Националната награда за литература и изкуство “Гео Милев”

НОСИТЕЛИ

Националната

награда „Гео Милев“

учредена от Международната фондация „Гео Милев“ със съучастието на община Раднево и община Стара Загора. Наградата се връчва за заслуги и постижения в развитието на българската култура в областта на поезията, прозата, критиката, театъра, музиката и живописта.

Наградата се връчва през две години в рамките на „Геомилевите дни“. За първи път е връчена през 1997 година.

Бойко Ламбовски

поет, публицист, есеист

1997

Яна Добрева

Драматург

1999

Никола Тороманов

художник-сценограф

2001

Валери Станков

поет, публицист, есеист

2003

Рашко Стойков

поет, драматург, сатирик

2005

Георги Константинов

поет, есеист, публицист

2007

Иван Гранитски

литературен критик, поет, публицист

2009

Ружа Маринска

изкуствовед

2011

Леда Милева

поет, преводач, публицист

2013

Александър Шурбанов

преводач, поет

2015

Панчо Панчев
(Дядо Пънч)

писател, драматург, сценарист, автор на произведения за деца

2017