запазеност.

Г. М. 861. Черга, памучна, в предверието, 260 см, средна запазеност.

Г. М. 862. Възглавници, сламени, за миндера в предверието, зебло, 40 / 80 см, средна запазеност, 40 / 120 см.

Г. М. 863. Снимка на Гео с брат му, стояща на масата, малка, средна запазеност.

Г. М. 864. Плетени столове в предверието, І – средна запазеност, дървени, с плетени седалки, ІІ – счупени пръчки.

Г. М. 865. Стъргалка, желязна, на двора, 30 / 50 см, средна запазеност.

Г. М. 866. Покривки за масата под навеса, памучна, 150 / 240 см, средна запазеност.

Г. М. 867. Ченгел за кладенеца, железен, средна запазеност.

Г. М. 868. Софра, стояща във всекидненвната, дървена, обикновена, средна запазеност.

Г. М. 869. Парцалено платче в кухнята, памук, 100 / 250 см, средна запазеност.

Г. М. 870. Покривка за маса, памучна, на ивици – сини и бели, с дантела, 80 / 120 см, средна запазеност.

Г. М. 871. Етажерка за кухненски сервиз, дървен, средна запазеност.

Г. М. 872. Кухненски сервиз – 10 бр, средна запазеност – на места съдовете счупени, порцелан.

Г. М. 873. Пещица – зидано кухненско котлонче, 20 / 20 см, средна запазеност.

Г. М. 874. Тигани, обикновени кухненски – бакър и чугун, средна запазеност, 7 / 26 см; 8 / 22, 5 см.

Г. М. 875. Кюпче за гребане на вода, глинено, средна запазеност, 11 / 17, 5 см.

Г. М. 876. Купа, стъклена, средна запазеност, 12, 2 / 23, 5 см.

Г. М. 877. Шишета, стъклени, средна запазеност, тъмни, 9 / 24 см; 8 / 29 см; 7 / 25 см; 9 / 27 см; 8 / 32 см.

Г. М. 878. Прибор за бръснене, метал и порцелан, средна запазеност.

Г. М. 879. Кърпи за лице, памучни, 25 / 65 см, средна запазеност.

Г. М. 880. Перденца за прозореца в кухнята, памучни, 40 / 140 см, средна запазеност.

Г. М. 881. Тава, голяма, мед, стояща в стенния шкаф в кухнята, средна запазеност.

Г. М. 882. Тава, малка, мед, стояща в стенния шкаф в кухнята, средна запазеност.

Г. М. 883. Бакърче, мед, 12 / 17, 5 см, средна запазеност.

Г. М. 884. Кюпчета, стоящи в стенния шкаф в кухнята, глинени, средна запазеност.

Г. М. 885. Дъска за месо, стояща в стенния шкаф в кухнята, средна запазеност, 19, 5 / 36 см.

Г. М. 886. Цедачка, стояща в стенния шкаф в кухнята, метал, средна запазеност, малка.

Г. М. 887. Цедак, стоящ в стенния шкаф в кухнята, метал, средна запазеност, голям.

Г. М. 888. Лъжици за разсипване, стоящи в стенния шкаф в кухнята, 2 –чугун, средна запазеност.

Г. М. 889. Ютия, в стеннния шкаф в кухнята, метал, средна запазеност, 9, 5 / 18 / 21 см.

Г. М. 890. Гювече, глинено, 11 / 27, 5 см, средна запазеност, 14 / 24, 5 см; 14, 5 / 40 см.

Г. М. 891. Гювече, чугунено, 22, 5 / 37 см, средна запазеност.

Г. М. 892. Панерче за плодове, 7 / 31 см; 12, 5 / 27, средна запазеност.

Г. М. 893. Туристически прибор, метал, дърво, средна запазеност, нож – 23 см; вилица – 19 см; лъжица – 19 см.

Г. М. 894. Чинии, порцеланови, големи, средна запазеност.

Г. М. 895. Чинийки за чаени чаши, порцеланови, средна запазеност.

Г. М. 896. Чинийки, порцеланови, малки, с картини, средна запазеност, 14, 5 и 9, 7 см.

Г. М. 897. Чинийки, стъклени, малки, средна запазеност.

Г. М. 898. Чинийки за кафе, порцеланови, средна запазеност, две с цветенца, две с форма на лист.

Г. М. 899. Филджани, порцеланови, средна запазеност – 5 / 4 см, 5 / 4, 5 см.

Г. М. 900. Солница, стъклена, средна запазеност, двойна, 5, 8 / 8 / 13.

Г. М. 901. Пахар, чугунен, средна запазеност, 7, 5 / 25 см.

Г. М. 902. Пахар, порцеланов, средна запазеност, 9 / 22, 5 см.

Г. М. 903. Бакърен поднос, червен, средна запазеност, 27, 5 см.

Г. М. 904. Чиния, чугунена, елипсовидна, средна запазеност, 27, 5 / 38, 5 см.

Г. М. 905. Чиния, порцеланова, елипсовидна, средна запазеност, 23, 5 / 34, 5 см.

Г. М. 906. Бутало за сладки, дърво, 23 см, средна запазеност, с метално калъфче – 20, 8 см.

Г. М. 907. Форми за гевречета, метал, средна запазеност, петна от ръжда.

Г. М. 908. Кутия за кафе, метална 8, 5 / 9, 5 / 14 см, средна запазеност, боята изтрита.

Г. М. 909. Табличка за кафе, метална, 16, 5 / 24 см; малка запазеност.

Г. М. 910. Машинка за вадене на костилки, метална, малка запазеност, 0, 8 / 1, 5 / 11, 5 см.

Г. М. 911. Чайник, порцеланов, средна запазеност, 11, 5 / 15 см, с цветчета на капака.

Г. М. 912. Чайник, чугунен, средна запазеност, 8, 5 / 21 / 9, 5 см.

Г. М. 913. Джезве, чугунена, средна запазеност, 7 / 7 / 22, 5 см; 16, 4 / 21, 5 см.

Г. М. 914. Форми за козунаци, метал, І – средна запазеност; ІІ – силно ръждясала.

Г. М. 915. Фунии за гас и мляко, метал, средна запазеност, 12, 4 / 16 см. и 16, 4 / 21, 5 см.

Г. М. 916. Шишета, стъклени – 28 см, 24 см, 21, 5 см, 17 см, 13, 8 см, 12, 5 см, средна запазеност, светли.

Г. М. 917. Винени чаши, стъклени, едната счупена, другата средна запазеност, 5 / 7 см.

Г. М. 918. Свещник, пиринчев, 9 / 16 см, средна запазеност.

Г. М. 919. Чаши за чай, порцеланови, средна запазеност, различни по форма – 7, 5 / 7, 4; 7, 5 / 8; 8 / 8, 5; 7, 5 / 9, 5.

Г. М. 920. Панерче от тел, 6, 5 / 26 см, средна запазеност.

Г. М. 921. Супени лъжици, метални, средна запазеност, 21 см; 20 см; 21, 5 см.

Г. М. 922. Лъжици, дървени – 1, 2 – 34, 5 см; 3 – 41 см, средна запазеност.

Г. М. 923. Лъжички, малки, метални, 14, 2 см, средна запазеност.

Г. М. 924. Вилици, метални, средна запазеност, 23 см.

Г. М. 925. Ножове, метални, 23, 5 см, средна запазеност.

Г. М. 926. Гаванка, дървена, пирографирана, 12, 8 / 18, 8 см, средна запазеност.

Г. М. 927. Кана, порцеланова, малка, 11, 2 / 12, 5 см, средна запазеност.

Г. М. 928. Леген, малък, чугунен, 10, 5 / 39 см.

Г. М. 929. Плетен стол, дървен, хасърен, средна запазеност.

Г. М. 930. Огледало без рамка, висящо над мивката в кухнята, 10 / 30 см, средна запазеност.

Г. М. 931. Сламенник за миндера във всекидневната, зебло, 100 / 180 см, средна запазеност ( дюшек ).

Г. М. 932. Възглавници, кеневирени, за миндера и тюфлечето във всекидневната, 70 см, средна запазеност ( дюшек ).

Г. М. 933. Тенджера, медна, 12, 5 / 25 см, средна запазеност.

Г. М. 934. Покривка за миндера във всекидневната, вълнена, зелена, 170 см, средна запазеност.

Г. М. 935. Игличник, дървен, 20 / 20 см, средна запазеност.

Г. М. 936. Картини в рамки, стоящи във всекидневната, 18 / 22 см, средна запазеност.

Г. М. 937. Талерка, дървена, кръгла, стояща във всекидневната, средна запазеност.

Г. М. 938. Завеса на камината във всекидневната, плат, 100 / 100 см, средна запазеност.

Г. М. 939. Черга, домашна, памучна, 140 / 180 см, средна запазеност.

Г. М. 940. Платче пред камината, памучно, 100 / 100 см, средна запазеност.

Г. М. 941. Плетено столче, малко, средна запазеност.

Г. М. 942. Легло, желязно, 100 / 180 см, средна запазеност.

Г. М. 943. Околник с дантела, вълнен, червен, 50 / 200 см, средна запазеност.

Г. М. 944. Покривка за леглото, памучна, червена, 120 / 190 см, средна запазеност.

Г. М. 945. Дъна за възглавници, плетени, памучни, средна запазеност.

Г. М. 946. Възглавници, памучни, 40 / 100 см, средна запазеност.

Г. М. 947. Верига на огнището, метал, 50 см, средна запазеност.

Г. М. 948. Перустия в огнището, метал, средна запазеност.

Г. М. 949. Менче в огнището, мед, средна запазеност.

Г. М. 950. Долапче за кафе, тенекиено, средна запазеност.

Г. М. 951. Маша, метал, средна запазеност.

Г. М. 952. Дюшече с памук до огнището, 80 / 120 см, прогнило от влага.

Г. М. 953. Покривка за дюшечето, червена, вълнена, 100 / 130 см, прогнила от влага.

Г. М. 954. Покривало на възглавниците, памучно, 40 / 120 см, прогнило от влага.

Г. М. 955. Месал за хляб, памучен, 130 см, средна запазеност.

Г. М. 956. Нож за хляб, дърво, метал, средна запазеност.

Г. М. 957. Чаршаф за леглото във всекидненвната, хасе, 190 см, средна запазеност.

Г. М. 958. Солница, стъклена, средна запазеност.

Г. М. 959. Чинии, порцеланови, средна запазеност.

Г. М. 960. Пешкири, памучни, 40 / 150 см, средна запазеност.

Г. М. 961. Халки за пешкири, дървени, средна запазеност.

Г. М. 962. Магически фенер, метал, средна запазеност.

Г. М. 963. Масичка, дървена, кръгла, средна запазеност.

Г. М. 964. Покривка за кръглата масичка, памучна, средна запазеност.

Г. М. 965. Ковьор от парчета, вълнен плат, 100 / 180 см, средна запазеност.

Г. М. 966. Маса, дървена, 80 / 180 см, средна запазеност.

Г. М. 967. Покривка за маса, 120 / 200 см, тъкана, памучна, средна запазеност.

Г. М. 968. Рамка за семейната картина, ”Ян Хус”, дървена, 44 / 63, 5 см, запазена.

Г. М. 969. Капак за тенджера, мед, средна запазеност.

Г. М. 970. Снимки – 4 бр, на черепа на Гео Милев, направени при разкриване ямите на Илиенския форт, 13 / 18 см.

Г. М. 971. Снимки – 14 бр, на човешки кости, намерени при разкриване ямите на Илиенския форт, 13 / 18 см.

Г. М. 972. Препис – извлечение от показанията на Кефсизов, подсъдим по процеса срещу деветоюнците, обикновен лист.

Г. М. 973. Препис – извлечение от показанията на Величков, свидетел по процеса срещу деветоюнците, обикновен лист.

Г. М. 974. Препис – извлечение от показанията на Ковачев, подсъдим по процеса срещу деветоюнците, обикновен лист.

Г. М. 975. Съдебно – медицински акт, доказващ, че череп № 17, намерен на Илиенския форт, е на Гео Милев, обикновени листове.

Г. М. 976. Милев, Гео. Траурни песни. Музика: Т. Василев, 1933, 6 големи нотни листове с мека корица.

Г. М. 977. Кана, чугунена, 15 / 26 см, висока, средна запазеност.

Г. М. 978. Дюшек на леглото във всекидневната, 120 / 190 см, средна запазеност.

Г. М. 979. Възглавници ( горницата ), червени за дюшечето на бабите във всекидневната, памучни.

Г. М. 980. Пирокселинова висяща лампа, без абажур, повредена, недобра запазеност, метална.

Г. М. 981. Закачалка, обикновена, стенна, дърво и метал, стояща под навеса, средна запазеност.

Г. М. 982. Лампи, газени, електрифицирани, обикновен модел, едната със счупено шише, средна запазеност ( луминисцентни ).

Г. М. 983. Часовник, стенен, с махало, старинен, метален – дървен, средна запазеност.

Г. М. 984. Масата, на която Гео Милев е писал „Септември”, 52 / 100 см, дървена, проядена.

Г. М. 985. Мастилница, метална, 12 / 18 см, с 2 сферични чашки, средна запазеност.

Г. М. 986. Пепелник, принадлежащ на Гео Милев, стъклен, кръгъл, 10 – 9, 5 см, запазен.

Г. М. 987. Бележници на Гео Милев, кожени – червен – 5 / 9 см; черен с копче – 9 / 15, 5 см, запазен.

Г. М. 988. Лула, дървена, с метален пръстен, без мундщук – само огнище, 2, 3 / 3 / 5 см, запазена, притежание на Гео Милев.

Г. М. 989. Цигарени книжки, обикновени, 4, 5 / 7, 5 см, принадлежали на Гео Милев, средна запазеност.

Г. М. 990. Печат ”Ex libris” ( из книгите на…), изработен от Гео Милев, 6 см, линолеум, средна запазеност.

Г. М. 991. Табелка за врата с релефни букви ”Гео Милев”, 1, 4 – 8, 8 см, алуминиева, запазен.

Г. М. 992. Печат на сп. Везни, дърво и гума, 6 / 1 см, запазен текст, редакция Везни , София.

Г. М. 993. Макет на родната къща на Шекспир, гипс 8, 8 / 3 / 5, 8 см, донесена от Гео Милев от Лондон.

Г. М. 994. Дърворезба, портрет, работа от Гео Милев – 7, 2 / 9, 3 см, запазена.

Г. М. 995. Инструменти за дърворезба, метал и дърво.

Г. М. 996. Визитна картичка 4 / 9 см, текст „Gheo Milev”, средна запазеност.

Г. М. 997. Снимка на квартирата на Гео Милев в София – 9, 5 / 11 см, средна запазеност.

Г. М. 998. Покривка за масата на която е писана поемата Септември -зелено сукно, 57 / 120 см, на много места проядена.

Г. М. 999. Сп. Художник, год. ІІ ( 1906 – 1907 г ), год. І ( 1905 -1906 ) ; год. ІІІ ( 1909 ), подшити, мека корица, средна запазеност.

Г. М. 1000. Албум от Германия ( с 47 снимки – 5 / 7см. ) 25 / 33 см, Bildmarken, средна запазеност.

Г. М. 1001. Милев, Гео. Май. Die Aktion, май 1923, на немски език, 22, 5 / 29 см, листавете откъснати.

Г. М. 1002. Маса в гостната на Касабови, кръгла, 80 см, на едно трикрако стволче, средна запазеност.

Г. М. 1003. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rilke, Reiner Maria. Neue Gedichte. Leipzig : Insel – Verl. 1914, среден формат, подвързана.

Г. М. 1004. Вазов. Стихотворения, без началните две коли, среден формат, подвързана, от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 1005. Die grune Flote. „Reinhardt und seine Buhne. Bilder von der Arbeit des Deutschen Theaters. Berlin. 207 s, среден формат, без корици, незавършена подвързия, от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 1006. Lasker – Schuler, Else. Styx. Gedichte. Berlin : Juncker 1902, среден формат, подвързана, от библиотеката на Гео Милев, на вътрешната заглавна страница – подпис на Гео на немски език.

Г. М. 1007. Samain, Albert. Chariot d,Or. Париж, 1912, среден формат, подвързана, от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 1008. Borag, Oden, малък формат, незавършена подвързия, без началните 82 страници, от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 1009. Поетична антология на френски език, без началните 112 страници, до 256, среден формат, допълнително подвързана, от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 1010. Книга от библиотеката на Гео Милев – По, Едгар Алан. Novellen des Todes. Waimar, 1917, малък формат, подвързана, следи от стара влага.

Г. М. 1011. Книга от библиотеката на Гео Милев – Stich. Die Poetik des Aristoteles, Лайпциг, малък формат, подвързана, с подписа на Гео Милев на немски език,

Г. М. 1012. Книга от библиотеката на Гео Милев – Толстой, Л. Н. Крайцерова соната. Москва, малък формат, подвързана.

Г. М. 1013. Книга от библиотеката на Гео Милев – Lasker – Schuler, Else. Die gesammelten Gedichte. Leipzig : Verl. Die weisen Bucher 1917, голям формат, подвързана.

Г. М. 1014. Книга от библиотеката на Гео милев – Die neue Schaubuhne. Monatschefte fur Buhne und Drama. Dresden 1919. Jg. 1, H. 1, – І, 1919, голям формат, подвързана, с подписа на Гео Милев на немски език.

Г. М. 1015. Книга от библиотеката на Гео Милев – Holz, Arno. Revolution der Lyrik. Berlin 1899, голям формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 1016. Книга от библиотеката на Гео Милев – Престъпниците в изкуството, София, 1908, мека корица, среден формат, незавършена подвързия, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 1017. Книга от библиотеката на Гео Милев – Aout, 1920, среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 1018. Книга от библиотеката на Гео Милев – Becher, Johannes R. Um Gott. Leipzig : Insel – Verl. 1921, с подписа на Гео Милев, подвързана.

Г. М. 1019. Книга от библиотеката на Гео Милев – Brod, Max. Tagebuch in Versen. Berlin 1910, с подписа на Гео Милев, подвързана.

Г. М. 1020. Книга от библиотеката на Гео – Claudel, Paul. Gold Haupt. Дрезден, с печат и подпис на Гео Милев, подвързана, среден формат.

Г. М. 1021. Xenien – Almanach fur das Jahr 1913. Leipzig : Xenien – Verl. [1912], среден формат, незавършена подвързия, с подписа на Гео Милев, от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 1022. Regnier, Henri de. Les Medailles d,Argile. Paris 1912, среден формат, подвързана, от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 1023. Beardsley, Aubrey. Unter dem Hugel. Leipzig 1905, среден формат, подвързана, с подписа на Гео Милев, от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 1024. Die Bucher des Insel – Verlages. Leipzig 1917г, малък формат, незавършена подвързия, с подписа на Гео Милев, от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 1025. Eichendorff, Joseph Freiherr von. Gedichte. Leipzig [um 1916], малък формат, подвързана, с подписа на Гео Милев, от библиотеката на Гео Милев, захабена.

Г. М. 1026. Книга от библиотеката на поета – Arvasi, Лайпциг, малък формат, подвързана, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 1027. Дръжка на нож за разрязване книги на Гео Милев – метален птичи крак ( 5, 5 см), обхванал с нокти стъклено топче, средна запазеност.

Г. М. 1028. Книга от библиотеката на Гео Милев – Oeuvres completes de BOILEAU DESPREAUX – І, ІІ, ІІІ, Париж, голям формат, подвързана, следи от влага.

Г. М. 1029. Histoire du MATERIALISME, т. 1, Париж, 1877, подвързана, голям формат.

Г. М. 1030. Heines, Heinrich. Samtliche Werke. Щутгарт, среден формат, кожена подвързия, запазена.

Г. М. 1031. Гоголя, Н. В. Сочинения. С. Петербург, 1900, среден формат, подвързана.

Г. М. 1032. Rocine. Andromague. Париж, малък формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1033. Moliere. Don Juan. Париж, 91, малък формат, мека корица, запазена, разшита.

Г. М. 1034. la Fontaine. Contes et Nouvelles. т. 2, малък формат, мека корица, Париж, запазена.

Г. М. 1035. la Fontaine. Contes et Nouvelles, т. 1, Париж, малък формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1036. Chateaubriand. Atala. Париж, малък формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1037. Moliere. L,avare. Париж, малък формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1038. Юбилеен сборник – Иван Вазов, 1870 – 1920, под редакцията на Хр. Цанков, голям, широк формат, мека корица, колите разлепени.

Г. М. 1039. Histoire du Materialisme, 2 том, Париж, голям формат, подвързана, запазена.

Г. М. 1040. Часовник, стоял на масата на Гео Милев – в мраморен къс метална кръгла машинка, горния десен ъгъл на мрамора отчупен, 11 / 15 см.

Г. М. 1041. Picchio. Lavinia Borriero. Storia della letteratura Bulgara. Среден формат, подвързана, гланцирана обложка, запазена.

Г. М. 1042. Ведрина, април 1946, клише на Гео Милев и бележка за книгата на Пенчо Пенев, посветена на поета, запазен.

Г. М. 1043. Милев, Гео. В тържествен ден. Звезда, 15 август 1933, запазено.

Г. М. 1044. Стенорама за наблюдение двойни снимки ( чрез ефекта релефност ), дървена с 2 лещи и сгъваема ръчка, запазена.

Г. М. 1045. Картички за стенорамата, двойни снимки – 8, 5 / 17, 5 см, някои прегънати.

Г. М. 1046. Демел, Рихард. Незабравки. Прев. Гео Милев. Борба. 1 юни 1914, год. 1, кн. 9, запазено.

Г. М. 1047. Милев, Георги. Признание. Хризантеми, кн. 2, 3, 4, 4, 5, 6, – 1916 / 1917, голям формат, подшити, без І стр., на 2 книжки, на стр. 20.

Г. М. 1048. Художествена култура – кн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 8, 9 – 10 – 1916 и 15 – 16 – 1911, голям формат, мека корица, кн. 4, 9, 10, 15 – 16 – без корици, листовете отделени, с подписи на Гео Касабов.

Г. М. 1049. Портрет на Гео Милев – дърворезба, пирографиран, 22 / 32 см, избелял, ( прехвърлен в НСФ под № 1669 ).

Г. М. 1050. Молба от Мильо и А. Касабови и Мила Гео Милева до Председателя на XXІ обикновено народно събрание, голям лист – 25 / 36 см, печатана, пожълтяла, изпратено на 25 август 1925.

Г. М. 1051. Албум за илюстровани карти ( 28 / 35 см, цветен ) с 22 картички ( 9 / 14, 3 см) от вътрешната страна на корицата – подпис на Гео Милев, средна запазеност.

Г. М. 1052. Септември 1923. Антология. Народна култура, 1948, стр. 17 – 30, ”Септември” от Гео Милев, среден формат, мека корица, неподшита.

Г. М. 1053. Социална поезия. Сборник ( Д. И. Полянов, Хр. Смирненски, Гео Милев ), Хемус, 1946, среден формат, мека корица, неподшита, стр. 77 – 102, ”Септември”, запазена.

Г. М. 1054. Революционна поезия ( от наши и чужди поети ), Работническата социалдемократическа партия – 1946, малък формат, подвързана, мека корица, стр. 40 – 46 – откъс из „Септември” на Гео Милев.

Г. М. 1055. Шаренков, Б. Гео Милев – литературен етюд. София, 1932, среден формат, неподшита, едната с откъсната последна страница, конфискувана от полицията.

Г. М. 1056. Мирчев, Ив. Срещи с Гео. Български писател, 1956, среден формат, подвързана.

Г. М. 1057. Гео Милев – литературен сборник, Народна книга, 1936, среден формат, неподшита, издаден от приятелите на Гео Милев по случай 11 год. от смъртта му.

Г. М. 1058. Хаджихристов, Ив. В музея на Гео Милев – стихотворение, машинопис, 14, 5 / 21 см, с редакторски бележки по отпечатването.

Г. М. 1059. Сп. Нарстуд, Берлин, 1926, кн. 1 – 2; 3 – 5, широк формат, мека корица, кн. 3 – 5 – поемата Септември от Гео Милев.

Г. М. 1060. Корици от литературния етюд „Гео Милев” от Шаренков София, 1923, кофискуван от полицията, запазен, ( прехвърлен в НСФ под № 1670 ).

Г. М. 1061. Звено, 1914, април – май, без корица 17 стихотворения, преведени от Гео Милев : Ницше. Усамотение; Нервал. El Desdichaslo; Бодлер. Врагът; Съзерцание; Верлен. Луната бяла ; Есенна песен; Печал; Сантиментален разговор; и др., листовете отделени от книжното тяло, без последните страници.

Г. М. 1062. Звено. 1914, подвързано течение, преводи и др. материали от Гео Милев, запазено.

Г. М. 1063. Пробив, 1936, І и ІІ кн, среден формат, мека корица, неподшито, кн. І – Гео Милев – Грозни прози, запазено.

Г. М. 1064. Мирчев, Иван. Пред паметната плоча. Стихотворение. Посветено на Гео Милев – машинопис, 2 обикновени листа, пожълтели.

Г. М. 1065. Столове в гостната на сем. Касабови – дървени, с мрежеста седалка, средна запазеност.

Г. М. 1066. Етажерка за ученическата библиотека на Гео Милев, дървена, три лавици и две чекмеджета; 42 / 115 см, запазена.

Г. М. 1067. Цветарник за две саксии, с четири крака, дървен, 123 см, боята полуизтрита.

Г. М. 1068. Цветарник за две саксии, с четири извити крака, дървен, 145 см, боята полуизтрита.

Г. М. 1069. Цветарник за три саксии, с три извити крака, дървен, 140 см, с напречни летвички, боята полуизтрита.

Г. М. 1070. Корнизи от гостната на Касабови, дървени, бели, 125 см, средна запазеност.

Г. М. 1071. Корниз от предверието, дървен, кафяв, 125 см, средна запазеност.

Г. М. 1072. Перде, тюлено, 136 / 210 см, средна запазеност, стоящо на прозореца в предверието, от края отрязано парче.

Г. М. 1073. Черджета, памучни, на ивици, 90 / 255 см, 90 / 236 см, средна запазеност.

Г. М. 1074. Газена лампа, старинна, висока 58 см, средна запазеност.

Г. М. 1075. Портрет на Мильо Касабов, 30 / 40 см, в дървена рамка, запазен.

Г. М. 1076. Портрет на Анастасия Касабова, 30 / 40 см, в дървена рамка, запазен.

Г. М. 1077. Печат на Родителската дружба в Стара Загора, председателствана от Мильо Касабов, елипсовиден – 3, 5 / 5, 5 см, в тенекиена кутия ( 2, 5 / 7 / 11, 5 см) с тампон, тампонът скъсан, кутията ръждясала.

Г. М. 1078. Илиев, Георги – Пиери. Гео Милев. Стихотворение. Смях, 1922, машинописен препис на Г. Илиев.

Г. М. 1079. Туризмът в Стара Загора, 1902 – 1932, Туристка библиотека, Сърнена гора, голям формат, неподшита, стр. 53 – 54 – стих. Стон на Гео Милев.

Г. М. 1080. Фотокопия на първото издание на поемата Септември, сп. Пламък 7 – 8, кн. 1924 – големи фото – листове, 22, 5 / 35 см, запазени, ( прехвърлен в НСФ под № 1671.)

Г. М. 1081. Милев, Гео. Театрално изкуство. Нов свят, 1924, среден формат, неподшита, мека корица.

Г. М. 1082. „Гео Милев” – възпоменателен лист по случай 65 години от рождението на поета, издава редакционна комисия, 1960, обикновен формат, 4 страници, запазен.

Г. М. 1083. Гео Милев – 1895 – 1925 – 1960, изд. Къща музей ”Гео Милев”, Окръжна библиотека Ст. Загора, среден формат, мека корица, 48 стр, запазена, ( прехвърлен в НСФ под № 1672 .)

Г. М. 1084. Афиш за възпоменателно утро по случай 31 години от загиването на Гео Милев, 13 май 1956, прегънат, запазен, ( прехвърлен в НСФ под № 1673 .)

Г. М. 1085. Листовка – призив към гражданите да посетят къща музей „Гео Милев”, 17, 5 / 24, 5 см на картон, запазена, ( прехвърлен в НСФ под № 1674 ).

Г. М. 1086. Афиш за тържество по случай 62 – годишнината от рождението на Гео Милев, 13 януари 1957, прегънат, запазен, (прехвърлен в НСФ под № 1675 ).

Г. М. 1087. Афиш за литературно четене за Гео Милев по случай 32 години от изчезването му, 15 май 1957, прегънат, запазен, ( прехвърлен в НСФ под № 1676 .)

Г. М. 1088. Афиш за тържественото честване 63 – годишнината от рождението на Гео Милев, 17 януари 1958, прегънат, запазен, (прехвърлен в НСФ под № 1677 ).

Г. М. 1089. Листовка, издадена по случай 63 години от рождението на поета, 16 / 23 см, запазена, ( прехвърлен в НСФ под № 1678 .)

Г. М. 1090. Милев, Гео. Септември. На руски език – откъс в сп. Новая Болгария, 7 – 8 кн, април 1955 и бележка за Гео Милев с клише, запазена, обикновен формат, ( прехвърлен в НСФ под № 1679 ).

Г. М. 1091. Милев, Гео. Септември. Български писател, ( библиотека за ученика ), среден формат, мека корица.

Г. М. 1092. Мисъл и воля. София, бр. 33, 28 май 1933, Гео Милев. Ден на гнева; Дим. Панов. Гео Милев; Любомир Дойчев. „Гео Милев”, страниците на места скъсани.

Г. М. 1093. Портрет на Гео Милев, маслени бои, 54 – 56 см, рисуван от художничката Евгения Илиева Липавцева, в рамка.

Г. М. 1093 А. РЛФ, бр. 132, 16 юни 1933, 1 стр. – Портрет на Гео Милев; Възвание към българския писател; и бележка на редакцията – оценка на възванието.

Г. М. 1094. Снимка – Гео Милев във военна униформа, в лодка, с приятел ( 8, 8 / 14 см), избеляла.

Г. М. 1095. Константинова, Елка. Писма на Гео Милев до Николай Лилиев, Литературна мисъл, кн. 4, 1963, стр. 152 – 160.

Г. М. 1096. Микрофилми от архива на Гео Милев в Народната библиотека ”Св. Св. Кирил и Методий”, филмова лента, 600 кадъра.

Г. М. 1097. Antologia della lirica bulgara – книга, на италиански език, нова, 1960.

Г. М. 1098. Български поети – книга, на японски език, нова, 1962.

Г. М. 1099. Списание на японски език, бр. 9 / 63 и 7 / 63, с поемата Септември.

Г. М. 1100. Микрофилми – преводи на Гео Милев на румънски език, филмова лента, 47 кадъра.

Г. М. 1101. Пламък, 1924, 10 книжки, подвързано, запазено с книжка 7 – 8 ( с поемата „Септември” ).

Г. М. 1102. Снимка, групова – Гео Милев с школници от Школата за запасни офицери, 1916, пощенски формат, лицето на Гео Милев надраскано с мастило.

Г. М. 1103. Три писма от Мильо Касабов до Ж. Бургелов, двете на пощенски листове ( по един ), третото – на пощенска картичка.

Г. М. 1104. Септември – поема, септември 1944, І издание след 9 септември 1944, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1105. По, Едгар Алан. Избрани поеми, Везни, Книга за библиофили, номериран екземпляр № 352, широк формат, черна полутвърда корица, запазена.

Г. М. 1106. Китайски легенди и новели. Везни, № 8, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1107. Везни, год. ІІІ, кн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – 18, 19, 20, малък формат, мека корица, неподвързана, запазена.

Г. М. 1108. Везни, год. ІІ, – цялата годишнина, подвързана, среден формат, запазена.

Г. М. 1109. Алманах Везни, 1923, голям формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1110. Метерлинк. М. Горещи цветарници, Везни, 1920, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1111. Пшибишевски. Душата на Полша, Везни, № 12, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1112. Роденбах. Мъртвият Брюгге, Везни, № 3, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1113. Андреев, Леонид. Червен смях, Везни, № 5, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1114. Стриндберг, А. Опиянение, Везни, № 7, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1115. Байрон. Манфред, Везни, № 9, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1116. Якобсен. Могенс, Везни, № 10, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1117. Стриндберг. А. Мъртвешки танц, Везни, № 11, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1118. Верлен, Пол. Стихотворения, Везни, прев. Гео Милев, малък формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1119. Милев, Гео. Антология на жълтата роза, Везни, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 1120. Лирични хвърчащи листове. Стара Загора, подвързани, мека подвързия, голям формат, запазени.

Г. М. 1121. Милева, Мила Гео. Гео Милев за деца. изд. Мила Гео Милева, София, среден формат, мека корица, откъснати.

Г. М. 1122. Стойков, Рашко. 77 стъпала. Пламък. кн. 10, 1964, посветена на Гео Милев, ( прехвърлен в НСФ под № 1680 .)

Г. М. 1123. Марков, Георги. Гео Милев. Наука и изкуство, София, 1964, среден формат, подвързана.

Г. М. 1124. Литературен архив – ІІ – Гео Милев, БАН, 1964, голям формат, подвързана.

Г. М. 1125. Маяковски. Избрани стихотворения ( някои – превод на Гео Милев ), библиотека Съветски поети, Народна култура, София, 1964, малък формат, подвързана.

Г. М. 1126. Септемврийска поезия, Български писател, София, 1964, библиотека за ученика, среден формат, мека корица.

Г. М. 1127. Шекспир. Хамлет. Прев. Гео Милев, Народна култура, 1964, София, среден формат, мека корица.

Г. М. 1128. Тодоров, Ангел. Български писатели, Български писател, София, 1964, среден формат, подвързана.

Г. М. 1129. Тихова, Надежда. Материали около театралната дейност на Гео Милев в Народния театър. Литературна мисъл, 6 / 1964, ( прехвърлен в НСФ под № 1681.)

Г. М. 1130. Милев, Гео. Септември. Български писател, 1964, среден формат, подвързана, с обложка, худ. Б. Ангелушев.

Г. М. 1131. Шекспир, Хамлет. Народна култура, 1965, голям формат, подвързана с обложка.

Г. М. 1132. Шалче на Гео Милев, копринено, на черно – бели ивици, проядено.

Г. М. 1133. Повой, с който са били повивани децата в семейството на Мильо Касабов.

Г. М. 1134. Ножче за разрязване на книги, кокалено, изработено от Гео Милев.

Г. М. 1135. Програма на пиесата Масса – човек от Ернст Толер, преведена и поставена от Гео Милев.

Г. М. 1136. Толер, Ернст. Масса – човек. Пиеса в 7 картини из социалната революция на 20 век. Прев. Гео Милев. Пламък, София, 1924, малък формат, без корици, запазена, с автограф на Гео Милев.

Г. М. 1137. Милев, Гео. Иконите спят – пет вариации на народни песни. София, 1923, малък формат, мека корица, запазена, с автограф на Гео Милев.

Г. М. 1138. Хрелков, Николай. Избрани стихотворения, София, Български писател, 1965, подвързана, с обложка, с поемата ”Среднощен конгрес”, посветена на Гео Милев, Сергей Румянцев и Христо Ясенов.

Г. М. 1139. Милев, Гео. Избрани произведения. В два тома. Български писател, София, 1965, среден формат, копринена подвързия.

Г. М. 1140. Стойков, Рашко. 77 стъпала. Посветена на Гео Милев, формат – 59 / 84 / 32, подвързана, Хр. Данов, 1966, (прехвърлен в НСФ под № 1682 .)

Г. М. 1141. Изкуственото око на Гео Милев.

Г. М. 1142. Мастилницата на Гео Милев.

Г. М. 1143. Каралийчев, Ангел. Спомени, Народна култура, 1967.

Г. М. 1144. Септември – І издание на поемата, 1924, книжка от поредицата Пламък, среден формат, без корица, леко скъсана.

Г. М. 1145. Милев, Гео. Борко и Бърборка. Стихотворения за деца от Гео Милев, Български писател, 1967.

Г. М. 1146. Марков, Г. Статия за Гео Милев и Верхарен . Obzor, кн. 1 / 1967. Българско литературно списание на френски език, с 2 автопортрета на Гео Милев.

Г. М. 1147. Пламък, кн. 15 / 1967. Съдържа статията на Венко Христов. Октомври и раждането на сп. Пламък и копие на статията на Гео Милев. И свет во тме светится, ( прехвърлен в НСФ под № 1683 .)

Г. М. 1148. Свиленов, Атанас. Антология на световната любовна лирика. Народна младеж, 26 ноември 1967, ( прехвърлен в НСФ под № 1684 .)

Г. М. 1149. Филипов, Владимир. Преводът на Шекспир. Септември, кн. 6 / 1967, ( прехвърлен в НСФ под № 1685).

Г. М. 1150. Програма за рецитал на Пенка Груева ”Световна любовна лирика – на антологиите на жълтата и червената роза”, ( прехвърлен в НСФ под № 1686 ).

Г. М. 1151. Нови данни и материали за Гео Милев за периода 1916 – 1919, машинописно изследване от Св. Попов – 5 листа, ( прехвърлен в НСФ под № 1687 .)

Г. М. 1152. Пламък, 5 / 1960, Неизвестни писма на Гео Милев, 3 писма до баща му, запазени от брат му ( по – късно публикувани в „Архив на Гео Милев”, ( прехвърлен в НСФ под № 1688 ).

Г. М. 1153. Възпоменателен вестник „22 години от смъртта на Гео Милев, Сергей Румянцев, Христо Ясенов, Йосиф Хербст, Васил Карагьозов, Димо Петраков, Георги Шейтанов” издава д – вото на бойците против фашизма.

Г. М. 1154. Стойков, Р. Сама пламенность. Литературная газета, 20 февруари 1965, ( прехвърлен в НСФ под № 1689 ).

Г. М. 1155. Войникова, А. И писа със своите кърви: Свободен ! Театър, бр. 2 / 1965, ( прехвърлен в НСФ под № 1690 .)

Г. М. 1156. Цанев, Г. Традиция и новаторство в нашата литература. Литературна мисъл”, 1 / 1965, ( прехвърлен в НСФ под № 1691.)

Г. М. 1157. Мокрев, Ст. Гео Милев за буржоазната демокрация. Литературен фронт”, 22 / 1965, ( прехвърлен в НСФ под № 1692 .)

Г. М. 1158. Пулс, 3 май 1966 – „Реквием за Гео Милев” от Р. Стойков, с илюстрациите на Ренато Гутузо към „Септември” ( на пиш. Машина ), (прехвърлен в НСФ под № 1693 ).

Г. М. 1159. Листовка Гео Милев – Литературни портрети, № 3, Профиздат, София, (прехвърлен в НСФ под № 1694 ).

Г. М. 1160. Календар Литературен фронт, 1965, посветен на Гео Милев, (прехвърлен в НСФ под № 1695 ).

Г. М. 1161. Пощенски картички „Поздрав от Стара Загора”, издава Мильо Касабов.

Г. М. 1162. Милев, Гео. Септември. София, 1944, запазена отлично.

Г. М. 1163. Янков, Николай. Гео Милев – пътят му към творчеството за деца. Пламък, 17, 1967, ( прехвърлен в НСФ под № 1696.)

Г. М. 1164. Верлен, Пол. Избрани стихотворения. Прев. Гео Милев, Везни, 1922, запазена.

Г. М. 1165. Толер, Ернст. Ден на пролетариата. Хорова поема. Прев. Гео Милев, Пламък, София, 1924, книжното тяло – запазено, откъсната корица.

Г. М. 1166. Bulharsko, 7, 1955, с бележка за Гео Милев от Л. Стоянов и откъс от поемата „Септември”, ( прехвърлен в НСФ под № 1697).

Г. М. 1167. Гео Милев. Свободная Болгария, 25 май 1949, без подпис, (прехвърлен в НСФ под № 1698 .)

Г. М. 1168. Троянски глас, 24 септември 1969, съобщение за намерен неизвестен бележник на Гео Милев; публикация на първата част от бележника под надслов „Модернизмът ( и аз )”, ( прехвърлен в НСФ под № 1699).

Г. М. 1169. Троянски глас, 1 октомври 1069, продължение на публикацията на неизвестния бележник на Гео Милев с две клишета от негови рисунки, ( прехвърлен в НСФ под № 1700 ).

Г. М. 1169.А + бр. 41 / 8 октомври 69, ( прехвърлен в НСФ под № 1701).

Г. М. 1170. Пламък, кн. 2 „Неизвестни бележки на поета” с кратко въведение от Ив. Пейковска и М. Дудев, публикация на намерения бележник от Гео Милев в съкратен вид.

Г. М. 1171. Везни, Литературно художествено списание. Първа годишнина, кн. 2, 3, 4, 5, и 6, запазена.

Г. М. 1172. Везни, Литературно художествено списание. Втора годишнина, кн. 1, 2, 3, 4 – 5, подвързана, запазени много добре.

Г. М. 1173. Везни, Литературно художествено списание. Трета годишнина, книжка 1, 2, 3, 4 и 5, потъмнели и с леко разлепени краища.

Г. М. 1174. Везни, Литературно художествено списание. Трета годишнина, кн. 6, 7, 8, 9 и 10, потъмнели, с разлепени краища.

Г. М. 1175. Везни, Литературно художествено списание. Трета годишнина, кн. 11, 15, 16, 17 – 18, 19, 20 потъмнели, с разлепени краища.

Г. М. 1176. Верхарн, 16 поем. Авторизиран превод на Гео Милев, добре запазена.

Г. М. 1177. Страници от списание Кресчендо, модернистично литературно списание, издавано в Ямбол, редактор Кирил Кръстев и др. (виж спомените му за Гео Милев ).

На стр. 5 две стихотворения от Август Щрам – „Изневяра” и „Среща”, превод от немски език на Гео Милев.

Г. М. 1178. В. ”Троянски глас”, бр. 41 от 8 октомври 1969 г., на втора стр. – краят на публикацията на новооткрития бележник на Гео Милев

Г. М. 1179. Септември, бр. 140 от 21 ноември 1969, на 4 – та стр. ”Няма красота без мисъл” – статия от Ив. Пейковска и М. Дудев за новооткрития бележник на Гео Милев.

Г. М. 1180. Караславов, Георги. Една среща с Гео Милев. Пламък, кн. 15 от 1970, на 48 стр., спомен, ( прехвърлен в НСФ под № 1702 ).

Г. М. 1181. Зарев, Пантелей. Преображенията на Гео Милев. Септември, кн. 5 от 1970, на стр. 91, (прехвърлен в НСФ под № 1703 ).

Г. М. 1182. Зарев, П. Преображенията на Гео Милев. Септември, кн. 6 от 1970, на стр. 158, продължение на статията, (прехвърлен в НСФ под № 1704).

Г. М. 1183. Начев, Ангел. Гео Милев за Ленин и съветската литература. Литературна мисъл, кн. 1 от 1970, на стр. 16, (прехвърлен в НСФ под № 1705 ).

Г. М. 1184. Павлов, Тодор. Социология и изкуство. Литературен фронт, бр. 37, 9 септември 1970, на 1 – 2 стр., прави идейно – художествен анализ на поемата „Септември”, (прехвърлен в НСФ под № 1706 ).

Г. М. 1186. Гео Милев. Избрани произведения в 2 тома, Български писател, 1971.

Г. М. 1187. Карамфилов, Ефрем. Българи. Книга с есета за Гео Милев и Георги Шейтанов, (прехвърлен в НСФ под № 1708 .)

Г. М. 1188. Четири листа оригинален машинописен текст от Пабло Неруда с неговия автограф и бележки към преведените от същия части на поемата „Септември”; два листа български текст – превод от испански език на приветствието на Пабло Неруда по случай 26 – тата година от 9 септември 1944, запазени.

Г. М. 1189. Попова, Лилия Радославова. Три писма на Гео Милев до Иван Радославов. Литературна мисъл, кн. 3, 1971, на стр. 118 (рехвърлен в НСФ под № 1707 .)

Г. М. 1190. Обзор на английски език, кн. 1, 1971, посветена на Гео Милев. Съдържа статия литературен портрет ( редакционна ), статия от Стойчо Стойчев, превод на поемата „Септември” на английски от Питър Темпест, снимка и илюстрации, ( прехвърлен в НСФ под № 1709 ).

Г. М. 1191. Конфорти, И. Я. Гео Милев и театър, автореферат, (прехвърлен в НСФ под № 1710 .)

Г. М. 1192. MILEV, GEO. Septembre, София – прес.

Г. М. 1193. Радуга, кн. 10, от 1972, на стр. 45 – фрагменти из поемата Септември от Гео Милев, прев. на руски Г. Фалькович, (прехвърлен в НСФ под № 1711 ).

Г. М. 1193. А. Ламар. Бунтовни спомени. Пламък, бр. 10, 1973, стр. 67, (прехвърлен в НСФ под № 1712 ).

Г. М. 1194. Васевски, Камен. Списание Пламък и неговия редактор Гео Милев.

Г. М. 1195. Гьоте, Й. В. Клавиго. Трагедия. Прев. от немски Гео Милев, Хемус, София.

Г. М. 1196. Гьоте, Й. В. Егмон. Трагедия в пет действия. Прев. от немски език от Гео Милев, София, 1921.

Г. М. 1197. Марков, Георги. Литературни етюди. Сборник, Народна просвета, 1969, 187 стр. среден формат, запазена, ( прехвърлен в НСФ под № 1713 ).

Г. М. 1198. Пшибишевски, Станислав. Шопен и Ницше, философско – критична серия Везни, № 4, книгоиздателство Везни – Стара Загора – София, 1921, прев. Д. Велев, 40 стр., неподвързана, разлепена, + 2 бр. също прехвърлени от библиотеката.

Г. М. 1199. Метерлинк, Морис. Горещи цветарници. Избрани поеми и песни. Прев. от френски Гео Милев, Везни, 1920, 40 стр., средна запазеност, среден формат, неподвързана, с шарена обложка.

Г. М. 1200. Милев, Гео. Стихове в проза. Избрани произведения под редакцията на Мила Г. Милева, Нов свят, 1942, том. VІ, стр. 32.

Г. М. 1201. Милев, Гео. Театрално изкуство. Избрани произведения. Студии, статии и критики , Нов свят, 1942, под редакцията на М. Г. Милева, среден формат, запазена, неподвързана.

Г. М. 1202. Милев, Гео. Антология на жълтата роза. (Лирика на злочестата любов), 1947, поредица Пълно събрание съчиненията на Гео Милев; под редакцията на Мила Г. Милева, първа книга, среден формат, меки корици, запазена, 80 стр.

Г. М. 1203. Байрон. Манфред. Поема. Прев. от английски Гео Милев, Народна култура, 1946, среден формат, 71 стр., разлепена.

Г. М. 1204. Стоян Райнов. Книга за библиофили, Стара Загора – София, 1919, книгоиздателство Везни, втора, рисунки, среден формат, средно запазена.

Г. М. 1205. Аура, Песен за нея. Поема, София, 1923, Акация, второ допълнено издание.

Г. М. 1206. Роденбах, Жорж. Мъртвият Брюгге. Книгоиздателство Везни Стара Загора, 1954, прев. Гео Милев, библиотека „Везни”, № 3, стр. 102, среден формат, разлепена.

Г. М. 1207. Милев, Гео. Септември. Нарстуд, Париж, 1927, второ издание, на бълг. език, 3 фр., добре запазена, 26 стр.

Г. М. 1208. Банг, Банг, Сред пътя. Роман. София, 1924, прев. от немски език Гео Милев, с предговор за автора от Гео Милев, излиза в поредицата „Мозайка от знаменити съвременни романи”, без корици, разлепена.

Г. М. 1209. Васевски, Камен. Списание Пламък и неговият редактор Гео Милев. 1973, Поглед върху журналистиката на Гео Милев по страниците на „Пламък”, приносът на „Пламък” в българската периодика.

Г. М. 1210. Сриндберг, Август. Опиянение. Трагикомедия в 4 действия. Прев. Гео Милев и под негова редакция, поредица на Везни, под № 4, разлепена, мека корица.

Г. М. 1211. Снимка на семейството на Гео Милев, правена между 1935 -1937 на Мильо и Анастасия Касабови, Борис Касабов и Веса Касабова, формат 13 / 8 см, полузаличена, надраскана с молив.

Г. М. 1212. Картичка, написана от Гео Милев на 25 декември 1907 -честити Рождество Христово на Атанас Илиев – син, подпис Г. Касабов.

Г. М. 1213. Верлен, Пол. Лирични хвърчащи листове. Прев. Гео Милев четвърти, 1915, 15 стр., добра запазеност.

Г. М. 1214. Милев, Гео. Жестокият пръстен. 1920, корицата изцапана от влага, добра запазеност.

Г. М. 1215. Демел, Рихард. Преображенията на Венера. Лирични хвърчащи листове. Прев. Гео Милев.

Г. М. 1216. Маларме. Иродиада. Лирични хвърчащи листове. Първи, корицата разкъсана, средно запазена, пожълтяла от времето.

Г. М. 1217. Милев, Гео. Родно изкуство. Везни. год. ІІ, 1920 – 1921, кн. 1, стр. 40 – 50, разлепена.

Г. М. 1218. Везни. Литературно – художествено списание. Кн. 11, 5 юни 1920, стр. 326 ( 1стр. ) – превод на Р. Демел и бележка от Гео Милев, стр. 337 – 340 – статията ”Критичен поглед” от Гео Милев, без корица.

Г. М. 1219. Везни. Литературно – художествено списание. Кн. 6, 31 януари 1920, без корици.

Г. М. 1220. Везни. Литературно – художествено списание. Кн. 2, год. І, 30 септември 1919, Съдържа: Гео Милев. In Memoriam Димчо Дебелянов; стр. 2 – 3; бележка Гео Милев: Експресионистическа изложба на един български експресионист; стр. 19.

Г. М. 1221. Везни. Литературно – художествено списание. Год. І, кн. 1, 15 септември 1919, Съдържа: Гео Милев. Дъжд; Жестокият пръстен. стр. 9 – 10; В постоянната галерия. стр. 20.

Г. М. 1222. Байрон, Манфред. Библиотека Везни, № 9, Прев. от английски на Гео Милев, среден формат, добре запазена, стр. 80.

Г. М. 1223. Байрон, Манфред. Корицата скъсана.

Г. М. 1224. Стриндберг, Аугуст. Мъртвешки танц. Прев. Гео Милев, книгоиздателство Везни, Стара Загора, стр. 80, липсват последните страници.

Г. М. 1225. Везни. Литературно – художествено списание. Год. ІІ – събрано, без корици, добре запазено, стр. 202, голям формат.

Г. М. 1226. Антология на жълтата роза. Лирика на злочестата любов. София, 1939. Под редакцията на Мила Гео Милева, среден формат, добре запазена.

Г. М. 1227. Везни. Литературно – художествено списание.год. ІІІ, седмично списание за изкуство и култура, № 11 до № 20, кн. подвързани, добре запазени, 1921 – 1922.

Г. М. 1228. Везни. Литературно – художествено списание. Год. ІІІ, кн. 1 до 10, подвързано, добре запазено.

Г. М. 1229. Милев, Гео. Стихотворения в проза. Под редакцията на Мила Гео Милева, 1942, том VІ, от „Избрани произведения” на Гео Милев, подвързана, добре запазена.

Г. М. 1230. Модарели, Антонио. Сентябрь. Симфонична поема за оркестър, 1931, Государственное музикальное издательство РСФСР, стр. 93, запазена.

Г. М. 1231. Milev, Geo. September. Прев. на Jan Koska, на чешки език, 1973.

Г. М. 1232. Milev, Geo. Syys kun je mita vugoja. Helsinki, 1975. Прев. Tarmo Manelins, с автограф.

Г. М. 1233. Работният екземпляр на Тармо Манелиус на пишеща машина с поправки на ръка и подпис на преводача.

Г. М. 1234. Рецензии във финландския печат за Гео Милев.

Г. М. 1235. Milev, Geo. E Y L U L destan. Ustanbul, 1971, (формат 12 / 19), отлично запазена, с една илюстрация – автопортрет, сецесион, стр. 61 – на турски език.

Г. М. 1236. Milev, Geo. Den nnevu. Odeon, 1973. Гео Милев на чешки език, формат ( 8, 5 / 14, 5 см), отлично запазена, с една илюстрация – автопортрет ( сецесион ), стр. 91.

Г. М. 1237. Milev, Geo. Tag des Zorns. Gedichte. Leipzig, 1971. Гео Милев на немски език, формат 12, 5 / 21 см, отлично запазена, една илюстрация, стр. 110.

Г. М. 1238. Milev, Geo. Syys kuu. Гео Милев на финландски език, пет илюстрации от Анита Ахмавара, превод на Тармо Манелиус, формат 14 / 20 см, стр. 68, отлично запазена.

Г. М. 1239. Milev, Geo. Sentember. Bratislava, 1973, Поемата Септември на чешки език, формат 34 / 15 см, отлично запазена. Прев. на Ян Кошка, Translation Yean Koska.

Г. М. 1240. 21 POETI BULGARI LUCILATI. Milano – Roma, 1960, НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК, СРЕД КОИТО И ПОЕМАТА „Септември” на Гео Милев, формат 15 / 12 см, запазена, с четири илюстрации, стр. 159.

Г. М. 1241. Марков, Н. Българо – френски речник. Пловдив, 1898, с автограф ( „М. Керанова подарява ………..” – от библиотеката на жена му, с подписа на Гео Милев, средно запазен, формат 14, 5 / 10 см, кожена черна подвързия – скъсана, стр. 831.

Г. М. 1242. Милев, Гео. Немско-български речник. София, 1940, книгоиздателство Ив. Коюмджиев, средна запазеност, скъсана задна корица, твърди корици, формат 12 / 17 см, надраскан до стр. 344, липсват последните страници.

Г. М. 1243. Портретче с дървена рамка и стъкло – автопортрет, рисунка с туш от Гео Милев, пожълтяло от времето, формат с рамката 11 / 14 см.

Г. М. 1244. Статуетка „Бухалчета” донесена от Гео Милев от Германия, основа на пиедестала, 9 / 16 см, височина около 30 см, гипс бронзиран, потъмнял от времето, почти черен.

Г. М. 1245. Учебник по нова история. Пд, 1909, с 9 карти, стр. 239, средна запазеност, с твърди корици, с подписи на Гео Милев, на вътрешната страница, на началната – изцапана с мастило, ІІІ, V, 1 и рисунки: на вътрешната страница, 194 стр, 215 стр, 231 стр, на последните стр.

Г. М. 1246. Кожухаров, Д. Учебник по отечествена география и гражданско учение. 1906, подписи на Г. Милев и рисунки на „Гражданско учение” – 1 стр, 17 стр, 30 стр, 38 стр. и последната, добра запазеност.

Г. М. 1247. Учебник по историята на християнската черкова. Пд. 1897, подписи на Г. Милев, рисунки на началната страница (предполагаем автопортрет), края на учебника, началото на втория учебник, 2 страница и 144 стр, средна запазеност.

Г. М. 1248. Михайловски, Ст. От развала към провала. София, изд. на Д. Голова, с подписи на Г. Милев.

Г. М. 1249. Везни. Литературно-художествено списание. год. ІІІ от 15 октомври 1921 до 15 март 1922, от № 1 до № 20, подвързана, добра запазеност.

Г. М. 1250. Милев, Гео. Панихида за Яворов. Стара Загора, Везни, 1924, печатница Светлина, № 794, пробита на 4 места за подшиване, добра запазеност.

Г. М. 1251. Милев, Гео. Антология на жълтата роза. Лирика на злочестата любов, Стара Загора – София, 1919, Везни, средна запазеност.

Г. М. 1252. Везни. Литературно-художествено списание. Кн. 4 – 5, недобре запазена.

Г. М. 1253. Блок, Ал. Дванадесетте. Революционна поема. Прев. Гео Милев, Везни, 1921.

Г. М. 1254. Везни. Литературно–художествено списание. год. 3, бр. 17 – 18, средна запазеност.

Г. М. 1255. Везни. Литературно–художествено списание. Год. 3, бр. 16, с петна на началната страница и скъсани краища.

Г. М. 1256. Везни. Литературно–художествено списание. Год. 3, бр. 19, с петна на началната страница.

Г. М. 1257. Везни. Литературно–художествено списание. Год. 3, бр. 20, с петна по краищата на страниците.

Г. М. 1258. Пшибишевски. Душата на Полша. Прев. от немски – С. Ненов, София – Стара Загора, книгоиздателство Везни, 1920, библиотека Везни, № 12, разкъсани коли с тъмнокафяви петна по краищата и страниците, корицата надраскана с химически молив.

Г. М. 1259. Верлен, Пол. Избрани стихотворения. Прев. Гео Милев, Стара Загора, книгоиздателство Везни, с тъмни петна по краищата и страниците.

Г. М. 1260. Алманах Везни. Литературен сборник под редакцията на Гео Милев, Стара Загора – София, книгоиздателство Везни, 1923, мастилено петно в края на почти всички страници, откъсната част от последната страница.

Г. М. 1261. Верлен, Пол. Мистични разговори. Прев. Гео Милев. Лирични хвърчащи листове, № 4, посветена на Людмил Стоянов, сравнително добре запазена, с петно на корицата.

Г. М. 1262. Милев, Гео. Жестокият пръстен. Първа книга стихове. София, Везни, 1920, недобре запазена, засъхнал мухъл на корицата, голямо, вероятно мазно петно, което е поразило 1 / 3 от цялата книга.

Г. М. 1263. Милев, Гео. Панихида за поета П. К. Яворов. Стара Загора, Везни, 1924, № 435, 1200 номерирани екземпляри от второто издание, печатница Светлина, добре запазена.

Г. М. 1264. Везни. Литературно-художествено списание. Год. 2, Кн. 1, 1920 – 1921, разлепени коли, петна по корицата, замърсени по краищата и недобре изрязани страници.

Г. М. 1265. Везни. Литературно-художествено списание. Год. 2, кн. 2, 1920 – 1921, недобре запазена, от четирите страни на дълбочина 2 см петна от влага.

Г. М. 1266. Везни. Литературно-художествено списание. Год. 2, кн. 3, 1920 – 1921, същите петна от влага на четирите страни.

Г. М. 1267. Везни. Литературно-художествено списание. Год. 2, кн. 4 – 5, 1920 – 1921, петна от влага на много места по краищата на страниците на втората корица.

Г. М. 1268. Алманах Везни. Литературен сборник. Под редакцията на Гео Милев, книгоиздателство Везни.

Г. М. 1269. Детско метално легло с размери 175 / 80 см, изработено по оригиналния образец – за спалнята в мемориалната част.

Г. М. 1270. Хайне, Хайнрих. Избрани песни и романси. Прев. Гео Милев, София, книгоиздателство Цвят, 1919, книгата се открива с писмо на Гео Милев до Н. Лилиев от 20 юни, малък формат, средна запазеност, мека корица.

Г. М. 1271. Борак яйце. [Стих]. – Детска радост, кн. 8, 1923–1924, девета, стр. 15, меки корици, добра запазеност.

Г. М. 1272. Молиер, Сганарел или въображаемият рогоносец. Комедия. Прев. от френски език Гео Милев, София, 1924, Хемус, малък формат, добра запазеност, 54 стр.

Г. М. 1273. Шекспир, Хамлет. Прев. от английски език Гео Милев, Стара Загора, книгоиздателство Везни, библиотека Везни, № 1, стр. 178, без задна корица, разкъсана и подлепена.

Г. М. 1274. Роденбах, Жорж. Мъртвият Брюге. Прев. Гео Милев, Стара Загора, книгоиздателство Везни, библиотека „Везни”, № 3, печатница и книговезница Светлина – Стара Загора. Предговор Гео Милев – „Жорж Роденбах”. Меки корици, среден формат, недобре запазена, с мастилени петна и оръфани краища на страниците.

Г. М. 1275. Килимче. Вълнено, ръчно плетено, с размери 120 / 65 см на червени и черни ромбове, много добре запазено, принадлежащо на семейство Касабови.

Г. М. 1276. Александър Блок. Дванадесетте. Прев. Гео Милев, книгоиздателство „Везни”, 1921, с илюстрации от Михаил Ларионов и Наталия Гончарова, с влажни петна по обложката

Г. М. 1277. Уайлд, Оскар. Упадък на лъжата. Прев. Людмил Стоянов. София, 1920, книгоиздателство Везни.

Г. М. 1278. Немски поети. Антология. Първа част от книгата на Пенчо Славейков: Немски поети, предговор от автора, 190 страници, малък формат, от личната библиотека на Гео Милев, недобре запазена – разлепена обложка и петна от влага по страниците, ръкописни бележки на стр. 30.

Г. М. 1279. Якобсен, Иенс. Могенс. Прев. Никола Телчев, Стара Загора – София, книгоиздателство Везни, библиотека Везни, № 10, недобре запазена – със скъсана обложка и петна по страниците.

Г. М. 1280. Стриндберг, Аугуст. Опиянение. Трагикомедия в четири действия. Под редакцията на Гео Милев, Стара Загора – София, книгоиздателство Везни, библиотека Везни, № 7, с портрет на Стриндберг от Едуард Мунк, предговор от Гео Милев, недобре запазена, с окъсана обложка и петна от влага по страниците.

Г. М. 1281. Рилке, Райнер Мария. Повест за любовта и смъртта на корнета Кристоф Рилке. Прев. Гео Милев, Стара Загора, книгоиздателство Везни, библиотека Везни, № 6, с петна от влага по страниците.

Г. М. 1282. Табла. Елипсовидна, дървена, с цветни инкрустации, със стъкло на подносната част, добре запазена, лакирана на лицевата част, за кафе, чай и други, ползвана от сем. Касабови.

Г. М. 1283. Важен пуек. [Стих.].- Детска радост, кн. 4 – 5, 1924 – 1925, Година десета. Прев. Гео Милев. от Саша Чьорни, стр. 14, с меки корици, добре запазено.

Г. М. 1284. Кравата. [Стих]. – Детска радост, кн. 6, 1924 – 1925, година десета, на стр. 15, прев. Гео Милев от Робърт Луис Стивънсън, с меки корици, добре запазено.

Г. М. 1285. Гео Милев – оригинал в ръкопис за Блок „Блок не е само Блок; Блок е Русия……Русия превърната в символ, която пламти пред нас -страшна и братска и спасителна….Тази Русия, великата саможертва на човечеството…”

Г. М. 1285. А. Акт за раждане на Георги Милев Касабов, написан на два листа от тетрадка с черно мастило от Мильо Касабов на 15 януари 1895, оригинал, добре запазен, четливо изписан.

Г. М. 1286. Свидетелство за завършено второ отделение през учебната 1901 / 1902, издадено на Георги Милев Касабов – оригинал, средно запазено.

Г. М. 1286. А. Семейна снимка на Касабови от август, 1912, която Гео е носил със себе си в чужбина – оригинал, силно повредена, разкъсана на две части, с датата и името на града, изписани от Гео на гърба.

Г. М. 1287. Четири снимки на Гео Милев, правени в Берлин през 1918 – 1919 по време на лечението му от лекуващия го лекар – копия.

Г. М. 1288. Три цветни картинки ( две еднакви и една събиране на сено ), използвани като илюстрации за албумчетата ”Детски живот”, за томбола, кубчета и дипляни – оригинали, добре запазени.

Г. М. 1289. Картичка с картина, представяща убиването на подполковник Калитин в бой за Самарското знаме, стояла в гостната на сем. Касабови –оригинал.

Г. М. 1290. Двойна картичка с крепостта при Станимака, стояла в гостната на сем. Касабови, оригинал, добре запазена.

Г. М. 1291. Шекспир, Хамлет. Прев. на Гео Милев. Народна култура, 1964.

Г. М. 1292. Белий, Андрей. Христос възкресе. Поема. Пламък, 1924, относително добре запазена.

Г. М. 1293. Бележник на Гео Милев от периода 1916 – 1917, ( Княжево – Дойран ), размери: 16, 5 / 8, 5 см, пожълтели листи, изписани с молив, първата страница откъсната. Като цяло е добре запазен. Съдържа стихове на Лилиев, Подвързачов, Ясенов, Ботьо Савов и др. заедно със списък с дежурства и наряди, с които е бил наказван в школата за запасни офицери. Към него е приложен протокол с графична експертиза, удостоверяваща принадлежността му на Гео Милев, извършена в ОУ на МВР, гр. Стара Загора.

Г. М. 1294. Писмо от д – р Найден Шейтанов до Гео Милев от 26 януари 1919 – оригинал, не много добре запазен ръкопис, върху лист за писмо, сгънат на четири страници.

Г. М. 1295. Пощенска картичка, представляваща убиване на кентавър, подарена на 13 декември 1908 на Гео Милев от Атанас Илиев – младши, оригинал, добре запазена.

Г. М. 1296. Плик, фирмен, на книжаря Мильо Касабов, с три абонаментни бланки в него на изд. Везни, добре запазени, оригинални.

Г. М. 1297. Устав на Книжовното дружество Просвета – ръкопис, 2 л, с подписи на основателите – 28 януари 1895, с. Радне махле, запазен, прокъсан по прегъвките.

Г. М. 1298. Устав на Книжовното дружество Просвета от 1897, отпечатан в печатница Светлина – Стара Загора, 15 стр., розова корица, с печат върху корицата и титулната страница, добре запазен, корицата леко зацапана, ръждясало телче и отделни части от страницата.

Г. М. 1299. Книжка за показанията на водомера и квитанция за внесена сума от 150 лв. от 27 февруари 1923 за поддържане на водомера – сведения за Анастасия Касабова като имотопритежател, адрес на къщата – кв. „Табахната”, ул. „Гаврил Кръстевич”, кв. 15, стар № 14, нов № 1731 –черна подвързия, повредена, 32 стр., квитанцията е отрезка за вносителя, с части от две марки.

Г. М. 1300. Разписка за доставен препоръчан предмет от 11 август 1914 – за изпратени на Гео Милев 560 лв. в Лондон, препратени чрез Министерството на външните работи.

Г. М. 1301. Снимка. Излет на Мъглижкия манастир през 1922. На нея са: Борис Касабов, Пенка Касабова и Мария Касабова – оригинал. Бележка от П. Касабова с указания за местоположението им на снимката, 14 / 8, 5 см, запазена, бележките с молив и химикал.

Г. М. 1302. Медицинско свидетелство на Гео Милев. Издадено от д – р Градецки на 21 август 1915, гара Михайлово. Ръкопис, черно мастило, гербова марка. Добре запазено.

Г. М. 1303. Писмо на Борис Касабов. Сведения за построяването на паметника на подп. Калитин и участието на М. Касабов – 1, 5 л хартия. Ръкопис, без начало и край. Не е датирано.

Г. М. 1304. Касабов, М. Въздържателен диалог. За въздържателни срещи, забави и вечеринки. Предговор от П. Н. Чаракчиев. Беседа за алкохолизма от д – р Ненов, София, книгоиздателство Светлина, 16 стр, добре запазена.

Г. М. 1305. Касабов, М. Календарче за 1885. Подшито с конец, с повредени по краищата страници и корици ( меки ).

Г. М. 1306. Богомилски легенди.

Г. М. 1307. Валмор, Марселина Деборд. В разлъка. Прев. Гео Милев Вестник на жената, бр. 12, София, 2 юли, 1921, средна запазеност.

Г. М. 1308. Валмор, Марселина Деборд. В разлъка. Прев. Гео Милев от френски език. Вестник на жената, бр. 219, София, 26 декември 1925, в траурно каре; средна запазеност.

Г. М. 1309. Prof. Dr. Koster, Walter Werekmeister Verlag A. Deutcshes Lantenlied, Herausgeber. Сборник с ноти и текстове на произведения от различни композитори, немски народни песни. Berlin – Pankow, 1917. С твърди корици. С подпис на Г. Милев на заглавната страница и на Мила Керанова на подвързията. Запазена, с прокъсани ръбове на подвързията,726 стр.

Г. М. 1310. Turgenev, Ivan S. Memoiren eines Jagers. Leipzig : Reclam [1885]. (Reclams Universal – bibliothek; 2197 – 98), 416 стр, малък формат, разкъсана, без корици, с подпис – N. Martschin.

Г. М. 1311. Verharen, Emile. Deux Drames. Le Cloitre, Philippe ІІ, Paris. С меки корици, прокъсани по ръбовете, с подпис на Гео Милев,207 стр.

Г. М. 1312. Verharen, Emile. Les letters Francaises en Belgigne, Henri Lamertin Editeur, Bruxelles, 1907, меки корици, прокъсани, отпечетана на дебела хартия, 44 стр.

Г. М. 1313. Anthologie des Ecrivains Francais der XVІe siecle poesie, Bibliothegue Larousse, Paris, подпис на Гео Милев ( фр. ), 160 с. + каталог на Librairie Larousse.

Г. М. 1314. Wilde, Oskar. De Profundis and the Ballad of Reading Gaol, Leipzig, Bernard Taichnitz, 1908, + каталог на Tauchnitz Edition, без корици, разкъсана, с подпис – червено мастило на заглавната стр.

Г. М. 1315. Zdyllen und Lieder, Universal Bibliothek, Leipzig, 181 с., малък формат, мека корица, разкъсана.

Г. М. 1316. Verzeichnis, Universitat Leipzig. 15 october 1912 – marz 1913 – Справочник за предлаганите от Лайпцигския университет лекции на преподаватели в различните специалности. Различни знаци по списъка в раздела „Philologie”. Без корици. На заглавната страница – подпис – год. 912 – 913, рисунка на куче, петна от влага.

Г. М. 1317. Macdonald, Erskin. A Cluster of grapes – a book of twentieth century poetry, London, 1914, + анотации за книги, твърди корици, обложка прокъсана, 108 с.

Г. М. 1318. Neues Testament. Trier: Mosella – Verl. 1915. Новият завет на немски език. Малък формат. Запазена, леко разлепена. С подпис на Гео Милев върху корицата и подпис на вътрешната страна на корицата и дата – юни 1917 – молив, 389 с.,

Г. М. 1319. Cieero Catilinarische reden, Leipzig, 1897. Твърди корици. Добре запазена. С три подписа на Гео Милев на заглавните страници (различни ). Две рисунки – портрети на задната корица и множество бележки по полетата на страниците на немски език, с молив, 160 с.

Г. М. 1320. Maeterlinek, Maurice. Le Tresor des Humbles, Paris, MCM XІІІ, без корици, леко разкъсани, с подпис – червено мастило 274 с.

Г. М. 1321. Prof. Dr. Phon, Otto. Deutsche Grammatik. Berlin und Leipzig, 1912. Малък формат, твърди корици, поразкъсани, с петна от влага. С два подписа в началото. Датирана от Гео Милев, ”Leipzig, 912”. С множество бележки, подчертавания. С подпис на Борис Касабов – зелен молив на задната страница.

Г. М. 1322. Samain, Albert. An Sardin de L,Infante. Paris, MCM XІІ, твърди корици, с повредена подвързия, подпис – червено мастило и бележка с молив на фр. език.

Г. М. 1323. Gringoire, Universal – Bibliotek, Leipzig, малък формат, меки корици, 42 с. + реклами на Universal Bibliotek, леко разкъсана.

Г. М. 1324. Ciceros. Unsgemahlte Reden, Leipzig, 130 с, малък формат, без горна корица, задната – скъсана. Много блед подпис на заглавната страница. Бележки в полетата и рисунки – прободено сърце с кинжал на последната страница. Молив. Датирана – 11 май 913.

Г. М. 1325. Книга. На немски език. Без началото – от 17 с. до 121 с. Със задна мека корица, малък формат.

Г. М. 1326. Bennett, Arnold. Collection of British Anthors. Малък формат, без корици, разкъсана. От с. 177 до 326. Задна корица – нотен ред върху задната корица – молив.

Г. М. 1327. Толстой, Л. Н. Смъртта на Ивана Илича. Библиотека за самообразование; д – р Пфанкуке, Естествознание и религия, кн. ІІІ, септември 1910; Ст. Атанасов – с 4 подписа, неразрязани страници, прокъсани корици.

Г. М. 1328. Яис, Якоб. Училището на живота. Библиотека за самообразование. Изд. Ст. Атанасов, 1911, с подпис на корицата. Кн. ІV, г. VІ, леко разкъсана корица, с петна от влага по страниците.

Г. М. 1329. Зеница, бр. 6 / юни 1911, г. І, ред. Н. Лазаров, В. Юрданов – два подписа, разкъсана корица.

Г. М. 1330. Бисери из чуждите литератури, събрал Ст. Атанасов, 238 с, твърди корици, разлепени листове. С подписи на Гео Милев и Борис Касабов и бележка с молив – „6 юний въздох и вода…”

Г. М. 1331. Мережковски, Д. С. Вечните спътници. Портрет из всемирната литература. Прев. Людмил Стоянов, Хемус, С, 1921, Литературни студии за Сервантес, Монтен, Флобер, Ибсен – меки корици, разлепена, без задна корица, подпис на Гео Милев.

Г. М. 1332. Вазов, Иван. Нора, Пловдив, 1908, изд. П. Беловеждов, библиотека ”Духовна пробуда”. Без горна корица, леко разкъсана, с петно от мастило и др. Подпис на Гео Милев.

Г. М. 1333. Уайлд, Оскар. Саломе. Прев. П. Яворов. С, книгоиздателство на Ал. Паскалев. 1910, с подпис на Гео Милев, малък формат, твърди корици.

Г. М. 1334. Щорм, Теодор. Именското езеро. Прев. Х. Левенсон, Командитно издателско дружество „Ал. Паскалев и С – ие”, София, на „Всемирна библиотека”. Малък формат, разкъсана, с петна от влага. Надпис на немски върху заглавната страница и дата – Ст. Загора, окт. 915. От Гео Милев – подчертаване и бележки по страниците.

Г. М. 1335. Думъй и песни. Сборникъ новъьх песень. Сост. Чедотаревская, Москва, 1911, малък формат, разкъсана, избледнял подпис и датировка на корицата.

Г. М. 1336. Poems by Paul Verlaine, London, събрани и преведени, с предговор от Ешмор Уингейт; малък формат, твърди корици; два подписа; рисунка – портрет на Верлен – молив, бележка и знаци по текста.

Г. М. 1337. Балабанов, В. В. Училищна песнопойка. Твърди корици, прокъсани страници от „Македонски сълзи”. Подпис на Гео Милев – на стр. 161. По страниците – знаци с молив.

Г. М. 1338. Да бъдем като слънцето, библ. Дружеска беседа, г. ІІ, 1907, кн. ІІ, малък формат, подвързана, бележки и подчертавания.

Г. М. 1339. Стеклов, Ю. и Горки, М. Декаденството. Прев. Ал. Симеонов, Ст. Загора, 1909, меки корици, подпис на Гео Милев на корицата, 100 стр.

Г. М. 1340. Кирхнер, Фр. Самовъзпитанието на младежта. Прев. Угрин. Кюстендил, 1905, 6 подписа, подчертаване, разкъсана, с петна, 14 стр.

Г. М. 1341. Отломки. Стихове из чужди поети. Прев. Ясенов. Ст. Загора, 1908, 48 стр, без корици, подпис на заглавната страница и бележка – от Г. Бакалов, София, 1 април 912, а до името на преводача, в скоби, Борис Бакалов, бележки по страниците, подчертавания, и др.

Г. М. 1342. д – р Крак, Отто. Естетика. Библиотека за самообразование. С, Ст. Атанасов – издател. Подлепена, обвита в оризова хартия и подпис на обвивката от П. Касабова. Подпис на Т. Кожухарова на корицата – книгата е нейна, а Гео я е чел. 131 стр.

Г. М. 1343. Съждение, критика, одобрение и слава. Без заглавна страница и корици. От 17 стр, до с. 96. Разлепена, подпис и дата на с. 17 – 913, Ст. Загора, датирана на с. 94 – 22 август 913, бележки, подчертавания, знаци.

Г. М. 1344. Тен, Иполит. Философия на изкуството. Прев. Ст. Пейова, Ст. Загора, 1909, без предна корица, подпис на Гео Милев на заглавната страница, 88 стр.

Г. М. 1345. Корица на „Дейността на Старозагорското блатотворително дружество”, Добрий Самарянин”, с подпис на Гео Милев, чертеж, рисунка.

Г. М. 1346. Сбирка от разни полезни знания, Пловдив, 1885, изд. Д. В. Манчов, два подписа, 22 с, подвързана с корици от други и страници на „Македонски сълзи”.

Г. М. 1347. Геологична карта на България, 33 на 23 см, разкъсана, с бележки и рисунка от Гео Милев на гърба.

Г. М. 1348. Удостоверение за удостояването на Мильо Касабов за учител от ІІ разряд, издадено от инспектора на Чирпанското учебно окръжие под № 222 от 27 юли 1890, два листа, скъсани в горния и долния край, вторият лист – празен.

Г. М. 1349. Програма на постановката на Гео Милев „Масса човек” от Ернст Толер, два листа, с ръкописни добавки на ІІІ страница, средно запазена.

Г. М. 1350. Творчеството на сцената. [Статия] Сцена. Год. І, септември 1919 – два листа, кн. V, без края, средно запазени, придружава се от фотокопие на цялата статия.

Г. М. 1351. Акт № 1296 за имот, закупен на търг от Мильо Касабов, където по – късно е открил книжарница, 2 листа, вторият – празен, запазени.

Г. М. 1352. Свидетелство за раждане и кръщение на Анастасия Христакева, два листа, вторият – празен, средно запазени.

Г. М. 1353. Свидетелство за учителстването на Анастасия Христакева през 1890 / 91, леко разкъсано, издадено на 23 юли 1892.

Г. М. 1354. Свидетелство за учителстването на Анастасия Христакева през 1891 / 92, средно запазено; два листа, вторият лист – празен, изд. на 13 юни 1892.

Г. М. 1355. Свидетелство № 978 за учителстването на Анастасия Христакева през 1891 / 92, леко разкъсано; два листа, вторият – празен, изд. на 10 юни 1892.

Г. М. 1356. Свидетелство за учителстването на Анастасия Христакева през 1892 / 93, два листа; вторият – празен, леко разкъсани, изд. от 5 юли 1895.

Г. М. 1357. Удар. Художествено – литературна хроника, бр. 4, август 1923, Париж; запазено; от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 1358. При Дойранското езеро. Литературен глас, 13, № 506, 12 март 1941, Първа публикация, средно запазена, 6 стр.

Г. М. 1359. П. Р. Славейков, [статия], Трудовак, ( стр. 29 – 30 ), първа публикация, г. ІІ, кн. І, юни 1922, средно запазен.

Г. М. 1360. Преценка на трудностите. [Статия] Трудовак, два листа ( стр. 189, 190, 191, 192 ) изхабени, рецензия за антологиите „Млада България” и „Четец декламатор”.

Г. М. 1361. Бележка ( ръкописна ), 13 / 23 см – едно от фалшивите сведения за местонахождението на Гео Милев след изчезването му, с лилаво мастило, запазено.

Г. М. 1362. Корица на „Поезия революционной Масивьй” от личната библиотека на Гео Милев, изхабена, със синьо петно.

Г. М. 1363. Четири листа описание на двора на Мильо Касабов от Пенка Касабова, придружен със скица на двора, листите – изхабени, скицата – без единия край.

Г. М. 1364. Ръкописна служебна автобиография на Борис Касабов, писана в Лондон, на 17 декември 1959, 13 листа – 12 / 20 см, запазени.

Г. М. 1365. Изложбата на Ана Балсамаджиева. [Статия] Възход, год. 1, № 4, 9 декември 1923, първата публикация, с. 4, средно запазен.

Г. М. 1366. Звено, год. І, 1914 г., кн. 4 и 5, април и май, корицата подлепена, без корица на гърба, до стр. 304. От стр. 255 до 268 са поместени преводи на Гео Милев: Усамотен; Ницше. Нещастният; Ж. де Нервал. Врагът и Съзерцание; Бодлер. Луната бяла, Есенна песен, ”Печал”, Сантиментален разговор; Верлен. Тишина; Ж. Мореас. Сихотворение без заглавие; Самен. Вечер; Верхарн. Есенен час; Метерлинк. Три песни; Р. Демел. Последен блян; Хофманстал. Песен на път; Анри де Рение. Амфори.

Г. М. 1367. Апокалипсис. Нарстуд, септември 1924, № 5, без корица на гърба, захабена.

Г. М. 1368. Der Sturm, януари 1918, захабен, разкъсан на две места.

Г. М. 1369. Реклама за Der Sturm, 16 стр, запазена.

Г. М. 1370. Die Aktion, юли 1918, захабена, разкъсани корици.

Г. М. 1371. Ръкописни спомени на Мария Милева Владимирова, сестра на Гео Милев, озаглавени „Спомените ми за тате”, в които разказва и за Гео, 18 стр, запазени.

Г. М. 1372. Зенит, бр. 35, декември 1924, год. ІV, с информация за сп. Пламък и конфискуването на поемата Септември, запазена.

Г. М. 1373. Хризантеми, бр. 2, юни 1916, изпратен по пощата до Гео Милев с адрес на гърба: ”г. Георги Милев Касабов, Запасна школа при с. Княжево, 5 рота, 4 взвод”, разкъсани корици, захабена.

Г. М. 1374. Книга от библиотеката на Гео Милев. Бальмонт, К. Д. Марево. Френско – Руская Печать, Париж, 1922, меки корици, подлепени.

Г. М. 1375. Книга от библиотеката на Гео Милев. Еренбург, Илья. Опустошающая любовь, Огоньки, 1922, с автограф на Гео Милев от неизвестен поет или почитател.

Г. М. 1376. Книга от библиотеката на Гео Милев. Антология русской поезии XX столетия – ІІ, Наша речь, Прага, 1920, с подписа на Гео Милев на корицата.

Г. М. 1377. Книга от библиотеката на Гео Милев – Верхарн, Емил. Манастир. на руски език, с предговор от Андрей Бели, Польза, Москва, с подписа на Гео Милев на титулната страница и с разрешение на командира на ротата за ползване, захабена, подлепена.

Г. М. 1378. Книга от библиотеката на Гео Милев. Думье и песни. Польза, Москва, на руски език, с подписа на Гео Милев на титулната страница, захабена, подлепена.

Г. М. 1379. Книга от библиотеката на Гео Милев. Поеззия большевисткихь дней. Берлин, 1921, на руски език, с подписа на Гео Милев на корицата и на титулната страница, захабена, подвързана.

Г. М. 1380. Книга от библиотеката на Гео Милев. Поезия революционной Москвьй, Берлин, 1922, под редакцията на И. Еренбург, на руски език, захабена, подлепена, без корица.

Г. М. 1381. Книга от библиотеката на Гео Милев. Иванов, Ф. Краснъй Парнась. Литературно – критически очерци. Руское универсальное издательство, Берлин, 1922, с екслибрис на Гео Милев.

Г. М. 1382. Kola za spasavanie, Београд, 1922, с посвещение на Любомир Мицич до Гео Милев.

Г. М. 1383. Бойер, Йохан. Великият глад. Мозайка от знаменити съвременни романи. Прев. от френски Гео Милев. София, с литературна скица на автори от Гео Милев, подвързана.

Г. М. 1384. Достоевски, Ф. М. Идиот. І и ІІ част. Прев. Гео Милев и Д. Бабев, София, Цвят, 1922, разлепена, липсват кориците; от І том липсват стр. от 7 до 10.

Г. М. 1385. Книга от библиотеката на Гео Милев – Синклер, Ъптон. Мои събратя по перо. Всемирна библиотека, София, запазена.

Г. М. 1386. Висока плата. Поучителен разказ от Архимандрит Неофит, Чирпан, 1905, разпространявала се е от книжарницата на Мильо Касабов в Ст. Загора и Търново – Сеймен.

Г. М. 1387. Вазов, Иван. Любов и природа. София, Т. Ф. Чипев, 1921, с подпис на Гео Милев, захабена.

Г. М. 1388. Ботев, Христо. Стихотворения. Автентично издание с критически бележки от Д – р Кр. Кръстев, Ал. Паскалев и сие, София, 1919, с подписи на Гео Милев на корицата със зелено мастило и на титулната страница.

Г. М. 1389. Траянов, Теодор. Песен на песните, Хиперион, София, 1923, захабена, с автограф на Траянов за Гео Милев.

Г. М. 1390. Ръкопис на стихотворението Вик от Иван Мирчев, изпратено на Гео Милев.

Г. М. 1391. Разписка № 970 / 984 от 02 март 1920, за абонамент на сп. Везни.

Г. М. 1392. Корица на немското списание „Die neue Schausuhne” („Новата сцена” ), от архива на Гео Милев, в долния край – разкъсана.

Г. М. 1393. Книга от архива на Гео Милев – Шекспир. Хамлет. На френски език. Париж, 1907, захабена, залепена, без корица.

Г. М. 1394. Книга от библиотеката на Гео Милев – Salut a la revolution Russe, 1917, с подписа на Гео Милев на корицата, захабена.

Г. М. 1395. Книга от библиотеката на Гео Милев – Beranger. Chansons – с подписа на Гео Милев на корицата ( почти изтрит ) и на титулната страница, захабена, подлепена.

Г. М. 1396. Книга от библиотеката на Гео Милев -TALES – first series by Edgar Allan Poe, поредица на „Tauchuitz pocket Erbraru” № 22 и № 23, подвързани, с подписа на Гео Милев при № 22.

Г. М. 1397. Книга от библиотеката на Гео Милев – Verhaeren, Emile La Belgigue Sanglante, с подписа на Гео Милев на титулната страница, захабена

Г. М. 1398. Die Aktions – Lyrik, 1916. Eine Anthologie. Berlin : Die Aktion 1916, с подписа на Гео Милев, запазена.

Г. М. 1399. Die Aktions-Lyrik, Berlin, Wilmersdorf, 1916, с екслибрис, запазена.

Г. М. 1400. Hyperion – Almanach 1910. Munchen : Hyperion – Verl. 1910, с подписа на Гео Милев, запазена.

Г. М. 1401. Hyperion – Almanach. 1911. Munchen : Hyperion – Verl. 1911,с подписи на Гео Милев, запазена.

Г. М. 1402. Книга от библиотеката на Гео Милев – Синклер, Ъптон. The Cryfor Lustice. Антология. 1921, с разлепена корица, с автограф на Markham.

Г. М. 1403. Книга от библиотеката на Гео Милев – Contempozary Belgian Poetry, 1911, с подписа на Гео Милев и бележки по стиховете.

Г. М. 1404. Книга от библиотеката на Гео Милев – Contempozary German Poetry, 1909, с подписа на Гео Милев и бележки по стиховете.

Г. М. 1405. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rossetti, Dante Gabrieb. Ballads. подвързана, запазена.

Г. М. 1406. Книга от библиотеката на Гео Милев – Schonlank, Bruno. In diesen Nachten. Gedichte. Berlin : Cassirer 1917, с подписа на Гео Милев, разлепена, захабена.

Г. М. 1407. Книга от библиотеката на Гео Милев – Heym, Georg. Umbra vitae. Leipzig : Rowohlt 1912, с подписа на Гео Милев на корицата, с разлепени корици.

Г. М. 1408. Книга от библиотеката на Гео Милев – Werfel, Franz. Wir sind. Gedichte. Leipzig : Wolff 1917, с подписа на Гео Милев, разлепена, захабена.

Г. М. 1409. Книга от библиотеката на Гео Милев – Werfel, Franz. Einander. Oden, Lieder, Gestalten. 3., unveranderte Aufl. Leipzig : Wolff 1917, с подпис на Гео Милев и екслибрис, запазена.

Г. М. 1410. Книга от библиотеката на Гео Милев – Werfel, Franz. Der Weltfreund. Erste Gedichte. 3. Aufl. Leipzig : Wolff 1918, с екслибрис, средно запазена.

Г. М. 1411. Книга от библиотеката на Гео Милев – Becher, Johannes R. Verfall und Triumph. Berlin : Hyperionverl. 1914, с екслибрис, средно запазена.

Г. М. 1412. Книга от библиотеката на Гео Милев – Becher, Johannes R. An Europa. Neue Gedichte. Leipzig : Wolff 1916, с подписа на Гео Милев, средно запазена.

Г. М. 1413. Книга от библиотеката на Гео Милев – Verlaine, Poul. Choix de poesies. 1912, с подписа на Гео Милев, с два портрета от Гео Милев на Пол Верлен, ( на стр. 156 и 174 ). С рисунка на голо женско тяло и бележки по стиховете. Подвързана, запазена.

Г. М. 1414. Книга от библиотеката на Гео Милев – Das Bunt Buch. Сборник, с подпис на Гео Милев, 1914, с разлепени корици.

Г. М. 1415. Книга от библиотеката на Гео Милев – Verhaeren, Emile. Gedichte. с екслибрис, средно запазена.

Г. М. 1416. Книга от библиотеката на Гео Милев – Almanach auf das Jabr 1919, с подписа на Гео Милев, захабена.

Г. М. 1417. Книга от библиотеката на Гео Милев – Becher, Johannes R. Verbruderung. Gedichte. Leipzig : Wolff 1916. (Der jungste Tag ; 25), с подпис на Гео Милев, захабена.

Г. М. 1418. Книга от библиотеката на Гео Милев – George, Stefan. Das Jahr der Seele. 6 Aufl. Berlin : Bondi 1913, с бележки на Гео Милев, твърди корици, запазена.

Г. М. 1419. Книга от библиотеката на Гео Милев – George, Stefan. Der Stern des Bundes. Berlin : Bondi 1914. ( Blatter fur die Kunst), с подпис на Гео Милев, твърди корици, запазена.

Г. М. 1420. Книга от библиотеката на Гео Милев – Trakl, Georg. Gedichte. Leipzig : Wolff 1913. ( Der jungste Tag ; 7 / 8), с екслибрис и подпис на Гео Милев, разлепени корици, запазена.

Г. М. 1421. Книга от библиотеката на Гео Милев – Trakl, Georg. Sebastian im Traum. Leipzig : Wolff 1915, с подпис на Гео Милев, запазена.

Г. М. 1422. Книга от библиотеката на Гео Милев – Goll, Ivan. Dithyramben. Leipzig : Wolff 1918. ( Der jungste Tag ; 54), захабена.

Г. М. 1423. Книга от библиотеката на Гео Милев – Goll, Ivan. Der neue Orpheus. Berlin : Verl. Die Aktion 1918 . ( Der rote Hahn ; 5), захабена.

Г. М. 1424. Книга от библиотеката на Гео Милев – Becher, Johannes R. Paan gegen die Zeit. Gedichte. Leipzig : Wolff 1918, с разкъсани страници.

Г. М. 1425. Книга от библиотеката на Гео Милев – Holbein, Hans. Bilder des Todes. Leipzig : Insel – Verl. [1917]. Uberw. ІІІ, с подпис на Гео Милев, захабена.

Г. М. 1426. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rilke, Rainer Maria. Das Buch der Bilder. 7. Aufl. Leipzig : Insel – Verl. 1919, с подписи на Гео Милев в началото и края на книгата, подвързана, твърди корици, запазена.

Г. М. 1427. Книга от библиотеката на Гео Милев – Rilke, Rainer Maria. Die neuen Gedichte. Leipzig : Insel – Verl. 1920, с подпис на Гео Милев, леко захабена, с разлепени корици.

Г. М. 1428. Книга от библиотеката на Гео Милев – Marinetti, F. T. Les mots en liberte futuristes. Milano : Ed. Futuriste di „Poesia” 1919, с подпис на Гео Милев, захабена, с разлепени корици.

Г. М. 1429. Книга от библиотеката на Гео Милев – Das Grunden Buch – enthaltend die drei Bucher, 1914, с подпис на Гео Милев и разрешение за ползване на книгата от командира на ротата, с бележка на стр. 103, запазена.

Г. М. 1430. Книга от библиотеката на Гео Милев – Gedichte von August von Platen, с подпис на Гео Милев на корицата и на титулната страница, захабена.

Г. М. 1431. Списание от библиотеката на Гео Милев – Der Sturm, с подпис на Гео Милев на корицата, захабено.

Г. М. 1432. Книга от библиотеката на Гео Милев – Wolfenstein, Alfred. Die Nackten. Eine Dichtung. Leipzig : Wolff [1918]. ( Der jungste Tag ; 51), с подпис на Гео Милев, добре запазена.

Г. М. 1433. Книга от библиотеката на Гео Милев – Die Lyrik des Auslander, сборник, запазена.

Г. М. 1434. Книга от библиотеката на Гео Милев – Maeterlinck, Maurice. Der Gindringling. Die Blinden. Zwei Dramen, захабена.

Г. М. 1435. Книга от библиотеката на Гео Милев – Gedichte von M. J. Lermontoff, разкъсана до 112 стр, без корица на гърба.

Г. М. 1436. Книга от библиотеката на Гео Милев – Mombert, Alfred. Der himmlische Zecher. Ausgew. Gedichte. Berlin : Schuster & Loffler 1909. [Mit Originalzeichnungen von Geo Milev auf der Titelseite sowie auf S. 8, 36, 60, u. 86, с подпис на Гео Милев, с оригинални рисунки на Гео Милев – две на титулната страница и на стр. 8, 38, 60, 86, запазена.

Г. М. 1437. Книга от библиотеката на Гео Милев – Musset, Alfred de. Wovon die jungen Madchen traumen. С подписи на Гео Милев, с бележка по стиховете, захабена.

Г. М. 1438. Книга от библиотеката на Гео Милев – Bonaventura, Nachtwachen. 1917, с подпис на Гео Милев, захабена силно.

Г. М. 1439. Книга от библиотеката на Гео Милев – Baumer, Ludwig. Das jungste Gericht. Berlin : Die Aktion 1918. ( Der rote Hahn ; 16 ), силно захабена.

Г. М. 1440. Книга от библиотеката на Гео Милев – Lenau, Nicolaus. Gedichte. Подвързана, средно запазена.

Г. М. 1441. Книга от библиотеката на Гео Милев – Gorinth, Lovis. Ein Maler unferer Zeit. С подпис на Гео Милев, средно захабен.

Г. М. 1442. Книга от библиотеката на Гео Милев – Umanskij, Konstantin. Neue Kunst in Russland. 1920, разкъсани корици и залепени страници.

Г. М. 1443. Книга от библиотеката на Гео Милев – Dehmel, Richard. Weib und Welt. Gedichte und Marchen. 2. Aufl. Berlin, Leipzig : Schuster & Loffler 1901, с твърди корици, средно запазена.

Г. М. 1444. Книга от библиотеката на Гео Милев – Holzschanttechnik. Ръководство за дърворезба, с подпис на Гео Милев, средно запазена.

Г. М. 1445. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hebbel, Friedrich. Eine Fragochie in funf Vufzugen. Разкъсана.

Г. М. 1446. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ruskin, John. Of Queens Garden. С разкъсана корица, захабена.

Г. М. 1447. Книга от библиотеката на Гео Милев – Evreinoff, Nikolai Nikolaew. Die kullissen der Seele. Мелодрама, твърди корици, отлепени, захабена.

Г. М. 1448. Книга от библиотеката на Гео Милев – Petofi, Alexander. Gedichte. С подпис на Гео Милев, без корица, до стр. 78, захабена.

Г. М. 1449. Книга от библиотеката на Гео Милев – Claudel, Paul. Mittagswende. 1908, средно запазена.

Г. М. 1450. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hofmannsthal, Hugo von : Die Gedichte und kleinen Dramen. ( 2. Aufl. ) Leipzig : Insel – Verl. 1912, захабена.

Г. М. 1451. Учебник на Гео Милев – Христоматия за ІV и V клас, 1906, силно разкъсан, с множество подписи на Гео Милев и много рисунки по текстовете.

Г. М. 1452. Учебник на Гео Милев – по френски език, започва от стр. 17, разкъсан, с множество подписи на Гео Милев и много рисунки по текстовете.

Г. М. 1453. Учебник на Гео Милев – Христоматия за ІІІ клас от Ив. Пеев, без корици и титулни страници, завършва на 232 стр, с рисунки –илюстрации от Гео Милев.

Г. М. 1454. Учебник на Гео Милев – Аритметика, без корици, без титулни страници, от стр. 5 до стр. XLVІ, с рисунки на Гео Милев.

Г. М. 1455. Учебник на Гео Милев – Алгебра за пети клас, с твърди корици, разкъсана, с подписи на Гео Милев и рисунки по полетата.

Г. М. 1456. Учебник на Гео Милев – Ръководство за практически упражнения по химия, с подпис и рисунки на Гео Милев, изхабен.

Г. М. 1457. Учебник на Гео Милев – Алгебра, с подпис на Гео Милев, без корици от стр. 3 до 84, разлепени, захабени.

Г. М. 1458. Тетрадка на Гео Милев по математика за 1909, с подпис на Гео Милев, три рисунки и ръкописен романс на руски език, захабена.

Г. М. 1459. Пълен русско – българский речник, 1900, с подписи на Гео Милев и рисунки, твърда подвързия, разлепен, средно запазен.

Г. М. 1460. Der Sturm. 2 бр. – май 1924, и февруари 1924, силно повредени, по 4 страници.

Г. М. 1461. Накануне, 10 декември 1922, № 30, 12 стр., силно захабено, разкъсано.

Г. М. 1462. Накануне, 22 април 1923, № 49, силно захабено, разкъсано, стр. 8.

Г. М. 1463. Накануне, 17 декември 1922, № 31, силно захабено, разкъсано, стр. 8.

Г. М. 1464. Накануне, 6 май 1923, № 51, силно захабено, разкъсано, стр. 8.

Г. М. 1465. Веретенышъ, октомври 1922, № 2, Берлин, силно захабено, разкъсано, стр. 16.

Г. М. 1466. Вещь, март – април 1922, № 1 – 2, Берлин, с автограф на Гео Милев на титулната страница, ( 1 ), силно захабено, разкъсано, стр. 30.

Г. М. 1467. Зенит, год. ІІІ, 1923, № 22, март, стр. 8, средно запазен.

Г. М. 1468. Зенит, год. ІІ, 23 септември 1922, стр. 4, захабен, леко разкъсан.

Г. М. 1469. 1918 – Neue Blatter fur Kunst und Dichtung, с подпис на Гео Милев на корицата, стр. 24, изхабено, леко разкъсано.

Г. М. 1470. Балмонт, К. Ковач. Листопад. Прев. Гео Милев, год. І, кн. 23, 16 февруари 14, първата публикация на превода на Гео Милев на „Ковач” без корици, силно захабено, разлепено.

Г. М. 1471. Листопад, год. І, кн. 34, 1914, с първата публикация на очерка за Иван Франко, силно захабено, разлепено

Г. М. 1472. Литературно – художествени писма от Германия. Оперети и фарсове. Листопад, год. І, 1914, кн. 20, първата публикация на „Литературно – художествени писма от Германия – Оперети и фарсове” на Гео Милев, без корица на гърба, силно захабено, разлепено.

Г. М. 1473. Литературно – художествени писма от Германия. Немските поетки. Листопад, год. І, 1914, кн. 28, първите публикации на „Немските поетки” ( стр. 205 – 208 ) и преводът на Ch. Rossetti. Песен; М. Д. Валмор. Лятна вечер; А. Риттеръ. Това тази лятна нощ не стори, с редактиране върху отпечатъка на „Лятна вечер”, захабено, разлепено.

Г. М. 1474. Литературно-художествени писма от Германия. Лъкът на Одисея, новата пиеса на Хауптмана. Листопад, год. І, 13 април 1914, кн. 31, първа публикация на Гео Милев, без корици, захабено, разлепено.

Г. М. 1475. Листопад, год. І, кн. 35, 11 май 1914, с първата публикация на Гео Милев на очерка „Рихард Демел” и превод на 7 стихотворения от Демел, без корици, захабено, разлепено.

Г. М. 1476. Литературно-художествени писма от Германия. Франц фон Щук. Листопад, год. І, 1914, кн. 39, първата публикация на Гео Милев на очерка ”Франц фон Щук”, захабено.

Г. М. 1477. Лист от сп. Детска радост, год. VІІІ, 1923, безплатна притурка с превода на Гео Милев. Неразбран. Борко и Бърборка по Р. Демел.

Г. М. 1478. Сабаияев, Л. Художествени оперети. Актьор, 3 и 4 кн, 1923, прев. на Гео Милев, относително запазено.

Г. М. 1479. Ден на изкуствата, 4 април 1920, захабено, разлепено.

Г. М. 1480. Минков, Цветан. Една анкета за литературната анкета на сп. Везни. Голгота, кн. 5 – 6, год. V, ІІ – ІІІ, 1922, изпратено до редакцията на сп. ”Везни”, захабено, разлепено.

Г. М. 1481. Възход, год. І, 24 ноември 1923, бр. 3, Гео Милев. Българският писател. подписана с псевдонима Ратибор; и две театрални рецензии, подписани от Гео Милев – „Възкресението на Ханеле и погребението на актьора”, ”Любовта Лекар и болестта Театър”, захабен, леко разкъсан.

Г. М. 1482. Възход, год. І, бр. 2, 17 ноември 1923, Гео Милев. Литература и култура, разкъсан, захабен.

Г. М. 1483. Хризантеми, бр. 10, февруари 1919, без корица на гърба, силно захабено, разлепено.

Г. М. 1484. Актьор, кн. 12 и 13, 1924, силно повредена в долния ляв ъгъл, захабено.

Г. М. 1485. Прожектор, год. ІІ, № 10 / 32, без корица на гърба, силно разкъсано.

Г. М. 1486. Книга от библиотеката на Гео Милев – Klemm, Wilhelm. Verze und Bilder. Berlin : Die Aktion 1916, с екслибрис, с твърди корици, запазена.

Г. М. 1487. Жизнь искуства, № 21, 1924, захабено, разлепен гръб на корицата.

Г. М. 1488. Зенит, № 25, год. ІV, февруари, 1924, захабено.

Г. М. 1489. Микац, Мариjан. Ефект на дефенту. Зенит, Белград, 1923, захабена.

Г. М. 1490. Паруса, № 1, Москва, захабено.

Г. М. 1491. Картинна галерия за юноши, год. XV, кн. 8, април, 1925, без корици, средно запазена.

Г. М. 1492. Изкуство, № 1, 1919, средно запазено.

Г. М. 1493. Море, бр. 5, средно запазено.

Г. М. 1494. Neue Blatter fur Kunst und Dichtung. [ Zeitschrift]. Dresden : Kaemmerer 1 – 3.1918 – 1921. 1. 1918, с подпис на корицата на Гео Милев, средно запазено.

Г. М. 1495. Die Akuelle, бр. 4, 27 ноември 1913, средно запазено.

Г. М. 1496. Broom september, 1923, vol. 5, № 2, средно запазено.

Г. М. 1497. Zeitbilder, бр. 5, февруари 1925, 8 стр., захабен, с разкъсани страници.

Г. М. 1498. Der Sturm. Standige Ausstelungen, Berlin, Potsdamer Strasse 134 a, захабено, разкъсано, 16 стр.

Г. М. 1499. Плик – 12, 5 / 19, 5 см, с подписа на Гео Милев и чернови на него на две стихотворения с поправки от 20 септември 1912 и 23 ноември 1912.

Г. М. 1500. Послепис на писмо на Гео Милев, навярно до Мильо Касабов, с рисунка на проект за корица, 12 / 12 см, запазено.

Г. М. 1501. Портрет на Шарл Бодлер от Гео Милев, мастило, хартия, 4, 5 / 3, 5 см.

Г. М. 1502. Ръкопис на преводи от английски от Гео Милев на две стихотворения на Р. Л. Стивенсон, 12, 5 / 15 см, леко разкъсани.

Г. М. 1503. Ръкопис на немски – Lasker – Schuler, Else. Briefe nach Norwegen [ Auszug, Handschrift]…, 7 / 12, 5 см.

Г. М. 1504. Книга от библиотеката на Гео Милев – „Das zweite Jahr – des Verlages Heinrich F. S. Bachmair in Munchen und Berlin”, 1913, малък формат, корицата леко разкъсана.

Г. М. 1505. Писмо на Константин Стефанов, адвокат от Плевен, до Гео Милев по повод издаването на „Жестокият пръстен”, 9 септември 1920, четири страници от прегънат кариран лист.

Г. М. 1506. Рисунка от Хайнрих Рихтер – Берлин, 1917, акварел, туш, 15, 7 / 12 см.

Г. М. 1507. Рисунка на Гео Милев „Арлекин”, акварел, молив, 25 / 16 см.

Г. М. 1508. Алманах Hiperion, 1908, Мюнхен, захабен, с разкъсани страници.

Г. М. 1509. Ръкопис на преводното стихотворение „На чифлика” на Мауд Бернхем от Гео Милев, 9 / 17 см, продължава на гърба.

Г. М. 1510. Ръкопис на Гео Милев на стихотворението „Митко” и „Пенка”, подписани с псевдонима Чичо Спас, лист 11, 5 / 18 см, леко захабен, под общото заглавие „Музикант”.

Г. М. 1511. Ръкопис на Гео Милев на ст. ”Свирка”, подписано с псевдонима Здравко П., лист 12 / 19 см.

Г. М. 1512. Ръкопис на Гео Милев на ст. ”Разбойнице, лисицо , зла”, подписано с псевдонима Зд. П., лист 12 / 17, 5 см.

Г. М. 1513. Цветен албум ”Shakespeare,s”, с подпис на Гео Милев на последната страница и датата 9 септември 1914, средно запазен, черно -бяло албумче с подпис на Гео Милев на корицата и датирано – септември 1914; картичка – цветна, на родната къща на Шекспир; картичка – черно – бяла, посмъртна маска на Шекспир; четири сухи листа, откъснати от Гео Милев от градината на къщата на Шекспир.

Г. М. 1514. Оригинален документ от Дирекцията на народното здраве – № 8202, София, 7 юли 1922, до Инвалидната медицинска комисия за здравословното състояние на очите на Гео Милев, пожълтял, леко разкъсан.

Г. М. 1515. Пощенски картички без текст, останали от Гео Милев.

Г. М. 1516. Две репродукции, поставени под стъкло от Гео Милев, едната със счупено стъкло.

Г. М. 1517. Портрети на Стриндберг, Хауптман, Бериз Аутдор, Стоян Михайловски и Качалов в ролята на Хамлет, от личната колекция на Гео Милев.

Г. М. 1518. Изрезки от вестници на портрети на Анатол Франс и Уитман от колекцията на Гео Милев.

Г. М. 1519. Цветен колаж на Гео Милев – „Дискохвъргачът”.

Г. М. 1520. Три художествени репродукции от личната колекция на Гео Милев.

Г. М. 1521. L,echo de Bulgarie, 23 септември 1921, със статията на Гео Милев ”Ivan Vazoff”, по повод смъртта на Вазов, запазен, стр. 2, псевдоним М.

Г. М. 1522. L,echo de Bulgarie – „Le theatre bulgare après la liberation de la Bulgarie”, в четири части, изрезки, захабени, разкъсани.

Г. М. 1523. L,echo de Bulgarie. Strachil, le terrible brigand. („Страхил, страшен хайдутин”), изрезка, захабена, с псевдонима I. K.

Г. М. 1524. Изрезка от статия със спомени за Емил Верхарен в „L,echo de Bulgarie”, в две части, с подпис Гео Милев, леко захабени, разкъсани.

Г. М. 1525. Възпоменателен лист по повод годишнината от смъртта на Христо Смирненски, 8 стр., на 2 – ра стр. – „Из поемата „Ад” на Гео Милев, захабен, разкъсан.

Г. М. 1526. Възпоменателен лист по повод годишнина от смъртта на Христо Смирненски, 8 стр., средно запазен, на 7 – ма стр. в ст. ”Нашата пролетарска лирика” от Д – в се дава оценка за творчеството на Гео Милев.

Г. М. 1527. Трудовак. Седем листа, Български литературни портрети ( стр. 28 ), І. П.Р.Славейков ( стр. 29 – 31 ), ІІ. Раковски ( стр. 31 – 32 ) – бр. 2, 1922, № 1, 3. Любен Каравелов ( стр. 82 – 85) и Три малки имена ( стр. 85 – 88 ), бр. 2, 1922. № 2 – и началното на 5. Христо Ботев (стр. 132 ) – бр. 3, 1922, № 3, захабени, разкъсани.

Г. М. 1528. Ръкописна молба от Мильо Касабов от 25 юни 1925 до Негово Величество Борис ІІІ, Цар на Българите – чернова, голям лист, сгънат на две, четвъртата страница празна, захабен.

Г. М. 1529. Ръкописна молба от Мильо Касабов от 15 август 1925 до Негово Величество Борис ІІІ, Цар на Българите – чернова, голям лист, сгънат на две, изписани двете страници, четвъртинката от празния лист е откъсната, захабен.

Г. М. 1530. Ръкописна молба от Мильо Касабов от 5 декември 1925 до Негово Величество Борис ІІІ, Цар на Българите – чернова, голям лист, сгънат на две, изписани трите страници, четвъртата празна, средно запазена.

Г. М. 1531. Ръкописна молба от Мильо Касабов от 12 декември 1925 до Негово Величество Борис ІІІ, Цар на Българите – чернова, голям лист, сгънат на две, изписани трите страници, четвъртата празна, средно запазена.

Г. М. 1532. Писмо от Канцеларията на Негово Величество Царя с изходящ № 670 от 18 декември 1925 до Мильо Касабов по повод неговата Молба от 25 юни 1925, запазено, с плик.

Г. М. 1533. Ръкописна Молба от Мильо Касабов от 02 ноември 1925 до Министър – председателя на МС в България – чернова, обикновен лист, сгънат на две, изписан от всички страни, пожълтял, средно запазен.

Г. М. 1534. Ръкописна Молба от Мильо Касабов от 05 февруари 1926 до Министър – председателя и Министъра на вътрешните работи – чернова, обикновен лист от тетрадка, изписан от двете страни, средно запазен.

Г. М. 1535. Ръкописна Молба от М. Касабов, А. Касабова и Мила Гео Милева от 02 ноември 1925 – чернова, лист – срязан наполовина, с подлепена част към него, изписан от двете страни, средно запазен.

Г. М. 1536. Ръкописна Молба от Мильо Касабов, А. Касабова и Мила Гео Милева от 02 ноември 1925 до Министъра на вътрешните работи и Народното здраве – чернова, лист срязан наполовина, с подлепена част към него, изписан от двете страни, средно запазен.

Г. М. 1537. Ръкописна Молба от Мильо Касабов, А. Касабова, Мила Гео Милева от 25 август 1925 до Председателя на XXІ Обикновено Народно събрание – чернова, един обикновен кариран лист от тетрадка, и един голям лист, изписани четири страници, средно запазени.

Г. М. 1538. Ръкописна Молба от Мильо Касабов от 22 юни 1925 до Военния министър – чернова, един голям кариран лист и един голям лист, изписани от всички страни, средно запазени.

Г. М. 1539. Ръкописни заявления от Мильо Касабов от 04 март 1931 и от 12 март 1031 до Директора на държавни дългове, голям кариран лист, сгънат на две, двете заявления изписани на четирите страници, срадно запазени.

Г. М. 1540. Ръкописни размисли на Мильо касабов ”След десет години”, голям кариран лист, сгънат на две, и чернова на размислите.

Г. М. 1541. Ръкопис на Мильо Касабов – „Гео Милев ( Георги Милев Касабов ) – Живот и творчество” – от стр. 1 до стр. 34 и от стр. 43 до стр. 60, запазен, 01 юли 1928.

Г. М. 1542. Ръкопис на Мильо Касабов с информация какви писма, молби и телеграми е изпращал до различни инстанции във връзка с изчезването на Гео Милев до 25 август 1925, 5 големи листа, запазени.

Г. М. 1543. Пет картички от архива на Гео Милев – сцени от германската революция през 1918 и една снимка – изрезка от вестник, запазени.

Г. М. 1544. Портрети – репродукции на творци от личния архив на Гео Милев.

Г. М. 1545. Репродукции от архива на Гео Милев, за които се предполага, че са от изложбата, която организира в жилището си.

Г. М. 1546. Цветен колаж ( лепенки ) от Гео Милев, 15 / 9 см, на светлосиня хартия, запазен.

Г. М. 1547. Картичка, изпратена на Гео Милев, неподписана, 2 ноември 916, запазена.

Г. М. 1548. Картички, изпратени на Гео Милев, Самоков, 10 април 1920.

Г. М. 1549. Картичка, изпратена на Гео Милев, 1916, с.Мъдрец, запазена.

Г. М. 1550. Картички, изпратени на Гео Милев, април, 1916, с.Мъдрец.

Г. М. 1551. Два плика, подписани за Гео Милев.

Г. М. 1552. Рисунка от W. Feldwann, 1909, от личния архив на Гео Милев, 22 / 16, 5 см, туш, молив, разкъсана на две места.

Г. М. 1553. Der Sturm, юли, 1918, захабен, леко разкъсан.

Г. М. 1554. Der Sturm, юни, 1918, захабен, леко разкъсан.

Г. М. 1555. Der Sturm, декември, 1918, леко разкъсан.

Г. М. 1556. Der Sturm, февруари, 1918, захабен, леко разкъсан.

Г. М. 1557. Der Sturm, април, 1918, захабен, леко разкъсан.

Г. М. 1558. Die Aktion, април, 1918, захабен, разкъсани корици.

Г. М. 1559. Die Aktion, септември 1923, захабен, средно запазен.

Г. М. 1560. Die Aktion, юли 1923, захабен, с разкъсани корици.

Г. М. 1561. Die Aktion, юли 1923, захабен, средно запазен.

Г. М. 1562. Die Aktion, май 1918, захабен, с полуразкъсани корици.

Г. М. 1563. Die Aktion, февруари 1918, захабен, с полуразкъсана корица.

Г. М. 1564 . Die Aktion, март 1923, захабен, средно запазен.

Г. М. 1565. Die Aktion, юли 1917, с подпис на Гео Милев на корицата, захабен.

Г. М. 1566. Die Aktion, август 1918, захабен, средно запазен.

Г. М. 1567. Der Sturm, август 1018, захабен, средно запазен.

Г. М. 1568. Der Sturm, октомври 1918, захабен, средно запазен.

Г. М. 1569. Der Sturm, септември 1918, захабен, средно запазен.

Г. М. 1570. Der Sturm, май 1918, захабен, леко разкъсан.

Г. М. 1571. Der Sturm, eleter jahrgang / funetes heft, без гърба на корицата, захабен.

Г. М. 1572. Der Sturm, януари 1918, захабен, леко разкъсан.

Г. М. 1573. Der Sturm, април 1917, захабен, леко разкъсан.

Г. М. 1574. Der Sturm, март 1916, захабен, средно запазен.

Г. М. 1575. Der Sturm, април 1913, захабен, леко разкъсан.

Г. М. 1576. Der Sturm, декември 1920, захабен, средно запазен.

Г. М. 1577. Der Sturm, юни 1920, захабен, с разкъсани корици.

Г. М. 1578. Der Sturm, септември 1920, захабен, с разкъсани корици.

Г. М. 1579. Der Sturm, 1921, захабен, с разкъсани корици.

Г. М. 1580. Die Aktion, юли 1918, захабен, средно запазен.

Г. М. 1581. Die Aktion, ноември 1917, захабен, с разкъсани корици.

Г. М. 1582. Die Aktion, август 1923, захабен, средно запазен.

Г. М. 1583. Die Aktion, юни 1923, захабен, средно запазен.

Г. М. 1584. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в ред. на сп. Везни ( декември 1921 – януари 1922 ), 23 / 16 см, чернобяла.

Г. М. 1585. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 18, 5 / 15 см, скъсана на две места.

Г. М. 1586. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 16 / 11 см, запазена.

Г. М. 1587. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 19, 5 / 13 см, запазена.

Г. М. 1588. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 13, 5 / 10, 5 см, запазена.

Г. М. 1589. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, лист, 15 / 21 см, разкъсан, залепен.

Г. М. 1590. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 29, 5 / 17 см, запазени.

Г. М. 1591. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 23 / 20, 5 см, запазена.

Г. М. 1592. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 16, 5 / 15, 5, залепена на картон, запазена.

Г. М. 1593. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 16 / 21 см, залепена на картон, запазена.

Г. М. 1594. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 17 / 12, 5 см, залепена на картон, запазена.

Г. М. 1595. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 14 / 14, 5 см, залепена на картон, запазена.

Г. М. 1596. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 20 / 13 см, залепена на картон, запазена.

Г. М. 1597. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 29 / 21 см, залепена на картон, запазена.

Г. М. 1598. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 26 / 19 см, залепена на картон, запазена.

Г. М. 1599. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 24, 5 / 20, 5см, залепена на картон, силно повредена и разкъсана.

Г. М. 1600. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 28 / 18 см, залепена на картон, захабена, леко скъсана.

Г. М. 1601. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 28 / 21 см, залепена на картон, захабена, леко скъсана.

Г. М. 1602. Репродукция на картон на Оскар Кокошка, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 31 / 24 см, захабена, средно запазена.

Г. М. 1603. Гео Милев – проект за винетки, 3 с туш, 1 с молив, запазени.

Г. М. 1604. Гео Милев – емблема за издателство Везни, запазена.

Г. М. 1605. Гео Милев – проект за илюстриране на „Експресионистично календарче”, 1920, 14, 5 / 17 см, колажно, разкъсана основата.

Г. М. 1606. Ева. [Рисунка]. Гео Милев. Цветна, 8, 5 / 12, 5 см, захабена.

Г. М. 1607. Ангел. [Рисунка]. Гео Милев. Цветна, 4, 5 / 12 см, запазена.

Г. М. 1608. Голи тела. [Цикъл рисунки]. Гео Милев. Върху свободни листове от изданието на Морис Метерлинк „Serres Mandes de Quinze chansons” Bruxelles, 1912, запазени.

Г. М. 1609. Монотипен отпечатък от репродукция на портрета на Йожен Карпер от Гео Милев на Пол Верлен, 5, 5 / 6, 5 см, запазена.

Г. М. 1610. Два портрета на едно листче, от Гео Милев, от едната страна е Емил Верхарен, 13 / 7 см, запазени.

Г. М. 1611. Композиция. Сирак Скитник. От личния архив на Гео Милев, репродукция, 10, 5 / 8 см, в горния край скъсана, пригодена за закачване на стена.

Г. М. 1612. Винетки от Албума, посветен на Т. Кожухарова, от Гео Милев 10, 5 / 5 см., запазена.

Г. М. 1613. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 22 / 17 см, залепени върху картон, скъсана в ъгъла.

Г. М. 1614. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 13, 5 / 10 см, залепена върху картон, запазена.

Г. М. 1615. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 19, 5 / 15, 5 см, залепена върху картон, запазена.

Г. М. 1616. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 15, 5 / 12 см, залепена върху картон, запазена.

Г. М. 1617. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, 9, 5 / 8 см, залепена върху картон, запазена.

Г. М. 1618. Картина от T. Signas, 1904, 27, 5 / 20, 5 см, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на сп. Везни, залепена върху картон, в ъгъла скъсана.

Г. М. 1619. Репродукция на картина от личната колекция на Гео Милев, 25 / 18, 5 см, средно запазена.

Г. М. 1620. Рисунка от колекцията на Гео Милев, 18 / 11, 5 см, цветна, залепена върху картон, средно запазена.

Г. М. 1621. Репродукция от графична творба от колекцията на Гео Милев, в черна рамка, запазена, 20 / 20 см.

Г. М. 1622. Репродукция от графична творба от колекцията на Гео Милев, залепена върху картон, презназначена за закачане на стена, на няколко места разкъсана, 22, 5 / 17 см.

Г. М. 1623. Клише на „Поеми” на Пол Верлен – дървено, 15 / 10 см, запазено, изработено от Гео Милев.

Г. М. 1624. Скелет от малко костенурче, който е стоял на работната маса на Гео Милев до бухалчетата ( „Загадка” ), 4 / 4, 5 см, съхранено.

Г. М. 1625. Клише на Ницше към „Лирични хвърчащи листове” – пета книжка, дървено, 7, 3 / 4, 8 см, запазено, изработено от Гео Милев.

Г. М. 1626. Клише на зайче за илюстрация на детски стихове, запазено, 6 / 3, 8 см, изработено от Гео Милев.

Г. М. 1627. Клише на агне за илюстрация на детски стихове, запазено, 5 / 4, 2 см, запазено, изработено от Гео Милев.

Г. М. 1628. Кутия за тютюн, ползвана от Гео Милев, 18 / 16, 5 см, ръждива, средно запазена.

Г. М. 1629. Книга, закупена от Гео Милев от Лондон – E, A. Collected poems. С подпис на Гео Милев на първа страница и датировка на покупката й на предпоследния лист – „London, 15 септември 914”, средно запазена.

Г. М. 1630. Книга от библиотеката на Гео Милев – Исторически преглед, с подпис на Гео Милев на титулната страница, средно запазена.

Г. М. 1631. Книга от библиотеката на Мильо Касабов – Геометрия и чъртане, подвързана, от вътрешните страни на корицата „Македонски сълзи”, запазена.

Г. М. 1632. Книга от библиотеката на Мильо Касабов – Стоянов, З. Записки по българските въстания. Подвързана от вътрешните страни с „Македонски сълзи” и два подписа на Гео Милев над посвещението, средно запазена.

Г. М. 1633. Книга от библиотеката на Гео Милев – Богомилски легенди, 1912, с подпис на Гео Милев, кориците отлепени и разкъсани.

Г. М. 1634. Книга от библиотеката на Гео Милев – Яворов, П. К. Подир сенките на облаците. от Яворов, 1924, с подпис на Гео Милев, подвързана, запазена.

Г. М. 1635. Книга от библиотеката на Гео Милев – Ростан, Е. Сирано де Бержерак. Прев. К. Христов, 1910, с два подписа на Гео Милев – на титулната страница и на първа страница, последната страница скъсана на две, книгата е подвързана, средно запазена.

Г. М. 1636. Вестник за жената, бр. 88, 20 януари 1922, на втора страница 4 стихотворения от „Антология на жълтата роза” – 3 в превод на Гео Милев, четвъртата страница разкъсана по вертикал, пожълтял, не добро състояние.

Г. М. 1637. Ivan Vazoff. – L,Echo de Bulgarie. Изрезка, бр. 2373 от 23 септември 1921, пожълтяла, захабена – 1 стр., залепени на лист.

Г. М. 1638. L,oeuvre lyigue de Vazoff. L,Echo de Bulgarie. Изрезка, бр. 2380, 01 октомври 1921, 2 стр., пожълтяла, захабена, залепени на лист.

Г. М. 1639. Peio Yavorov. L,Echo de Bulgarie. Изрезка. бр. 2347, 2348 и 2349 от 24, 25 и 26 август 1921, пожълтяла, захабена, в три части, 5 страници, залепени на лист.

Г. М. 1640. Dimtcho Debelianov. L,Echo de Bulgarie. Изрезка. 2 стр., пожълтяла, захабена, залепени на лист.

Г. М. 1641. Ballades Bulgares par Theodore Trayanoff. L,Echo de Bulgarie. Изрезка. 2 стр., пожълтяла, захабена, залепени на лист.

Г. М. 1642. L,echo des rochers de Lakatnik. L,Echo de Bulgarie. Изрезка. С преводите от български език на френски език на стихотворението на Иван Вазов „L,echo des rochers de Lakatnik”, пожълтяла, захабена, 1 стр., залепени на лист.

Г. М. 1643. Une Muse en deuil. L,Echo de Bulgarie. Изрезка. С преводите от български език на френски език на стихотворението на Иван Вазов „Une Muse en deuil ”, 1 стр., пожълтяла, захабена, залепена на лист.

Г. М. 1644. Портрет ( снимка ) на Гео Милев, 14 / 9 см, в рамка, запазена.

Г. М. 1645. Снимка на Мильо Касабов, 14 / 10 см, в рамка, запазена.

Г. М. 1646. Макс Мецгер – портрет на Гео Милев, графика, 15 / 12 см, в рамка, запазен.

Г. М. 1647. Снимка на Леда и Бистра – дъщерите на Гео Милев, 13, 5 / 8, 5 см, с надпис на гърба, до Мильо и Анастасия Касабови, от 1923, пожълтяла, запазена.

Г. М. 1648. Снимка на Леда, Бистра и Пенка Касабова от 1933, с ироничен надпис на гърба, 11, 5 / 9 см, пожълтяла, запазена.

Г. М. 1649. Снимка на Гео и Борис, 13 / 8 см, запазена.

Г. М. 1650. Снимка на Ана Керанова, сестра на Мила Гео Милева и съпруга на Иван Радославов, 10, 5 / 4, 5 см, запазена.

Г. М. 1651. Русенски, Георги Петков. Исторически бележки от войната на 1877, с автограф на корицата и карикатура на гърба. В книжното тяло е подвързана и „Песни и стихотворения от Ботева и Стамболова” – второ издание, 1880, с автограф на Георги Касабов на заглавната страница. На титулната е нарисуван автопортрет с надпис Георги М. Касабов, на стр. 3 има поправка на ст. ”На прощавание”, поправка има и на стр. 9, стр. 22, нанесено е изпуснатото име на Стефан Стамболов в края на стиховете, номерирана е годината 1905 с рисунка. Книжното тяло е подвързано ( в началото и в края ) с в – к „Македонски сълзи” – в началото с рисунка. Рисунка има и на титулната страница на „Исторически бележки” – пожълтяла, средно запазена, полуразкъсано съединението на книгата.

Г. М. 1652. Heinrich Heines, Stuttgard, подвързана, запазена.

Г. М. 1653. Роден, Огюст. Изкуството. Везни, 1919, пожълтяла, разкъсани корици.

Г. М. 1654. Церковски, Цанко. Chansons. Прев. на френски език от Georges Rovande – псевдоним на Гео Милев, пожълтяла, средно запазена.

Г. М. 1655. Aktions Lyrik – eine kleine Anthologie, без корица, пожълтяла, леко разкъсана.

Г. М. 1656 Проект на Гео Милев за театрален мизансцен – 13 / 10 см, лист, пожълтял, запазен.

Г. М. 1657. Бакалов, Георги. Лебедовата песен на един поет. Звезда, 30 ноември 1932, от стр. 339 до стр. 344, пожълтяла, средно запазена.

Г. М. 1658. Килим за стена, ползван от семейството на Гео Милев в София – 120 / 56 см, червено, жълто, синьо, и др., запазен.

Г. М. 1659. Куфарът на Борис Касабов, брат на Гео Милев, с който е пътувал из Европа – Германия, Англия и др., добре запазен, масивен, с етикети отстрани – 120 / 50 см, и височина 32 см.

Г. М. 1660. Постелка за легло с два лебеда в бяло и синьо – тъкана, 180 / 120 см, леко захабена, запазена.

Г. М. 1661. Китеник, пъстър, шарен, с пискюли, 200 / 130 см, запазен.

Г. М. 1662. Постелка в черно и зелено, запазена, 135 / 63 см.

Г. М. 1663. Мелничка за кафе, изправна.

Г. М. 1664. Мелничка за кафе, изправна.

Г. М. 1665. Част от кухненски сервиз – за ориз и грис, с капачка.

Г. М. 1666. Чайник с дъно – 20 см, без капак, мед, захабен, леко изкривен.

Г. М. 1667. Захарница – стъклена, с поставка – метална, и капаче -метално, запазена.

Г. М. 1668. Тава, медна, с дъно 37 см, запазена.

Г. М. 1669. Чинии – стъкло, розовеещи, 4 бр, 17 см, и 2 бр. – без цвят, 15 см, запазени.

Г. М. 1670. Вазичка с метален обков, висока 11 см, светлозелени, спукани и лепени.

Г. М. 1671. Порцеланов съд за чай – бял, с червени и сини цветя, с капак запазен.

Г. М. 1672. Кафени чашки – 3 бр, светложълти, със „златни” линии, 2 поставки за чашката – светложълти, със „златни” линии, 11 см, запазени.

Г. М. 1673. Китайска чашка за кафе с китайски мотиви – с отлюспено парченце от нея и поставки за кафяната чашка – 14 см, с отлюспено парче.

Г. М. 1674. Порцеланова захарница с капачка – бяла, със сини ивици и „златни” орнаменти, капачето – пукнато.

Г. М. 1675. Кафяна чиния от фин порцелан – бяла, със „златни” ивици, запазена.

Г. М. 1676. Захарница – стъклена, висока 6, 5 см, запазена.

Г. М. 1677. Малки чинийки за сладко, 3 бр, запазени.

Г. М. 1678. Чашка – висока 6 см, светлозелена, запазена.

Г. М. 1679. Прибор за изстискване на лимон – порцелан, напукан.

Г. М. 1680. Съд за сервиране на прясно мляко, леко захабен, напукан.

Г. М. 1681. Комплект чинии – 4 бр. по 22 см, 3 бр. по 23 см, 1 бр. по 24 см, порцеланови, леко захабени.

Г. М. 1682. Меден съд с капак – диаметър 26 см, запазен.

Г. М. 1683. Меден чайник – височина 14 см, запазен.

Г. М. 1684. Чайник от алуминий, без капак, със зелена дръжка, 16 см, запазен.

Г. М. 1685. Тас – меден, 19 / 6, 5 см, запазен, калайдисан.

Г. М. 1686. Съд – меден, 21, 5 / 9 см, с капак, калайдисан, запазен.

Г. М. 1687. Стенен часовник, дървен, с топуз, повреден.

Г. М. 1688. Рисунка на Йенс Петер Якобсен с подпис Чер Чемер – 15 / 10 см, на гърба – марки и адресирано писмо до Гео Милев в Лайпциг, захабена.

Г. М. 1689. Рисунка на Рихард Демел – 14, 5 / 10 см, туш, с подпис Чер Чемер, на гърба текст на английски език, средно запазена.

Г. М. 1690. Рисунка на Гео Милев – неподписана, 14 / 4, 5 см, акварел, на бял картон, средно запазена.

Г. М. 1691. Графики от немски вестници, изрязвани от Гео Милев -пожълтели, леко захабени.

Г. М. 1692. Картички, купени от Гео Милев от Европа, за стереоскопа – 8 / 8 см, цветни, 15 бр, запазени.

Г. М. 1693. Разговорник на 4 езика, ползвани от Гео Милев, малък формат, кориците отлепени от книжното тяло, захабен.

Г. М. 1694. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Кусиков, Александър. Птица безимянная. Избрани стихотворения. Скифьй, Берлин, 1922, запазена.

Г. М. 1695. Бойер, Йохан. Великият глад. Прев. от френски Гео Милев, издава Георги Д. Юруков, захабена, без корица на гърба.

Г. М. 1696. Книга от библиотеката на Гео Милев – „Епопея” – литературен ежемесечник под редакцията на Андрей Бели, книгоиздателство „Геликон”, Москва, Берлин, 1922, средно запазена.

Г. М. 1697. Плакат за лекции на Гео Милев във Варна – 95 / 60 см, разпадащ се, залепен върху вестник.

Г. М. 1698. Книга от библиотеката на Гео Милев – Hardt, Ernst. Tantris der Narr. 1906, Leipzig, запазена.

Г. М. 1699. Praktisches Lehrbuch der bulgarichen sprache, среден формат, леко захабена.

Г. М. 1700. Монотипен отпечатък, правен от Гео Милев от репродукцията на портрета на Пол Верлен на Йожен Карпър – 6, 5 / 5 см, единият отпечатък е подписан на френски език.

Г. М. 1701. Маслен цветен портрет на Рихард Демел, рисуван от Гео Милев.

Г. М. 1702. Възпоменателен лист – Смирненски, Гео Милев, Хр. Ясенов -1929, 8 страници, средно запазен.

Г. М. 1703. Пленник на живота. Възпоменателен вестник „Димчо Дебелянов” със статията „Пленник на живота” от Гео Милев на първа страница, 8 стр, захабен.

Г. М. 1704. Шаренков, Богомил. Гео Милев. Литературен очерк, София, 1944, захабен.

Г. М. 1705. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на Везни, 34 / 21 см, черно бяла.

Г. М. 1706. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на Везни, 32 / 22 см, черно бяла.

Г. М. 1707. Репродукция от графична творба, вероятно участвала в Експресионистичната изложба в редакцията на Везни, 29 / 20 см, черно бяла.

Г. М. 1708. В тържествен ден [Стих.]. –Звезда, 1933, бр. 1 с публикувано за първи път стихотворението на Гео Милев „В тържествен ден” ( стр. 1 ) и кратка бележка за стихотворението от Г. Б. ( Георги Бакалов ) на стр. 2, захабено.

Г. М. 1709. Два фотопортрета на най – малката сестра на Гео Милев -Весела Милева Касабова, първият от м. септември 1922, преди заминаването й за Америка; и вторият от месец октомври 1953.

Г. М. 1710. Детски Албум, издаден от Мильо Касабов, по предложение на Гео Милев.

Г. М. 1711. Цветни картинки, поръчвани от Гео Милев в Германия, послужили за основа на детския албум, издаван от Мильо Касабов.

Г. М. 1712. Картончета с цифри за детски игри, издавани от Мильо Касабов по идея на Гео Милев.

Г. М. 1713. Две детски албумчета за оцветяване, изпращани в големи количества от Гео Милев от Германия, продавани от Книгоиздателството на Мильо Касабов.

Г. М. 1714. Зорница, бр. 77, 05 ноември 1924, с бланка от редакцията до Гео Милев – на стр. 3 има разширена информация ”Десет годишнината от смъртта на Яворов”, в която информация има редакционна оценка за второто издание на „Панихида за Яворов” и откъси от поемата, захабен, разкъсан.

Г. М. 1715. Панихида за поета П. К. Яворов. Гео Милев, второ издание 1924, с номер 420.

Г. М. 1716. Портрет на Емил Верхарен със саморъчен подпис – автограф от автора на Гео Милев при срещите им през 1914 в Лондон.

Г. М. 1717. Портрет на старозагорския лекар д – р Градецки, лекувал Гео Милев в лазарета след раняването му.

Г. М. 1718. Снимка на Фр. Ницше от личната колекция на Гео Милев.

Г. М. 1719. Снимка на Мария Милева – сестра на Гео Милев, със свои съученички, 1921,

Г. М. 1720. Снимка от месец май 1905 – Анастасия Касабова с трите си дъщери – Евгения, Пеша и Мария.

Г. М. 1721. Die Jugend. Munchener illustr. Wochenschrift f. Kunst u. Leben. Munchen : Verl. Die Jugend 1896 – 1940. 1912, от личната колекция на Гео Милев , кн. 33, 41, 46, 48 и 52 – средно запазени, подлепени, непълни.

Г. М. 1722. Die Jugend. Munchener illustr. Wochenschrift f. Kunst u. Leben. Munchen : Verl. Die Jugend 1896 – 1940., от личната колекция на Гео Милев, 1913, кн. № 7, 8, 10, 20, 21, 38, 39, 41, 42 – средно запазени, подлепени, непълни.

Г. М. 1723. Die Jugend. Munchener illustr. Wochenschrift f. Kunst u. Leben. Munchen : Verl. Die Jugend 1896 – 1940, от личната колекция на Гео Милев – 1914, кн. № 17, 21 и 22 – средно запазени, подлепени, непълни.

Г. М. 1724. Die Jugend. Munchener illustr. Wochenschrift f. Kunst u. Leben. Munchen : Verl. Die Jugend 1896 – 1940, от личната колекция на Гео Милев – 1919, кн. № 5, средно запазена.

Г. М. 1725. Licht und Schatten. Monatsschrift f. Schwarz – Weis – Kunst u. Dichtung. Munchen, Berlin : Licht und Schatten 1910 – 1916. 1. 1910 / 11, 1910 / 11, H. 43 – 52, zusammengeb., от личната колекция на Гео Милев, от кн. № 43 до кн. № 52 – подвързани в едно тяло. Корицата е захабена, скъсана, вътре страниците са здрави.

Г. М. 1726. Корица от списание Der blaue Reiter. Hrsg. von Wassily Kandinsky, Franz Marc. 2. Aufl. Munchen : Piper 1914, с титулна страница и илюстрация с автограф на Гео Милев на корицата, захабена.

Г. М. 1727. Стихотворенията на Любен Каравелов с автограф на първа страница, непълна – до стр. 112, захабена

Г. М. 1728. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Яковлев, А. История на изкуствата. С подпис на Гео Милев на титулната страница.

Г. М. 1729. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Пушкин, Ал. Борис Годунов. Прев. на Кирил Христов, Класическа библиотека, 1908, София, с подпис на Гео Милев на външната и вътрешната страница, захабена.

Г. М. 1730. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Белински, В. М. Ю. Лермонтов, захабена.

Г. М. 1731. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Poesies de Gilbert, с подпис на титулната страница на Гео Милев, захабена.

Г. М. 1732. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Белински, В. А. С. Пушкин. С подписа на Гео Милев на външни и вътрешни страници, захабени, до стр. 128.

Г. М. 1733. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Chateaubriand – т. І, с подпис на Гео Милев на титулната страница, захабена.

Г. М. 1734. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Блок, Ал. Русия и интелигенцията. Прев. Николай Хрелков и Льльо Маринов. Библиотека Червен пантеон, 1921, с подпис на Гео Милев на титулната страница, захабена.

Г. М. 1735. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Щайгентен, А. Ф. Недоразумения. Хемус, захабена.

Г. М. 1736. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Hotz, Charles. L,art et le Peuple, захабена.

Г. М. 1737. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Вазов, Иван. Майска китка. 1880, с подпис на Гео Милев на първа страница, до стр. 34, захабена.

Г. М. 1738. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Добринов, В. Трагедията на Яворов. очерк, захабена.

Г. М. 1739. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Тлебов, И. Скрябин. С подписа на Николай Хрелков, захабена.

Г. М. 1740. Современник. Списание от личната библиотека на Гео Милев. Сборник № 1, запазено.

Г. М. 1741. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Разумник, Иванов. О смисле жизни, Берлин, запазена.

Г. М. 1742. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Бели, А. Сирин ученого варварства, Берлин, запазена.

Г. М. 1743. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Кусиков, А. Птица безимянная, Берлин, с подпис на Гео Милев, запазена.

Г. М. 1744. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Полоцкий, А. Книга гаякьй, Мюнхен, 1923, запазена.

Г. М. 1745. Книга от личната библиотека на Гео Милев – Д – р Елцбахер, Анархизмът, с подпис на Гео Милев на корицата, подлепена, до стр. 80, захабена.

Г. М. 1746. Покана за концерт ( програма ), принадлежала на Гео Милев, захабена, разпадаща се.

Г. М. 1747. Хиперион, 1925, подвързано, с няколко статии за Гео Милев.

Г. М. 1748. Море, 1924, захабено.

Г. М. 1749. Картинна галерия, без корици.

Г. М. 1750. Съвременна муза, книжка първа, средно запазена.

Г. М. 1751. Нарстуд, кн. 1 и 2, средно запазена.

Г. М. 1752. Нарстуд, кн. 3 и 4, средно запазено, с информация за получено сп. Пламък и за връзки между Ив. Драсов и Иречек.

Г. М. 1753. Нарстуд, кн. 5, с информация за конфискуването на сп. Пламък и публикацията „Апокалипсис” на Гео Милев, захабено.

Г. М. 1754. Алена, април – май, 1926, средно запазено.

Г. М. 1755. Първата книга на Пенчо Славейков ”Момини сълзи”.

Г. М. 1756. Рембо, А. Избрани произведения. Прев. Георги Михайлов. С автограф на Гео Милев.

Г. М. 1757. Манифест на комунистическата партия, 1891, в същото тяло са подвързани „Отечество и любов”, 1872 и „Войнишка китка”, 1884, в началото и края са подвързани „Македонски сълзи” – захабени.

Г. М. 1758. Книга от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 1759. Книга от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 1760. Книга от библиотеката на Гео Милев – Шкляр, Е. Караван.

Г. М. 1761. Книга от библиотеката на Гео Милев – Taussaint, Franz.

Sakountala.

Г. М. 1762. Книга от библиотеката на Гео Милев – Тен, И. Лекцион об искустве. до 32 стр., разкъсана.

Г. М. 1763. Спомен от Недялко Месечков за Гео Милев, непубликуван.

Г. М. 1764. Спестовна книжка на Мильо Касабов.

Г. М. 1765. Репродукция, принадлежала на Гео Милев.

Г. М. 1766. Милев, Гео. Септември, 1944, средно запазена.

Г. М. 1767. Шаренков, Богомил. Гео Милев, очерк, 1944,

Г. М. 1768. Милев, Гео. Антология на червената роза, 1940, разкъсана.

Г. М. 1769. Milev, Geo. Septembro. На есперанто, 1946.

Г. М. 1770. Милев, Гео. Немско-български речник, 1940, захабен.

Г. М. 1771. Вестник за жената, бр. 14, 16 юли 1921, на втора стр. стихотворението от Мария делле Грация. Прев. Гео Милев. силно повреден и пожълтял.

Г. М. 1772. Едип цар. Прев. Гео Милев. С., 1940, средно запазена.

Г. М. 1773. FRA NOVA, 1936, стр. 73 – 81, поемата „Септември” на румънски език.

Г. М. 1774. Снимка от погребението на М. Касабов – 27 януари 1937.

Г. М. 1775. Некролог за смъртта на Мильо Касабов.

Г. М. 1776. Верхарен, Ковач. Прев. Гео Милев. Пламък, 1924,

Г. М. 1777. Jammes, Francis. Les Georgiques Chretiennes, Париж, с подпис на Гео Милев, твърди корици, запазена.

Г. М. 1778. Кръщение с огън и дух. Антология. Прев. Гео Милев.

Г. М. 1779. Ehrenstein, Albert, Die weisse Zeit, Мюнхен, 1914, с екслибриса на Г. Милев.

Г. М. 1780. Албум на Кандински с подписа на Гео Милев, Берлин.

Г. М. 1781. Албум на Густав Климт, разпаднат.

Г. М. 1782. Малевич, М. От кубизма и футуризма към супрематизма, Москва, 16,

Г. М. 1783. Зенит, № 22, март, 1923.

Г. М. 1784. Антология на жълтата роза, София, 1939.

Г. М. 1785. Lyrik masterpieces, с подпис на Гео Милев, 914., и три негови рисунки на голи женски тела.

Г. М. 1786. Michel, Wilhelm. Das Teuflische und Groteske in der Kunst. Munchen : Piper 1917.

Г. М. 1787. Der blaue Reiter, Мюнхен, 1914, разкъсана.

Г. М. 1788. Paris – Tailleur – la petite illustration

Г. М. 1789. Книга от библиотеката на Гео Милев – Lessings Werke –Kabinett – Ausgabe, изд. Щутгарт, 1890, среден формат, подвързана, запазена.

Г. М. 1790 – Поемата „Септември“, изд. 1944 и поемата „Септември“, изд. На БРП / комунисти/ от 1948

Г. М. 1791 – Фототипно издание на Емил Верхарн на „Les Villes a pignons“ , 1910 и на „Les Villes Teutaculaires…“

Г. М. 1792 – Книга – Песен за камбаната – Фридрихъ Шилеръ

Г. М. 1793 – „Септември“ – Гео Милев, Библиотека „Пламък“, 1924

BE WHERE EVERYBODY WANTS TO BE

welcome to the vip

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus arcu odio, dapibus eu vulputate eu, gravida ac diam. Sed placerat, nisl eget facilisis lacinia, augue nisi tincidunt est, sed sodales lectus nunc eget ipsum. Nulla facilisi. Nulla tempor est et mollis consequat. Aliquam erat volutpat.

membership perks

  • unlimited champagne bar access

  • guest list for all events
  • exclusive bar tab
  • vip lounge access
  • table service in the vip lounge
Join The Club

ПРЕДСТОЯЩИ И ИЗМИНАЛИ

СЪБИТИЯ В МУЗЕЯ

вИЖ ВСИЧКИ СЪБИТИЯ