НАУЧНО-СПОМАГАТЕЛЕН

ФОНД

СБИРКА

КОЛЕКЦИЯ НА МУЗЕЯ

Научно-спомагателен фонд – съдържа предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея.

Г. М. 1. Спомени от Георги Кюмюрев, озаглавени „Пояснителни бележки” във връзка с получаването на сп. ”Die Action” от май 1923 г., 4 големи страници, ( 23, 8 / 34, 5 см.), ръкопис.

Г. М. 2. Спомени от Николай Лилиев, озаглавени „За Гео Милев”, машинопис, три обикновени листа, с бележка за шрифта при отпечатването.

Г. М. 3. Спомени от Борис Каменов, озаглавени „Борбата е жестока, но справедлива”, ръкопис, 8 листа ( 15, 5 / 23 см).

Г. М. 4. Спомени от Никола Митев – съшколник на Гео Милев в Княжево, машинопис, един лист, подписан.

Г. М. 5. Спомени от Стефан Нейчев, машинопис, два и половина обикновени листа.

Г. М. 6. Впечатления от Божан Ангелов за постановката на Гео Милев на пиесата „Мъртвешки танц” от Стриндберг в Народния театър. Писмото е до уредника на музея. Един прегънат лист, ръкопис, дата 2 юни 1952.

Г. М. 7. Постановката на Гео Милев на пиесата „Мъртвешки танц” от Стриндберг в Народния театър – писмо до уредника на музея, един прегънат лист, ръкопис, дата 2 юни 1952.

Г. М. 8. Спомени от Асен Калоянов, два обикновени листа, машинопис.

Г. М. 9. Спомени от Коста Христов, един обикновен лист, машинопис.

Г. М. 10. Спомени от Георги Илиев, машинопис, 5 листа, ( 14, 7 / 21 см).

Г. М. 11. Спомени от Мила Гео Милева, озаглавени „Споменът ми за Гео”, машинопис, един лист.

Г. М. 12. Спомени от Ат. Илиев, озаглавени „Няколко моменти от живота на Гео Милев”, машинопис, 5 листа, редактирани за печат, със забележки за набора.

Г. М. 13. Спомени от Иван Хаджихристов, 6 пощенски листа, машинопис.

Г. М. 14. Спомени от Стоян Загорчинов, машинопис, 2 печатни листа, подписани.

Г. М. 15. Спомени от Иван Мирчев, озаглавени, ”Спомени и впечатления за Гео Милев”, ръкопис, 12 листа, подписани.

Г. М. 16. Спомени от Никола Икономов, четени на 21 май 1955, на възпоменателното събрание по случай 30 години от убийството на Гео Милев, машинопис, 2 листа.

Г. М. 17. Спомени от Иван Хаджихристов, четени на тържеството в къща музей „Гео Милев” на 15 май 1955, машинопис, 1 лист.

Г. М. 18. Спомени от Константин Константинов, ръкопис, 1 лист.

Г. М. 19. Спомени от Константин Коняров, за разпространяването на поемата „Септември”, машинопис, един лист, сгънат на две, подписан.

Г. М. 20. Бележки от Кирил Кръстев към писма от Гео Милев до К. Кръстев, машинопис, един лист, подписан.

Г. М. 21. Спомени от Димитър Караджов, озаглавени „Гео Милев като художник”, ръкопис, 9 обикновени листа, подписани.

Г. М. 22. Писмо на Николай Райнов до музея, в което съобщава някои сведения за раняването на Гео Милев, за преводаческата му дейност и др., ръкопис, сгънат на две пощенски лист, подписан.

Г. М. 23. Спомени от Мила Гео Милева, озаглавени „Гео в моите спомени”, ръкопис, 6 листа от голяма тетрадка.

Г. М. 24. Спомен от Иван Мирчев ”Първата класическа вечер в Стара Загора”, машинопис, три и половина обикновени листа, с бележки за набора.

Г. М. 25. Спомен от Ризо Ризов „Безсмъртната поема „Септември”, ръкопис, 4 обикновени листа, с бележки за набора.

Г. М. 26. Спомен от Иван Хаджихристов „Сказката на Гео за Байрон”, машинопис, три обикновени листа.

Г. М. 27. Статия от ученичката Маргарита Папасчева „Гео Милев – знаме на нашата младеж”, двоен лист от тетрадка, ръкопис.

Г. М. 28. Марков, Георги. Гео Милев след септември 1923 година – литературно – естетически позиции. Глава от студия. Годишник на Софийския университет, 1954.

Г. М. 29. Септември, бр. 5, 1958, ст. 65 – „Пантеон” стихотворения от Ламар, посветени на Гео Милев, Христо Ясенов и Г. Шейтанов; „Гео Милев” – статия от Пенчо Пенев, стр. 110 – 113.

Г. М. 30. Слово при откриването на изложбената зала в Къща музей „Гео Милев”, два и половина обикновени листа.

Г. М. 31. Пламък, бр. 9, 1957, стр. 77, ”Италианската оценка за Гео Милев”, неподписана бележка.

Г. М. 32. Доклад на Георги Бъчваров за Гео Милев, четен на тържеството по случай 62 г. от раждането на поета, ръкопис, 18 обикновени листа.

Г. М. 33. Мирчев, Иван. С Гео Милев. Стихотворение. – Септември, 1955, бр. 6, 51 – 52.

Г. М. 34. „Идейно – творческият път на Гео Милев”, София, Български писател, 1950, 34.

Г. М. 35. Канушев, Димитър. Гео Милев за децата. – Септември, 1955, № 8, 183 – 185.

Г. М. 36. Факсимиле на ръкописен превод на две стихотворения ( и „В парка”) от Виктор Юго 17, 3 – 21 см.

Г. М. 37. Факсимиле на две писма на Емил Верхарн до Гео Милев ( 8, 5 -13, 8 ).

Г. М. 38. Факсимиле на изрезка от в. ”Дума”, бр. 35, 7 май 1990 -„Владимир Маяковски – Гео Милев” ( 24 – 30, 2 ).

Г. М. 39. Факсимиле на две страници ( 67 и 70 ) от сп. ”Пламък” със статията на Гео Милев „Поезията на младите”.

Г. М. 40. Факсимиле на три страници ( 23, 25, 26 ) от сп. ”Пламък” със статията „Отворено писмо до г. Борис Вазов” от Гео Милев.

Г. М. 41. Факсимиле на кръщелното свидетелство на Гео Милев ( 20 ,3 – 29 ).

Г. М. 42. Факсимиле на началния лист ( стр. 3 ) на поемата „Ад” от Гео Милев, естествен размер на сп. ”Пламък”.

Г. М. 43. Факсимиле на ІІІ страница на писмо от Гео Милев до Мильо Касабов, изпратено от Англия

Г. М. 44. Факсимиле на покана за абониране за сп. ”Пламък” ( 20 – 26 см) съобщаваща, че от 15 януари 1924 г започва излизането на новото списание, имената на сътрудниците и т. н.

Г. М. 45. Факсимиле на ръкописен акт за раждане на Гео Милев ( 18, 5 – 34, 5 ) и негативи.

Г. М. 46. Факсимиле на първата страница на Работнически вестник от 26 юли 1915, със статията „Пощурели провокатори” – против включването на България във войната ( 16, 5 – 25 см ).

Г. М. 47. Факсимиле на ръкопис на стихотворението ( „Ти носиш…..” ), 21 -15 см.

Г. М. 48. Факсимиле на ръкопис „Philosophie de L Art” ( 11 – 17, 5 см), студентски записи.

Г. М. 49. Факсимиле на ръкопис „Geschichte der Deutschen Literatur” („История на немската литература”, студентски записки ( 11 – 17, 5 см ).

Г. М. 50. Факсимилета на 366 – та стр. на сп. Борба, 1914, кн. 7 – „Марсилезата”, прев. Гео Милев ( 14 – 21 см ); на страница от кн. 5 на сп. Борба, 1914, със стихотворението „Силезките тъкачи” от Хайне, прев. Гео Милев ( 14, 3 – 21, 7 ); на стр. от кн. 5 на сп. Борба, 1914, със стихотворението „Черно – червено – златно” от Фрайлиграт ( 14, 3 – 21, 7 см) и страница от кн. 9 на сп. Борба – 1914, със стихотворението „Незабравки” от Демел, прев. Гео Милев ( 14, 3 – 21, 7 см ).

Г. М. 51. Факсимиле на свидетелство за зрелост на Касабов, Георги, издадено от Народна държавна мъжка гимназия в Ст. Загора ( 25 – 34 см ).

Г. М. 52. Факсимиле на страници 236, 237, 238, 239, 240, 241 от сп. Пламък, 1924, със статията „Държава и църква” от Р. Слантов ( Гео Милев), естествен размер.

Г. М. 53. Факсимиле на Свидетелство за зрелост на Касабов, Георги, издадено от І Софийска държавна мъжка гимназия.

Г. М. 54. Факсимиле на началната корица на сп. Пламък, кн. 7 – 8, 1924, в която е отпечатана поемата „Септември” – естествен размер.

Г. М. 55. Факсимиле на ръкопис ”Обяснение на Гьотевите стихотворения в хронологичен ред ” – студентски записки ( 10, 5 – 17 см. ).

Г. М. 56. Факсимиле на ръкопис – „Панихида за един български поет”, 17, 3 – 21, 3 см.

Г. М. 57. Факсимиле на първата страница на ръкопис ”Новият театър” от В. Майерхолд, превод Гео Милев ( 12, 2 – 33, 3 см. ).

Г. М. 58. Факсимиле на ръкописа „В памет на актьора Митер Вурцер, ( 11, 1 – 54, 3 см ), два листа.

Г. М. 59. Факсимиле на ръкописа ”Погледнете птиците небесни и криновете в полето” ( 11, 4 – 26 ) два листа, с подписа на Гео Милев.

Г. М. 60. Факсимиле на ръкописа „Стихотворения из „Andante Amorozo” (част от книгата As Dur ( 12 – 32, 5 см и 12, 4 – 23, 5 см), подпис на Гео Милев.

Г. М. 61. Факсимиле на писмо от Гео Милев от Виена до редакцията на „Младеж”, 4 септември 1923, ( 17 – 19, 5 см ), с печата на Градски архив -София, съпровождащо творби на Гео Милев.

Г. М. 62. Факсимиле на ръкописа „Пътешествие в Китай”, ( 11, 5 – 18, 3; 11, 5 – 19, 5 ), два листа с печата на Български исторически архив ДБВК.

Г. М. 63. Библиография на Гео Милев – изпратена от Български библиографски институт „Елин Пелин”, 3 листа машинопис, обикновени, и един ръкопис.

Г. М. 64. Факсимиле на писмо от Гео Милев до Георги Бакалов от 14 октомври 1913, за получаване първия брой на сп. ”Борба” и др. книги и за изпратени преводи ( 12 – 18 см ), четири листа, с печата на Централния държавен архив за литература и изкуство – СССР.

Г. М. 65. Факсимиле на писмо от Гео Милев до Георги Бакалов от 14 март 1914 – за получаване ІІ, V, VІ кн. На сп. ”Борба”, с кратък критически преглед на съдържанието им ( 12 – 18 см. ), четири листа.

Г. М. 66. Факсимиле на ръкописа на стихотворението „В тържествен ден”, изпратено на Г. Бакалов за сп. ”Борба” ( 12 – 18 см.), два листа.

Г. М. 67. Факсимиле на писмо от Гео Милев до Георги Бакалов от 29 юни 914, за получаване немска литература за превод ( 12 – 18 см.) два листа.

Г. М. 68. Факсимиле на писмо от Гео Милев до Георги Бакалов – 4 юни 1914, с отговор на критика от страна на Бакалов за пропаганда на „чистото изкуство” ( 12 – 18 см ), два листа.

Г. М. 69. Факсимиле на писмо на Гео Милев до Георги Бакалов – 29 август 1914, с отговор на критика от страна на Бакалов за пропаганда на „чистото изкуство” ( 12 – 18 см.), два листа.

Г. М. 70. Факсимиле на писмо на Гео Милев до Георги Бакалов – 22 юли 1914 – за полученото сп. ”Борба” и с критика на редакцията за ограниченост в тематиката ( 12 – 18 ), два листа.

Г. М. 71. Факсимиле на писмо от Гео Милев до Георги Бакалов – 25 септември 1919 – с информация за характера на списанието на Гео Милев „Везни” ( 12 – 18 см. ), два листа.

Г. М. 72. Факсимиле на ръкопис на стихотворенията в проза „Драма” и „Май” ( 12, 2 – 32, 5 см ), един лист.

Г. М. 73. Факсимиле на ръкопис на стихове в проза – „Съзвездие Дева” ( 12, 3 – 22, 9 см. ), един лист.

Г. М. 74. Факсимиле на ръкопис на стихотворението „Витлеем” ( 12, 3 – 23, 8 см.), един лист.

Г. М. 75. Факсимиле на ръкопис на стихотворението „Огледалото” ( 12, 3 – 32, 5 ), един лист.

Г. М. 76. Факсимиле на ръкописни автобиографични бележки на Гео Милев ( 12 – 32, 5 ), един лист.

Г. М. 77. Факсимиле на Протокол № 90 от 10 януари 1920, на артистичния комитет за възнаграждението на Гео Милев като постановчик на „Мъртвешки танц” – два листа.

Г. М. 78. Факсимиле на Протокол № 105 от 9 април 1920, на Артистичния комитет за възлагане на Гео Милев режисирането на пиесата „Гиг и неговият пръстен” ( 17, 8 – 23, 9 ), три листа фотокопиращи началото, пасажа за Гео Милев и края на Протокола.

Г. М. 79. Факсимиле на „Антология на червената роза” ( 12, 9 – 17, 6 ), 82 броя.

Г. М. 80. Фаскимиле на две страници ( 121 и 122 ) на сп. ”Маргаритки” със статията на Ванюша Велев „Гео Милев и неговите сказки”, два листа ( 18, 9 – 28, 3 и 17, 9 – 25, 3 см. ).

Г. М. 81. Факсимиле на началния лист на ръкописа „Кратка история на френската литература от Гео Милев”, 1923, ( 12, 4 – 23, 3 см ), един лист.

Г. М. 82. Факсимиле на ръкописното вестниче „Лира”, 28 март 1909, издавано от 14 – годишния Гео за близките му ( 17, 5 – 17, 5 ), един лист.

Г. М. 83. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Лира” със стихотворенията „Зима” ( 1909 ), ”Луната грее от високо” ( 1908 ), подписани Г. Касабов, един лист ( 11, 7 – 23 см ).

Г. М. 84. Факсимиле на страница от тетрадка с рисунка на Гео Милев (16, 7 – 23 см, 16 – 18, 4 ), два листа.

Г. М. 85. Факсимилета на карикатури от карикатурното албумче „Негово величество” ( 12, 2 – 18 см ), дванадесет листа.

Г. М. 86. Факсимиле на илюстрация на Борис Ангелушев към поемата „Септември” ( 13, 3 – 18, 2 см ), един лист.

Г. М. 87. Факсимиле на шест картички от албум, донесен от Гео Милев от Страдфорд, ( 12, 1 – 18, 5 см ), 6 бр.

Г. М. 88. Факсимиле на картичка с родната къща на Шекспир, донесена от Гео Милев от Страдфорд, ( 16, 3 – 18, 2 ), един лист.

Г. М. 89. Фаскимиле на 15 карикатури от серията „Турски парламент”, рисувани през 1909, ( 7, 1 – 9, 1 см ), петнадесет броя.

Г. М. 90. Факсимиле на автопортрет на Гео Милев, Русе, 8 август 915, (8, 2 – 12 см ), един лист.

Г. М. 91. Негативи на снимка на къщата в София, на ул. ”Ломска”, където е живял Гео Милев, шест броя ( 6, 2 – 6, 3 ).

Г. М. 92. Снимка от края на процеса срещу деветоюнците, 1954, един брой ( 8, 7 – 11, 8 см ).

Г. М. 93. Факсимилета на две детски рисунки на Гео Милев ( 1908 ), подписани, ( 9, 7 – 16 см ), ( 10, 5 – 16, 5 см ).

Г. М. 94. Картотечни фишове за Гео Милев – 15 броя, машинопис.

Г. М. 95. Снимка на средно смесено училище „Гео Милев”, с. Белозем, Пловдивско, ( 6 – 9 см ), един брой.

Г. М. 96. Снимка на новата сграда на турско начално училище с. Кърчевско, Момчилградско, ( 5, 9 – 8, 2 ), един брой.

Г. М. 97 – Снимка на старата сграда на Народно турско начално училище, с. Кърчевско, Момчилградско ( 5, 9 – 8, 2 см.), един брой

Г. М. 98. Снимка на къщата, построена на мястото, където е бил домът, в който е живял Гео Милев в Мъглиж, ( 6 – 8, 5 см ).

Г. М. 99. Снимка на паметната плоча, поставена на мястото, където е била къщата, в която е живял Гео Милев в Мъглиж, ( 6 – 8, 5 см ).

Г. М. 100. Снимка на „Алеята” край Мъглиж, любимо място за разходки на Гео Милев, ( 6 – 8, 5 см ).

Г. М. 101. Снимка на средно смесено училище „Гео Милев” в с. Мъглиж, Старозагорско, ( 6 – 8, 5 см ).

Г. М. 102. Винишки камък в околностите на Мъглиж, Старозагорско, цел на някои от разходките на Гео Милев – снимка ( 6 – 8, 5 см ).

Г. М. 103. Снимка на Мъглижкия манастир край Мъглиж, Старозагорско, честа цел на разходките на Гео Милев, ( 6 – 8, 5 см ).

Г. М. 104. Снимка на „Малкият скок” в околностите на Мъглиж, Старозагорско, любимо място на Гео Милев, ( 6 – 8, 5см ).

Г. М. 105. Снимка на „Градището” в околностите на Мъглиж, Старозагорско, любимо място на Гео Милев ( 6 – 8,5 см).

Г. М. 106. Копие от снимка на Мъглижкия манастир, направена на 21 октомври 1891 – място, което Гео Милев посещава всяка ваканция до завършване на гимназията, ( 1911 ), ( 17, 8 – 24 см ), два броя.

Г. М. 107. Негатив на снимка на Гео Милев преди раняването му, ( 7, 6 – 9, 7 см ), един брой.

Г. М. 108. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Изкуство”, издавано от Гео Милев през 1909 за близките му бр. – ?, посветен на П. Р. Славейков ( 12, 3 – 17, 8 см).

Г. М. 109. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Изкуство”, издавано от Гео Милев през 1909, за близките му, посветен на Раковски ( 1 2, 3 – 17, 8 см ).

Г. М. 110. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Изкуство”, издавано от Гео Милев през 1909 за близките му, бр. от 13 февруари 1909, посветен на Лермонтов, ( 12, 3 – 17, 8 см ).

Г. М. 111. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Изкуство”, издавано от Гео Милев, 1909, за близките му, страница „Смях” – с анекдот и карикатура от Гео Милев, ( 12, 3 – 17, 8 см ).

Г. М. 112. Факсимиле на заглавната страница на ръкописното вестниче „Изкуство”, издавано от Гео Милев за близките му, бр. 6, год. І, 19 април 1909, ( 12, 3 – 17, 8 см ).

Г. М. 113. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Изкуство”, издавано от Гео Милев за близките му, бр., посветен на Яворов, ( 12, 3 – 17, 8 см ).

Г. М. 114. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Изкуство”, издавано от Гео Милев за близките му, 1909, с карикатурни типове, рисувани от Гео, ( 12, 3 – 17, 8 см).

Г. М. 115. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Изкуство”, издавано от Гео Милев за близките му, бр., посветен на Надсон, с преводи от Гео Милев.

Г. М. 116. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Изкуство”, издавано от Гео Милев за близките му, 1909, бр., посветен на П. П. Славейков, ( 12, 3 – 17, 8 см ).

Г. М. 117. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Изкуство”, издавано от Гео Милев за близките му през 1909, бр., посветен на Алеко Константинов, ( 12, 3 – 17, 8 см ), карикатура от Ал. Божинов.

Г. М. 118. Негатив на две снимки – Гео Милев и Гео и Мила Милеви, ( 9, 8 – 14, 8 см ), един брой.

Г. М. 119. Факсимиле на ръкописното вестниче „Лира”, издавано от Гео Милев за неговите близки, бр. 2, год. І, от 30 март 1909, с рисунка на Пушкин.

Г. М. 120. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Лира”, издавано от Гео Милев за близките му, брой, посветен на Иван Вазов, стихотв. от Гео Милев, от 22 април 1909, ( 12, 3 – 17, 8 см ).

Г. М. 121. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Лира”, издавано от Гео Милев за близките му, бр. от 30 май 1909, посветен на Некрасов, ( 12, 3 – 17, 8 см ).

Г. М. 122. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Лира”, издавано от Гео Милев за близките му, брой, посветен на Л. Каравелов, ( 12, 3 – 17, 8 см ).

Г. М. 123. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Лира”, издавано от Гео Милев за близките му, брой, посветен на Х. Ботев, ( 12, 3 – 17, 8 см ).

Г. М. 124. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Лира”, издавано от Гео Милев за близките му, брой, посветен на Гогол, ( 12, 3 – 17, 8 см).

Г. М. 125. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Лира”, издавано от Гео Милев за близките му, брой, посветен на П. П. Славейков, (12, 3 – 17, 8 см ).

Г. М. 126. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Лира”, издавано от Гео Милев за близките му, брой със стихотворението „Пролет” от Гео Милев, ( 12, 3 -17, 8 см ).

Г. М. 127. Факсимиле на лист от ръкописното вестниче „Лира”, издавано от Гео Милев за близките му, брой с карикатури и рубрика ”Смях”, ( 12, 3 – 17, 8 см).

Г. М. 129. Пинев, Димо. Последната сказка на Гео Милев. Септември, 1958, бр. 7, стр. 118.

Г. М. 130. Факсимиле на поемата „Септември”, отпечатана в 7 – 8 кн., 1924, на сп. „Пламък”, 12 листа, естествен формат, ( негатив ).

Г. М. 131. Йосифов, Веселин. Статии за българските писатели. С., Български писател, 1958.

Г. М. 132. Въпроси на българската литература. Сборник със статии, С., Български писател, 1958.

Г. М. 133. Марков, Георги. Певец на народната борба. Литературен фронт, 13 януари 1955, бр. 2, стр. 3, с клише на поета.

Г. М. 134. Григоров, Румен. Бележка за Гео Милев. Литературен фронт. бр. 26, 15 март 1947, на стр. 4.

Г. М. 135. За кръжок „Гео Милев”. Литературен фронт, бр. 14, 20 декември 1947, Ст. Загора.

Г. М. 136. Стоянов, Людмил. Значението на Маяковски. Литературен фронт, бр. 30, ( 116 ), 12 април 1947, споменава се за отношението на Гео Милев към Маяковски.

Г. М. 137. Зарев, Пантелей. Никола Йонков Вапцаров. Литературен фронт, бр. 3, 4 октомври 1947, стр. 1. Споменава за Гео Милев като за революционен поет.

Г. М. 138. Кюлявков, Крум. Отражението на септември 1923. Литературен фронт” бр. 2 ( 128 ), 27 септември 1947.

Г. М. 139. Хаджилиев, Димитър. Трескаво пробуждане. Литературен фронт, бр. 36, 22 май 1948. и сп. ”Пламък”.

Г. М. 140. Руж, Левон. Върху програмата за литература в гимназиите. Литературен фронт, бр. 31, 17 април. Споменава се за Гео Милев.

Г. М. 141. Зидаров, Камен. 25 години от славното септемврийско въстание. Литературен фронт, бр. 41, 26 юни 1948. Споменава се за Гео Милев.

Г. М. 142. Да направим музей на българските писатели. Литературен фронт, бр. 23, 21 февруари 1948, бележка от М. В.

Г. М. 143. Каракостов, Ст. Ден на герои. Литературен фронт, бр. 39, 28 май 1949, на стр. 2 .

Г. М. 144. Радевски, Христо. Октомврийската революция и българската литература. Литературен фронт, бр. 9, 3 октомври 1949, на стр. 1.

Г. М. 145. Каралийчева, Вела. Живият Гео Милев. Литературен фронт, бр. 41, 11 юни 1949, на стр. 3.

Г. М. 146. Цанев, Георги. Гео Милев. Литературен фронт, бр. 37, 18 май 1950 и откъс от поемата „Септември”.

Г. М. 147. Вечер за Гео Милев. Литературен фронт, бр. 20, 19 януари 1950, на стр. 3, бележка.

Г. М. 148. Литературен фронт, бр. 19, 12 януари 1950, стр. 4 – „Задачите на нашето архивно дело по отношение на българската литература”, извлечение от доклада на д – р Петър Миятев ”Състояние и задачи на бълг. архивно дело”, изнесен в Архивния институт на БАН на 28 ноември 1949.

Г. М. 149. Маяковски и българската революционна поезия. Литературен фронт, бр. 53, 7 септември 1951, на стр. 4 – бележка за сборника статии „В. Маяковски в славянските народно – демократични страни”.

Г. М. 150. Кюлявков, Крум. Празник на народната култура. Литературен фронт, бр. 21, 22 май 1952, на стр. 1.Спомени и за Гео Милев.

Г. М. 151. Българската литература в борбата за мир. Литературен фронт, бр. 46, 13 ноември 1952, на стр. 3, бележка.

Г. М. 152. Лилянов, Станимир. Гео Милев пред фашисткия съд. Литературен фронт, бр. 22, 29 май 1952, на стр. 3.

Г. М. 153. Цанев, Г. Преди да се напише история на българската литература. Литературен фронт, бр. 47, 19 ноември 1953, на стр. 2 за творческия метод на Гео Милев.

Г. М. 154. Отечествен фронт, бр. 2822, 29 септември 1953, на стр. 3 – съобщение за откриване на къща музей „Гео Милев” на 27 септември 1953 г.

Г. М. 155. Работническо дело, бр. 15, 15 януари 1955, на стр. 2 – Тодоров, Ангел. Поет на народния героизъм; Еленски, В. Вечер за Гео Милев – бележка за честването 60 – годишнината на поета, в комбината „Гео Милев” – дописка

Г. М. 156. Митов, Д. Б. Певец на българо – съветската дружба. Работническо дело, бр. 203, 21 юли 1952, на стр. 2, споменава за Гео Милев.

Г. М. 156. А. Аньов, В. Огнен път. Работническо дело, бр. 42, 11 февруари 1952, на стр. 2, за стихотворния сборник „Огнен път”, посветен на Партията.

Г. М. 157. Във върховния съд на републиката. Работническо дело, бр. 273, 30 септември 1954, информация за процеса срещу деветоюнците.

Г. М. 158. Мирчев, Иван. Спомен. Стихотворение. Литературен фронт, бр. 45, 19 ноември 1955.

Г. М. 159. Колевски, Васил. Маяковски в България. Литературен фронт”, бр. 42, 20 октомври 1955.

Г. М. 160. Торомански, Кирил. По септемврийските бойни места. Очерк. Септември, кн. 8, 1953, стр. 18 – 45.

Г. М. 161. Веселинов, Г. Септемврийското въстание и прогресивната българска литература. Септември, кн. 9, 1953.

Г. М. 162. Марков, Д. Ф. Неизвестни писма на Гео Милев. Пламък, кн. 3, 1958, стр. 63 – 65, съобщение.

Г. М. 163. Стефанов, Чавдар. Стихове за Гео Милев. Септември, кн. 4, 1957, стр. 160, рецензия за стихосбирката на Иван Мирчев ”Срещи с Гео”.

Г. М. 164. Смоховска – Петрова. Ванда. Антология на българската поезия на полски език. Език и литература, кн. 5, 1955, стр. 391, за превода на „Септември”.

Г. М. 165. Марков, Георги. Характерът в художественото произведение. Септември, кн. 10, 1955, на стр. 146, за типичността на образа на поп Андрей от „Септември”.

Г. М. 166. Марков, Георги. Революционната поезия на Гео Милев. Септември, кн. 5, 1955, стр. 133 – 145.

Г. М. 167. Марков, Г. Гео Милев. Език и литература, кн. 1 – 2, 1955, стр. 46 – 61.

Г. М. 168. Копие на снимка на Гео Милев като ученик в цивилен костюм, до кръста ( 8, 2 – 12 см. ), копие на снимката на Гео Милев в болницата в Берлин, полулегнало положение ( 8, 6 – 12 см ), копие на снимка на Гео Милев, седнал, до кръста пред пиано ( 16, 2 – 22, 6 см ).

Г. М. 169. Копия от снимка на Гео Милев – във военна униформа, с кожена яка, до кръста ( 5 – 6, 3 см., 8 – 12 см )

Г. М. 170. Копия от снимка на Гео Милев – портрет, по време на лекуването му ( 7, 4 – 11 см ).

Г. М. 171. Копие от снимка на Гео Милев – лице, по време на лекуването му ( 8, 5 – 12, 7 см ).

Г. М. 172. Копие от снимка на Гео Милев – до кръста, преди раняването му (12 – 18 см ), като студент.

Г. М. 173. Копия от снимка на Гео Милев – полулегнал, в болницата, по време на лекуването му в Германия ( 9 – 12, 6 см, и 21 – 29, 6 см ).

Г. М. 174. Копие от снимка на Гео Милев – портрет, преди раняването му (5, 5 – 8, 7 см).

Г. М. 175. Копие от снимка на Гео Милев – портрет, по време на лекуването му, ( 11, 9 – 17, 7 см. ); копие на снимка на Гео Милев, полулегнал в болницата по време на лекуването му в Германия (11, 7 – 16, 6 см);

Факсимиле от тушова скица на Гео Милев – след раняването му ( 13 – 18 см.).

Г. М. 176. Топенчаров, Вл. Кой плаче за палачите? Отечествен фронт, 12 октомври 1954, изрезка.

Г. М. 177. Кирилов, П. В музея на Гео Милев. Септември, бр. 485, 9 януари 1954, дописка.

Г. М. 178. В. ”Стара Загора 1877 – 1947”, специален брой, 1 август 1947.

Г. М. 179. В. ”Стара Загора 1878 – 1953 ” – специален брой, 3 март 1953.

Г. М. 180. Фурнаджиев, Н. Гео Милев. Изгрев. По случай 23 год. от смъртта му, № 1736, 18 май 1950 , с. 4, изрезка.

Г. М. 181. Петров, Г. Отвратително кощунство. Отечествен фронт, 9 май 1946, изрезка.

Г. М. 182. Пенев, Пенчо. Гео Милев. Отечествен фронт. По случай 20 години от безследното му изчезване, № 213, 17 май 1945, стр. 4, изрезка.

Г. М. 183. Зидаров, Камен. Гео Милев. Заря, бр. 5702, 24 август 1940, по повод второто издание на „Антология на българската поезия”, ”Антология на жълтата роза” и том І – „Избрани произведения” под редакцията на Мила Гео Милева, изрезка.

Г. М. 184. Възпоменателна вечер за Гео Милев, Христо Ясенов, Сергей Румянцев – информация на БТА, Работническо дело”, бр. 139, 19 май 1955.

Г. М. 185. Андонова, Станка. Творческият път на поета. Септември, бр. 600, 14 май 1955, стр. 4, клише на Гео Милев и откъс от „Май”; Коняров, К. Къщата музей ”Гео Милев” – очерк; Лилиев. За Гео Милев. Спомен.

Г. М. 186. Литературен фронт, бр. 19, 12 май 1955 – Пенев, Пенчо. Примерът на поета – гражданин; клише на поета и стихотворението на Гео Милев ”Бъди готов”; Ламар. От естетическия бунт до революционната поезия – биографичен очерк за Гео Милев.

Г. М. 187. Робев, Любомир. Емил Верхарн. Литературен фронт, бр. 21, 26 май 1955, стр. 4, по случай 100 години от рождението на поета.

Г. М. 188. Петров, Ст. Гео Милев. Народна младеж, 15 януари 1955 – по случай 60 год. от рождението на поета, изрезка.

Г. М. 189. Милева, Леда. Гео Милев. Септемврийче, 18 май 1955 – по случай 30 год. от смъртта на поета.

Г. М. 190. Марков, М. Нейков, Ст. Марин, Ст. Нови данни около смъртта на Гео Милев. Литературен фронт, бр. 27, 7 юли 1955, стр. 3.

Г. М. 191. Марангозов, Н. Любимият град. Стършел, бр. 321, 4 февруари 1952, стр. 2, пасаж за Гео Милев и „Септември”.

Г. М. 192. Народен календар за 1956 г. с портрета на Гео Милев. Септември, бр. 668, 7 януари 1956, стр. 4.

Г. М. 193. Дончев, Николай. Едно лято между българите. Литературен фронт, бр. 15, 12 април 1956, стр. 4 – пътепис на белгийски писател. В книгата са поместени стихове на Гео Милев и други наши поети.

Г. М. 194. Съобщение за смъртта на майката на Гео Милев – Анастасия Касабова, Литературен фронт, бр. 27, 5 юли 1956.

Г. М. 195. Вечер за Гео Милев – съобщение за предстоящо честване 62 – годишнината от рождението на поета, Септември, бр. 774, 12 януари 1957.

Г. М. 196. Честване 62 – годишнината от рождението на Гео Милев – информация, Работническо дело”, бр. 14, 14 януари 1957.

Г. М. 197. Септември, бр. 810, 18 май 1957 – със съобщение за възпоменателно събрание по случай 32 год. от изчезването на Гео Милев, вестникът разкъсан.

Г. М. 198. Фурнаджиев, Н. Три незабравими имена. Литературен фронт, бр. 33, 3 май 1947, със скица на Гео Милев от Мария Недкова.

Г. М. 199. Муратов, А. Гео Милев преводач на френски поети. Литературен фронт, бр. 37, 18 май 1946, изрезка.

Г. М. 200. Литературен фронт, бр. 10, 6 март 1958, стр. 4 – „Септември” от Гео Милев на италиански – бележки и четири клишета от илюстрациите на Ренато Гутузо.

Г. М. 201. Стойков, Рашко. Гео Милевият „Пламък” за Ленин. Септември, бр. 133, 5 ноември 1960, стр. 4.

Г. М. 202. Вечерни новини, 15 януари 1960 – Хаджилиев, Димитър. Гео Милев – вдъхновеният певец на септемврийското въстание. ; Милева, Мила Гео. Творец и родолюбец. Разказ на Мила Гео Милева пред представител на редакцията.

Г. М. 203. Пенев, Пенчо. Гео Милев. Септември, кн. 9, май 1949, по случай 24 год. от смъртта на поета.

Г. М. 204. Ралчев, Милко. Критика за новата българска лирика. С., 1934, стр. 62, – глава осма, ”Делото на Гео Милев”.

Г. М. 205. Пенев, Пенчо. Гео Милев – живот и творчество. С., 1945, подвързана, малък формат, 150 стр.

Г. М. 206. Пенев, Пенчо. Гео Милев – живот и творчество. С., 1945, мека корица, 150 стр., разлепена, малък формат.

Г. М. 207. „На Гео Милев” – стихотворение от Ваня Василева – три листа, ръкопис.

Г. М. 208. „На Гео Милев” – стихотворение от Б. Георгиева, един лист, ръкопис.

Г. М. 209. Фейгсльман, Любовь. Маяковский в странах народной демокрации. стр. 207 – 244 – „Вьведение Гео Милев – Переводы -„150 000 000”; Утверждение на революционних позиции, Москва, 1952.

Г. М. 210. Касабова, Пенка. Гео Милев – ученик. Пламък, кн. 4 и 5, 1954, стр. 53, с факсимилета от ученически рисунки на поета.

Г. М. 211. Шаренков, Богомил. Гео Милев – литературен очерк. София, 1944, 32 стр., мека корица, среден формат.

Г. М. 212. Марков, Д. Ф. Болгарская поэзия первой четверти XX в. Москва, 1959, 287 стр., стр. 220 – 271 – „Гео Милев” – нова.

Г. М. 213. Диплома за награждаване на Мильо Касабов със златен медал за книгоиздателска дейност за участие в І окръжна южнобългарска мострена изложба, ( 47 – 4 – 35 см ), лошо запазена.

Г. М. 214. Пощенска картичка – „Поздрав от Стара Загора. Гората”, изд. от Мильо Касабов ( 8, 8 – 13, 8 см ), с черно петно на горния ляв ъгъл, запазена.

Г. М. 215. Генов, Кр. За труда на Д. Ф. Марков – Болгарская поэзия первой четверти XX в. Език и литература, 1963, кн. 1, Съветски труд върху българската поезия, в същото списание – Бояджиев, Н. Поезията на Септемврийското въстание. стр. 27 – 51.

Г. М. 216. Кирова, Л. Върху възгледите на Розалия Ликова за Гео Милев. Принос към историята на българската поезия. Литературна мисъл, кн. 2, 1963, 152 – 155 стр.

Г. М. 217. Спомени за Гео Милев от Сотир Спанчев, машинопис, два листа, запазени.

Г. М. 218. Спомени за Гео Милев – „Нощ на безименни тайни” от Йордан Милев, машинопис, четири листа, запазени.

Г. М. 219. Спомени за Гео Милев – „На първомайска манифестация” от Стефан Мокрев, машинопис, два листа, запазени.

Г. М. 220. Спомени за Гео Милев – „Младият Гео” от Христо Груев, машинопис, два листа, запазени.

Г. М. 221. Спомени за Гео Милев от Илия Димитров, ръкопис, един лист от тетрадка, запазен.

Г. М. 222. Спомени за Гео Милев от Ана Панайот – Тодорова, ръкопис, четири листа от тетрадка, запазени.

Г. М. 223. Спомени за Гео Милев от Цветана Велчева, машинопис, три страници, запазени.

Г. М. 224. Спомени за Гео Милев – „Последна среща с Гео” от Цв. Анастасова, машинопис, два листа, запазени.

Г. М. 225. Спомени за Гео Милев – „В Лайпциг” от А. Шейтанов, машинопис, шест листа, запазени.

Г. М. 226. Спомени за Гео Милев – „Братска отзивчивост”, от Иван Н. Илиев, ръкопис, два листа, запазени

Г. М. 227. Спомени за Гео Милев – „Защото беше Гео Милев” от Никола Фурнаджиев, машинопис, пет листа, запазени.

Г. М. 228. Спомени за Гео Милев – „Ах, ако знаех”, от Димитър Симидов, машинопис, седем листа, запазени.

Г. М. 229. Спомени за Гео Милев „Първа среща” на Васил Чобанов, машинопис, шест листа, запазени.

Г. М. 230. Спомени за Гео Милев – „И лъвовете са малко” от Иван Рачев, машинопис, един лист, запазен.

Г. М. 231. Спомени за Гео Милев – „В Старозагорската мъжка гимназия” от Атанас Илиев, машинопис, единадесет листа, запазени.

Г. М. 232. Спомени за Гео Милев – „Как бе ранен Гео Милев” от Димо Сяров, машинопис, седем листа, запазени.

Г. М. 233. Спомени за Гео Милев – ”Гео и вестникопродавчетата” от Спиридон Иванов, машинопис, един лист, запазен.

Г. М. 234. Спомени за Гео Милев от Константин Константинов, ръкопис, два листа, запазени.

Г. М. 235. Спомени за Гео Милев – „Гео Милев пред съда” от Станимир Лилянов, машинопис, пет листа, запазени.

Г. М. 236. Спомени за Гео Милев от Петър Рамаданов, машинопис, пет листа.

Г. М. 237. Спомени за Гео Милев – „Хора мрат по чукарите” от Петър Минов, машинопис, три страници, запазени.

Г. М. 238. Спомени за Гео Милев – „Как направих известната снимка на Гео Милев” от М. Т. Балкански, машинопис, една страница, запазена.

Г. М. 239. Спомени за Гео Милев – „Среща в „Бенони” от Владимир Русалиев, машинопис, четири страници, запазени.

Г. М. 240. Спомени за Гео Милев – „За вестник „Възход” и за поемата „Септември”, машинопис, десет листа, запазени.

Г. М. 241. Спомени за Гео Милев от Ангел Каралийчев, машинопис, три листа, запазени.

Г. М. 242. Спомени за Гео Милев – „Жената в изкуството” от д – р Георги Мажуранов, машинопис, три листа, запазени.

Г. М. 243. Спомени за Гео Милев – „Пред саркофага на Смирненски” от Коста Георгиев, машинопис, два листа, запазени.

Г. М. 244. Спомени за Гео Милев – „Христо Смирненски и Гео Милев” от Надежда Измирлиева, машинопис, един лист, запазен.

Г. М. 245. Спомени за Гео Милев – „Как се запознах с Гео Милев и как той ми прости за Пехщайн”, машинопис, седем листа, запазени, от Тодор Генов.

Г. М. 246. Спомени за Гео Милев – „В редакцията на „L echo de Bulgarie” от Николай Дончев, машинопис, осем листа, запазени.

Г. М. 247. Спомени за Гео Милев – „Искри от неговия дух” от Иван Хаджихристов, машинопис, шест листа, запазени.

Г. М. 248. Спомени за Гео Милев – „Стихотворенията на Гео Милев за деца” от Ран Босилек, машинопис, два листа, запазени.

Г. М. 249. Спомени за Гео Милев – „Една протестна манифестация” от Минчо Ганчев, машинопис, един лист, запазен, ръкопис – 4 листа.

Г. М. 250. Спомен за Гео Милев – „Моят кръстник в поезията” от Николай Марангозов, машинопис, два листа, запазени.

Г. М. 251. Спомен за Гео Милев – „Берлински дни” от арх. Иван Бояджиев, машинопис, четири листа, запазени.

Г. М. 252. Спомен за Гео Милев – „Гео Милев и словослагателите” от Митьо Христов Кънев, машинопис, един лист, запазен.

Г. М. 253. Спомени за Гео Милев – „По – голям брат” от Боян Дановски, машинопис, четири листа, запазени.

Г. М. 254. Спомени за Гео Милев – „Малък спомен” от Дора Габе, машинопис, два листа, запазени.

Г. М. 255. Спомени за Гео Милев – „Символизъм и математика” от Стефан Христакиев, машинопис, пет листа, запазени.

Г. М. 256. Спомени за Гео Милев от М. И. Славов, машинопис, шест листа, запазени + два листа писмо до М. Г. Милева и П. Касабова.

Г. М. 257. Спомени за Гео Милев – „Една неосъществена опера” от Панчо Владигеров, машинопис, един лист, запазен.

Г. М. 258. Спомени за Гео Милев „При ямболските модернисти” от Кирил Кръстев, машинопис, шестнадесет листа, запазени.

Г. М. 259. Спомени за Гео Милев от Михаил Кремен, машинопис, девет листа, запазени.

Г. М. 260. Спомени за Гео Милев – „Горе главите” от Атанас Неделчев, машинопис, шест листа, запазени.

Г. М. 261. Спомени за Гео Милев – „Срещи с Гео Милев” от Панчо Михайлов, машинопис, осем листа, запазени.

Г. М. 262. Спомени за Гео Милев – „В читалище „Искра” от Никола Загоров, машинопис, шест листа, запазени.

Г. М. 263. Спомени за Гео Милев – „Една неосъществена постановка” от Димитър Керанов, машинопис, един лист, запазен.

Г. М. 264. Спомени за Гео Милев – „Гео Милев и нашето изобразително изкуство” от проф. Васил Захариев, ръкопис, шест листа, запазени.

Г. М. 265. Спомени за Гео Милев – „Гео Милев и „Пламък” от Марко Марчевски, машинопис, двадесет и шест листа, запазени.

Г. М. 266. Спомени за Гео Милев – „Той владееше магията на словото” от Димитър Вежинов, машинопис, три листа, запазени.

Г. М. 267. Колевски, Васил. Пламъкът на Октомври. Съветската литература в „Пламък” 1924 – 1925, Пламък, бр. 10, 1957, 91 – 95 стр., запазено.

Г. М. 268. Касабова, Пенка. Спомени за брат ми Гео Милев. Родна реч, 1958, кн. 6, с рисунки на Гео от ученическите години, 6 – 8 стр., запазено.

Г. М. 269. Радевски, Христо. Маяковский в Болгарии. Славяне, август 1953, кн. 8.

Г. М. 270. Монов, Манол. Септември ще бъде май. Родна реч, август 1963, кн. 6, ново.

Г. М. 271. Септември, септември 1963, кн. 9, на корицата – стихове от Гео Милев, с илюстрация, нова книжка.

Г. М. 272. Стойков, Р. Гео Милев и руската литература. Септември, бр. 130, 31 октомври 1963, печатан в съкратен вид, и машинописния оригинал на пълния текст на статията.

Г. М. 273. Пламък, септември 1963, кн. 9, със спомените на Пенка Милева Касабова и Мария Милева Владимирова – „Гео Милев и 23 – та година”, нова книжка.

Г. М. 274. Народна култура, 21 септември 1963, бр. 38, с откъс от поемата „Септември”.

Г. М. 275. Вечерни новини, 19 септември 1963, бр. 3745, с откъс от поемата „Септември” на Гео Милев.

Г. М. 276. Дълбошка комуна, 18 септември 1963, с откъс от поемата ”Септември” на Гео Милев.

Г. М. 277. Препоръчителна библиография – „Септемврийското въстание 1923 г. в старозагорски окръг”, Стара Загора, 1963, Изд. Окръжна библиотека и Окръжен народен музей.

Г. М. 278. Спасов, Спас. Поемата „Септември” от Гео Милев. Родна реч, декември 1963, бр. 10, нова книжка.

Г. М. 279. Писмо от Боян Дановски ( до музея ), съдържащо сведения за съвместната му работа с Гео Милев, пощенски лист, машинопис.

Г. М. 280. Павлов, Тодор. Пътят е очертан – сега по – смело напред! Народна култура, 7 декември 1963, бр. 49.

Г. М. 281. Марков, Георги. Гео Милев през периода ”Везни”. Литературна мисъл, 1963, бр. 5, нова книжка.

Г. М. 282. Шишлевая, Октомврийската революция в Русия и укрепването на българо – украинските литературни връзки. Език и литература, 1963, кн. 4.

Г. М. 283. Хаджилиев, Димитър. Избрани произведения. Български писател, 1962, със „спомени от Гео Милев, нова книга.

Г. М. 284. Цанев, Георги. Страници от историята на българската литература. Български писател, 1958, нова книга.

Г. М. 285. Дървена пейка в килера, изработена по подобие на изгубения оригинал – 1, 40 – 0, 60 м., запазена.

Г. М. 286. Доклад „Септември ще бъде май”, изнесен от Хелена Биховска в градовете Бидгошч и Торун през май 1955, машинопис, на полски език, 9 листа и превод на български, 7 листа

Г. М. 287. Корици от книгите на Иван Вазов „Великата рилска пустиня”, 1904, и „Утро в Банкя”, ползвани през ученическите години от Гео Милев.

Г. М. 288. Стихотворението „В дома на поета” от Росен Кълвачев, ученик, машинопис, един лист.

Г. М. 289. Очерк ”Къщата музей ”Гео Милев” от Виолета Монева, ръкопис, шест листа.

Г. М. 290. Цанев, Георги. От символизъм към реализъм и социална поезия. Изкуство, кн.2, 1946, корицата надраскана.

Г. М. 291. Франческели, Аве. Културните връзки между Италия и България. Пламък, кн. 2, 1959.

Г. М. 292. Зарев, Пантелей. Социалистическият реализъм – голямото изкуство на съвременността. Литературна мисъл, кн. 1, 1959, нова книга.

Г. М. 293. Препис на писмо, изпратено от дружество „Театър” до Гео Милев – 1922, с което съобщава, че няма средства да организира постоянна театрална трупа, машинопис, половин лист.

Г. М. 294. Афиш за честване 64 – год. от годишнина от рождението на Гео Милев.

Г. М. 295. Листовка за честване 64 – год. от рождението на Гео Милев.

Г. М. 296. Афиш за възпоменателно тържество по случай 30 годишнината от изчезването на Гео Милев.

Г. М. 297. Лист ”Христо Смирненски – Гео Милев – Никола Вапцаров”, издаден от ДТО ”Печатни произведения” по случай седмицата на българската книга и печат.

Г. М. 298. Устав на „Родителска дружба” в гр. Стара Загора, 1906, Мильо Касабов – секретар на дружбата, малък формат, мека корица, 12 страници. ( факсимиле )

Г. М. 299. Писмо от Буко Давидов до Иван Хаджихристов за уреждане утро за Гео Милев в Казанлък, 29 октомври 1944, пощенска картичка.

Г. М. 300. Писмо от Буко Давидов до Ив. Хаджихристов за уреждане утро за Гео Милев в Казанлък, един лист, от 16 ноември 1944.

Г. М. 301. Сведения от секретаря на народното читалище „Развитие”, с. Раднево, Старозагорско, за родната къща на „Гео Милев”; учителстването на бащата в селото и т. н., половин лист, машинопис.

Г. М. 302. Народни приказки, записвани от Мильо Касабов: 1. ”Всякой заслужава участта си” ( ръкопис, 3 листа, сгънати на дълго ); 2. ”Богатството закоравява сърцето” – 4 листа; 3. ”Поп Славе” – 3 листа, и 4. ”Щастието и старанието” – 6 листа.

Г. М. 303 – Сказки, изнасяни от Мильо Касабов, и други ръкописи, 15 свитъка.

Г. М. 304. Георгиев, Г. Тук е раснал певецът на „Септември”. Септември, 15 май 1957.

Г. М. 305. Поэты – борцы против фашизма. Свободная Болгария, 25 май 1950, редакционна статия, със снимка на Гео Милев.

Г. М. 306. Септември, 18 януари 1958, със съобщение за проведено тържествено събрание в Стара Загора по случай 63 години от раждането на Гео Милев.

Г. М. 307. Септември, 13 май 1958, със съобщение за проведено тържество в чест на Гео Милев, по случай 33 години от изчезването му.

Г. М. 308. Старозагорци честват 33 години от смъртта на Гео Милев. Литературен фронт, бр. 20, 15 май 1958.

Г. М. 309. Дончев, Николай. Българската литература в Италия. Народна култура, 17 май 1958.

Г. М. 310. Стрелков, Лозан. Образът на комуниста. Литературен фронт, 20 май 1958.

Г. М. 311. Септември, 12 септември 1958, с откъс от поемата „Септември” от Гео Милев.

Г. М. 312. Народна култура, 20 септември 1958, с откъс от поемата „Септември” на Гео Милев и статията „Септември” от Гео Милев на италиански от Д. Д.

Г. М. 313. Слава и признателност навеки! Работническо дело, 24 септември 1958, уводна.

Г. М. 314. Дончев, Николай. Българската литература в чужбина. Литературен фронт, бр. 40, 2 октомври 1958,

Г. М. 315. Старозагорски вести, бр. 2, 25 януари 1959, със съобщение за честване 64 – годишнината от раждането на Гео Милев.

Г. М. 316. Андонова, Станка. В къщата – музей Гео Милев. Септември, бр. 139, 20 ноември 1958.

Г. М. 317. Старозагорски вести, бр. 1, 25 ноември 1958, със съобщение за тържествена заря в Първо средно училище, на която е била почетена паметта на възпитаниците на училището Васил Левски,……….Гео Милев и др.

Г. М. 318. Андонова, Станка. Неизвестен документ, отнасящ се до театралната дейност на Гео Милев в Стара Загора. Септември, бр. 59, 16 януари 1959.

Г. М. 319. Андонова, Ст. В дома на Гео Милев. Патриот, бр. 30, 12 април 1959.

Г. М. 320. Чин, копие на чина, върху който е седял Гео Милев у дома си, дървен, запазен, тройна седалка.

Г. М. 321. L ECHO DE BULGARIE, 15 септември 1921.

Г. М. 322. Благоев, Д. Обществено – литературни въпроси. Пловдив, 1901, среден формат, груба подвързия.

Г. М. 323. Михайловски, Ст. Източни легенди. Кюстендил, 1904, мека корица, среден формат, разлепена.

Г. М. 324. Страшимиров, Антон. Пиеси. София, 1910, среден формат, мека корица, 208 стр.

Г. М. 325. Горки, Максим. Дачници. Варна, 1905, среден формат, мека корица, 110 стр., разлепена.

Г. М. 326. Траянов, Теодор. Романтични песни. София, среден формат, мека корица, 63 стр.

Г. М. 327. Съчинения на Любен Каравелов, т. VІІІ, Русе, 1888, среден формат, мека корица.

Г. М. 328. Съчинения на Любен Каравелов, т. VІІ, Русе, 1887, среден формат, мека корица.

Г. М. 329. Съчинения на Любен Каравелов, т. ІІ, Русе, 1887, среден формат, мека корица.

Г. М. 330. Съчинения на Любен Каравелов, т. І, Русе, 1886, среден формат, мека корица.

Г. М. 331. Швиров, А. В. Французки знаменити актьори и актриси. София, 1921, 124 стр.

Г. М. 332. Швиров, А. В. Английски знаменити актьори и актриси. София, 1921, 114 стр.

Г. М. 333. Райнов, Н. Между пустинята и живота. София, среден формат, мека корица, 315 стр., подлепена.

Г. М. 334. Траянов, Т. Песен на песните. София, 1923, среден формат, мека корица, 24 стр.

Г. М. 335. Дьо Гурмон, Реми. Цветове. София, 1918, среден формат, мека корица, 98 стр.

Г. М. 336. Еверс, Ханс Хаинц. Моето погребение. София, 1918, среден формат, мека корица, 98 стр.

Г. М. 337. Христов, Кирил. Слънчогледи. София, 1911, среден формат, мека корица.

Г. М. 338. Исторически речник. Бяла, 1899, среден формат, мека корица, до 144 стр.

Г. М. 339. Андерсен. Вълшебни приказки. Без корица, среден формат, с приложен предговор от книжарница М. Касабов до 192 стр.

Г. М. 340. Вазов, Иван. Под нашето небе. Стара Загора, 1900, среден формат, мека корица, 104 стр.

Г. М. 341. Heines, Heinrich. Buch der Lieder.

Г. М. 342. Куприн. Гранатова гривна. Пловдив, малък формат, мека корица, 92 стр.

Г. М. 343. Руският тъкач Петър Ал. Алексиев. Варна, 1901, изд. Г. Бакалов, малък формат, мека корица, 48 стр.

Г. М. 344. Що е анархизъм. Варна, 1952, малък формат, мека корица, 32 стр.

Г. М. 345. Червен народен календар за 1904 г. София, малък формат, мека корица, 96 стр.

Г. М. 346. Червен народен календар за 1922 г. София, малък формат, мека корица, 80 стр.

Г. М. 347. Манифест на комунистическата партия. Русе, 1891, картонена подвързия, малък формат, 92 стр.

Г. М. 348. Славейков, Пенчо. Епически песни. Пловдив, 1896, среден формат, без корица, разшита до стр. 142, ( от 153 до 186 стр. ).

Г. М. 349. Яворов, П. К. Безсъници. София, 1906 – 1907, голям формат, мека корица, окъсана, разлепена.

Г. М. 350. Маркс, Карл. Капиталът. Стара Загора, 1910, голям формат, подвързана.

Г. М. 351. Лукиян. Разговори на мъртвите. Пловдив, 1920, малък формат, мека корица.

Г. М. 352. Челедна драма.

Г. М. 353. Corneille. Polyente. Paris, среден формат, мека корица.

Г. М. 354. Racine. Esther. Paris, среден формат, мека корица.

Г. М. 355. Racine. Athalie. Paris, среден формат, мека корица.

Г. М. 356. Ботев, Христо. Стихотворения. София, среден формат, груба подвързия, отлепена.

Г. М. 357. Траянов, Т. Regina mortua. изд. Паскалев, среден формат, меки корици, разлепена, ( липсват кн. VІ – „Суламита” и кн. VІІ -„Пролетни химни” ).

Г. М. 358. Москов, М. История на О. Паисия Хилендарский. Търново, 1893, среден формат, подлепена.

Г. М. 359. Юго. Клетниците. Голям формат, без корици, от 147 -660 стр.

Г. М. 360. По върховете. София, голям формат, мека корица, 130 стр.

Г. М. 361. Две популярни статийки – наука, суеверие и анабиоз. Свищов, 1900, среден формат, мека корица, разлепена.

Г. М. 362. Дьо Мопасан, Ги. Лоената топка. София, малък формат, меки корици, скъсани.

Г. М. 363. Еврипид. Медея. София, Ал. Паскалев, малък формат, без корици.

Г. М. 364. Вратца, Фламарити. Какво Нещо е небето. 1897, малък формат, меки корици, разлепена.

Г. М. 365. Тетмайер, Казимир. Разкази и фантазии. София, 1921, малък формат, меки корици.

Г. М. 366. Lord Byron. The Poetical Works. Лондон, среден формат, подвързана.

Г. М. 367. Попдимитров, Емануил. Естетиката на Бергсона. Среден формат, мека корица, груба подвързия.

Г. М. 368. Яворов, П. К. В полите на Витоша. София, Ал. Паскалев, голям формат, подвързана.

Г. М. 369. Мережковски, Дмитрий. Вечните спътници. т. І и ІІ, Хемус, 1921, среден формат, подвързана.

Г. М. 370 – Шекспир. Венера и Адонис. София, малък формат, подвързана, 1925.

Г. М. 371. Шекспир. Венера и Адонис; Укротяване на опърничевата. София, малък формат, подвързана.

Г. М. 372. Шекспир. Венера и Адонис……..Венецианският търговец. София, малък формат, подвързана.

Г. М. 373. Шекспир. Венера и Адонис……..Веселите уиндзорки. София, малък формат, подвързана.

Г. М. 374. Райнов, Николай. Светилник на душата. София, 1920, малък формат, мека корица, ”Богомилски легенди”, ”Градът” – обща подвързия.

Г. М. 375. Вазов, Иван. Драски и шарки. София, 1895, среден формат, подвързана.

Г. М. 376. Не се чете ; виж № 1715, 1716.

Г. М. 377. Изпуснат № в Инвентарната книга.

Г. М. 378. Тургенев. Отцы и дети. Накануне. Берлин, 1919, среден формат, мека подвързия.

Г. М. 379. Стоянов, З. Записки по българските въстания. Пловдив, 1884, среден формат, подвързана.

Г. М. 380. Райнов, Николай. Видения из древна България. София, 1918, среден формат, подвързана.

Г. М. 381. Райнов, Николай. Книга за царете. София, 1918, среден формат, подвързана.

Г. М. 382. Райнов, Николай. Слънчеви приказки. София, 1918, среден формат, подвързана.

Г. М. 383. Райнов, Николай. Очите на Арабия. София, 1918, среден формат, подвързана.

Г. М. 384. The Leopold Shakspere. голям формат, подвързана.

Г. М. 385. История новышей русской литературы. 1901, голям формат, подвързана.

Г. М. 386. Вазов, Иван. Казаларската царица. София, 1903, голям формат, подвързана.

Г. М. 387. Славейков, П. П. На Острова на блажените. София, 1910, голям формат, подвързана.

Г. М. 388. Ботев, Христо. Съчинения. София, 1907, голям формат, подвързана, разлепена.

Г. М. 389. Клинчаров, Ив. Г. Христо Ботев – биография. София, 1910, голям формат, подвързана, разкъсана.

Г. М. 390. Марков, Георги. Патосът на народната борба – патос на поета. Септември, 1964. кн. 2.

Г. М. 391. Стойков, Рашко. Вечният отрицател Гео Милев за великия скептик. Септември, 16 април 1964, бр. 45.

Г. М. 392. Гипсова отливка на антична монета, която Гео Милев е предал в Лондонския музей през 1914 – двете страни на монетата.

Г. М. 393. Изрезка от в. ”Сливенско дело”, 25 септември 1963, със статията „Сливен е люлка на стенографското движение в България”, в която се споменава за стенографирана реч на Гео Милев в Сливен

Г. М. 394. Родна реч, кн. 5, 1964, – Кремен, Михаил. „Гео Милев ”Из трийсет портрета с цветни моливи” и „В чест на Октомврийската революция Гео ми купи червена шапка”, спомен от Евгения Чолакова.

Г. М. 395. Авджиев, Желю. Септември 1923 г. в прогресивния югославски печат. Литературна мисъл, Зенит, кн. 3, 1964.

Г. М. 396. Синклер, Ъптон. 100%, изд. 1924, книга от библиотеката на Гео Милев, среден формат, твърда подвързия, запазена.

Г. М. 397. Маяковский. 13 лет работы, том. 2, среден формат, подшита, книга от библиотеката на Гео Милев, запазена.

Г. М. 398. Жане, Павел. Учебник по етика. Пловдив, 1898, голям формат, подвързана, запазена.

Г. М. 399. Hugo, Victor. Les fenilles L antomue. Paris, среден формат, неподвързана, книга от библиотеката на Гео Милев, запазена.

Г. М. 400. Musset, Alfred de. Premieres Poesies. среден формат, неподвързана, книга от библиотеката на Гео Милев, запазена.

Г. М. 401. Коган. Очерки по историята на древните литератури. София, книгоиздателство Живот, голям формат, запазена, позвързана, книга от библиотеката на Гео Милев.

Г. М. 402. Коган. Очерки по историята на западноевропейските литератури. Голям формат, подвързана, запазена, книга от библиотеката на Гео Милев

Г. М. 403. Попдимитров, Емануил. Живот и блян. Кюстендил, 1919, малък формат, подвързана, запазена.

Г. М. 404. Тютчев. Стихотворения. Слово, 1921, среден формат, мека корица, запазена.

Г. М. 405. Almanach de la question sociale. Paris, голям формат, мека корица, със скъсани ръбове.

Г. М. 406. Felice, Robert de Toujours plus Haut – pensees eparses. 1910, среден формат, подвързана, запазена.

Г. М. 407. Славейков, Пенчо. Епически песни. Мисъл, 1907, голям формат, подвързана, книга от библиотеката на Гео Милев, запазена.

Г. М. 408. Негатив – фотокопие на 3 страници от сп. ”Зенит” с откъс от поемата „Септември”, снимка на Гео, и протеста на Л. Мицич по повод убийството на поета.

Г. М. 409. Дюшече, копие на старото дюшече във всекидневната.

Г. М. 410. Цветарник за две саксии, в салончето пред гостната, запазен, дървен.

Г. М. 411. Масичка за гостната на сем. Касабови, дървена, малка, запазена.

Г. М. 412. Гипсова отливка на антична монета, която Гео Милев е предал в Лондонския музей.

Г. М. 413. Траянов, Т. Мак. изд. 1914, среден формат, 147 стр.

Г. М. 414. Покривка за маса в гостната на сем. Касабови, памучна, нова, тъкана по стария образец.

Г. М. 415. Пердета за гостната на сем. Касабови – памучни, нови, тъкани по стария образец.

Г. М. 416. Свободна мисъл, год 21, бр. 1.

Г. М. 417. Отечествен фронт, бр. 6341, 24 януари 1965, със статията „Обвинител на фашизма” от Методи Георгиев; стихотворение „Име -пламък” от Асен Калоянов и съобщение за предстоящото честване 70 -годишнината от рождението на Гео Милев в София.

Г. М. 418. Писатели, паднали в борбата срещу фашизма. Пламък, кн. 8, 1960.

Г. М. 419. Септември, бр. 5, 14 януари 1965, – юбилеен, посветен на Гео Милев по случай 70 – годишнината от рождението му.

Г. М. 420. Конфорти, Й. Гео Милев в театъра. Вечерни новини, бр. 4159, 22 януари 1965.

Г. М. 421. Литературен фронт, бр. 4, 21 януари 1965, стих. Южният фронт, посветено на Гео Милев.

Г. М. 422. Марков, Г. Поет – борец и новатор. Работническо дело, бр. 15, 1965.

Г. М. 423. Стършел, бр. 988, 15 януари 1965, с кът „Дадоха ни мостра, да я пазим остра !”, ( Гео Милев – 70 години, Николай Хрелков – 75 години, Христо Ясенов – 70 години ).

Г. М. 424. Сарандев, Иван. Поема в синьо. Народна младеж, бр. 5149, 10 януари 1965.

Г. М. 425. Вечерни новини, бр. 4152, 14 януари 1965, със съобщение за предстоящите тържества в Стара Загора по случай 70 – годишнината от рождението на поета.

Г. М. 426. Радио – телевизионен преглед, бр. 3, 14 януари 1965, със съобщение за предстоящото радиопредаване ”Септември – ще бъде Май !”, на 18 януари от 21. 40 часа.

Г. М. 427. Башев, Вл. Необходимият Гео Милев. Литературен фронт. бр. 3, 14 януари 1965 и спомени от Н. Фурнаджиев.

Г. М. 428. Нов труд за Гео Милев. Народна култура, бр. 33, 15 август 1964, бележка за изданието „Литературен архив – Гео Милев”.

Г. М. 429. Пенев, Пенчо. Хуморът на класата. Народна култура, изрезка бр. 44, 31 октомври 1965, за спектакъла на Сатиричния театър „Червен смях” изграден върху произведения на Г. Кирков, Хр. Смирненски, Гео Милев и др.

Г. М. 430. Жечев, Георги. Георги Шейтанов. Литературна мисъл, кн. 6, 1964, ( сведения и за връзките му с Гео Милев ).

Г. М. 431. Ярък революционен поет. Работническо дело, бр. 16, 16 януари 1960.

Г. М. 432. Попов, Николай. Гео Милев пред фашисткия съд. Литературен фронт, бр. 3, 21 януари 1960; Великов, Ат. Най – ранното печатано стихотворение на Гео Милев.

Г. М. 433. Библиография – Гео Милев – 1961 – 1964, изд. Музей „Гео Милев” и Окръжна библиотека – Стара Загора.

Г. М. 434. Попов, Св. Нови данни и материали за Гео Милев за периода 1916 – 1919. Народна армия, бр. 3519, 16 януари 1960.

Г. М. 435. Портрет на Гео Милев – туш, елипсовидно 10 – 6 см.; рисувано преди 9 септември 1944 от неизвестен младеж от Кнежа.

Г. М. 436. Портрет на Гео Милев, гравюра върху мед 10 / 5 см.

Г. М. 437. Месечков, Недялко. Малък спомен за Гео Милев. Родна реч, кн. 5, 1966.

Г. М. 438. Рекламна листовка на в. ”Светлина” ( с бележката, че Г – н Мильо Касабов е единственият пътуващ агент на „Светлина”.

Г. М. 439. Литературен фронт, 14 декември 1967, с бележката за изпълнение на поемата „Септември” в Прага.

Г. М. 440. Септември, бр. 58, 1967, със съобщение за откриването на новата експозиция на музей ”Гео Милев”.

Г. М. 441. Пенев, Пенчо. Избрани произведения на Гео Милев. Работническо дело, 5 септември 1965.

Г. М. 442. Писмо от дружество „Еделвайс”, секция „Сърнена гора” на БТС, София, до Тържественото събрание по честването на Гео Милев в Стара Загора, 1965, с поздравления и похвала на поета.

Г. М. 443. С неговия пламък. Пламък, кн. 1, 1965. Редакционна статия.

Г. М. 444. Марица – изток. Литературна страница, посветена на 70 -годишнината на Гео Милев.

Г. М. 445. Септември, бр. 12, 1965, с бележка за спортен средношколски празник в чест на патрона на училището – Гео Милев.

Г. М. 446. Литературен фронт, бр. 5, 1965, със съобщение за честване 70 – годишнината на Гео Милев в Народния театър – София.

Г. М. 447. Септемврийското въстание 1923 в Старозагорски окръг. Препоръчителна библиография.

Г. М. 448. Септември, бр. 7, 1960, със специална страница, посветена на 65 – годишнината на Гео Милев.

Г. М. 449. Антонова, Станка. Неизвестни материали за Гео Милев. Септември, бр. 8, 1960.

Г. М. 450. Септември. бр. 13, 1965, с бележка за честване 70 -годишнината на Гео Милев.

Г. М. 451. Библиографски справочник „Гео Милев”, Стара Загора, 1960, ръкописно допълнен.

Г. М. 452. Библиография „Гео Милев – 1961 – 1964 ”, изд. Окръжна библиотека и музей ”Гео Милев” – Стара Загора.

Г. М. 453. Доклад на Христо Маринов Горов за Давид Сасонов – на стр. 6 и 7 – сведения за превеждането на поемата „Септември” на Гео Милев на есперанто.

Г. М. 454. Гюрова, Севелина. Образът на Гео Милев на сцената. Народна култура, бр. 11, 15 март 1969, рецензия за спектакъла „Жестокият пръстен” на сцената на Старозагорския театър.

Г. М. 455. Колевски, Васил. Поемата на Гео Милев ”Септември”. Пламък, кн. 20, 1970.

Г. М. 456. Народна култура, бр. 3, от 17 януари 1970, страници за Гео Милев по случай 75 години от рождението му. Материали: Автопортрет и репродукции из Карикатурното албумче „Негово величество” от Гео Милев; Откъси от „Септември” и „Бъди готов !”; Статии от Здравко Петров и Ламар.

Г. М. 457. Стойчев, Стойчо. Гео Милев – тревога и съвест. Пулс, бр. 2, от 20 януари 1970, на 6 – 7 стр. и Септември, бр. 118, 26 април 1969, с. 4.

Г. М. 458. Филчев, Петър. Рецензия за пиесата на Рашко Стойков Жестокият пръстен. Нродна култура, бр. 7, 14 февруари 1970; Репродукции от илюстрации на Б. Ангелушев към поемата „Септември”.

Г. М. 459. Шопкин, Матей. Безсмъртен и необходим. Литературен фронт, бр. 3, 1970, на стр. 1.

Г. М. 460. Божков, Стойко. Граждански и писателски подвиг. Работническо дело, бр. 15, 1970, на 4 стр.

Г. М. 461. Янчев, Тодор. Поет новатор и гражданин. Народна младеж, бр. 12, 1970; на 3 стр. и интервю с Рашко Стойков и Борис Тофков по случай предстоящата премиера на пиесата „Жестокият пръстен”.
( горният десен ъгъл на вестника е скъсан ).

Г. М. 462. Стойчев, Стойчо. Пабло Неруда за Гео Милев и България. Пулс, бр. 9, от 27 април 1971, на 11 стр.

Г. М. 463. Един от поетите на месец юни. Пулс, бр. 12, от 8 юли 1971, на 3 стр. – стих. от Лъчезар Еленков, посветено на Гео Милев.

Г. М. 464. Бурин, Иван. Поемата на Гео Милев. Септември, кн 5, от 1970, на стр. 222.

Г. М. 465. Септември, бр. 5, от 14 януари 1965, посветен на Гео Милев.

Г. М. 466. По нови пътища. Литературен фронт, бр. 30, от 26 юли 1973, разговор с проф. Георги Цанев за септемврийската поезия.

Г. М. 467. Велчев, Велчо. Маяковски – читател на Гео – Милевата поема „Септември”. Народна култура, бр. 32, от 4 август 1973, на 7 стр.

Г. М. 468. Бенароя, Моис. Руската революция. София, 1930, среден формат, средна запазеност.

Г. М. 469. Илиев, Стефан. Лето господне. Стихотворения, София, 1926, 34 стр., разлепена, средна запазеност.

Г. М. 470. Бальмонт. Соучастие душы. Изд. Министерството на народното просвещение; София, 1930, стр. 125, средна запазеност.

Г. М. 471. Гео Милев – библиография, Стара Загора, 1960.

Г. М. 472. Стоянов, Людмил. Поемата „Септември”. Родна реч. книжка 6 – 7, 1973, стр. 27 – 28.

Г. М. 473. Чудото се казва театър. БТА – ПАРАЛЕЛИ – илюстрован седмичник, бр. 40, год. 09, 4 октомври 1973, във връзка със сто години от рождението на Макс Райнхард – стр. 2.

Г. М. 474. По страниците на „Пламък. Пламък, бр. 17, 1973, стр. 90.

Г. М. 475. Стаев, Стоян. Литература на протеста и надеждата. Септември, год. 27, бр. 108 – 109, от 15 септември 1973, откъс от поемата ”Септември”.

Г. М. 476. Демократически преглед, под редакцията на Т. Г. Влайков, год. VІ, кн. 1, януари 1908, 128 стр., с откъсната последна корица, средна запазеност.

Г. М. 477. Демократически преглед. Редактор – издател: Т. Г. Влайков, год. VІ, кн. ІV, април, 1908, до 464 стр., добра запазеност.

Г. М. 478. Демократически преглед, редактор – издател Т. Г. Влайков, год. VІ, кн. V, май, 1908, до стр. 576, добра запазеност.

Г. М. 479. Демократически преглед, редактор – издател Т. Г. Влайков, год. VІ, кн. VІІ, септември 1908, до стр. 823, добра запазеност.

Г. М. 480. Демократически преглед, редактор – издател Т. Г. Влайков, год. VІІ, кн. ІІ, февруари 1909, до стр. 255, без задна корица, средна запазеност.

Г. М. 481. Вазов, Иван. Сливница. Стихотворения. Второ издание, Пловдив, 1886, мека корица, добра запазеност, 37 стр.

Г. М. 482. Каравелов, Любен. Разкази из българския живот. 1878, Разказите: ”Нено, що е грях”, ”Ще ли им се върне”, стр. 60, средна запазеност, без корици.

Г. М. 483. Сирано де Бержерак. Комедия в 5 действия, в стихове, прев. фр. език на Кирил Христов, Стара Загора, 1910, меки корици, стр. 143, средна запазеност.

Г. М. 484. Водолей, издадена по случай юбилея на Иван Вазов, сборник от 6 автори, стихове и разкази, 15 стр.

Г. М. 485. Уайлд, Оскар. Саломе. Прев. от френски език П. К. Яворов, четвърто издание, малък формат, драма в едно действие; като № 1, от „Всемирна библиотека”, София.

Г. М. 486. Чинтулов, Добри. Избрани песни. Сливен, 1922, 16 стр., среден формат, меки корици, запазена.

Г. М. 487. Вазов, Иван. Майска китка. Лирически стихотворения. Издава Хр. Г. Данов, 1880, мека корица, разлепена.

Г. М. 488. Вазов, Иван. Михалаки чорбаджи. Комедия в 2 действия. Пловдив, 1882, мека корица, без предната част, разлепена.

Г. М. 489. Иностранная литература. кн. 1, януари 1974, статия „Пламку” – 50 лет, ”Гео Милев” – 204 стр.

Г. М. 490. Септември. бр. 78, 1 юли 1969, портрет на Гео Милев от Д. Караджов, ( Из Окр. худ. Изложба ).

Г. М. 491. Септември, бр. 108, и 109, 15 юни 1973 , на 7 стр. за Гео Милев; част от поемата „Септември”; Стаев, Ст. Литература на протеста и надеждата. ; графика от Михаил Косев.

Г. М. 492. Стойчев, Стойчо. 50 години списание Пламък. Септември, бр. 5, 15 януари 1974.

Г. М. 493. Литературен фронт, бр. 44, от 1 ноември 1973, стр. 2, бележка за сп. ”Пламък”.

Г. М. 494. Васевски, Камен. Още за Гео Милев. Пулс, бр. 20, 24 септември 1974, стр. 2.

Г. М. 495. Сирийски, Любен. Гео Милев – журналист, публицист и редактор. Народна култура, бр. 50, 8 декември 1973, стр. 7, ( за книгата на Камен Васевски ).

Г. М. 496. Кирилов, Иван. Какво си спомня синът на поп Андрей. Пулс, 23 септември 1973, бр. 20.

Г. М. 497. Пламък, кн. 19, 1973, стр. 84, „По страниците на Пламък” – из статия на Георги Шейтанов – „Светлина и свобода” – октомври, 1924.

Г. М. 498. Пламък, кн. 20, 1973, стр. 98 — „По страниците на Пламък” – из „Отворено писмо до г. Борис Вазов”, кн. 11, сп. Пламък, І, 1925.

Г. М. 499. Белчева, Събина. Септември – нестарееща тема. Пламък, бр. 3, 1974, стр. 100 – 101, за книгата на Жельо Авджиев „Септемврийската литература 1923 – 1927 ”, 1973, споменава и за Гео Милев.

Г. М. 500. Пламък, кн. 1, 1974, – изцяло посветена на Геомилевия „Пламък”; Божилов, Божидар. Съдбата на „Пламък”; Крумов, Борис. „Пламък” зад решетките; Ламар. Разгоре се пламък. – стр. 17; Игов, Светлозар. Критиката в Геомилевия Пламък. – стр. 30; Стаматов, Любомир Септември 1923 и българската литература – стр. 140; Василев, Михаил. Книга за списание „Пламък”. – стр. 141; Фурнаджиева, Елена. Гео Милев – издания и отзиви за него в чужбина; Свинтила, Владимир. Гео Милев и изобразителното изкуство. – стр. 156.

Г. М. 501. Конфорти, Йосиф. За богомилското движение. Пламък, кн. 2, 1974, – стр. 90, ( Неизвестна бележка на Гео Милев ).

Г. М. 502. Лальо Маринов – Ламар. Септември, кн. 4, 1974, стр. 254 – споменава се и за Гео Милев.

Г. М. 503. Андонова, Нина. Гео Милев, стр. 140, Народна младеж, София, 1974.

Г. М. 504. Братанов, Димитър Ц. Гео Милев и нашето време. Отечествен фронт, год. XXXІІІ, бр. 9362, 1965.

Г. М. 505. Пулс, год. XІІІ, бр. 2, 1975, Петров, Здравко. Поетът с ботевската тръпка; Георгиев, Марин. Родният дом на Гео.

Г. М. 506. Цветков, Иван. Поет на гнева и възмездието. Литературен фронт, бр. 4, 1975.

Г. М. 507. Васевски, Камен. Ранни журналистически прояви на Гео Милев – ръкописните вестничета Ура, Лира и Изкуство. Родна реч, кн. 6, стр. 7.

Г. М. 508. Инджева, Невяна. Тревожното дирене на голямата истина. Театър, кн. 6, 1975, стр. 35 – 42, за „Маса – човек” и „Ден на гнева”.

Г. М. 509. Литературен фронт, стр. 1, Връчване на Димитровска награда на Янис Рицос.

Г. М. 510. Димова, Татяна. Посвещава се на българския народ. Литературен фронт, 1975. бр. 21, стр. 5, бележка за новия експонат на къщата музей – симфоничната поема „Септември”, издадена през 1931 в СССР.

Г. М. 511. Димова, Татяна. Поетът, прозрял бъдещето. Комсомолска искра, Пловдив, бр. 4, 1975.

Г. М. 512. Пламък. кн. 1, 1975, Андреев, Всеволд. Към нов художествен идеал. Из творческото развитие на Гео Милев. Ленинград, 154 – 159 стр.; Стаев, Стоян. Ранният Гео, стр. 146 – 149; Васевски, Камен. Съдбоносната връзка. ( Гео Милев и английските лейбъристи”, стр. 149 – 154 ).

Г. М. 513. ЛИК, бр. 2, 1976, стр. 4 – Еоловата арфа на душата; Стрьомхолм, Стиг. Кръстопътищата на Райнер Мария Рилке и превод на „Сонети към Орфей”.

Г. М. 514. Soihdunkaja на финландски език от 11 / 1975, стр. 14, отзив за превода на г – н Tarmo Manelius – „Geo Milev – Syyskuu”.

Г. М. 515. Стоевски, Димитър. Гео Милев на немски език. Пламък, кн. 1, 1976.

Г. М. 516. Препис на писмото на Мила Гео Милева до д – р Кантарев от Пловдив; Мила говори за отношенията на Гео Милев и Георги Шейтанов, писано е след смъртта на двамата; не пази кореспонденцията им.

Г. М. 517. Стенен ковьор на зелени и черни карета с бродерия ( копие на стария ковьор ).

Г. М. 518. Покривка за маса, на един шиш плетена – голямата маса в гостната.

Г. М. 519. Покривка, плетена на 5 шиша.

Г. М. 520. Покривка за маса, плетена на 5 шиша.

Г. М. 521. Малка покривка за маса, плетена на 5 шиша.

Г. М. 522. Малка покривка за маса, плетена на 5 шиша.

Г. М. 523. Покривки на един шиш – малки.

Г. М. 524. Покривки на един шиш – малки.

Г. М. 525. Покривки на един шиш-малки.

Г. М. 526. Покривки на един шиш – малки – за библиотечка, елипсовидни.

Г. М. 527. Карагьозов, Васил. Кървави минзухари. Избрани произведения, изд. Хр. Г. Данов – Пловдив. Васил Карагьозов е приятел на Гео Милев. Запазена.

Г. М. 528. Кожена папка, подарена от учениците на Бистра Аврамова; училище „Гео Милев”, Толбухин, 17 януари 1976, съдържа отличени стихотворения и есета при литературния конкурс на езикова гимназия ”Гео Милев”.

Г. М. 529. Покривка за легло, копие на съществуваща стара и скъсана покривка. Състои се от 66 парчета с размери 18 / 18 см., черни, свързани помежду с плетка на един шиш; всяко парче с бродирани цветя ( мотиви ), българска бродерия, червени конци; покривката е с размери 1, 10 / 2, 10 м.

Г. М. 530. Конфорти, Йосиф. За богомилското движение. Пламък, кн. 2, 1974, неизвестна бележка на Гео Милев стр. 90.

Г. М. 531. Петров, Здравко. Христо Ботев или България. Пламък, кн. 6, 1976, цитират Гео Милев, стр. 91.

Г. М. 532. За Септемврийското въстание и за поп Андрей. Пулс, 1973, бр. 20.

Г. М. 533. Зарев, Пантелей. Идеал, съвременност, световен литературен процес. Септември, бр. 4, 1977, стр. 37, ( оценява поезията на Гео Милев ).

Г. М. 534. Димова, Татяна. Жената на Гео. Септември, 28 април 1977, бр. 51.

Г. М. 535. Хайне, Хайнрих. Избрани песни и романци. Прев. Гео Милев, София, 1919, джобен формат, меки корици, средна запазеност.

Г. М. 536. Молиер. Сганарел или въображаемия рогоносец. Комедия. Прев. от френски език Гео Милев, Хемус, София, 1924, малък формат, 54 стр., добра запазеност.

Г. М. 537. Софокъл, Едип цар. Прев. в стихове Гео Милев, изд. Ив. Куюмджиев, София, 1940, среден формат, меки корици, средна запазеност.

Г. М. 538. Шекспир, Хамлет. Прев. от английски от Гео Милев, книгоиздателство „Везни” в Стара Загора, библиотека ”Везни”, № 1, стр. 178, без задна корица, разкъсана и подлепена.

Г. М. 539. Георги Милев – критикът и културният деец. Българска мисъл, София, книгоиздателство „Факел”, януари 1932, стр. 34 – 38, добра запазеност.

Г. М. 540. Детска радост, кн. Четвърта и Пета, 1924 – 1925, год. X, стих. „Важен пуек”; списанието е с меки корици, добре запазено.

Г. М. 541. Детска радост, кн. 6, 1924 – 1925, год. X, стих. „Кравата” от Роберт Луис Стивенсон, превод на Гео Милев, стр. 15.

Г. М. 542. Детска радост, кн. 8, 1923 – 1924, год. ІX, стр. 15, стих. „Борак яйце” от Гео Милев, меки корици, добра запазеност.

Г. М. 543. Пенев, Пенчо. Театралните възгледи на Гео Милев. Изкуство, кн. 2, 1950, стр. 104 – 127.

Г. М. 544. Пенев, Пенчо. Гео Милев като литературен критик. Завети, кн. 1, год. 7, 1940, стр. 12 – 16.

Г. М. 545. Барабанче – седмичен вестник за деца, София, 25 април 1939, стр. 4, под рубриката „Наши покойни писатели” – бележка за Гео Милев и стихотворението му ”Борко и Бърборка”.

Г. М. 546. Вестник за жената, бр. 12, София, 2 юли 1921, на първа страница „В разлъка” от Марселина Деборд Валмор, преведено от Гео Милев, средна запазеност, / прехвърлен в ОФ под № 1307/.

Г. М. 547. Вестник на жената, бр. 219, София, 26 декември 1925, на 2 стр. – стихотворението „В разлъка” от Марселина Деборд Валмор, преведено от френски език от Гео Милев, в траурно каре, средна запазеност.
/ прехвърлен в НСФ под № 1308/

Г. М. 548. Вестник на жената, бр. 14, София, 16 юли 1921, на 2 стр. -стихотворение от Мария делле Грация ”Из цикъла циганска музика”, превод Гео Милев, силно повреден и пожълтял.

Г. М. 549. Литературен глас, бр. 308, 25 март 1936, Между книгите и списанията – поеми на Емил Верхарен, превод на Гео Милев; за преводите му, средна запазеност.

Г. М. 550. Пенев, Пенчо. Между книгите и списанията – Гео Милев –възпоменателен сборник. Литературен глас, бр. 321, София, 23 септември 1936, г. ІX., рубриката на стр. 7, по случай сборника и 11 г. от смъртта на Гео Милев.

Г. М. 551. Хаджилиев, Димитър. Трескаво пробуждане. Литературен фронт, бр. 36, г. ІV, 22 май 1948, стр. 2, ( Гео Милев и сп. ”Пламък” ).

Г. М. 552. Фурнаджиев, Никола. Три незабравими имена. Литературен фронт, бр. 33, год. ІІІ, – за Гео Милев, Христо Ясенов и Сергей Румянцев.

Г. М. 553. Александров, В. Гео Милев – годишен спомен. Мисъл, бр. 32, год. ІV, 14 май 1933, на стр. 2, по случай 8 години от смъртта му.

Г. М. 554. Николова, Видка. Гео Милев и революцията. Пулс, бр. 24, год. V, от 28 ноември 1967.

Г. М. 555. Станчев, Стефан. Жертвени клади. Светлоструй, бр. 9, май, 1930, орган на читалище „Възраждане”, с. Щръклево по случай год. от смъртта на Гео Милев.

Г. М. 556. Александров, Вас. Гео Милев. Хоризонт (Ески – Джумая ) бр. 10, 15 май 1934.

Г. М. 557. Вазов лист по случай 120 години от рождението на Иван Вазов, на стр. 2 – две статии на Гео Милев за Иван Вазов – „Иван Вазов” и „Лирическото дело на Иван Вазов”.

Г. М. 558. Ярък революционен поет. Изрезка от вестник – 65 год. от рождението на Гео Милев.

Г. М. 559. Ламар, Живот – горение. Отечествен фронт – изрезка, по случай 65 – год. от рождението на Гео Милев.

Г. М. 560. Дишев, Ат. Певец на въстаналия народ. Народна младеж, № 12, 16 януари 1960, изрезка, по случай 65 год. от рождението на Гео Милев.

Г. М. 561. Веселинов, Георги. Изобличител на палачите и певец на революционния подем. Земеделско знаме, № 4161, 16 януари 1960, изрезка, по случай 65 год. от рождението на Гео Милев.

Г. М. 562. Марков, Георги М. Гео Милев и революцията. Патриот. № 3, 14 януари 1960, изрезка, по случай 65 год. от рождението на Гео Милев.

Г. М. 563. Хаджилиев, Димитър. Със спомените си при Гео. Труд. № 12, 16 януари 1960. Изрезка от вестник, по случай 65 год. от рождението на Гео Милев.

Г. М. 564. Хаджилиев, Димитър. Гео Милев – вдъхновеният певец на Септемврийското въстание. Вечерни новини. № 2611, 15 януари 1960. Изрезка от вестник, по случай 65 год. от рождението на Гео Милев, и от съпругата на поета „Творец и родолюбец”, ”Вечерни новини”, № 2611, 15 януари 1960.

Г. М. 565. Стойчев, Стойчо. Гео Милев – Тревога и съвест. Изрезка от вестник, по случай 65 год. от рождението на Гео Милев.

Г. М. 566. Игов, Светлозар. Съветското изкуство в сп. ”Пламък” на Гео Милев. Проблеми на изкуството, бр. 3, 1977, стр. 9 – 14 и за концепциите на Гео Милев за изкуството въобще.

Г. М. 567. Охридски, Иван. Страници от следствено дело № 79. Пламък, кн. 9, 1977, стр. 174 – 178, за пътя, по който са тръгнали следствените органи през 1948, за да стигнат по дирята на безследно изчезналите.

Г. М. 568. Давидов, Нешо. С литературата на революцията. Пламък, кн. 11, 1977. Рецензия, в която се разглежда книгата „Ехото на Октомври” – статии и спомени, изд. ”Български писател”, 1977, споменава се и Гео Милев ( стр. 183 ).

Г. М. 569. Ничев, Боян. Художествен и исторически феномен. Нов живот, Кърджали, по случай 130 – годишнината от рождението на Ботев. Цитирано е отношението на Гео Милев към него – изрезка от в.

Г. М. 570. Изрезка от в .”Пиринско дело”, Благоевград, статия – „Необятен талант, могъща личност”, „Ботев – художествен и исторически феномен.” Споменава се за отношението на Гео Милев към него.

Г. М. 571. Изр. от в. ”Пиринско дело”, Благоевград ; цитират мисли от Гео Милев за Ботев.

Г. М. 572. Манолов, Панайот. Най-величественият паметник. Работническо дело, изрезка. Споменават и за къща музей „Гео Милев”.

Г. М. 573. Изрезка от в. ”Борба” – В. Търново, бележка, че е излязла книгата на Здравко Петров „Тръбачът” – за Гео Милев.

Г. М. 574. Ангов, Константин. Задълбочено изследване на литературни връзки. Работническо дело, изрезка, в която рецензира книгата на професор д – р Христо Дудевски – „Съветската литература в България”, споменава и за Гео Милев.

Г. М. 575. Минчев, Христо Г. Последният ми спомен от Гео. Поглед, изрезка, ( рубр. ”Запазено в семейните архиви” ), съобщава за картичка от Гео Милев от 24 – 26 април 1925, която е получил и в която се казва, че Гео Милев ще стане режисьор на Старозагорския театър.

Г. М. 576. Цачев, Климент. Като го е казал народа. Септември. Кн. 1, 1978, изрезка, по случай 80 – годишнинага от рождението на Ламар. Споменава и за дружбата му с Гео Милев.

Г. М. 577. Изрезка от в. ”Добруджанска трибуна”, Толбухин, дописката съобщава за училищния празник на гимназия „Гео Милев”.

Г. М. 578. Инджов, Никола. Публицистиката – позиция на будния народ. Работническо дело, изрезка, където само се споменава Гео Милев.

Г. М. 579. Шестинскт, Олег. Безсмъртие. Червено знаме. Видин, за творчеството на Лъчезар Еленков, където се споменава и за Гео Милев и „Септември”.

Г. М. 580. През векове – за векове. Литературен фронт, бр. 8, стр. 5, разговор, в който се съобщава за връзките на Гео Милев със съв. л – ра, (Блок и Маяковски ).

Г. М. 581. Тодоров, Ангел. Дружба с дълбоки корени. Литературен фронт, изрезка, споменава в началото и за Гео Милев и „Септември”.

Г. М. 582. Литературен фронт. Съобщава, че е излязла „Панорама на българската литература” на гръцки език, където има очерк и за Гео Милев.

Г. М. 583. Тодорова, Галина. Най – оригиналната септемврийска поема. Езикознание и литературознание, изрезка, от стр. 40 – 47.

Г. М. 584. Литературен фронт. В рубриката ”Из преживяното” – Борис Милев разказва за срещите си с Анри Барбюс, при който се е готвел да преведе поемата „Септември” на Гео Милев на френски език, но не е успял.

Г. М. 585. Хаджикосев, Симеон. По следите на една литературна анкета. Литературен фронт, изрезка, става дума за книгата на Михаил Тошков „Ламар” – литературни анкети” и се съобщава, че в нея твърде голямо място е отделено на дружбата на Ламар с Гео Милев.

Г. М. 586. Тодоров, Ангел. С патоса на комунизма. Борба. В. Търново, изрезка, по случай 75 г. от рождението на Тодор Генов, който е живял в прогресивната литературна среда на Гео Милев и др.

Г. М. 587. Денчев, Никола. Една оценка на Гео Милев за Дебелянов. Пулс. Изрезка, ( Литературен архив ).

Г. М. 588. Радославов, Д. Новости в българистиката, ( писмо от Берлин ) Литературен фронт. Изрезка, съобщава за две книги, които са излезли в Берлин и в едната от които е представен Гео Милев.

Г. М. 589. Братоев, Иван. Единство на материалното и духовното начало. Литературен фронт. Изрезка, споменава, че Гео Милев като ученик прави театрална постановка на читалищната сцена в Стара Загора.

Г. М. 590. Янков, Веселин. Незаменим носител на духовно богатство. Балканско знаме, Габрово, изрезка, споменава, че Гео Милев е бил преводач.

Г. М. 591. Тодорова, Милка. Отечествен фронт. Изрезка, за къщата музей, по случай 25 – годишнината й.

Г. М. 592. Петров, Здравко. Асоциативни пътеписи от Виена. Литературен фронт. Изрезка, съобщава за намерената дисертация на Гео Милев – „Рихард Демел”.

Г. М. 593. Тодоров, Ангел. Нашето знаме. Пулс. Изрезка, за Хр. Смирненски, изброява и Гео Милев.

Г. М. 594. Гранитски, Иван. Обвинение и присъда. 55 год. от Септемврийското въстание. Изрезка, по – подробно пише за Гео Милев.

Г. М. 595. Орукин, Мария. Една родолюбка в Австрия. Труд. Изрезка, за Нели Шишманова, която превела поемата „Септември” на Гео Милев.

Г. М. 596. Еленков, Константин. Слънчевото дете на революцията. Младеж. Изрезка, 80 год. от рождението на Хр. Смирненски, в което споменава, че ако Смирненски беше жив в дните на въстанието, то би споделил участта на Гео Милев, Румянцев и др.

Г. М. 597. Станимиров, Асен. Безсмъртието и миговете на вечността. Младеж. Изрезка, в която се споменава, че художникът Борис Иванов лично е слушал, че Гео Милев е рецитирал поемата ”Септември” в театър „Одеон”.

Г. М. 598. Зидаров, Камен. Факлоносецът. Литературен фронт. Изрезка, за празника на поезията, споменава и за Гео Милев.

Г. М. 599. Димова, Т. Един поетичен дом. Септември. Изрезка, по случай 25 – годишнината от създаването на къща музей „Гео Милев”, Стара Загора.

Г. М. 600. Манов, Георги. Домът на безсмъртния Гео. Отечествен фронт. Изрезка, по случай 25 – годишнината от откриването му.

Г. М. 601. Септември. Стара Загора. Изрезка, бележка от Татяна Димова, отнася се за предаването на някои лични вещи на Гео Милев на къщата музей.

Г. М. 602. Септември – Стара Загора, бележка – 25 години къща музей ”Гео Милев”; съобщава се за юбилейното тържество.

Г. М. 603. Димова, Татяна. Окото. Септември – Стара Загора, по случай 83 – годишнината на Г. Милев, разяснява случая с двете очни протези на Гео Милев – коя къде се намира.

Г. М. 604. Великов, Димитър. Истинският облик на твореца. Литературен фронт. Изрезка, статия по случай 80 – год. от рождението на Марко Марчевски, споменава, че М. Марчевски е бил в редакционната колегия на Гео – Милевото сп. ”Пламък”.

Г. М. 605. Бланк, Антонио. Българската и испанската литература. Литературен фронт. Изрезка, споменава за новаторството на Гео Милев.

Г. М. 606. Афиш и покана, отпечатани във връзка с 25 – годишнината от създаването на Къща музей – ”Гео Милев”. Проектът на поканата е от художника Димитър Чехларов.

Г. М. 607. Книги : ”Антологiа болгарськоi поезii”, в два тома на украински език, където е преведен и Гео Милев, формат 12 / 20, І том – 393 стр., ІІ том – 495 стр., добра запазеност, твърди корици.

Г. М. 608. Петров, Здравко. Тръбачът. Партиздат, София, 1977, поредица „Художествено – документални биографии”, стр. 125, меки корици.

Г. М. 609. Конфорти, Йосиф. Гео Милев – театър и време. Поредица ”Проблеми на театъра и киното”, Наука и изкуство, София, 1975, 270 стр., твърди корици.

Г. М. 610. Черги – шарени, размери – 3, 40 / 0, 93 м., за кухнята.

Г. М. 611. Гьорова, Севелина. Нашият Народен театър. Литературен фронт. Споменава за постановката на „Мъртвешки танц” от Стриндберг – Гео Милев я поставя.

Г. М. 612. Тодоров, Ангел. Под знамето, червеното. Работническо дело. Споменава и за Гео Милев.

Г. М. 613. Дечева, Нели. Ламар и списание „Новис”. Пулс. Говори много за Гео Милев, за дружбата му с Ламар, за новаторството му, за статията на Ламар за Гео Милев, цензурирана от полицията ( като интервю с Ламар ).

Г. М. 614. Отечествен фронт. Интервю на Нели Дечева с Ламар, в което се споменава за Гео Милев, за новаторството му и за псевдонима му.

Г. М. 615. Тодоров, Ангел. Писатели и граждани. Отечествен фронт. Споменава за отношението на Петев към писателите, убити през 1925: Гео Милев, Ясенов, Румянцев, с които се занимавали чак в английския парламент.

Г. М. 616. Кооперативно село – съобщение, че в къщата музей са постъпили нови експонати: бухалите и немско – българския речник.

Г. М. 617. Работническо дело – писмо на Тодор Живков за Цветан Спасов, прочетено в Плевен, в което се споменава и за Гео Милев.

Г. М. 618. Иде, иде час уречен. Отечествен зов, Враца. Статия за Николай Хрелков. В нея се казва, че Н. Хрелков е другарувал с Гео Милев.

Г. М. 619. Тахов, Георги. В името на точността и истината. Пулс. За факсимилета на архива на Гео Милев.

Г. М. 620. Джейхуп, Дермитали. Откупът за свободата. Народна култура. Дермитали е зам. председател на Синдиката на турските писатели, споменава за удушаването на Гео Милев заради „Септември”.

Г. М. 621. Пулс – изказване на Янаки Петров – споменава за кървавите септемврийски вакханалии и за Гео Милев.

Г. М. 622. Зарев, П. Гордостта на българската литература. Работническо дело. Доклад на акад. П. Зарев по случай 70 – годишнината на Вапцаров – споменава и за Гео Милев.

Г. М. 623. Юхас, Петер. В памет на поета и българина. Литературен фронт. Говори за рано избитите писатели, които не са достигнали творческия си разцвет. Споменава и за Гео Милев.

Г. М. 624. Пердета, копие на пердета от гостната в къщата на Гео Милев -червени на жълти, бели и черни пити.

Г. М. 625. Пердета, дантелени, плетени на един шиш от рибарско тире, екрю, размери 2, 23 / 1, 35; за гостната стая с орнамент.

Г. М. 626. Петров, Здравко. Съдбата на Гео Милев. Литературен фронт. Общо говори за Гео Милев и за неговото развитие като поет и гражданин.

Г. М. 627. Една седмица в София. Соц. търговия, Варна, изрезка, бр. 4, във връзка с 85 – годишнината от рождението на Гео Милев.

Г. М. 628. Бонев, Иван. Неизвестен вестник в защита на поета. Септември. За в. ”Цафара”, който е излизал в Нова Загора през 1925.

Джурова, Аксиния. В ателието на художника Наум Хаджимладенов. Народна култура. Споменава, че след 9 юни в Самоков идва Гео Милев, за да изнесе сказка за Блок.

Г. М. 629. Съобщение – „В памет на писателите, загинали за свободата” -отнася се за откриването на паметника на ул. ”Ангел Кънчев”, № 5 в София.

Г. М. 630. Бонев, Иван. В защита на Гео Милев. Пулс. За в. ”Цафара”, който излиза в Нова Загора през 1925.

Г. М. 631. Янчев, Тодор. Верен и любим приятел на децата. Учителско дело. Леда Милева на 60 години.

Г. М. 632. Тотева, Кристина. Рецензия за книгата на Йосиф Конфорти – „Гео Милев – театър и време”. Проблеми на изкуството. стр. 56.

Г. М. 633. Септември. Петър Славински съобщава за запознанството си с Боян Дановски в книжарницата на Мильо Касабов, където е имало почти всички книги от библиотека ”Везни”.

Г. М. 634. Васевски, Камен. Дружбата на Гео Милев с Георги Шейтанов. Пламък. Литературен архив, – в светлината на едно непубликувано писмо. Писмото е до Кантарев от Пловдив, който лично не се е познавал с Мила.

Г. М. 635. Андонова, Нина. Литературно -критическо изследване за Гео Милев. Рецензия ( за книгата на Здравко Петров –„Тръбачът”), Септември. стр. 252.

Г. М. 636. Пламък. Тошков, Михаил. Гео Милев и Ламар. За влиянието на Гео Милев върху поетиката на Ламар, стр. 153 – 158;

Минчев, Христо Г. Неосъществено желание на Гео Милев. За желанието на Гео Милев да стане режисьор в Старозагорския театър и картички с дата 24 април 1925, т. е. 20 дни преди да изчезне безследно.

Г. М. 637. Погребник, Федор. За преводите на Гео Милев на Иван Франко. Украiське лiтературо – знавство, випуск 34, на укр. език; а също и дава кратка биографична справка за Гео Милев; стр. 148 и стр. 145, изд. Лвов.

Г. М. 638. Васевски, Камен. Нова страница от архива на Гео Милев. Пламък, По повод на едно писмо на Гео Милев до Ангел Каралийчев. В това писмо Гео Милев иска от Ангел Каралийчев нещо за кн. 7 – 8 на сп. ”Пламък”, стр. 101 – 102.

Г. М. 639. Димова, Татяна. Художникът Гео Милев. Септември ( във връзка с 85 – год. от рождението на Гео Милев, отнася се за някои закупени от музея, учебници с рисунки от Гео Милев. Съобщение на стр. 8 в същия брой „С името на поета” – за вечер, посветена на Гео Милев, състояла се в музея.

Г. М. 640. Некролог за смъртта на Евгения Милева Чолакова – най – голямата сестра на Гео Милев. Тя почина на 27 януари 1978, а а брат му Борис Касабов почина на 27 януари 1980 в Лондон, Англия, където П. Касабова ходи на погребението му.

Г. М. 641. Снимки, направени при откриване на документалната част към музея през август 1957, размери 8 см. / 13 см., запазени.

Г. М. 642. Гео Милев – портрет, пирография, направен от троянски майстор за мострения панаир в Пловдив, 1936, размери : 20 см. / 25 см, зацапан с петна от вода.

Г. М. 643. Некролог за смъртта на Анастасия Касабова, майка на Гео Милев, 21 / 29 см.

Г. М. 644. Гео Милев – избрани преводи. Подбор на Леда Милева и Н. Попов. Нар. култура, София, 1980, поредица ”Български преводачи”. Предговор на Н. Попов – „Майстор на поетичния превод”, стр. 5 – 16, бележки – Н. Попов, стр. 163 – 186. Изданието съдържа : преводи на Гео Милев на Еврипид, Софокъл, Шекспир, Байрон, Джон Кийтс, Кристина Росети, Уолт Уитман, Едуин Маркъм, Ъптон Синклер, Емил Верхарен, Пол Верлен, Алфред дьо Мюсе, Хайнрих Хайне, Рихард Демел, Ернст Толер, Ал. Блок и Вл. Маяковски.

І издание, формат 70 x 108 / 32, бяла твърда корица с мека цветна обложка.

Г. М. 645. Милев, Гео. Зов. Подбор и редакция Иван Сарандев. Хр. Данов, Пловдив, 1980. Предговор на Иван Сарандев, стр. 5 – 16. Изданието съдържа: стихосбирка „Жестокият пръстен”, ”Иконите спят”, ”Панихида за поета Яворов”; поеми – „Ад”, „Ден на гнева”, „Септември”; „В тържествен ден”, „Среднощ над Темза”, „Из книгата „As Dur”, ”Кръстьо Сарафов”, ”Зов”, илюстрации – 3 октомври – Димитър Киров, І издание, формат – 70 / 90 / 32,`мека, червена корица с мека бяла обложка.

Г. М. 646. Ленински зов. Орган на заводския партиен комитет при електропорцеланов завод ”Ленин”, бр. 14, от 19 септември 1959, Николаево, стр. 1 – „Земята ще бъде рай” ( из поемата на Гео Милев „Септември” ) с илюстрация „Звънарят” на проф. Илия Петров, средна запазеност.

Г. М. 647. Литературен фронт. Съдържа: Ламар. Гео Милев, стр. 8; Стихотворение от В. Вихра ”На Гео Милев”; Откъс от поемата „Ден на гнева” и „Парадокси” на Гео Милев, 16 юни 1945, средна запазеност.

Г. М. 648. Марица изток. Вестник. Първият септември. Редакционен материал, страница 4; Бонев, Кръстьо. Безсмъртният пламък. С илюстрация, фотография на Гео Милев, 1925. Бр. 37, от 21 септември 1977, добре запазен.

Г. М. 649. Септемврийче. Вестник. В памет на Гео Милев. Информация за честване на 53 – годишнината от гибелта на Гео Милев в училище „Гео Милев”, Пловдив, бр. от 17 май 1978.

Г. М. 650. Литературен фронт. Вестник. Интервю на И. Балабанов с Ренато Гутузо ”Реализмът е достойнството на човека”. Бр. от 18 май 1978, изрезка, в увода Балабанов споменава, че Гутузо е илюстрирал поемата „Септември” на Г. Милев; снимка на Гутузо и негова рисунка ”Гълъбът на мира”, с автограф.

Г. М. 651. Работническо дело. Вестник. Бележки на Неделчо Ганчовски към съставителите на новия ”Речник на бълг. език” под заглавие „Основателна загриженост”; изр. от бр. от 1 юни 1978, стр. 4; Ганчовски отбелязва, че такъв майстор на българското слово като Гео Милев е представен само с поемата „Септември”.

Г. М. 652. Отечествен глас. Вестник. Пловдив, 30 януари 1979, в бележка на Величко Хубчев се съобщава за честването на патрона на у – ще „Гео Милев”, Пловдив

Г. М. 653. Велева, Стефка. Неизвестни писма на баба Елена Вапцарова до Мила Гео Милева. Литературен фронт. 1 ноември 1979, изр.

Г. М. 654. Речник на българската литература в три тома. БАН – Институт за литература, том. 1 – 1976, том 2 – 1977, том 3 – 82, статия за Гео Милев – стр. 366 – 369, т. 2.

Г. М. 655. Христова, Вера. Поетът от колибето Късовци. Балканско знаме, Габрово, 15 януари 1980, посветена на 80 – годишнината на Н. Марангозов.

През 1923 г. Гео Милев издава малка книжка с осем стихотворения на Марангозов под заглавие „Нули – хулигански елегии”, по повод на тях Гео Милев написва знаменателните думи „Българската поезия има нужда от оварваряване”.

Г. М. 656. Армейска младеж. Списание. бр. 1, 1980. Съдържа: Статия за Гео Милев – „85 – години от рождението на Гео Милев”; илюстрации от лиричната проза на Гео Милев – из ”При Дойранското езеро”; из „Грозни прози” – „Марсилеза”, портрет на Гео Милев от 1925 – фотография.

Г. М. 657. Димова, Татяна. Художникът Гео Милев” по повод 85 – годишнината от рождението на поета, с портрет на Гео Милев, Септември,

26 януари 1980, фотография от 1925 и рисунки на Гео.

Г. М. 658. Първанов, Никола. Под арест и следствие. Септември. 31 януари 1980, продължение от предишния брой, за следственото дело против Гео Милев.

Г. М. 659. Тошков, Михаил. Гео Милев и Ламар. Пламък, бр. 1, 1980, изрезка.

Г. М. 660. Минчев, Христо. Неосъществено желание на Гео Милев. Пламък. Бр. 1, 1980, касае се за неосъщественото желание на Гео Милев да работи като театрален режисьор в Стара Загора, поради събитията последвали през 1925, изрезка.

Г. М. 661. Даскалова, Екатерина. Тоз войн безстрашен…..Литературен фронт. 27 март 1980, в която между другото най -старият комунист на планетата разказва спомена за срещата си с Гео Милев и Йосиф Хербст в Дирекцията на полицията, снимка на Йордан Милев, изрезка.

Г. М. 662. Тодорова, Милка. Символ на общочовешкото братско единение. Още нещо за творческото взаимодействие на Гео Милев с автора на „Дванадесетте. Литературен фронт. 11 декември 1980, изрезка.

Г. М. 663. Василев, Иван А. През иглените уши на цензурата. Знаме на комунизма. Изрезка, Търговище, 21 декември 1980, разказва за календар с лика на Гео Милев, издаден в Търговище през 1940.

Г. М. 664. Карагьозова, Валентина. Пътят до поемата „Септември”. Септември. 31 януари 1981, по повод 86 – годишнината от рождението на Гео Милев, илюстрация факсимиле на корица на кн. 7 – 8 на сп. ”Пламък”, изрезка.

Г. М. 665. Атанасова, Цветанка. За национална по дух литеретура. Литературна мисъл. бр. 2, 1981, размисли на авторката за кръга „Мисъл” и символистите включая и Гео Милев, изрезка.

Г. М. 666. Димова, Татяна. Още една книга за Гео Милев. Септември. бр. 23, 1981, 24 февруари, по повод книгата на Камен Васевски „Гео Милев – журналистически и публицистически път”, изрезка.

Г. М. 667. Васевски, Камен. Другото лице на Гео Милев. Сливенско дело. 31 януари 1980, по повод 85 – години от рождението на поета – размисли на автора за журналиста и публициста Гео Милев, изрезка; илюстрация – рисунка на Гео Милев от художника Симеон Стоянов и факсимиле – страница от редакторската лаборатория на Гео Милев.

Г. М. 668. Сяров, Петър. Задълбочено изследване по повод книгата на К. Васевски – „Гео Милев – журналистически и публицистически път. Народна младеж. 17 март 1981, Български писател, 1980, изрезка.

Г. М. 669. Свинтила, Вл. Гео Милев като преводач. Панорама. кн. 3, 1981, в рубриката на сп. ”Майстори на превода”, изрезка, илюстрация – фотография на Гео Милев от 1925.

Г. М. 670. Галонска / Краков /, Войчех. Примитивът и неговите функции в българската поезия между двете световни войни. Литературна мисъл. бр. 5, 1981, изрезка, авторът често се позовава на Гео Милев.

Г. М. 671. Кунчув, Влъчко. Верен изследователски подход. Сливенско дело. 9 май 1981, за книгата на Камен Васевски „Гео Милев – журналистически и публицистически път”.

Г. М. 672. Илиев, Стоян. Гео Милев и българските символисти. Пламък. Кн. 7, 1981, изрезка.

Г. М. 673. Мицков, Георги. Един автограф от Гео Милев на Г. Михайлов и за старите преводи. Пулс. 28 юли 1981, изрезка, илюстрации: – автографа на Гео – „На Г. Михайлов – приятелски спомен” Г. Милев, Сф., 19 май 1922 и факсимиле от корицата на избрани стихове от Пол Верлен в превод на Гео Милев.

Г. М. 674. Йосифова, Бисера. Непознатата младост на Жендов. Литературен фронт. 20 август 1981, в която на три места се говори за Гео в периода на „Везни”; илюстрация – рисунка на Жендов от Н. Балкански, публикува се за първи път.

Г. М. 675. Тошков, Михаил. По следите на две пощенски картички. Сливенско дело. 29 август 1981, разказ за две пощенски картички, изпратени от Гео Милев на Христо Минчев и тяхната история; илюстрация – три факсимилета от пощенските картички.

Г. М. 676. Андонова, Нина. Войните и поетите на България. Септември, кн. 8, 1981, изрезка.

Г. М. 677. Тахов, Георги. Научно съобщение от „Ден първи до жертвените клади” Литературна мисъл, кн. 9, 1981, / София – 1923, 1924, 1925, / На няколко места авторът говори за Гео Милев, изрезка.

Г. М. 678. Кьосев, А. Мотивът за древното в българската литература. /от 20 – те години на 20 век/, Литературна мисъл, кн. 10, 1981. На много места авторът се позовава на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 679. Михайлов, М. Публицистът Гео Милев” по повод книгата на Камен Васевски ”Гео Милев – журналистически и публицистически път”. АБВ, 21 – 27 октомври, 1981, изрезка.

Г. М. 680. Марков, Георги. Гео Милев – избрано. АБВ, бр. 51, 22 – 28 декември 1981, в която авторът говори за жизнения и творчески път на поета, мотивирайки нуждата от еднотомно издание избрани творби на Гео, изрезка.

Г. М. 681. Константинов, Константин. Път през годините. Български писател. Под редакцията на Елка Константинова, 1981; Съдържа предговор от автора и негови спомени – първа и втора част „Цар Освободител”, в които писателят възкресява българската литературна действителност от началото на века до 30 – те години, спомени, в които често присъства и името на Гео Милев.

Г. М. 682. Милев, Йордан. И алени цветя ще разцъфтят….. Спомени и документи. Партиздат, 1981, първо издание; на стр. 126 – 127 Й. Милев разказва спомени за срещата си с Гео Милев и Йосиф Хербст в една от килиите на Обществената безопасност.

Г. М. 683. Карадимов, Андрей. В двубоя на новия свят и на стария – Сергей Румянцев. Предговор – Камен Зидаров, научна редакция проф. Д – р Михаил Геновски, изд. на БЗНС, София, 1981. По повод 85 – годишнината от рождението на Румянцев. На различни места в книгата се говори и за Гео Милев и съвместната му литературна работа с Румянцев, стр. 192, 4 лист с илюстрации – фотография на Гео Милев, 1925.

Г. М. 684. Стаев, Стоян. Литературни вълнения. Портрети, очерци и есета за Г. Бакалов, Гео Милев „Бунтарят” – стр. 26 – 47, Кирил Христов, Димитър Подвързачов, Иван Хаджихристов, Магда Петканова, Веселин Ханчев, Иван Мирчев, изд. Хр. Г. Данчев, Пловдив, 1982, първо издание.

Г. М. 685. Янков, Николай. При утрото на живота. Български поети за деца, изд. ЦК на ДКМС, София, 1982. Съдържа очерци за български поети, творчеството им за деца – П. Р. Славейков, Иван Вазов, чичо Стоян, Цоньо Калчев, Васил Стоянов, Ран Босилек, Дора Габе, Гео Милев / стр. 129 – 147 /, Асен Разцветников, Веса Паспалиева, Младен Исаев, Лъчезар Станчев, Асен Босев, Леда Милева / стр. 239 – 251 /, първо издание.

Г. М. 686. Маринов, Александър. Неизвестно писмо на Гео Милев. Отечествен глас, Пловдив, от 7 януари 1982, писмо, постъпило във фондовете на Окръжен държавен архив, Пловдив. Писмото на Гео е до учителя от Асеновград Димитър Попов. В бележката си авторът проследява неговата история, изрезка.

Г. М. 687. Груев, Георги Хр. Неизвестен портрет на Гео Милев. Земеделско знаме, 14 януари 1982. Неизвестният портрет е творба на художника Георги Генчев, съхранен от някогашния поет Павлюша Прошкин / Павел Павлов /. Авторът на бележката разказва историята на този този портрет. Изрезка.

Г. М. 688. Цветанов, Костадин. Неизвестно писмо на Гео Милев. Народна младеж, 21 февруари 1982, касае се за същото писмо от Г. М. 686, изрезка.

Г. М. 689. Рачева, Бисерка. Насоки в рецепцията на немската литература у нас в началото на века. Литературна мисъл, кн. 4, 1982. В статията си авторката често се позовава на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 690. Разговор на Румяна Карастоянова под заглавие „Изненадващо модерно” с италианския преводач на поемите ”Ад” и „Септември” Валтер Андреани и композитора Фернандо Сулпици – създател на операта „Човешка трилогия”, написана по поемите на Гео Милев ”Ад” и „Септември”. Антени, 21 април 1982, изрезка.

Г. М. 691. Христов, Христо. Един малко известен превод на Гео Милев. Септември, бр. 48, 24 април 1982, касае се за превода на стихотворението ”Въздишка” от Стефан Маларме, излязло в кн. 1 от май 1916, на старозагорското списание „Хризантеми”, редактирано от поета Иван Мирчев. Изрезка. Към статията е поместен и превода на стихотворението „Въздишка”.

Г. М. 692. Народна култура, бр. 20, 14 май 1982, страница с материали, посветени на Гео Милев, подготвена от Даря Табакова. Съдържа: Сапарев, Огнян. Художникът е пълномощник на човечеството; Бошнаков, Димитър. Септември по света.; изказвания на Пабло Неруда, Чили; Дмитрий Марков, СССР; Валтер Мауро, Италия; Жан Тодрани, Франция; Ласло Наги, Унгария; и Волфганг Кьоне, ГДР; илюстрации – „Гео Милев – автопортрет, рисунка, 1921, снимка на сем. Касабови, 1912, правена пред къщата.

Г. М. 693. Сугарев, Едвин. Между везните на колебанията и пламъка на революцията. Литературна мисъл, кн. 7, 1982, Гео Милев между „Везни” и „Пламък”. Изрезка.

Г. М. 694. Дечева, Нели. Обречени на революцията. Народна култура. 5 ноември 1982, Гео Милев, Ламар в периода на „Пламък”. Изрезка.

Г. М. 695. Илиев, Атанас. Литературно – критически и теоретически статии. Спомени. Български писател, София, 1983. На различни места в книгата авторът се връща на спомените си за Гео Милев.

Г. М. 696. Кремен, Михаил. Портрети с цветни моливи. Редакция и предговор Атанас Свиленов, издателство ”Георги Бакалов”, Варна 1983, първо издание, стр. 346 – 353 – спомени за Гео Милев.

Г. М. 697. Тахов, Георги. Литературна София. Страници из романтиката на младата столица, Отечествен фронт, София, 1983. Авторът възкресява атмосферата на литературна София от 1877 г. до втората половина на 20 – те години на нашия век. В тази книга трайно присъства и Гео Милев. В една от илюстрациите е включено факсимиле от стихотворение на Гео Милев в ръкопис, изрисувано с винетки и автопортрет на Гео, стр. 144 – 10 лист с илюстрации.

Г. М. 698. Никола Фурнаджиев. Съчинения в два тома. Том 1 и том 2 под редакцията на Георги Цанев и Христо Радевски, Български писател, София, 1983, второ допълнено издание. Том първи – стихотворения; том Втори – проза. На стр. 284 – 288 – спомени на Фурнаджиев за Гео Милев.

Г. М. 699. Септемврийското въстание в българската литература. Сборник. Съставители: Розалия Ликова, Елка Константинова, Наука и изкуство, София, 1983. Съдържа статии на известни български литературоведи за поети и писатели от Септемврийската литература. Почти във всяка статия присъства Гео Милев с творчеството си в периода на „Пламък”. Специално на Гео Милев са посветени статии на Георги Марков „Патосът на народната борба – патос на поета” / стр. 219 – 251 /, на Радосвет Коларов ”Структура на идейно – художествения свят в поемата на ”Септември” / стр. 251 – 270 /.

Г. М. 700. Народът въстана. Документално – художествен сборник. Посветен на 60 – годишнината от Септемврийското въстание 1923, второ допълнено издание „Партиздат”, София, 1983. Сборникът съдържа най – авторитетните оценки за националното и интернационалното значение на Септемврийското въстание в новата история на България и Европа, направени от най – верните дейци на БКП и някои важни документи на въстанието. Основен дял в сборника заемат спомените на ръководители, активни участници в епопеята на Септември 1923 г. Включени са и спомени от ръкописи и от мемоарни книги на автори – участници в събитията. Сборникът представя и безсмъртните творби на писателите – септемврийци. Гео – Милевата поема „Септември” / стр. 329 – 347 /, Никола Фурнаджиев, Ангел Каралийчев, Асен Разцветников, Николай Хрелков, Крум Кюлявков, Антон Страшимиров.

Г. М. 701. Бенбасат, Алберт. Новооткрити писма от Лайпцигския период на Гео Милев. Пламък, кн. 1, 1983, В рубриката ”Литературен архив”.

Г. М. 702. Милева – Владимирова, Мария. Спомените ми за тате. Пламък, кн. 1, 1983, В рубриката „Литературен архив” са представени спомени на сестрата на Гео Милев. Изрезка.

Г. М. 703. Незнакомова, Мария. Немският експресионизъм и статиите на Гео Милев в сп. ”Везни”. Пламък, кн. 1, 1983, изрезка.

Г. М. 704. Страница от бюлетина „Стара Загора през седмицата”, стр. 4 бр. 2 В рубриката „Именити земляци” – стихотворението на Иван Хаджихристов ”Гео Милев”.

Г. М. 705. Данев, Георги. Осемдесет и осем години от рождението на Гео Милев. Страница от бюлетина ”Стара Загора през седмицата”, бр. 4 / 24 – 30 януари 1983, В рубриката „Именити земляци”, бележка.

Г. М. 706. Матев, Иван. Идейно – естетическия свят на ранния Гео. Септември, бр. 12 от 29 януари 1983, по случай 88 години от рождението на поета, изрезка.

Г. М. 707. Юбилеен вестник „Гео Милев”, по случай 65 год. от рождението на поета. Издание 1960, в четири страници. Вестникът съдържа следните материали: Уводна статия: Христо Радевски. Неспокойният Гео Милев; Ангел Каралийчев. В ония тревожни дни; Откъс от поемата „Септември” с подпис на Гео; „За свободата и дълга на писателя” – редове от списание „Пламък”; Б. Ангелушев.Гео Милев. Илюстрация;

Втора Страница съдържа: Димитър Караджов. Гео Милев – художник; Гео Милев. Май; Вела Ушева Каралийчева. Рецитатор и режисьор; илюстрации – рисунки на Гео Милев; корица на самостоятелното издание на „Септември” в библиотека ”Пламък”; корица на кн. 9, 10 на „Пламък”; корица на „Панихида за Яворов”.

Трета страница съдържа: Гео Милев. Грозни прози. Любов, Смърт, Погребение, из „Парадокси”; П. Рамаданов. На фронта и в ателието; илюстрации – корица на сборника „Гео Милев за деца”; корица на поеми от Емил Верхарн в превод на Гео Милев, бюст на Г. Милев от Петър Рамаданов.

Четвърта страница съдържа: „Далеч зад пределите на родината” – поемата „Септември” на френски, италиански и чешки език; Станка Андонова. Нови експонати в къщата музей ”Гео Милев”; Янис Рицос. Поема в синьо. В превод на Е. Багряна; Янко Димов. В къщата на Гео Милев.Стихотворение.; „Ще се учим от неговия пример” изказвания за Гео Милев; илюстрации към четвърта страница: корици на издания на поемата ”Септември” на френски, италиански и чешки език, факсимиле на превода на поемата „Септември” на китайски език, факсимиле от оригиналния текст на „Поема в синьо” на Я. Рицос, снимка на двора в къща музей ”Гео Милев”.

Г. М. 708. Йорданов, Ал. Изкуството като единосъщие. Проблеми на изкуството, бр. 1, 1983, посветена е на възгледите на Г. Милев върху модерното изкуство, изрезка.

Г. М. 709. Павлов, Любомир. Ленинските идеи и културната политика на БКП / 1917 -1944. Септември, кн. 2, 1983, изрезка, стр. 145 – 186. На редица места в текста авторът привежда примери от творческото дело на Гео Милев.

Г. М. 710. Бочев, Цако. Загадките на поемата ”Септември”. Български език и литература. Изрезка, кн. 4, 1983. Авторът прави свой вариант на идейно – естетически анализ на поемата ”Септември”, илюстрация – рисунка на Гео Милев.

Г. М. 711. Дечева, Нели. Първата книга на Ламар. Пулс. 17 май 1983, по повод 85 години от рождението на поета. Статията възкресява любопитни моменти от съвместните срещи и контакти на Ламар с Гео Милев, Филип Чипев и Иван Милев. Илюстрация – фотография на Ламар и корица на неговата книга „Арена”, изрезка.

Г. М. 712. Николов, Захари. От ревност към делото на народа. Кооперативно село. 31 май 1983, посветена на Гео Милев. Статията е придружена с рисунка на Гео, под която стои неговия подпис. Изрезка.

Г. М. 713. Разговор на Георги Тахов с писателя Тодор Генов ”Моят живот, моите приятелства” по повод 80 – годишнината от рождението му. Пулс, бр. 25, 21 юни 1983. В разговора Тодор Генов разказва за началото на своето познанство с Гео Милев. Снимка на Тодор Генов. Изрезка.

Г. М. 714. Материал от Московския кореспондент на вестника Жана Авишай, посветен на срещата на Г. Бакалов с Маяковски в Париж на 7 май 1927, Авишай ни запознава с двете теми на Бакалов до Маяковски, в които нашият виден критик и общественик моли Маяковски да преведе Гео Милев на руски език. Народна култура, бр. 24, 17 юни 1983, изрезка.

Г. М. 715. Дечева, Нели. Когато Ламар си е спомнял… Отечествен фронт, 14 юли 1983, в който се възкресява спомен за разговори между Ламар и Гео Милев за Иля Еренбург. В материала се споменава за подарък, който Ламар прави на Еренбург – шарена троянска бъклица с образа на В. Левски от едната страна. От тази бъклица Ламар и Гео Милев са пили някога. Изрезка.

Г. М. 716. Гешева, Тинка. Певецът на септемврийското въстание. Червено знаме, Видин, 29 юли 1983, изрезка.

Г. М. 717. Хайтова, Елена. На бурята яростен плод. Родопски устрем. Смолян, бр. 91, от 4 август 1983, изрезка, посветена на Гео Милев. Илюстрация – фотография на Гео Милев.

Г. М. 718. Стоянов, Кънчо. Ярък документ в литературната периодика. Септември, бр. 89, 30 юли, 1983, по повод 60 години от излизането на бр. 1 на казанлъшкото сп. ”Кула”, изрезка.

Първата книжка излиза през април 1923 г. Корицата е изработена от художника Иван Милев, тогава студент в Художествената академия в София. Гео Милев първи открива и утвърждава таланта на Иван Милев като значим художник. В статията се споменава за честите конферанси на Гео Милев в Казанлък. Илюстрация – корица на сп. ”Кула”.

Г. М. 719. Разговор с Младен Исаев, Иван Давидков и Лъчезар Еленков – Три поколения със „Септември”, в който те отговарят на въпроса кога за първи път са се срещнали с поемата на Гео Милев и какво впечатление им е направила тя. Литературен фронт, бр. 31, 4 август 1983, изрезка.

Г. М. 720. Гешева, Тинка. Гео Милев – Певецът на септемврийското въстание. Добруджанска трибуна, Толбухин, бр. от 6 август 1983, изрезка.

Г. М. 721. Стойков, Рашко. Моят и…….. нашият Гео Милев. Литературен фронт, бр. от 25 август 1983, изрезка.

Г. М. 722. Бошнаков, Д. Маяковски в България. Българо – съветска дружба, кн. 7, 1983, изрезка, по повод 90 – годишнината от рождението на поета. В статията авторът представя заслугата на Гео Милев като пръв почитател и пропагандатор на поезията на Маяковски у нас. Илюстрация – рисунка на Маяковски.

Г. М. 723. Димитров, Димитър Г. Септемврийското въстание в изкуството. Читалище, изрезка. Авторът прави преглед на творби на художници, посветени на септемврийските събития от 1923. Очертава безспорното присъствие на Гео Милев и неговата творческа дейност в периода на „Пламък” в темата „Септемврийското въстание в изкуството”. Илюстрация – рисунка на Борис Ангелушев –„Знаменосци”.

Г. М. 724. Тошков, Михаил. Публицистиката на Ламар. Български журналист, бр. 9, 1983, авторът неколкократно се позовава на Гео Милев и цитира текстове от Ламар, свързани с Гео Милев, изрезка.

Г. М. 725. Петров, Мильо. Септемврийската литература. Шуменска заря, Шумен, бр. от 4 септември 1983, авторът се позовава на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 726. Керимов, Сано. Пътуване към „Септември”. Ехо. бр. от 9 септември 1983. Авторът започва статията с едно свое впечатление за дома музей ”Гео Милев” в Стара Загора. Илюстрация – рисунка без автор, изрезка.

Г. М. 727. Радославов, Иван. Спомени – Дневници – Писма. Български писател, София, 1983; Съставителство, редакция и бележки на д – р Лилия Радославова – Попова и Иван Сестримски, І издание. В спомените си Радославов отразява интересни моменти от литературната действителност от началото на века до края на 40 – те год. В раздела „Писма до Иван Радославов” на стр. 321 – 324 са поместени 3 писма на Гео Милев до Иван Радославов.

Г. М. 728. Среднощна коситба. Документално – художествен сборник. Изд. на БЗНС, София, 1983; Съставител Стефан Коларов. Посветен на 60 – годишнината на Септемврийското въстание. Гео Милев е представен с откъс от поемата „Септември”, стр. 109 – 119, и статията „И свет во тме светится” стр. 120 – 124.

Г. М. 729. Тахов, Георги. Ламар рисува Гео. Пламък. Бр. 22, от 1974. След кратък коментар в началото, Тахов представя спомени на Ламар за Гео. Илюстрации – 2 рисунки на Ламар – „Гео Милев и поп Андрей”, изрезка.

Г. М. 730. Притурка на вестник „Септември” за литература и изкуство „Съвремие”, бр. 9, от 24 септември 83, бр. 113. Съдържа материалите: Георги Янев. Ще останем там дето е народът. За септемврийската литература, в която авторът неколкократно се позовава на Гео Милев

Георги Данев. Едно име в сиянието на свободния и слънчев май. разговор на Георги Данев със сестрата на Гео Милев – Пенка Касабова по повод 60 -годишнината на Септемврийското въстание.

Марин Добрев. Величието на борбата на класата. Революцията в творчеството на художниците от Старозагорския край – за старозагорските художници, създали свои творби, посветени на Септемврийското въстание от 1923; илюстрация – картината на Георги Славов „Гео”.

Румяна Апостолова, Загадките в една партитура. Симфоничната поема „Септември” / 1931 / от Модарели, вдъхновена от поемата на Гео Милев; илюстрации – факсимиле на корицата на симфонията и нотен лист

Емуа Боло. С поетично – метафоричния език на куклата. Посветена на първата постановка на Държавния куклен театър за сезона 1983 -1984.

„Поема за Септември”, съставена по мотиви от поемата на Гео Милев „Септември”, романа на Антон Страшимиров „Хоро” и стихотворения от други автори, посветени на въстанието.

Г. М. 731. Гешева, Тинка. Певецът на народната стихия. Хасковска трибуна, 22 септември 1983, посветена на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 732. Гешева, Тинка. Певецът на Септемврийското въстание. Ново Лудогорие. бр. 109, 13 септември 1983, посветена на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 733. Гешева, Тинка. Певецът на Септември. Народно дело, Варна, 23 септември 1983, посветена на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 734. Септември 1923 в българското литературно съзнание. Разговор на младите критици Иван Гранитски и Георги Цанков за уроците на септемврийската литература. Пулс, 13 септември 1983, Илюстрации – портрет на Гео Милев от н. х. Дечко Узунов, илюстрация към поемата „Септември” на Б. Ангелушев, изрезка.

Г. М. 735. Политиката и литературата са неделими. Разговор на младите критици Иван Гранитски и Николай Петев за уроците на септемврийската литература. Пулс, 20 септември 1983, илюстрация – н. х. Христо Нейков – „Септември”, 1923, з. х. Юли Минчев – „Борбата”, изрезка.

Г. М. 736. Петров, Здравко. Въстанието и литературата. Литературен фронт, 22 септември 1983. По повод 60 -годишнината на Септемврийското въстание; илюстрация – рисунка Христо Нейков, изрезка.

Г. М. 737. Връбчев, Георги. Далечни и несподелени спомени за Гео Милев. Черноморски фронт, Бургас, от 13 септември 1982. Спомени за Гео Милев, свързани с живота на айтоския гражданин Антон Кутев, близък приятел на Гео, изрезка.

Г. М. 738. С ярък народностен характер. Септември 1923 и българската литература, Пиринско дело, Благоевград, 14 септември 1983, редакционна статия, изрезка.

Г. М. 739. Попиванов. И. Героична революционна епопея. Народна армия, 18 септември 1983, посветена на септемврийската литература, изрезка.

Г. М. 740. Стара Загора през седмицата. Бр. 38, 19 – 25 септември 1983. Съдържа: Част от поемата „Септември” с рисунка – Гео Милев, авторът не е посочен, изрезка.

Г. М. 740. Мирчев, Иван. Спомени за Гео Милев. Септември, бр. 58, 1958, изрезка.

Г. М. 741. Гешева, Тинка. Певецът на народния устрем. Силистренска трибуна, 22 септември 1983, изрезка.

Г. М. 742. Гешева, Тинка. Певецът на Септември. Правда, 27 септември 1983, илюстрация – популярната фотография на Гео Милев от 1925, изрезка.

Г. М. 743. Идвал ли е Гео Милев в Медковец ? / Поетът в спомените на съселяните на поп Андрей /. Труд, Михайловград, 23 септември 1983, изрезка.

Г. М. 744. Чолаков, Здравко. Към поетиката на септемврийската балада. Септември, бр. 9, 1983, в която авторът неколкократно се позовава на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 745. Септевмри 1923 и българската литература. Септември, бр. 9, 1983, редакционна статия, изрезка.

Г. М. 746. Дудевски, Христо. Литература за подвига на народа. Пламък, кн. 9, 1983, посветена на септемврийската литература, изрезка.

Г. М. 747. Каменов, Йордан. Народностен дух и септемврийска литература. Литературен фронт, бр. 39, 29 септември 1983, изрезка.

Г. М. 748. Полковник Райчо Васев и ст. лейтенант Валери Младенов. Непресъхващ извор на синовна обич и вдъхновение. Народна армия, 29 септември 1983. Материалът е посветен на темата „Посещавал ли е Гео Милев Медковец ? ”; Илюстрация – фотография на дядо Евтим Пандурски, един от двамата очевидци на идването на Гео Милев в Медковец, изрезка.

Г. М. 749. Георгиев, Цвятко. В памет на Гео Милев. Стихотворение. Строител, бр. 39, 28 септември 1983, стр. 6. Авторът изпраща вестника на Леда Милева със следния ръкописен текст на стр. 61 ”За спомен на др. Леда Милева. Да бъде вечна паметта на великия Гео Милев. От поета – работник, подпис Цв. Г., 30 септември 83, София.

Леда Милева прави дарение на музея този брой на вестника, придружен със следния текст на открита пощенска картичка на Съюза на преводачите: ”Другари, изпращам Ви за архивите на къщата музей „Гео Милев” стихотворението „В памет на Гео Милев” от поета работник Цвятко Георгиев. Леда Милева.

Г. М. 750. Цонев, Йордан. Сурова проверка, бляскаво изпълнен дълг. Пулс, 20 септември 1983, /Септемврийското въстание 1923 и българската поезия /, Илюстрация – картина на Марко Бехар – „Вестителят”, изрезка.

Г. М. 751. Братинов, Петко. Светкавица в сърцето на нощта. Дружба. кн. 4, 1983. Илюстрация – автопортрет на Гео Милев / т. нар. ”Мозаечен автопортрет” /, изрезка.

Г. М. 752. Гешева, Тинка. Певецът на Септемврийското въстание. Народен другар, Ямбол, 4 октомври 1983, изрезка.

Г. М. 753. Данев, Георги. Забележителното шествие на една поема по света. Септември, бр. 124, 20 октомври 1983, / Кипърската поетеса Ели Пеониду разказва за гръцкия превод на „Септември” /; Илюстрациии – факсимиле от корицата на последното гръцко издание на Гео Милев, фотография на Ели Пеониду, изрезка.

Г. М. 754. Ничев, Боян. Септември 1923 г. в литературата ни. Литературен фронт, 13 октомври 1983, изрезка.

Г. М. 755. Материал на Анна Цанова по повод колективната изложба на млади художници в София, посветена на 60 – годишнината на Септемврийското въстание 1923; Илюстрация – Димо Троянов „Той възпя „Септември” – линогравюра, Пулс, бр. 43, 1983, изрезка.

Г. М. 756. Септемврийско слово, Михайловград, 6 октомври 1983, изрезка.

Г. М. 756. А. Медковска хроника. Разговор на Робинзон Спасов с очевидците на посещението на Гео Милев в Медковец. Земеделско знаме, 3 септември 1983, изрезка.

Г. М. 757. Моя младост, красива и мъдра. Разговор на Нели Йорданова с поета Младен Исаев. Български войн, кн. 9, 1983; На три места поетът се позовава на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 758. Карастоянов, Христо. Септември. Трагичен и велик. Народен другар, Ямбол, 27 октомври 1983, по повод една статия на Георги Шейтанов в сп. ”Пламък”, изрезка.

Г. М. 759. Василев, Николай. Победеното въстание победилото въстание. Художествена самодейност, септември 1983, по повод 60 – годишнината от Септемврийското въстание, изрезка.

Г. М. 760. Гановски, Сава. Изключително явление в българската култура. Народна култура, 4 октомври 1983, по повод 110 години от рождението на Георги Бакалов. Авторът се позовава на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 761. Харалампиев, Харалампи. Гео Милев. Стихотворение. Учителско дело, 26 октомври 1983, изрезка.

Г. М. 762. Цонев, Йордан. Безсмъртие на подвига. Партиен живот. 1983, /Септемврийското въстание от 1923 в нашата литература /, изрезка.

Г. М. 763. Руж, Иван. Пламенен войн за социалистическа култура и литература. Работническо дело, по повод 110 години от рождението на Георги Бакалов, изрезка.

Г. М. 764. Преводите на поемата „Септември” от Гео Милев – Разговор около кръглата маса с участието на Иван Попиванов, Муза Павлова / СССР/, Найден Велчев, Ели Пеониду / Кипър /, Никола Инджов, Фахри Ердинч, Невена Стефанова, Норберт Рандов / ГДР /, Тармх Манелиус / Финландия /, Анна Лилова, Панорама, кн. 6, 1983, изрезка.

Г. М. 765. Тогава палачите запретват ръкави. Разговор на Георги Данев с поета Рашко Стойков, носител на Националната награда „Септемврийско въстание – 60 години, Септември, от 31 декември 1983, изрезка.

Г. М. 766. Ничев, Драган. Трайна диря. Септември, 17 януари 1984, посветена на 60 – годишнината на списание „Пламък”, изрезка.

Г. М. 767. Живи традиции. Редакционна статия във връзка с 60 год. списание „Пламък” / Юбилейна редколегия в Стара Загора /, Литературен фронт, 19 януари 1984, бр. 3, изрезка.

Г. М. 768. Поезията е действителният ми живот. Разговор с главния редактор на сп. ”Пламък”, поета Георги Константинов. В началото на разговора Г. Константинов разказва за началото на сп. ”Пламък” и неговия пръв редактор Гео Милев, Септември, 28 януари 1984, изрезка.

Г. М. 769. Катърджиев, Ангел. Христо Г. Минчев за своята последна среща с Гео. Септември, 28 януари 1984. Илюстрации – снимка на Хр. Минчев и факсимиле на картичката от Гео Милев до Хр. Минчев от 24 април 1925, изрезка.

Г. М. 770. Негаснещият „Пламък”. От бюлетина „Една седмица в София”, бр. 21, 1984, Редакционна статия, посветена на 60 – годишнината от излизането на първия брой на сп. ”Пламък”, изрезка.

Г. М. 771. Васевски, Камен. Правото дело на сп. ”Пламък”. Сливенско дело, 26 януари 1984, / 60 год. от създаването на втората печатна трибуна на Гео Милев /, изрезка.

Г. М. 772. Горов, Христо. Огнено послание към народите. Спомен на героя на социалистическия труд Христо Горов, председател на Съюза на есперантистите в България за първия превод на поемата „Септември” на есперанто. Септември, бр. 108, 13 септември 1983; Илюстрация – факсимиле от корицата на изданието на поемата „Септември”, изрезка.

Г. М. 773. Бошнаков, Д. К. Септември по света. Литературен фронт, бр. 38, 22 септември 1983, за преводите на поемата „Септември”; Илюстрация – рисунка от Христо Нейков, изрезка.

Г. М. 774. Куфов, Георги. Гео Милев в хубав превод на гръцки. Панорама, бр. 6, 1981, илюстрация – факсимиле от корицата на гръцкото издание на поемата „Септември”, изрезка.

Г. М. 775. Стойков, Рашко. Неугасимият. Пламък, бр. 1, 1984, въведение към бр. 1 на сп. ”Пламък”, изрезка.

Г. М. 776. Михайлова, Юлиана. Днес той е с нас, ще бъде и с идните поколения. / Разговор около кръглата маса на тема: ”Преводът на чужди езици на безсмъртната поема на Гео Милев” /. Пулс, бр. 39, 1983, изрезка.

Г. М. 777. Илюстрации на Янис Рицос към „Септември” на Гео Милев. Редакционна бележка. Народна култура, 9 юли 1982, издадена в Гърция, изрезка.

Г. М. 778. Гео Милев – избрани произведения в два тома. Том І – поеми, стихотворения, преводи, под редакцията на Г. Марков и Леда Милева, изд. ”Български писател”, София, 1971, С обложка, добре запазена; Том ІІ – статии и писма.

Г. М. 779. Ранено слънце – антология на световната антифашистка поезия. Преводи от оригиналите. Подбор и редакция Коста Попалексов, Михаил Берберов; Народна култура, София, 1981; из поемата „Септември” на Гео Милев /стр. 21 – 31 /.

Г. М. 780. Сеячи на големия ден. Сборник. Посветен на 60 – годишнината от Септемврийското въстание 1923; Български писател, София, 1983, Г. Милев – „Септември”, стр. 9 – 30.

Г. М. 781. Последната им дума. Сборник. Съставил и редактирал Атанас Стойков; изд. на ЦК на ДКМС, София, 1969, предговор от автора -съставител стр. 110 – 115 – писмената защита на Гео Милев до Софийския окръжен съд; част от поемата „Септември”.

Г. М. 782. Поезия – 83. Сборник. Български писател, София, ред. колегия; Младен Исаев, Анастас Стоянов, Иван Попиванов, Рашко Стойков, стр. 26 – 29, откъс от поемата „Септември” на Гео Милев, стр. 68 –„Из разпита на убийците, съдени през 1954 г. на процеса срещу деветоюнците”; стр. 213 – Лъчезар Еленков – „Гео Милев”, / откъс от поемата „Септември”; стр. 214 – Мотивите към присъдата, издадена от ІІІ углавно отделение на Софийския окръжен съд по делото срещу Гео Милев на 14 май 1925 г.; стр. 215 – 218 – Рашко Стойков – „Южният фронт” на подпоручик Гео Милев; стр. 265 – Любомир Николов – „Гео Милев” /стихотворение / стр. 285 – Из разпита на подсъдимия о. з. генерал Вълков на процеса срещу деветоюнците, състоял се през 1954 г.

Г. М. 783. Григорова, Людмила. Творецът и неговият двойник. /Проблеми на творческата личност в Западно – европейската л – ра през 19 – 20 век /. Наука и изкуство, София, 1983. В своя анализ на същността на символизма, на стр. 77 авторката илюстрира мисълта си със стихове от Верлен в превод на Гео Милев.

Г. М. 784. Илиев, Стоян. Теодор Траянов – грядущ и непознат. Български писател, София, 1983. На редица места в студията си за Траянов авторът се позовава на Гео Милев.

Г. М. 785. Андреева – Попова, Надежда. Поезията на немския експресионизъм. София, 1983, БАН.

Г. М. 786. Любомир, Левчев. Казани думи. Г. Бакалов, Варна, 1983, Съставител и редактор Атанас Свиленов. На стр. 57 – 62 – есето „Тримата от кървавото съзвездие”, посветено на Смирненски, Гео Милев и Н. Вапцаров.

Г. М. 787. Бакалов, Георги. Том І – студии, статии, рецензии; предговор Любомир Павлов, Български писател, София, 1983, библиотека „Български критици”, стр. 410 – 421 – статията ”Гео Милев в началото на пътя”; стр. 422 – 424 г – ”Една героична поема”; стр. 425 – 432 – Статията „Лебедовата песен на един поет”

Том ІІ – студии, статии, писма, приложения; стр. 378 – две писма на Бакалов до Маяковски, касаещи нереализирания превод на поемата „Септември” на руски език.

Г. М. 788. Коларов, Георги. Младен Исаев. Литературна анкета, Български писател, София, 1080; В разказа за своя жизнен и творчески път Младен Исаев неколкократно говори за Гео Милев.

Г. М. 789. Каралийчев, Ангел. Спомени. Български писател, София, 1981, стр. 255 – 257, спомени за Гео Милев.

Г. М. 790. Зидаров, Камен. Антология на българската поезия. І част „М. Г. Смрикаров”, 1947, стр. 311 – 330 – кратка анотация за Гео Милев и поемата „Септември”.

Г. М. 791. Румянцев, Сергей. Избрани стихотворения. Български писател, София, 1955; В предговора на Д. Гундов и Ив. Бурин авторите се позовават на Гео Милев.

Г. М. 792. Яворов, П. К. Избрани произведения. Под редакцията на Георги Цанев; Български писател, 1953.

Г. М. 793. Милева, Леда. Shoes. Поема. Обзор, кн. 2, 1973, на английски език, на стр. 72 – 73.

Г. М. 794. FRA NOVA. MARYIE, 1936, стр. 73 – 81 – поемата „Септември” на Гео Милев, представена и преведена на румънски език от Стебран Рея.

Г. М. 795. Септември 1923 – 1944. Литературен сборник. Съставител Камен Зидаров, Издателство при Камарата на народната култура, София, 1947, предговор Камен Зидаров, стр. 13 – 25 – из поемата „Септември” на Гео Милев.

Г. М. 796. Строители и ревнители на родния език. Сборник. Съставители: Л. Андрейчин и Венче Попова, Наука и изкуство, София, 1982, стр. 305 – 308 – статия за Гео Милев от Боян Николаев, илюстрация – рисунка на Гео Милев, формат 14 / 28 см., твърда корица с обложка, нова, отлично запазена.

Г. М. 797. Еленков, Константин. Георги Бакалов. Литературно -критически очерк, Български писател, София, 1983, стр. 79 – 103 и на други места в книгата си за литературно – критическата дейност на Бакалов авторът се позовава на Гео Милев; малък формат, твърда корица с обложка, нова, отлично запазена.

Г. М. 798. Хаджихристов, Иван. Писма отдалече. Хр. Г. Данов, 1982, Пловдив, първо издание, малък формат, мека корица, нова, отлично запазена.

Г. М. 799. Блок, Ал. Избрани творби. Лирика, поеми, драма, статии и речи, Народна култура, София, 1980, стр. 279 – 288 – поемата „Дванадесетте” в превод на Гео Милев, библ. ”Световна класика”, среден формат, твърди корици с обложка, нова, отлично запазена.

Г. М. 800. Исаев, Младен. Избрани произведения. Том 3, есета, размисли, спомени, София, 1981, Български писател, стр. 81 – 84, статия – „Гео Милев – поет и гражданин”, среден формат, твърди корици, с обложка, среден формат, много добре запазена.

Г. М. 801. Людмил Стоянов, Чудомир, Ламар в спомените на съвременниците си. Български писател, София, 1981, на много места в спомените за тези български писатели – съвременници на Гео Милев / Людмил Стоянов, Ламар /, се преплитат и спомени за Гео Милев.

Г. М. 802. Избрани български есета / Български есеисти между двете войни/, съставител на всъпителна студия Здравко Петров; книгоиздателство „Георги Бакалов”, Варна, 1981, стр. 33 – 36 – есето на Гео Милев „Фрагментът”.

Г. М. 803. Андонова, Нина. Гео Милев и Николай Райнов. Септември, кн. 1, 1975, изрезка.

Г. М. 804. Еленков, Лъчезар. Гео Милев. Стихотворение. АБВ, бр. 40, 1983, изрезка.

Г. М. 805. Димова, Татяна. Още веднъж за симфоничната поема ”Септември”. Септември, 25 февруари 1984, изрезка.

Г. М. 806. Митова, Катя. Септемврийската поезия и фолклорната традиция. Пламък, кн. 3, 1984. В част от нея се проследява новото, което внася септемврийската поезия в отношенията между литература и фолклор на базата на две произведения на Гео Милев – „Иконите спят” и „Септември”, изрезка.

Г. М. 807. Оптимистичен реквием. Стихотворение от Петър Вегин / в памет на Гео Милев / в превод от руски език на Андрей Германов; две машинописни страници.

Г. М. 808. Обретенов, Боян. Спомен за единството. Народна култура, бр. 19, 11 май 1984, посветена на Христо Ясенов – сътрудник на Гео Милев в „Пламък”, фотография на Христо Ясенов в цял ръст, изрезка.

Г. М. 809. Данев, Теорги. Отечеството на поемата ”Септември”. Септември, 30 юни, бр. 78 от 1984, в която се представя хореографската опера ”Човешка трилогия”, създадена от Фернандо Сулпици по поемите на Гео Милев ”Ад” и „Септември” в превод на Валтер Андреани, изрезка.

Г. М. 810. Гео Милев – „Септемврий”, поема, София, 1944, печатница „Сердика”, с предговор от Марко Марчевски, средна запазеност.

Г. М. 811. Изкуство на превода. Сборник. Статии, Народна култура, София, 1969, стр. 356 – 370 – статия на Невена Стефанова ”Гео Милев -преводач”.

Г. М. 812. Игов. Светлозар. Съветското изкуство в сп. ”Пламък” на Гео Милев. Проблеми на изкуството, кн. 3, 1977, на стр. 9 – 14, изрезка.

Г. М. 813. Съдържанието задраскано в Инвентарната книга.

Г. М. 814. Берова, Бонка. Среща с подвига на един живот. Отечествен фронт, 15 януари 1985, за новопостъпили експонати в дом музей „Гео Милев”, Стара Загора и за новата документална експозиция в музея. Съдържа още изказвания на Пабло Неруда, Дмитрий Марков и Валтер Мауро за Гео Милев, както и откъси от статиите ”И свет во тме светится” и „Фашизмът”. Илюстрация – портрет на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 815. Марков, Георги. Поетът на революционния пламък. Работническо дело, 15 януари 1985, с илюстрация – фотография на Гео Милев от 1925 и разговор на Тодор Коруев с Тодор Генов. Последният разказва за своето познанство с Гео Милев. Изрезка.

Г. М. 816. Кюркчиев, Васил. ….С кръв и перо. / Поетът като художник/ Пулс, 15 януари 1985, бр. 3, по повод 90 години от рождението на Гео Милев, Илюстрация – Гео Милев. Автопортрет – рисунка, 1921, изрезка.

Г. М. 817. Марков, Георги. Борец за революционно изкуство. Балканско знаме. Габрово, 22 януари 1985, по повод 30 години от рождението на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 818. Литературен фронт, бр. 4, 24 януари 1985. Съдържа: юбилеен лист по повод 90 години от рождението на Гео Милев; 3 стр. – Петър Рамаданов. Гео Милев – 1923; Христо Радевски. Огнена личност; откъс от поемата „Септември”, Здравко Мелаков. Химн на една величава трагика.

4 стр. – Из творчеството на Гео Милев. Саванарола. Вяра. Май., откъси; Полицейска критика, из Пейо Яворов. из Поезията на младите, из Александър Блок и др.; илюстрации „Гео Милев. Автопортрет”, Борислав Стоев. Септември 1923.

5 стр. – Носители на наградата „Гео Милев” – материали от Веселин Андреев, Лъчезар Еленков и Михаил Берберов; Рашко Стойков. Жените на убитите поети; бележка за сборника „Гео Милев в българската критика”, Георги Бакалов, Асен Златаров, Георги Цанев, Пантелей Зарев и Здравко Петров за Гео Милев; илюстрация – Симеон Венов. Възхвала на една поема.

Стр. 6 – чужди творци за Гео Милев и поемата „Септември”; Елена Фурнаджиева. Широко по света. /за преводите на Гео Милев на чужди езици/; Петър Велчев. Песен на страданието и гнева на българина. / идейно -естетически анализ на поемата „Септември/; илюстрации – Ренато Гутузо. илюстрация на поемата „Септември”; Анита Ахмавара. /Финландия/. Поп Андрей. – илюстрация към поемата „Септември”.

Г. М. 819. Марков, Георги. Борец за революционно изкуство. Септемврийско слово, Михайловград, 26 януари 1985, изрезка.

Г. М. 820. Хаджикосев, Симеон. Поет от първата редица. Септември, бр. 1, 1985, стр. 195 – 207, изрезка, Илюстрация – рисунка от н. х. Найден Петков, стр. 208 – 222; Георги Марков. Гео Милев в българската критика. / до 9 септември 1944 /.

Г. М. 821. Септември, бр. 10, от 24 януари 1985, юбилеен лист „Съвремие”, посветен на 90 – годишнината от рождението на Гео Милев, изготвен с активното съдействие на дом музей „Гео Милев”;

1 стр. – фотография на Гео Милев от 1925, 3 стр. – из Доклада на доцент Здравко Чолаков „Ярък поет – антифашист”; из поемата „Септември”; из ръкописен препис на поемата „Септември”, направен от Мильо Касабов; Тодор Живков за Гео Милев; разговор с художника Димитър Караджов – ”Как нарисувах портрета му”;

4 стр. – Вакрил Николов. Творческа личност от европейска величина. Статия за театралните възгледи на Гео Милев; Рашко Стойков. Една звезда за всички нощи. Есе; ”Изящен артистичен жест” – бележка на Георги Данев за ръкописния албум на Гео Милев от 1915 г. с илюстрация от албума – рисунка на Гео Милев; стр. 4 – 5 – Пенка Касабова за музикалното дарование на Гео – „С тънък усет към музиката”; илюстрация – семейство Касабови / снимка от 1912 г.; стр. 5 – ”Празничен факт на истинското изкуство” – Мина Арабаджиева за ръкописния албум на Гео Милев „Берлин 1918 ”; илюстрации – страници от албума, стихотворението „31 декемврий 1917 ”; Иван Бенев. Везни означаваше Геомилевска точност.; стр. 6 – Мина Арабаджиева. Нов и различен за всяко поколение; илюстрация – корици на издания на Гео Милев на чужди езици; „Щастливо човешко откритие” – бележка на Георги Данев за Бриджит Касабова /съпруга на Борис Касабов – брат на Гео Милев /, Константин Коняров. Съдбата на един препис; илюстрация – фотография на Гео Милев от 1924, Георги Данев. Недостижимият. Есе за Гео Милев.

Г. М. 822. Спомен за Гео Милев от Минчо Иванов Мирчев, Стара Загора, от 28 януари 1985, на една и половина машинописни страници. Минчо Иванов разказва за свое участие в читалище „Искра”, Казанлък, където Гео Милев изнася сказка.

Г. М. 823. La Bulgarie nouvelie, бр. 17, 25 септември 1948, стр. 3 – посветена на Гео Милев и на Септември – 1923; Съдържа откъс от поемата „Септември” – превод на френски език от Асен Дзивчов, илюстрация – глава на Гео Милев от Макс Мецгер; недобре запазен, със скъсани краища, разсъсан на мястото на сгъвките .

Г. М. 824. Спомен за Гео Милев от Леда Милева – „За детството и младостта на Гео Милев” / четири страници машинописен текст /.

Г. М. 825. Земеделско знаме, 26 септември 1984, „Светлините на съветската литература” – авторът се позовава на Гео Милев и неговите преводи на Блок и Маяковски, изрезка

Г. М. 826. Септемврийче. Литературното приложение на „Родни простори”, бр. 5, 30 януари 1985, страница, посветена на 90 – годишнината от рождението на Гео Милев. Съдържа материалите: Анастасия и Борис Касабови. С дарбата на художник. И проф. Д – р Иван Попиванов. Подвигът на поета. Илюстрации – рисунка на Гео Милев от Симеон Венов, фотография – „Гео Милев с дъщеря си Леда”, 1924 – фрагмент; стр. 2 – илюстрация от Борис Ангелушев към поемата „Септември” на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 827. Ердини, Фахри. Разказ за турското издание на поемата „Септември”. Антени, 13 февруари 1985; Илюстрация – корица на изданието, изрезка.

Г. М. 828. Константинов, Георги. Дето е народът. Антени. 13 февруари 1985, изрезка.

Г. М. 829. Матев, Павел. Поетът пророк. Есе. Антени, 13 февруари 1985, илюстрация – автопортрет от Гео Милев, изрезка.

Г. М. 830. Марков, Георги. Гео – Милевото списание Пламък. Пламък кн. 1, 1985, по повод 90 години от рождението на поета, / стр. 4 – 11 /, изрезка.

Г. М. 831. Васевски, Камен. Писмените връзки на Гео Милев с чужбина. Пламък, кн. 1, 1985, по повод 90 години от рождението на поета, изрезка.

Г. М. 832. Марков, Георги. Борец за нова култура. Читалище, кн. 3, 1985,

изрезка.

Г. М. 833. Разговор с писателя Николай Христозов за априлските събития през 1925. Поглед, 15 април 1985, изрезка.

Г. М. 834. Гео Милев на немски език. Берлин, 1975; Прев. Норберт Рандов и Мартин Ремане с обложка от бяла прозрачна хартия.

Г. М. 835. Гео Милев на гръцки език. Формат 20 / 13 см., бяла, гланцирана корица, отлично запазена.

Г. М. 836. Гео Милев на гръцки език. Синхрони епохи, 1981; Прев. Ели Пеониду и Милко Цонев. Предговор от Веселин Андреев; илюстрации – рисунки върху камък на Янис Рицос с посвещение от преводачката.

Г. М. 837. Гео Милев на гръцки език. Синхрони епохи, Атина, 1981; Прев. Ели Пеониду и Милко Цонев; Предговор от Веселин Андреев; и илюстрации – рисунки върху камък на Янис Рицос.

Г. М. 838. Гео Милев на унгарски език. Будапеща, 1970; Прев. Ласло Наги; илюстрации Ренато Гутузо, с автограф от Шара Карин.

Г. М. 839. Гео Милев на унгарски език. Будапеща, 1973; Прев. Ласло Наги, илюстрации Ренато Гутузо.

Г. М. 840. Гео Милев на английски език. София прес, 1983; Прев. Евалд Озерс.

Г. М. 841. Гео Милев на сърбохърватски език. Белград, 1984; Прев. Синиша Паунович; с две приложения – „Мала галерия на Синиша Паунович” – двоен лист със снимки и текст и каталог на СБХ – изложба от творби на български художници от Мала галерия на С. Паунович. На стр. 16 – автограф на Синиша Паунович.

Г. М. 842. Човешка трилогия. Партитура на едноименната хореографна опера в две части по текст от Гео Милев. Прев. Валтер Андреани, музика Фернандо Сулпици; голям формат, отлично запазена.

Г. М. 843. Милев, Гео. Септември. Заря, София, декември, 1944, Предговор от Марко Марчевски, корица от художничката Людмила Венова –Христова.

Г. М. 844. Милев, Гео. Септември. Изд. на БРП – комунисти, София, 1948, илюстрации – Борис Ангелушев; предговор Людмил Стоянов.

Г. М. 845. Васевски, Васевски. Гео Милев – журналистически и публицистически път. Български писател, София, 1980, с посвещение от Камен Васевски.

Г. М. 846. Вярност. Литературен сборник. Посветен на 90 – годишнината на Старозагорската партийна организация. Съставител и редактор Антон Михайлов, художник – Михаил Косев.

Г. М. 847. Българската литературна критика за Гео Милев. Юбилеен сборник по повод 90 – годишнината от рождението на поета. Съставител Георги Марков, София, Наука и изкуство, 1985, твърда черна корица с бронзов надпис, мека обложка, красиво оформена. Съдържа най -авторитетните материали, посветени на творчеството на Гео Милев и публикувани в печата от първия – на Васил Пундев, съвременник на поета, до последния – Стоян Илиев. Изданието е придружено с бележки и се открива с предговора на Георги Марков ”Гео Милев в българската критика”. Това прави сборника подчертано научен и широкообхватен, с документална стойност.

Г. М. 848. Дишев, Атанас. Като тревожна светлина в мрака. Работническо дело, 21 август 1985, посветена на Гео Милев по повод 90 – годишнината от рождението на му. Фотография на поета от 1925, изрезка.

Г. М. 849. Карадочев, Иван. Музиката на словото. Шуменска заря, по повод 100 години от рождението на Лилиев, в която авторът се позовава на оценка на Гео Милев за поезията на Лилиев, изрезка.

Г. М. 850. Сидеров, М. За един препис на поемата ”Септември”. Септември, Стара Загора, бр. 113 / 21 септември, 85, изрезка.

Г. М. 851. Социалистическа търговия. Поместен е откъс от поемата „Септември” с илюстрация по повод 23 септември – годишнината от Септемврийското народно антифашистко въстание, изрезка.

Г. М. 852. Клисуров, Таньо. Вечният Септември. Литературен фронт, 19 септември 1985, посветена на поемата „Септември”, по повод 90 – годишнината от рождението на нейния автор и годишнината от Септемврийското антифашистко въстание 1923, изрезка.

Г. М. 853. Дончева, Стефка. Блясъкът на перото. Работническо дело, 2 декември 1985, по повод 110 – години от рождението на Йосиф Хербст, в която авторката вплита името на Гео Милев и цитира изказване на Хербст за него, изрезка.

Г. М. 854. Дарение от Иван Боймитров от Пловдив, което съдържа: 2 броя от в. ”Димитровско знаме”, Пловдив, с отпечатано стихотворение на стр. 8 -„Пламъкът”, посветено на Гео Милев, автор Иван Боймитров; три машинописни екземпляра от същото стихотворение; графичен портрет на Гео Милев от Иван Боймитров – 1 бр.

Г. М. 855. Илиева, Християна. В Стара Загора – с повея на новото. Притурка на вестник ”Септември” за литература и изкуство, Съвремие, бр. 1, от 25 януари 1986, по повод 91 години от рождението на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 856. Колевски, Васил. Поемата на Гео Милев ”Септември” – произведение на социалистическия реализъм. Пламък, бр. 1, 1986, изрезка.

Г. М. 857. Георгиев, Димитър. Белгийски срещи. АБВ, 8 април 1980, бр. 15 / 67, съобщава за намерени писма на Гео Милев до Емил Верхарн в архивите на Брюкселския университет, изрезка.

Г. М. 858. Колев, Борис. Маринистът Борис Стефчев. Изкуство, кн. 6, 1979, рецензия, съобщава за отзив на Гео Милев за първата изложба на художника, изрезка.

Г. М. 859. Майноловски, Симеон. Златен прашец, съхранен за поколенията. Антени, 10 октомври 1979, за краеведската дейност на Иван Неделчев – съобщава за съхранение на учебник на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 860. Вехов, Ангел. Начало на безсмъртието. Литературен фронт, бр. 3, 17 януари 1980, споменава за статията на Г. Милев по повод смъртта на Ленин в „Пламък” /, изрезка; също и в „Земеделско знаме”, 2 февруари 1980, ”Делото на Ленин тържествува”.

Г. М. 861. Марков, Дмитрий. Богатството на метода. Работническо дело, 16 януари 1980, споменава за преминаването на Г. Милев от модернизма към революционната литература, изрезка.

Г. М. 862. Косева, Мария. Гео Милев живее в техните дела. Дунавска правда, 29 февруари 1980, за патронния празник и работата в АЕГ ”Г. Милев”, Русе, изрезка.

Г. М. 863. Работническо дело, 5 февруари 1980, снимка на родната къща на Гео Милев в град Раднево, изрезка.

Г. М. 864. Руйов, Иван. Носители на ярки борчески традиции. Пиринско дело, Благоевград, 19 март 1980, съобщава за преследване на ученици от полицейските власти за получаване на сп. ”Пламък”, изрезка.

Г. М. 865. Сливенско дело, бр. 9, 30 септември 1980, снимка на портрет на Гео Милев – графика от Евгений Курдов, изрезка.

Г. М. 866. Бошнаков, Димитър К. Блок и България. Литературен фронт, бр. 50, / 11 декември 1980, съобщава за превода на Г. Милев на „Дванадесетте” от Блок, изрезка.

Г. М. 867. Топалов, Михаил. Срещи и разговори с акад. Георги Цанев. Български журналист, кн. 1 / 1981, споменава за сп. ”Пламък” и поемата „Септември” – част от революционния печат, изрезка.

Г. М. 868. Посвещение на забележителната годишнина. Кооперативно село,15 януари 1981, за открита в Лондон изложба от Бриджит Евънс – Касабова, изрезка.

Г. М. 869. Маринов, Петър. От чистите извори на българското. Септемврийска победа, Плевен, 17 февруари 1981, за учебно – възпитателната работа в МГ ”Гео Милев”, град Плевен, изрезка.

Г. М. 870. Юлзари, Емилия. Хуан Едуардо Сунига. Дълъг мадридски ноември. Панорама, кн. 3, 1981, за преводача на произведения на Гео Милев на испански език като писател, изрезка.

Г. М. 871. Минкова, А. С името на дръзновения поет. Народно дело, Варна, 28 април 1981, съобщава за именуване на училище „Гео Милев” във Варна, изрезка.

Г. М. 872. Драголова, Румяна. Колекционерско семейство. Кооперативно село, 21 юли 1981, сведение за личния екслибрис на Гео Милев, съхраняван в Стефан Пайукчиев от град Казанлък, изрезка.

Г. М. 873. Йорданов, Хр. Безследно изчезнал. Литературен фронт, 21 август 1981, сведения за отношението на Г. Милев към творчеството на Марко Бунин, изрезка.

Г. М. 874. Станев, Николай. Израз на родолюбие. Работническо дело, 13 октомври 1981, сведения за писма и спомени на Митьо Ив. Славов за Гео Милев, изрезка.

Г. М. 875. И огън за всяко сърце. Литературен фронт, 2 ноември 1981, за проведените в Стара Загора „Есенни литературни дни”, сведение за връчената награда „Гео Милев” на Лъчезар Еленков, изрезка.

Г. М. 876. Работническо дело, 5 ноември 1981, бележка за проведена в Никозия вечер за Гео Милев / също – сп. ”Панорама”, бр. 5 / 1982, изрезка

Г. М. 877. Гьорова, Севелина. Актьорското изкуство в България. Театър, ноември 1981, за режисьорската работа на Г. Милев, изрезка.

Г. М. 878. Пловдив създаде българския театър. Отечествен глас, 11 декември 1981, изказване на Гео Милев за пловдивския камерен театър, изрезка.

Г. М. 879. Москов, Моско. Като птицата Феникс. АБВ, 16 март 1982, сведение за превод на „Септември” на норвежки език, изрезка.

Г. М. 880. Гео Милев преведен на гръцки език. Народна армия, 24 октомври 1982, за превода на Янис Рицос, изрезка.

Г. М. 881. Лада Галина. Разделял с българите хляба и розите. Народна култура, 29 октомври 1982, споменава за включването на Г. Милев в антолотията „България – една млада страна на 1300 години”от перуанския поет и публицист Уинстън Орильо, изрезка.

Г. М. 882. Цветков, Ив. Литература на велика духовна общност. Народна култура, 5 ноември 1982, споменава за отношението на Гео Милев към съветската култура, изрезка.

Г. М. 883. Септември, бр. 6 / 15 януари 1983, 10 февруари 1983, 17 февруари 1983, изрезка; Литературен фронт, бр. 11 / 17 март 1983 – материали от Д. Йотова, Л. Цакев, Хр. Танев, Д. Караджов, Дружеството на писателите в Стара Загора, Хр. Буюклиев, Ат. Свиленов за промяна на градоустройствения план около Къща музей „Гео Милев” с цел съхраняване на автентичната атмосфера /, изрезка; Септември, 14 май 1983, също от 3 ноември 1989, изрезка

Г. М. 884. Марица изток, бр. 4 / 26 януари 1983, В родната къща на Гео Милев – ценна реликва; Стоян Радичев – за дарение на кн. 7 – 8 на сп. ”Пламък”, 1924 от Стойко Добрев, с. 1 – 4, / ; също във в. ”Септември”, бр. 108 / 13 септември 1983 /, изрезка.

Г. М. 885. Училищна асамблея „Знаме на мира. Добруджанска трибуна, 26 март 1983, за проявите, посветени на патронния празник на ЕГ ”Гео Милев”, гр. Толбухин, изрезка.

Г. М. 886. Работническо дело, бр. 156 / 5 юни 1983, илюстрация – „Септември” – литография от Борислав Стоев, изрезка.

Г. М. 887. Батков, Костадин. Нещо, което не сте виждали никога. Отечествен фронт, 6 юни 1983, кореспонденция от Костадин Батков -сведение за превод на поемата ”Септември” на нидерландски език, изрезка.

Г. М. 888. Нешкова, Нели. Гласове на свободата. АБВ, бр. 24 / 14 юни 1983, за превода на поемата „Септември” на португалски език – превод и издание на Ежиту Гонсалвиш, изрезка.

Г. М. 889. Василев, Михаил. Прометеевски огън, октомврийска вяра. Литературен фронт, бр. 24 / 16 юни 1983, за мнението на Г. Милев за поезията на Хр. Смирненски, изрезка.

Г. М. 890. АБВ, бр. 25 / 21 юни 1983, съобщение за изкупуване от антикварната книжарница в София произведение и преводи на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 891. Знаме на комунизма, Търговище, 12 септември, 1983 и от „Една седмица в София” – за изложбата ”Септември, 23 г. и българската литература”; Труд, 17 септември 1983; Земеделско знаме, 17 септември 1983; Народна култура, 19 септември 1983, илюстрация – автопортрет на Гео Милев; Антени, 5 октомври 1983, с рисунки на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 892. Йовков, Огнян. Посветено на юбилея. За издаване произведения на Г. Милев – в сборника ”Народът въстана” и „Пътят към свободата” – с паралелен текст на английски език, Народна култура, 20 септември 1983, изрезка.

Г. М. 893. Популяризатори на безсмъртната творба. Септември, бр. 112 / 22 септември 1983, преводачи на поемата „Септември” в Стара Загора, изрезка.

Г. М. 894. Нова премиера. Вечерни новини, 21 септември 1983, за поетичен спектакъл „Септември ще бъде май” в НДК, изрезка.

Г. М. 895. Бачева, Ирина. Ние минахме по оня дивен път. Отечествен фронт, 20 септември 1983, за създаване на поемата „Среднощен конгрес” от Н. Хрелков, изрезка.

Г. М. 896. Коцева, Йонка. Художествената памет на историята. Литературен фронт, 20 октомври 1983, за портрета на Г. Милев от Д. Узунов – с илюстрация, изрезка.

Г. М. 897. Празник в озарението на септември. Септември, бр. 125 / 22 септември 1983, за провеждането на есенните литературни дни в Стара Загора, изрезка.

Г. М. 898. Радева, Виолета. В полза на хората. Земеделско знаме, 27 ноември 1983, за предаден архив на Печо Господинов, в който е и анкета с Г. Милев, изрезка.

Г. М. 899. Антология на българската поезия на чешки език. Работническо дело, 29 февруари 1984, съобщава за включването в антологията на произведения на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 900. Иванова, Венета. Изкуство, загребано от огъня на живота. Литературен фронт, бр. 11 / 15 март 1984, Рецензия за юбилейната изложба на Дечко Узунов, в която е включен и портрета на Г. Милев, изрезка.

Г. М. 901. Атанасов, Атанас. Искрен приятел на България. Работническо дело, бр. 125 / 4 май 1984, за Петер Темпест – преводач на Г. Милев на английски език, изрезка.

Г. М. 902. Сред приятели в Берлин. Литературен фронт, бр. 19 / 10 май 1984, съобщава за организирана в Берлин среща – обсъждане на сп. ”Пламък” /също и във в. ”Народна култура”, бр. 22 / 1 юни 1984 /, изрезка.

Г. М. 903. Литературен фронт, бр. 23 / 7 юни 1984 и Народна култура, бр. 22 / 1 юни 1984 – Вълчев, Найден. Обичам огъня, и Абаджиев, Ал. Давам ви своята обич. За творческа вечер, посветена на Янис Рицос, изрезка.

Г. М. 904. Певецът на Септември. Работническо дело, бр. 25 / 25 януари 1985, и от в. ”Септември”, бр. 11 / 26 януари 1985 – съобщава за честване 90 – годишнината от рождението на Г. Милев в Стара Загора, изрезка.

Г. М. 905. Вдъхновен певец на септември. Труд, 19 февруари 1985, изрезка; и Безсмъртен в народната памет. Литературен фронт, 21 февруари 1985, – съобщава за честване 90 – год. от рождението на Г. Милев в Народния театър ”Иван Вазов”, изрезка.

Г. М. 906. Научна сесия за Г. Милев. Литературен фронт, 21 февруари 1985, изрезка.

Г. М. 907. Крайчева, Искра. Гео Милев и природата. Ехо, 22 февруари 1985, съобщава за вечер, посветена на 90 – год. от рождението на Г. Милев в Дома на туриста – София, изрезка.

Г. М. 908. Снимка от откриването на Къща музей ”Гео Милев” на 27 септември 1953.

Г. М. 909. Факсимиле на страници от сп. ”Македонски сълзи”, издавано от Мильо Касабов през 1885.

Г. М. 910. Димитрова, Татяна. Проблемът за родното изкуство в българската художествена критика през 20 – те год. на нашия век. Изкуство, бр. 37 / 1986, разглежда позициите на Г. Милев и други творци, изрезка.

Г. М. 911. Сътрудничеството на сп. „Зенит” с българските художници. Изкуство, бр. 3 / 1986, съобщава за сътрудничеството с Гео Милев, изрезка.

Г. М. 912. Стойчева, Валя. Синтетичният стил и творческите търсения на Иван Милев през 1921 – 1925 г. Изкуство, бр. 3 / 1986, съобщава за работата му с Гео Милев във „Везни”, изрезка.

Г. М. 913. Шипош, Ищван. Не само спомен. АБВ, 15 април 1986, съобщава за преводи на Г. Милев на стихотворения на Петьофи, изрезка.

Г. М. 914. София, бр. 5 / 1986, архив „София” – „Стоян Райнов” – съобщава за връзките между Стоян Райнов и Гео Милев, изрезка.

Г. М. 915. Жечев, Т. Към изворите на някои модерни кръгове и направления в българската литература. Септември, бр. 5 / 1986, изрезка.

Г. М. 916. Работническо дело, 2 юни 1986, Съобщение за присъждане на Международната Ботевска награда на Нил Гилевич – Белоруска ССР – преводач на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 917. Сугарев, Едвин. Герги Шейтанов и сп. ”Пламък. Народен другар, Ямбол 10, 12 юли 1986, изрезка.

Г. М. 918. Тахов, Росен. Гео Милев рисува…..Гео Милев. Народна младеж, бр. 222 / 21 септември 1986, за най – ранните автопортрети на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 919. Васевски, Камен. Неизвестна пощенска картичка на Мильо Касабов. Сливенско дело, 25 септември 1986, Камен Васевски до Васил Александров, изрезка.

Г. М. 919. А. Васевски, Камен. Искра от незагасващия пламък. Септември, бр. 127 / 25 октомври 1986, за същото писмо на Мильо Касабов, изрезка.

Г. М. 920. Васевски, Камен. От перото на Гео Милев на страниците на „Ек вечерен. Борба, В. Търново, 27 декември 1986, за неизвестна рецензия на Г. Милев – „Един дебют”, изрезка.

Г. М. 921. Снимки на Мильо Касабов с членове на Въздържателното дружество.

Г. М. 922. Снимка от погребението на М. Касабов – от 27 януари 1937.

Г. М. 923. Снимки от откриването на паметната плоча пред дома, в който израства Гео Милев – 15 май 1950.

Г. М. 924. Снимка на портрет на Г. Милев от Д. Узунов – с автограф на художника – 12 декември 1963.

Г. М. 925. Сценарий на радиопредаване, посветено на 26 – год. от смъртта на Г. Милев – 15 януари 1952 – 4 листа машинопис, редактор Паулина Станчева.

Г. М. 926. Сценарий за радиопредаване, посветено на 90 – год. от рождението на Г. Милев – 15 януари 1985, 3 листа машинопис, автор М. Радуков.

Г. М. 927. Сведение за превода на поемата „Септември” на китайски език – 2 листа машинопис и писмо до Л. Милева от Ст. Лескова – 1 стр. ръкопис.

Г. М. 928. Некролог за смъртта на Мильо Касабов, издаден от Въздържателна ложа „Здраве” – 27 януари 1937.

Г. М. 929. Мокрев, Стефан. Гео Милев – „Септември”. Спомени. Литературен фрон, бр. 40 / 1 октомври 1953, изрезка.

Г. М. 930. Гранитски. Ив. Ний ще останем там, дето е народът. Народна младеж, 15 януари 1985, във връзка с 90 – години от рождението на Г. Милев, изрезка.

Г. М. 931. Дончев, Николай. Гео Милев. Изгрев, 9 юни 1948, изрезка.

Г. М. 932. Доклад за Гео Милев и поемата „Септември” от Петер Темпест –на руски език, с бележки на англ. език – Лондон, 1960, 8 стр. машинопис.

Г. М. 933. Лист – „Гео Милев” – по случай 33 години от смъртта му, 1958, Съдържа: Г. Марков. Гео Милев; Н. Лилиев. За Гео Милев. Спомени; Мила Г. Милева. Гео Милев в моите спомени; Ат. Илиев. Няколко момента от живота на Гео Милев; Ив. Мирчев. Първа класическа вечер в Стара Загора; Ризо Ризов. Безсмъртната поема ”Септември”; Ив. Хаджихристов. Сказката на Гео за Байрон; Борис Каменов. Борбата е жестока, но справедлива; М. Папасчева. Гео Милев – знаме на нашата младеж; Ст. Андонова. Къщата музей ”Гео Милев; Ив. Хаджихристов. В музея „Гео Милев”. Стихотворение; Ив. Мирчев. Клетият Франсоа. Стихотворение; Г. Милев. Септември; автопортрет от Г. Милев и снимка на Къща музей „Гео Милев”.

Г. М. 934. Бележки на Пенка Касабова за публикациите на английските вестници от 1925, за „белия терор в България” – 2 л. от бележник, ръкопис.

Г. М. 935. Бележки за словото на Пенка Касабова при получаването на патрона на НГ „Гео Милев”, Русе, 1969, 42 стр. ръкопис.

Г. М. 936. Стихотворения от Румяна Захариева, ученичка в НГ ”Г. Милев”, гр. Русе, 1969, посветени на Гео Милев – „Вярност”, ”Сейте рози ! Много рози !”, 3 л., машинопис.

Г. М. 937. Доклад „Гео Милев – преводач на безсмъртната Шекспирова трагедия „Хамлет” – Николай Б. Иванов, ученик от НГV ”Гео Милев”, Русе, 1969, 7 стр., машинопис.

Г. М. 938. Троянски глас, 10 март 1971, Съобщение за проведена среща с П. Касабова.

Г. М. 939. Несторов, Бойчо. С името на Ясенов. 1960, споменава за Г. Милев и дружбата му с Ясенов, за възпоменателен лист, издаден през 1930, изрезка.

Г. М. 940. Издание на поемата „Септември” на турски език, 1974, изд. ”Авангард ”Истанбул, превод Фахри Ердекнч; с писмо от преводача от стр. 41, с обгорели краища.

Г. М. 941. Милев, Гео. Ден на гнева. На словашки език, изд. ”Одеон”, Прага, 1973; Прев. на Дана Хронкова – издадена по случай 50 – год. от Септемврийското въстание. Съдържа „Грозни прози”, ”Жестокият пръстен”, ”Експресионистично календарче”, ”Ден на гнева”, ”Апокалипсис”, ”Септември”.

Г. М. 942. Фотокопие на арменското издание на поемата ”Септември”, 1930, Ереван; Прев. Карник Симон Хазарян с преведен на български език предговор и кратки сведения за преводача от А. Орманджиян / 2 л. Машинопис /.

Г. М. 943. Удостоверение от ЦК на БПФК за утвърждаването на Гео Милев посмъртно за активен борец против фашизма и капитализма с протокол № 1 от 9 януари 1969.

Г. М. 944. Милев, Гео. Септември. На испански език – 17 стр. машинопис и ксерокопие. Писмо на преводача Едуардо Сунига и негова статия в мадридски вестник за Гео Милев, 1975 – първо споменаване на Г. Милев в испанския печат.

Г. М. 945. Жечев, Т. Статия, преведена на англ. език за издание с избрани творби от Г. Милев в Англия / изд. ”Форст Букс” съвместно с ЮНЕСКО /, 3 листа машинопис.

Г. М. 946. Ксерокопие на покана до Леда Милева за участие в Научна конференция, посветена на Г. Милев и Т. Траянов – 18, 19 март 1987, Виена – 3 листа машинопис.

Г. М. 947. Фотокопие на страница на вестник „Дума”, бр. 35, 1920, със спомен за Г. Милев от Г. Пенджарков.

Г. М. 948. Едип цар. С., Нар. култура, 1947; Прев. Г. Милев, с предговор от него.

Г. М. 949. Вегин, П. Оптимистичен реквием. Стихотворение. Прев. Андрей Германов, 3 листа машинопис.

Г. М. 950. Караславов, Г. Една среща с Гео Милев. Очерк – спомен. С придружително писмо до Л. Милева – ръкопис от 6 юни 1970, 17 листа машинопис.

Г. М. 951. Bulgaria today”, № 9, 10 / май 1955, Съдържа : Хр. Радевски. Geo Milev – in memoriam. На англ. език; част от поемата „Септември” в превод на Сайда Флорин; и статия за дружбата на Гео Милев с Емил Верхарен от Н. Дончев; графичен портрет на Гео Милев от Н. Петков, изрезка.

Г. М. 952. Величков, Петър. Албум за Тана Кожухарова. АБВ, 15 януари 1985, бр. 2, цветен автопортрет на Гео Милев и цветна илюстрация – страница от албума, изрезка.

Г. М. 953. Труд, Съобщение за нови картини в Художествената галерия в Стара Загора, снимка на картината „Майката на Гео” от Ж. Чолаков, изрезка.

Г. М. 954. Александров, Вас. Гео Милев. Мост, бр. 14 и 15 / 15 май 1931, есе във връзка с годишнината от смъртта на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 955. Дойчев, Николай. Гео Милев. 1949, изрезка.

Г. М. 956. Цветаров, Любен. Гео Милев. Изгрев, бр. 797 / 15 май 1947, изрезка.

Г. М. 957. Кюлявков, Крум. 25 години от убийството на Г. Милев, Хр. Ясенов, Сергей Румянцев. Работническо дело, 136 / 16 май 1950, 4 с., изрезка.

Г. М. 958. Съобщение за решение да се поставят паметни плочи на домовете, където са живели Г. Милев, С. Румянцев и Хр. Ясенов. Земеделско знаме, бр. 1148 / 20 май 1950,

Г. М. 959. Гео Милев – Възпоменателен лист – 4 стр. 15 май 1948, Издават учителите от старозагорската девическа гимназия. Съдържа: Статии. Сл. Георгиев. Гимназията под знамето на Гео Милев; П. Пенев. Гео Милев; Д. Караджов. За антология на жълтата роза; Цв. Кавалджиева. Гео Милев; Г. Генчева. Гео Милев и театралното изкуство;

Спомени: Хаджихристов. Георги Бакалов за Гео Милев, Неотменното дело на Гео; Иван Мирчев. Неизвестно стихотворение от Гео; Гео Милев. Спомени за Емил Верхерен; Леда Милева. На баща ми, стих.;. илюстрации – портрет – скица от Д. Караджов; снимки по време на лечението в Берлин; с Л. Стоянов; преди раняването; на Девическата гимназия; Гео Милев, изрезка.

Г. М. 960. Мисъл и воля, бр. 33 / 28 май 1933; Съдържа: Д. Панов. Гео Милев; Любомир Дойчев. На Гео Милев. Стихотворение; Гео Милев. Ден на гнева, част; снимка по случай 8 г. от смъртта му, изрезка.

Г. М. 961. РЛФ, бр. 132 / 16 юни 1933; Съдържа: Гео Милев. Възвание към българския писател; снимка на Гео Милев с годините 1895 -1925 – 1933, изрезка.

Г. М. 962. Септември, бр. 124 / 17 май 1947; Съдържа: Съобщение –„Тържественото преименуване на на девическата гимназия на името Гео Милев”; Спомен ”Един спомен за Гео”, Д. Караджов; Ред. Статия ”Гео Милев с автопортрет”, излезка.

Г. М. 963. Константинов, Г. Гео Милев – поет на септемврийското въстание. Ведрина, бр. 2 / 23 септември 1949, с. 4.

Г. М. 964. Народ, 16 май 1947; с. 4 – Съобщение за навършване 22 години от смъртта на Гео Милев, графичен портрет.

Г. М. 965. Пенев, Пенчо. Гео Милев. Изгрев, бр. 1643 / 31 януари 1950, по повод 55 г. от рождението му.

Г. М. 966. Шаренков, Б. Един голям поет и гражданин на България. Литературен свят, 5 януари 1931, графичен портрет на Гео Милев, 17 януари, Г. Милев.

Г. М. 967. Отечествен фронт, 14 май 1950; Съобщение за честване 25 г. от смъртта на Г. Милев в Ст. Загора

Г. М. 968. Изгрев, 14 май 1950; Спомен от Б. Бенев за Христо Ясенов – споменава за Гео Милев.

Г. М. 969. Земеделско знаме, 19 май 1950; Съобщение за честване 25 години от смъртта на Г. Милев в София.

Г. М. 970. Пламък, бр. 11 / 4 декември 1932; Съдържа: Стр. Димов. Гео Милев – живот и творчество; Серафим Григоров. Гео Милев. Есе; Гео Милев. 17 януари; графична скица – портрет на Гео Милев; Ст. Гендов. Гео Милев – писател и човек; стихотворения от Гео Милев – „Жестокият пръстен”, „Гроб”, „Дъжд”.

Г. М. 971. Петров, Здравко. Аз грабвам в ръка сърцето си. Народно дело, 26 януари 1975, по повод 80 – год. от рождението на Гео Милев, снимка на Гео Милев.

Г. М. 972. Драгиев, Др. Безсмъртните. Транспортен глас, бр. 73, стр. 34 / 1947.

Г. М. 973. Гео Милев. Поглед, бр. 2 / 10 януари 1932, редакционна, портретна скица.

Г. М. 974. Недков, Тодор. Гео Милев. Земя, бр. 10 / 16 ноември 1931, стр. 1, 2.

Г. М. 975. Ламар. Гео Милев. Изгрев, стр. 3, 4, 17 ноември 1950.

Г. М. 976. Снимка на Богомил Шаренков, подарена на родителите на Гео Милев.

Г. М. 977. Некролози и съболезнователни телеграми във връзка със смъртта на Анастасия Касабова.

Г. М. 978. Некролог и съобщение във в. ”Литературен фронт” за смъртта на Мила Гео Милева.

Г. М. 979. Некролог за смъртта на Борис М. Касабов и изр. от вестник със съобщение за панихида за Мильо Касабов и Гео Милев на 27 януари 1937 г.

Г. М. 980. Пощенски марки с лика на Гео Милев, Христо Ясенов, С. Румянцев – излезли по случай 30 – год. от смъртта им.

Г. М. 981. Наимович, Максим. Човек посред народа. Вечерни новини, 15 януари 1970, 3, 4 стр., по повод 75 год. от рождението на Гео Милев; снимка на портрет на Гео Милев от Дечко Узунов.

Г. М. 982. Михайлов, Румен. Той беше целият пламък. /Разговор с Пенка Касабова/ , Труд, бр. 15, 18 януари 1985, с илюстрации – автопортрет от 1915, дружески шарж от съученик на Гео Милев и заглавна страница от в. ”Ура”, изрезка.

Г. М. 983. Земеделско знаме, бр. 12 / 15 януари 1985; Съдържа: Иван Попиванов. Огнени чувства, крилати мисли; Офелия Хаджиколева. Вълнувай се, душа; снимки на Гео Милев и семейството / в двора /, изрезка.

Г. М. 984. Останал с младостта. Отечествен фронт, 14 януари 1970, по случай 75 год. от рождението на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 985. Пейковски, Иван и Минко Дудев. Бележки на вдъхновения певец на Септември. / публикация на неизвестен бележник на Гео Милев/, Троянски глас, бр. 39 / 24 септември 1969, изрезка.

Г. М. 986. Балканска, Диана. Жестокият пръстен. Рецензия. Средношколско знаме, 11 февруари 1969, 3, 4 стр. за постановката на пиесата.

Г. М. 987. Тенков, П. Гео Милев, поетите и революцията. Септември, бр. 117 / 25 септември 1969.

Г. М. 988. Шаренков, Б. По кървавите стъпки на сговора. Бран, бр. 12 / 18 ноември 1931, в рубриката ”Избити поети” с графичен портрет на Гео Милев и годините 1895 – 1925 – 1931.

Г. М. 989. Атентат над Гео Милев. /в защита на авторските права за превода на „Хамлет”/. Култура”, бр. 5 / 29 април 1933; Съобщение.

Г. М. 990. Бран, бр. 5 / 30 септември 1931; Списък на загиналите през 1925, № 1 – Гео Милев.

Г. М. 991. Недков, Тодор. Съболезнователно писмо. /Фейлетон/, Юг, Пловдив, бр. 1947 / 14 юни 1925, 2 листа машинопис.

Г. М. 992. Режисьорски сценарий на филма „Гео Милев”, широк формат, 31 листа, машинопис, зелена картонена корица.

Г. М. 993. Пламък, бр. 1 / 1987;Съдържа : Петър Велчев. За един образ в поемата ”Септември”; Съобщение – Камен Васевски. Произведение на Гео Милев по страниците на в. ”Ек вечерен”, за бележката на Гео Милев „Един дебют” от 27 февруари 1925, изрезка.

Г. М. 994. Касабова, Пенка М. Мама./ Спомен за Анастасия Касабова/. Пламък, бр. 1 / 1987, изрезка.

Г. М. 995. Бараковски, Иван. Младата съветска литература в списанието на Гео Милев ”Везни” / 1919 – 1923 /. Факел, бр. 3 / 1984, изрезка.

Г. М. 996. Труд, бр. 118 / 20 май 1987; Съдържа: Съобщение – Радко Трофонов. На читателя – Геомилевият „Пламък”; и Вечерни новини, бр. 140 / 17 юни 1987, Н. Тейелиев. Пламъкът, който не угасва.– за издаването на фототипното издание на сп. ”Пламък”, изрезка.

Г. М. 997. Васевски, Камен. Мигове от ада в Дойран. Нов живот, Кърджали, бр. 121 / 23 май 1987, изрезка.

Г. М. 998. Велчев, Петър. За полемичната поема „Септември”. Литературен фронт, бр. 22 / 28 май 1987, изрезка.

Г. М. 999. Фурнаджиева, Е. В дома на Гео Милев. /Съобщение/, Ехо, бр. 45 / 6 юни 1987, за новата експозиция на музея, изрезка.

Г. М. 1000. Вачева, Мила. Под знака на автентичността. Работническо дело, бр. 160 / 9 юни 1987, за изложбата „Българска литературна история”, изрезка.

Г. М. 1001. Отечествен фронт, 20 октомври 1987, Б. Берова. Електрониката навлиза в музейната зала”, за откриване на новата експозиция; Септември, бр. 125 / 22 октомври 1987, Д. Йотова, С името на поета. Разговор с Л. Възвъзов, изрезка.

Г. М. 1002. Кацаров, Хр. И звездата на Бузлуджа свети. Литературен фронт, бр. 44 / 29 октомври 1987, за есенните литературни дни, открити с новата експозиция на Къщата музей, носител на наградата „Г. Милев”, изрезка.

Г. М. 1003. Янев, Михаил. В часа на зрелостта. АБВ, бр. 44 / 3 ноември 1987, Съобщение, за антологията „Северният Прометей” в духа на „Лирични хвърчащи листове” на Г. Милев, изрезка.

Г. М. 1004. Антонова, Ника. Български страници в летописа на подвига. АБВ, бр. 44 / 3 ноември 1987, Съобщение, за поетическата антология ”За теб е моята ода” – включени стихотворения на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1005. Парижков, Петър. Апостоли на книгата. С, 1984, ДИ ”П. Берон” – за български книжари и издатели, изрезка.

Г. М. 1006. Василев, П. Нравствената позиция на поета. Септември, бр. 4, 29 януари 1988, изрезка.

Г. М. 1007. Янев, Владимир. Българският литературен експресионизъм.

Нов живот, бр. 83 / 29 април 1988, изрезка.

Г. М. 1008. Паунов, Д. Николай Фол. Априлско дело, София, 13 април 1988, за сътрудничеството в сп. ”Пламък”, изрезка.

Г. М. 1009. Илиева, Хр. Приемникът на сп. ”Хризантеми”, Септември, за сп. ”Голгота” – мнение на Цветан Минков за сп. ”Везни”, изрезка

Г. М. 1010. Коруев, Тодор. Посланици на българската литература. Работническо дело, 24 май 1988, бр. 145, за преводачката на Гео Милев Дана Хронкова, изрезка.

Г. М. 1011. Близнакова, Красимира. Забравеният Трифон Кунев. Литературен фронт, бр. 27 / 10 юни 1988, за отношението на Г. Милев към него, изрезка.

Г. М. 1012. Добрева, Малина. Трагичните дни на 1925. Отечествен фронт, 12 август 1988, спомени на Мильо Касабов, факсимиле от ръкописа му, рисунка на Г. Милев, изрезка.

Г. М. 1013. Байроновото наследство в Русе. АБВ, бр. 34 / 23 август 1988, съобщава за съхранени трите издания на „Манфред” в превод на Г. Милев, изрезка.

Г. М. 1014. Литературен фронт, бр. 39 / 22 септември 1988, Автопортрет на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1015. Ковачева, Доля. Септември ще ни надживее. Антени, бр. 42 / 19 октомври 1988, отражението на „Септември” в Италия, изрезка.

Г. М. 1016. Отечество, бр. 14 / 1988, за София Юрукова, на която Гео Милев е сътрудничил с преводи, изрезка.

Г. М. 1017. Бенбасат, Алберт. Още нещо за книгоиздателя Гео Милев. Пламък, бр. 1 / 1989, проектоустав за ново книгоиздателство, изрезка.

Г. М. 1018. Васевски, Камен. Творец от Ботевско коляно. Дружба, бр. 1 / 1989, за журналистическата и публицистична дейност на Г. Милев, с портретна скица от Т. Т. Райнис, изрезка.

Г. М. 1019. Нанков, Никита. Непознатият Едгар По. Народна култура, бр. 8 / 17 февруари 1989, споменава за отношението на Гео Милев към Едгар По, изрезка.

Г. М. 1020. Пулс, бр. 10 / 7 март 1989; Съдържа: Разговор с Александър Шурбанов – „Най-великата революционна поема”; Албена Бакрачева – за новия превод на Г. Милев на английски език – „Пътят към свободата”; също изр. ”Литературен фронт”, бр. 45 / 3 ноември 1988, изрезка.

Г. М. 1021. Петрова, Иванка. В целия му ръст. /Рецензия за био – библиографията на Елена Фурнаджиева /, АБВ, бр. 12 / 21 март 1989, изрезка.

Г. М. 1022. Литературен фронт, бр. 13 / 30 март 1989; Съдържа: Рецензии ”Творба и интерпретации”, ”Възможност за избор”; Сергей Райков – за книгата „Имената на времето”; В. Стефанов – включва оценка за поемата „Септември” и „Стихът като възможност за избор”; Рая Кунчева –включва анализ на Г.Милевия стих, изрезка.

Г. М. 1023. Кралев, Петър. / П. Василев /. Присъствието. Шипка, бр. 124 / 24 юни 1989, изрезка.

Г. М. 1024. Васевски, Камен. Списание „Везни”: седем десетилетия от началото. Сливенско дело, бр. 43 / 7 септември 1989, изрезка.

Г. М. 1025. Пулс, бр. 43 / 24 октомври 1989, Разговор ”Въпроси към литературните анкети” – споменава за сведения за Г. Милев в анкетата с Иван Мирчев.

Г. М. 1026. Народен другар, Ямбол, бр. 46 / 17 ноември 1989; Пулс, бр. 47 / 21 ноември 1989 – материали, посветени на 100 – год. от рождението на поета Васил Карагьозов, изрезка.

Г. М. 1027. Литературен фронт, бр. 48 / 30 ноември 1989 – Броят е посветен на 80 – год. от рождението на Н. Й. Вапцаров. В спомените на Бойка Вапцарова – стр. 3 – за отношението му към Гео Милев.

Г. М. 1028. Кръстев, Кирил. Гео Милев като художник. Отечество, бр. 23 / 8 ноември 1989, с илюстрации – рисунки и автопортрети от Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1029. Писма до Анастасия Касабова от Сталински районен комитет на БКП в София – във връзка с честване 2 юни през 1957.

Г. М. 1030. Писмо до Пенка Касабова от ГНС, Стара Загора, от 12 юли 1955, във връзка с възобновяване на гостната стая в битовата част на къщата.

Г. М. 1031. Ръкопис на изследване на Видка Николова „Иконите спят”от Г. Милев – 26 стр. машинопис.

Г. М. 1032. Народна култура, с графичен портрет на Г. Милев от Макс Мецгер, с илюстрация към поемата „Септември” от Б. Ангелушев, изрезка.

Г. М. 1033. Писмо до Пенка Касабова със спомени за М. Касабов, Д. Н. Дончев, 22 юли 1987 – ръкопис.

Г. М. 1034. Ръкопис на началото на слово, изнесено от Евгения Чолакова пред ученички от гимназия „Гео Милев” – ръкопис, с молив и бележки от Пенка Касабова.

Г. М. 1035. Текст за радиопредаване с участието на П. Касабова -машинопис, 2 л.

Г. М. 1036. Сценарий за радиопредаване, посветено на 90 – год. от рождението на Г. Милев – машинопис, 9 л.

Г. М. 1037. Покана за откриване нова експозиция в музея – 1967.

Г. М. 1038. Писмо от Иван Хаджихристов до П. Касабова за строеж на експозиционната зала, 18 февруари 1953.

Г. М. 1039. 19 юлий 1877 г. – юбилеен вестник за 1925, 1926, 1929.

Г. М. 1040. Радева, Виолета. Жива история. Земеделско знаме, 18 април 1986, съобщава за записани спомени на Христо Г. Минчев за Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1041. Жекова, Тодорка. Прекършен цвят. Дунавска правда, бр. 112, 113 / 4, 5 май 1987, сведения за Г. Шейтанов, приятел на Гео Милев и сътрудник, изрезка.

Г. М. 1042. „Светлина и свобода”, Г. Шейтанов – от сп. ”Пламък”, кн. 7 – 8 / 1924, Народен другар, град Ямбол, 29 април 1986, изрезка.

Г. М. 1043. Сивриев, Ст. До видело. Пламък, бр. 12 / 1986, спомени на Илия Бешков за Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1044. Струмски, Георги. Едно сърце да погребеш. Работническо дело, бр. 118 / 27 април 1988, за погребението на Хр. Смирненски, на което е бил и Г. Милев, изрезка.

Г. М. 1045. Георгиев, Любен. На прелома на две епохи. Септември, бр. 12 / 1987, за Хр. Ясенов – споменава за взаимоотношенията му с Г. Милев, изрезка.

Г. М. 1046. Бошнаков, Димитър К. Съвременен в своето столетие. Отечествен фронт, 9 януари 1990, за К. Чапек – споменава за първо отпечатване в България в сп. ”Пламък” на Г. Милев, изрезка.

Г. М. 1047. Димитрова, Румяна. Бащата на Гео. Марица изток, 25 януари 1990, за М. Касабов, графичен портрет на Г. Милев – Йордан Вълчев, изрезка.

Г. М. 1048. Септември, 26 януари 1990, Страница – 95 години от рождението на Гео Милев: ”Обичаше Отечеството си много”, интервю на П. Василев с П. Касабова; „Находката” – за намерения неизвестен бележник на Гео Милев, ”Престоят на поета в Англия”, Елена Фурнаджиева, автопортрет на Г. Милев, откъси от „Парадокси” на Г. Милев

Г. М. 1049. Литературни новини, 25 / 1955; Част от поемата „Септември” на чешки език, прев. Людвик Кундера, изрезка.

Г. М. 1050. Sofia neus, 21 септември 1983, Обретенов, Боян./ статия/ с 2 автопортрета на Гео Милев и портрет на Емил Верхарен, нарисуван от Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1051. AZI, /Днес/ юли 1932, бр. 32, с. 2985 – „Лоенгрин” на Г. Милев на румънски език . Сведения за преводача Щефан Рол / Георге Дину/ от Пирин Бояджиев, изрезка.

Г. М. 1052. Ликова, Розалия. Художествени насоки на българския символизъм. С., ДИ ”Нар. просвета”, 1988.

Г. М. 1053. Кръстев, Кирил. Спомени за културния живот между двете световни войни. С., ”Български писател”, 1988.

Г. М. 1054. Сугарев, Едвин. Българският експресионизъм. С., ДИ ”Нар. просвета”, 1988.

Г. М. 1055. Гео Милев. Нови изследвания и материали. Сборник , С., „Български писател”, 1989; Съдържа материали от научна сесия във връзка с 90 – годишнината от рождението на Гео Милев.

Г. М. 1056. Димитрова, Румяна. Бащата на Гео Милев. Марица изток, бр. 4 / 25 януари 1990 Графичен портрет на Гео Милев от Йордан Василев; / съвпада с 1047 /, изрезка.

Г. М. 1057. Септември, бр. 8 / 26 януари 1990, Страница, посветена на 95 – год. от рождението на Г. Милев – „Обичаше Отечеството си много” – разговор с Пенка Касабова; П. Кралев. Находката – за открития нов бележник на Гео Милев; Елена Фурнаджиева. Престоят на поета в Англия /съвпада с 1048 /, изрезка.

Г. М. 1058. Съобщение за отбелязване 95 – год. от рождението на Гео Милев в Къща музей „Гео Милев”, Септември, бр. 9 / 30 януари 1990, и изрезка.

Г. М. 1059. Христозов, Никола. Непримиримият. Литературен фронт, бр. 5 / 1 февруари 1990, изрезка.

Г. М. 1060. Папукчиев, Иван. Екслибрис. Отечествен фронт, бр. 13395 / 23 март 1990, за екслибрисите на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1061. Петров, Здравко. Гео Милев. Септември, бр. 8, 1989, с. 175 – 176, изрезка.

Г. М. 1062. Алманах Хоризонт, бр. 1 / 1982, с. 137, 153; Съдържа: Спомени П. Славински. Стара Загора в моя живот – за книжарницата на М. Касабов и произведенията на Гео Милев и спомен от Ат. Илиев. Марко Фридман – спомен от Ат. Илиев за отношенията между Г. Милев и Марко Фридман.

Г. М. 1063. Алманах Хоризонт, бр. 3 / 1982, с. 126, 137; Съдържа: Хр. Христов. Някои литературни издания в Стара Загора през ІІ десетилетие на века – за участието на Гео Милев в сп. ”Хризантеми”; Н. Боздуганов. Интересен критически почерк – рецензия – за книгата „Литературни вълнения” на Ст. Стаев.

Г. М. 1064. Димитрова, Р. Календарчето на Мильо Касабов. Септември, бр. 10 / 2 февруари 1990, изрезка.

Г. М. 1065. Кралев, П. Антипослепис за една годишнина. Септември, бр. 21 / 13 март 1990, с. 4, по повод „Послепис на една годишнина” от Й. Христова, изрезка.

Г. М. 1066. Тиханов, Галин. Кръгът „Стрелец” и нашето време. Пулс, бр. 19 / 8 ноември 1990, за кръга „Стрелец” като продължение на линията, очертана от Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1067. Бахнева, Калина. Новият носител на наградата „Патриарх Евтимий”. Отечествен фронт, бр. 13436 / 23 май 1990, за преводача на Гео Милев Войчех Глонзка, изрезка.

Г. М. 1068. Димих, Диана. Гео Милев – художник. Българо – съветска дружба, бр. 5 / 1990, за първите детски книжки с цветни илюстрации, издавани от Г. Милев и баща му – спомени на П. Касабова, изрезка.

Г. М. 1069. Истината, 1 юни 1990, с. 1; Съдържа: Янис Рицос. Поема в синьо; списък на обвиняемите в делото през 1954, с. З; Н. Христозов. По дирята на безследно изчезналите.

Г. М. 1070. Пулс, бр. 23 / 5 юни 1990;Съдържа: Вл. Атанасов. Бъди цял ! и един подстъп към поетиката на Гео Милев. / рубрика „Час по литература” /; илюстрация – „Портрет на Гео Милев”; Иван Варчев – камък, изрезка.

Г. М. 1071. Игов, Св. Българският символизъм. Септември, бр. 6 / 1990, изрезка.

Г. М. 1072. Йотов, Иван. Интелигенцията между преврата и въстанието. Армейска младеж, бр. 6 / 1990, / юни – септември 1023/. Авторът проследява историческите събития и отношението на Г. Милев към тях, изрезка.

Г. М. 1073. Димитрова, Р. Денят 6 – ти Септември 1885 г. в Чирпан. Южна поща, бр. 9 / 7 септември 1990, с. 5– записки на М. Касабов за участието му в Съединението, изрезка.

Г. М. 1074. Септември, бр. 74 / 14 септември 1990, с. 2, Съобщение на ИК на ОБНС за наименуване на книжарница „М. Касабов”.

Г. М. 1075. Димитрова, Р. Книжарят, издателят… Септември, 5 октомври 1990, за дейността на М. Касабов, страница от вестника.

Г. М. 1076. Димитрова, Р. Тайната лястовица. Септември, бр. 93 / 20 ноември 1990, с. 4, за родителската дружба, в която участва М. Касабов, изрезка.

Г. М. 1077. Динова – Русева, Вера. Борис Ангелушев и поемата на Гео Милев „Септември”. Съвременник, бр. 3 / 1986, изрезка.

Г. М. 1078. Янев, Вл. Навън от пътя на казионния шаблон…. Пулс, бр. 20 / 16 май 1989, за стихосбирката „Нула. Хулигански елегии” на Марангозов и оценката на Г. Милев, изрезка.

Г. М. 1079. Хаджикосев, Симеон. Поглед към българския символизъм.

Литературен фронт, бр. 46 / 10 ноември 1988, изрезка.

Г. М. 1080. Неизвестньй Милев. Литературная газета, бр. 6 / 31 януари 1990, Бележка, за литературна вечер в КИЦ в Москва, посветена на 96 – год. от рождението на Гео Милев – автопортрет, изрезка.

Г. М. 1081. Балабанова, Христина. Литературното наследство на Гео Милев в ново осветление. Пламък, бр. 1 / 1990, изрезка.

Г. М. 1082. Константинова, Елка. Модернизмът в българската белетристика. Пламък, бр. 12 / 1989, изрезка.

Г. М. 1083. Проблеми на изкуството, извънреден брой 1991 – Изкуството на 20 – те години, изрезка.

Г. М. 1084. Алманах „Хоризонт”, бр. 3, 4 / 86; Съдържа: Ж. Авджиев. Отзвук в сърцата за милиони – /Г. Милев в печата на други страни от 20 – те и 30 – те години/ с. 134, 144; К. Васевски. Мильо Касабов – старозагорски книжар и издател, с. 145 – 155.

Г. М. 1085. Каменов, Йосиф. Трифон Кунев и образите на неговото възприемане. Пламък, бр. 1 / 1991, отбелязва отношението на Г. Милев към Тр. Кунев, изрезка.

Г. М. 1086. Петров, Здравко. Веруюто на Ботев – вечното верую на България. Учителско дело, бр. 1 / 2 януари 1991, споменава оценка на Г. Милев за Ботев, изрезка.

Г. М. 1087. Синклер, Клайв. Български бележки. АБВ, бр. 2 / 8 януари 1991, сведения за отношението му към Г. Милев и за някои негови наследници, изрезка.

Г. М. 1088. Каролев, Ст. Ст. Загора – моята почти мистична обич. Стара Загора, бр. 15 / 22 февруари 1991, споменава за Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1089. Кралев, П. Знакът на качулката. Литературен форум, бр. 18 / 1 май 1991, / Гео Милев и религията /, в. ”Нова христоматия”, изрезка

Г. М. 1090. Летописи, кн. 5 / 1991; Съдържа: Ирма Димитрова. Септември –най – дългият месец. /разсъждения върху поетическия език в творчеството на Гео Милев/; Вертер Хлебаров. По тесните и стръмни пътеки на литературата. – сп. ”Септември”, изрезка.

Г. М. 1091. Кралев, Петър. Поема на здрача. Стара Загора, бр. 41 / 31 май 1991, нови мисли за поемата „Септември”, изрезка.

Г. М. 1092. Кацарска, Красимира. Пътят на Гео Милев до „Септември”. Литературен форум, изрезка.

Г. М. 1093. Дума, бр. 251 / 8 октомври 1991, Съобщение за честване на 90 г. от раждането на П. Касабова, изрезка.

Г. М. 1094. Пожарлиева, Сидония. Ежиту – оптимистът. Антени, бр. 43 / 23 октомври 1991, за преводача на Г. Милев Ежиту Гонсалвеш, изрезка.

Г. М. 1095. Жечев, Тончо. Поезията между двете световни войни.

Летописи, бр. 10 / 1991, изрезка.

Г. М. 1096. Страници за Гео Милев. Сборник статии, Варна, 1992, съставител Панко Анчев.

Г. М. 1097. Жечев, Т. Проклятието на гражданската война. Летописи, бр. 11 / 12, 1992, ксерокопие, 14 л., изрезка.

Г. М. 1098. Култура, 3 януари 1992, бр. 1, Съобщение за излязла книга „Късче от картата на Европа”, поетическа антология на немски език, вкл. стихове на Г. Милев, изрезка.

Г. М. 1099. Парижков, Петър. Книги за библиофили. АБВ, 14 януари 1992, / бр. 2, за серията на издателство „Везни”, изрезки.

Г. М. 1100. Кралев, Петър. Раждането на една творческа голгота. Домино, Стара Загора, 29 януари – 4 февруари 1992, за взаимоотношенията на Г. Милев с Г. Бакалов, изрезка.

Г. М. 1101. Вечерни новини, бр. 52 / 18 март 1992, Бележка ”Забравата е вече невалидна” за откриване на изложба „Забравени литературни периодични издания” – вкл. сп ”Везни” на Г. Милев, изрезка.

Г. М. 1102. Божков, Атанас. Българско изкуство от 20 – те години. Дума, бр. 68 / 20 март 1992, за изложбата в Националния исторически музей, в която Г. Милев е представен като художник, изрезка.

Г. М. 1103. Добруджанска трибуна, Добрич, бр. 60 / 23 март 1992, Съобщение за честване 20 години на ЕГ ”Гео Милев”, гр. Добрич, изрезка.

Г. М. 1104. Янев. Вл. Българският експресионизъм. Везни, бр. 3, март 1992, и представяне поета Хофманстал в превод на Кр. Станишев, превеждан от Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1105. Таков, Георги. Литературното аутодафе на Янко Янев. Литературен форум, бр. 12 / 25 – 31 март 1992, споменава за отношението на Г. Милев към Янко Янев, изрезка.

Г. М. 1106. Трайкова, Елка. За старите издания, за превода и още нещо. Литературен вестник, бр. 12 / 30 март 1992, за преводите през 20 – те години, изрезка.

Г. М. 1107. Тракиец, Ямбол, Съобщение за излизането на сборник „Българска литературна класика в нова светлина”, в който е поместена статия за Г. Милев от Иван Сарандев, изрезка.

Г. М. 1108. В. Стара Загора, бр. 47 / 2 май 1992, „Духът на Гео Милев ще живее”; в. „Бизнес поща”, бр. 20 / 13 май 1992, ”Играем абсурдистите”, Д. Йотова – за постановката „Столовете” от Йонеско в Къща музей „Гео Милев”; в. ”Домино”, бр. 22 / 10 – 16 юни 1992, ”Театърът влезе в Дом музей”, Св. Димова, изрезка.

Г. М. 1109. Димитрова, Румяна. Мильо Касабов за смъртта на своя син. Стара Загора, бр. 52 / 14 май 1992, извадки от бележки на М. К, изрезка.

Г. М. 1110. Нанков, Никита. Селоград. АВБ, бр. 20 / 19 май 1992, за отношението на българските творци към проблема село – град и към европейското изкуство и култура, изрезка.

Г. М. 1111. Вечерни новини, бр. 102 /29 май 1992; Интервю с Любомир Левчев, в което отбелязва Г. Милев сред учителите си по поезия, изрезка.

Г. М. 1112. Бакърджиев, Тодор. Трагедията на народа по време на потушаването на Септемврийското въстание, разкрита от Гео Милев в поемата „Септември. Утро, Русе, бр. 92 / 13 май 1993, показва отношението на автора към въстанието, интерпретирането на темата в литературата и изучаването й в училище, изрезка.

Г. М. 1113. Овчаров, Иван. Цивилизация и култура / или отново за Гео Милев. Силистренска трибуна, Силистра, бр. 52 / 1 юли 1992, за развоя на Гео Милев –„от субективно – идеалистично” към „обективно” пресъздаване на живота, изрезка.

Г. М. 1114. Сапунджиев, В. Обожавам горещия вятър…. Народно земеделско знаме, бр. 136 / 15 юли 1992, съобщава за изложбата, посветена на Ласло Наги – превеждал поезията на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1115. Нанков, Никита. Hamlet и Хамлет. Литературен вестник, 10 – 16 август 1992, за превода на Гео Милев на „Хамлет” от Шекспир, изрезка.

Г. М. 1116. Нанков, Никита. Америка: земя на Едисоновци – Гео – Милевите образи на Америка. Образ Първи. АБВ, бр. 34 / 25 август 1992, изрезка.

Г. М. 1117. Желязкова, Таня. История на фона на историята. Култура, бр. 36 / 4 септември 1992, Интервю с Пенка Касабова – сестра на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1118. Нанков, Никита. Америка : гнездо на реакцията – Гео – Милевите образи на Америка . Образ Втори. АБВ, бр. 35 – 36 / 8 септември 1992, изрезка.

Г. М. 1119. Апостолова, Р. В компания с музи на чашка в Стария дъб. Стара Загора, бр. 104 / 9 октомври 1992, за кафе клуба в двора на музея, изрезка.

Г. М. 1120. Евтимов, Йордан. Случаят Crescendo. Литературен вестник, 28 септември – 4 октомври 1992, за връзките на Г. М. с ямболското списание „Crescendo”, изрезка.

Г. М. 1121. Нова христоматия, приложение на в. ”Литературен форум”, бр. 41, октомври 1992, изрезка.

Г. М. 1121. А. Тиханов, Галин. „Мисъл” и „Стрелец”: към културната типология на българските литературни общности. За близостта на Г. Милев към „Стрелец” и разликата с кръга „Мисъл”,

Г. М. 1122. Карастоянов, Хр. „Crescendo”: едно съвременно списание. Литературен вестник, бр. 44 / 9 – 15 ноември 1992, за сп ”Crescendo” и Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1123. Игнатова, Дороти. Да градим, а не да рушим. Разговор с Леда Милева, Вечерни новини, бр. 226, 18 – 19 ноември 1992, изрезка.

Г. М. 1124. Дума, бр. 296 / 11 декември 1992, и Труд, бр. 282 / 30 ноември 1992, за събарянето на бюст – паметника на Гео Милев в Стара Загора, изрезка.

Г. М. 1125. Кръстев, Кирил. Представители на движението за родно изкуство. Пламък, бр. 11 – 12, 1992, за Иван Милев – открит и поощряван от Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1126. Ръкопис – превод на поемата „Септември” на румънски език от Пирин Бояджиев – тетрадка без корици, малък формат, светлосиньо мастило. Съпроводително писмо от П. Бояджиев със сведения, 1 л. машинопис. Машинописен препис на статията му – ”Смисълът на поемата ”Септември” / в превод на бълг. език – 3 л. /, биографични сведения за Георге Дину -преводач на Гео Милев и др. Поети – 1 л.; 1 бр. румънски в. ”Fapta”, 15 май 1938, с превод на стих. на Хр. Смирненски от Г. Дину.

Г. М. 1127. Старева, Лилия. Безвластникът. Антени, бр. 130 / 1993, за Г. Шейтанов, изрезка.

Г. М. 1128. Милева, Леда. Не се боя за участта на Гео Милев и Вапцаров. Дума, бр. 18 / 23 януари 1993, Статия /интервю /, изрезка.

Г. М. 1129. Димитрова, Р. Живееше с истината. В. ”7+7”, Ст. Загора, бр. 20, 29 януари 1993, изрезка.

Г. М. 1130. Димитрова, Т. 20 – те години в българското изобразително изкуство” – опит за нов прочит на периода – Изложба. Изкуство, бр. 2 / 93, в изложбата са включени картини и рисунки на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1131. Николова, Теодора. Седем оварварени елегии. Литературен вестник, бр. 7 / 1 – 7 февруари 1993, за „Нула. Хулигански елегии” на Н. Марангозов, изрезка.

Г. М. 1132. Гео Милев, същият, но съвсем различен. Демокрация, бр. 42 / 20 февруари 93, Съобщение за постановка на театър ”4 X С”, изрезка.

Г. М. 1133. Стара Загора”, бр. 60 / 3 март 1993, Съобщение за проведена в Къща музей ”Гео Милев” вечер за поета М. Стоилов, изрезка.

Г. М. 1134. Вечерни новини, бр. 42 / 12 март 1993, Съобщение за излязъл бр. 1 на сп. ”Борко Бърборко”, изрезка.

Г. М. 1135. Стара Загора, бр. 19 / 12 март 93, Съобщение за представяне на книгата „Съществувам”, Елин Рахнев в музея, изрезка.

Г. М. 1136. Сарандев, Иван. Ямболският литературен авангард. Тракиец, бр. 33 / 20 март 1993, Ямбол, споменава за Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1137. Петков, Хр. Паметник, прочит, присъда. Антени, бр. 11 / 17 март 1993, сведения за превода на поемата „Септември” на турски език, за отношението на Пабло Неруда към Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1138. Доксанлиев, Пенко. Художникът Ив. Милев. Вечерни новини, бр. 55 / 22 март 93, разговор с брат му Лальо Милев, изрезка.

Г. М. 1139. Добрев, Чавдар. Ревизия на културните ценности или път към нова идеологизация. Дума, бр. 37 / 4 май 1993, изрезка.

Г. М. 1140. Струмски, Георги. Едно сърце да погребеш. Земя, бр. 82 / 29 април 1993, за погребението на Хр. Смирненски, в което е участвал и Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1141. Мосенгом, Ат. София Юрукова – първа протегната ръка към световната култура. Глас, Пловдив, бр. 132 / 1 юни 93, споменава за Гео Милев като преводач, изрезка.

Г. М. 1142. Николов, В. Гео Милев – поклонник на немския език и култура. Синя поща, бр. 23 / 11 – 17 юни 1993, за самоучителя на Гео Милев по немски език, изрезка.

Г. М. 1143. Голямо раздвижване около посещението на Л. Живкова във Виена. Народна култура, 19 юни 1981, информация за откриването на дисертацията на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1144. Вечерни новини, 21 / септември 1983, Информация за кръгла маса за преводите на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1145. Легендарният поп Андрей” – биографична справка за поп Андрей, Добруджанска трибуна, 22 септември 1983, изрезка.

Г. М. 1146. Пулс, 4 октомври 1983, ”Пантеон на разбунтуваното слово” – информация, „Септември 1923 г. и българската литература”, изрезка.

Г. М. 1147. С пламъка на „Септември. Литературен фронт, 27 октомври 1983, информация за шестите „Есенни литературни дни”, изрезка.

Г. М. 1148. Литературен фронт, 31 май 1984, информация за честването на 75 – годишнината на Янис Рицос в България и слово на Л. Левчев, изрезка.

Г. М. 1149. Народна младеж, 9 ноември 1985, Информация за честване на Гео Милев в София, изрезка.

Г. М. 1150. Нова светлина, 11 октомври 1985, информация за преводите на поемата „Септември”, изрезка.

Г. М. 1151. Народна култура, 14 август 1987, Отговор на реплика на Георги Манов от Общинския съвет за духовно развитие – Раднево, по проблеми около родната къща на Гео Милев.

Г. М. 1152. Септемврийският вятър разлюля манастирските камбани. Работническо дело, 7 август 1987, портрет на Иван Милев.

Г. М. 1153. Ново дарение. Септември, 26 август 1989, информация за новопостъпили експонати в музей ”Гео Милев”.

Г. М. 1154. Аврамов, Димитър. Из една забулвана полемика. Септември, декември, 1989, анализ на дискусията за „свободния стих” през 1962 г.

Г. М. 1155. Василев, Петър. Нравствената позиция на поета. Септемврийско дело; Статия по повод 94 – годишнината от рождението на Гео Милев.

Г. М. 1156. Илиева, Християна. Изкуството като вдъхновено пророчество. Септември, 29 септември 1989; Рецензия за книгата „Гео Милев. Нови изследвания и материали”.

Г. М. 1157. Петров, Здравко. Гео Милев. Септември, кн. 8 / 1989, портрет.

Г. М. 1158. Кралев, Петър. Поема на здрача. Стара Загора, бр. 41 от 31 май 1991, Естетически анализ на поемата „Септември”.

Г. М. 1159. Нанков, Никита. Hamlet” и „Хамлет. Литературен вестник, 10 – 16 август 1992, Статия за превода на „Хамлет” от Гео Милев.

Г. М. 1160. Стойков, Рашко. Циклоп. Дума, 20 октомври 1993, Реплика.

Г. М. 1161. Житейските възгледи на една 94 – годишна лъвица. Интервю с Пенка Касабова, Земя, 23 септември 1993.

Г. М. 1162. Чолаков, Здравко. Поетическо отрицание на насилието. Дума, 25 септември 1993, статия за септемврийската литература.

Г. М. 1163. Музеят ”Гео Милев” в Раднево се превръща в кръчма. Земя, 2 декември 1993, реплика.

Г. М. 1164. Бенчев, Минко. Геният и еретикът Гео Милев. Дума, 20 септември, 1993.

Г. М. 1165. Къща музей „Гео Милев” получи архива на поета. Дума, 4 ноември 1993, информация за дарение на Леда Милева.

Г. М. 1166. В приказен свят, изпълнен с красота, живее Леда Милева. Континент, 1 октомври 1993, астрологичен портрет на Леда Милева.

Г. М. 1167. Двутомно издание на Гео Милев готви ИК „Хр. Ботев”. Континент, 27 август 1993, информация.

Г. М. 1168. Л. Милева не е продавала окото на баща си. 24 часа, 30 октомври 1993, портрет на Леда Милева.

Г. М. 1169. Горанов, Кръстьо. Омърсители. Дума, 29 ноември 1993, Реплика.

Г. М. 1170. Вандали оскверниха дома на Гео Милев. Стандарт, 25 ноември 1993, информация.

Г. М. 1171. Гео Милев – преодоляване на критическите шаблони. Литературен форум, 24 – 30 ноември 1993, информация за научната конференция „Гео Милев. Място и роля в българската култура”.

Г. М. 1172. Кертин, Александър. Преди да бъде тръшнат Вавилон. Литературен форум, 6 – 12 юли 1994.

Г. М. 1173. Игов, Светлозар. Антологията като форма на критика. Литературен форум, 7 – 13 юли 1993.

Г. М. 1174. Плакат за честването на 90 – годишнината на Гео Милев.

Г. М. 1175. Афиш за концерт в музея.

Г. М. 1176. Афиш за премиера на стихосбирката на Виолета Христова.

Г. М. 1177. Програма на „Геомилеви дни – 1995 ”.

Г. М. 1178. Некролог за годишнина от смъртта на Евгения и Мария Касабови.

Г. М. 1179. Програма за 90 – годишнина на Гео Милев.

Г. М. 1180. Плакат на Гео Милев за 90 г.

Г. М. 1181. Програма за 100 г. на Гео Милев.

Г. М. 1182. Плакат на Г. Милев за 100 г.

Г. М. 1183. Плакат за изложба на Диана Нончева.

Г. М. 1184. Афиш за премиера на „Българският експресионизъм” на Едвин Сугарев.

Г. М. 1185. Програма за 95 г. на Гео Милев.

Г. М. 1186. Афиш за премиера на „Шепотът на планината” от Р. Гънчев.

Г. М. 1187. Програма за 40 – год. на музея.

Г. М. 1188. Афиш за изложба на Таня Канева.

Г. М. 1189. Афиш за „Вечер на музейния експонат”.

Г. М. 1190. Афиш за „Столовете”.

Г. М. 1191. Афиш за клавирен концерт.

Г. М. 1192. Афиш за премиерата на „Страници за Гео Милев”.

Г. М. 1193. Афиш за премиерата на „Децата на Русо”.

Г. М. 1194. Афиш за премиера на „Невидима рана”.

Г. М. 1195. Програма за честване 35 г. на музея.

Г. М. 1196. Афиш за изложба на Галина Маринова.

Г. М. 1197. Афиш за „Столовете”.

Г. М. 1198. Афиш за вечер ”Мильо Касабов в културния живот на Стара Загора”.

Г. М. 1199. Афиш за премиера на Стефан Поляков.

Г. М. 1200. Афиш за среща с Атанас Славов.

Г. М. 1201. Афиш за концерт на Пл. Ставрев и П. Стефанова.

Г. М. 1202. Плакат за „Геомилеви дни – 95”.

Г. М. 1203. Афиш за среща с Христо Фотев.

Г. М. 1204. Плакат за 90 год. на Гео Милев.

Г. М. 1205. Афиш за премиера на „Тя е в къщата, църквата и леглото”.

Г. М. 1206. „Гео Милев поетът” и „Гео Милев рисува” – изд. на ИК ”Хр. Ботев”, 1995, във връзка със 100 – годишнината му.

Г. М. 1207. Сценарий за документален филм ”Гео Милев” от Леда Милева и Николай Попов, София, 1953, 20 страници, запазени.

Г. М. 1208. Рецензия от Людмил Стоянов с ръкописния му подпис за сценария за филма „Гео Милев” от Леда Милева и Н. Попов, 2 стр., захабени.

Г. М. 1209. Препис от писмената защита на Гео Милев, подсъдим по угл. Дело 249 / 925 угл. отд., 4 стр., запазени.

Г. М. 1210. Препис от частна жалба на Гео Милев до Апелативния съд по повод присъдата му от 14 май 1925, написана непосредствено след присъдата и навярно неизпратена, 2 страници, средно запазени.

Г. М. 1211. Оригинални рисунки на Атанас Неделчев, съученик на Гео Милев – „Гео, ученик в гимназията „Иван Вазов” от Стара Загора и „В кръчмата ”Копривщица” – бул. ”Дондуков” – Гео чете стихове пред свои другари – запазени.

Г. М. 1212. Препис на детски стихотворения от Гео Милев, за които той споменава в писмо до баща си от 27 ноември 1913, 3 листа, средно запазени.

Г. М. 1213. Ръкописно писмо на Иван х. Христов до Мила Милева от 09 септември 1953 г. във връзка с откриването на музея, 1 лист, запазен.

Г. М. 1214. Картички – сцени от германската революция, доставени чрез посолството на ГДР във връзка с подготовката на документален филм за Гео Милев.

Г. М. 1215. Блок, Ал. За любовта, поезията и държавната служба. Средно запазена.

Г. М. 1216. Препис от писмо от посолството на ГДР до Градския народен съвет във връзка с питане за съдбата на дисертацията на Гео Милев, 1 лист.

Г. М. 1217. Шпалти на „Избрани творения” на Гео Милев, минали през отдел „Контрола на печата” – 8 бр. и „Фрагментът” – 1 бр.

Г. М. 1218. Препис на писмо на СБП до Съюза на писателите на ГДР във връзка с поставяне на паметна плоча пред квартирите на Г. Милев в Лайпциг.

Г. М. 1219. Копия от снимки по време на лечението на Гео Милев.

Г. М. 1220. Bulharsko ve vustarbe, бр. 5 / 1953, със статия от Стефан Знеполски и стихотворение от Гео Милев, с разкъсани корици.

Г. М. 1221. Факсимиле от сп. ”Зенит”, декември, 1924, бр. 35, с информация за конфискацията на сп. ”Пламък”.

Г. М. 1222. Превод на поемата „Септември” на Гео Милев на италиански език от Валтер Андреани и на „Ад” и писмо на В. Андреани до Леда Милева и Бистра Аврамова.

Г. М. 1223. Препис и превод от писмо на Гео Милев до г – н Гайдаров във връзка с преводи за музикална обработка.

Г. М. 1224. Информация за смъртта на Мила Гео Милева – в. ”Работническо дело” – 11 март 1969, и в. ”Литературен фронт” – 13 март 1969 – изрезки.

Г. М. 1225. Ръкописна сказка от Мильо Касабов, изнесена пред „Родителска среща”, два листа, 4 страници, разкъсани.

Г. М. 1226. Ръкописен списък на избрани и оставени в сиропиталището книги от Мильо Касабов, 2 листа, 4 страници, вътрешните – празни, запазени.

Г. М. 1227. Циркулярно писмо от заседание на СБП с информация за превръщането на родната къща на Гео Милев в музей, 1 лист, захабен.

Г. М. 1228. Афиш на литературен кръжок „Хр. Ботев” за вечер на Гео Милев по случай 21 год. от безследното му изчезване.

Г. М. 1229. Ръкопис на „Спомените ми за тате” от Мария Милева Владимирова, факсимиле, 17 страници.

Г. М. 1230. Слово на Ламар за живота и литературното творчество на Гео Милев, Христо Ясенов и Сергей Румянцев по случай 3 – год. от смъртта ми, 15 страници, запазени.

Г. М. 1231. Очерк за д – р Никола Градецки, дал първа помощ на Гео Милев след раняването му, 4 страници, от неизвестен автор, запазени.

Г. М. 1232. Попов, Св. Нови данни и материали за Гео Милев – за периода 1916 – 1919 година. 7 страници, запазени.

Г. М. 1233. Биографичен очерк „Гео Милев” от Ламар, 14 страници, запазени.

Г. М. 1234. Ръкописни бележки на Ламар – „Гео Милев – 11 години”, три страници.

Г. М. 1235. Ръкописни спомени на Мицо Андонов „Гео Милев”, 6 стр., захабени.

Г. М. 1236. Спомени на Г. Б. Кюмюрев за Гео Милев / 3 стр. / и пояснителни бележки във връзка с получаването на сп. ”Die Aktion” / 3 стр./- леко захабени.

Г. М. 1237. Ръкописни ”Дребни спомени…..” от Вера Грусар, 5 листа, запазени.

Г. М. 1238 Писмо на Вичо Иванов до Ламар – 16 септември 1940, Пловдив, 1 лист, изписан от двете страни, запазено.

Г. М. 1239. Спомен на Любен Пинтев за Гео Милев, 2 страници, леко захабени.

Г. М. 1240. Спомен на Цветана Атанасова за Гео Милев, 2 страници, запазени.

Г. М. 1241. Писмо до Леда Милева от Коста Петров от Ловеч, в което се разказва за Гео Милев по време на войната, 3 стр., ръкопис, запазено.

Г. М. 1242. Писмо до Пенка Касабова от пловдивската библиотека за съхраняваните там ръкописи на Гео Милев, 1 лист, запазено.

Г. М. 1243. Факсимиле от статия в белоруски вестник за Гео Милев – в. ”Гео Мiлеу – ПЯСНЯР, Вераснеускага паустання, 21 верасия, 1973.

Г. М. 1244. Слово на Христо Радевски за Гео Милев, 2 страници, захабени.

Г. М. 1245. Чирпанско дело, 29 ноември 1968, публикувани спомени на Иван Каменаров за бащата на Гео Милев – Мильо Касабов.

Г. М. 1246. Три ръкописни стихотворения на Николай Дончев, изпратени на сп. ”Везни”, запазени.

Г. М. 1247. Две снимки на чествания на Гео Милев през 1975, запазени.

Г. М. 1248. Превод на „Септември” от Георги Ботев, издадена във Виена през 1954, 7 листа.

Г. М. 1249. Печатна молба за издирване на Гео Милев до XXІ Народно събрание от Мильо и Анастасия Касабови и Мила Гео Милева, запазени.

Г. М. 1250. Препис от спомените на Иван Вълчанов за Гео Милев / 4 стр./ препис от писмо на Ив. Вълчанов до Ив. Мирчев / 1 лист / и на Ив. Мирчев до Ив. Вълчанов / 1 лист /.

Г. М. 1251. Спомен на Христо Груев за Гео Милев, 2 листа, запазени.

Г. М. 1252. Ръкописен спомен на Цветана Велчева / съученичка на Мария Касабова / за Гео Милев – 2 големи листа, изписани от двете страни и малко листче.

Г. М. 1253. Снимки от откриването на къщата музей и семейни снимки.

Г. М. 1254. Два тематични плана на къщата музей „Гео Милев” – 29 стр. и 26 стр.

Г. М. 1255. Поемата ”Сън от 1923 г” на Абдул Сатар Ал – Дилими в памет на Гео Милев, превод от Елена Всеволодова, 4 страници.

Г. М. 1256 Поемата „Оптимистичен реквием” от Петър Вегин в памет на Гео Милев в превод на Андрей Германов, 2 листа.

Г. М. 1257. Христов, Ив. х. На Гео Милев. Литературен фронт, бр. 19 / 1954, изрезка.

Г. М. 1258. Факсимиле от превода на сърбохърватски на „Септември” от Синиша Паунович, мнение за превода от Жела Георгиева / 3 стр. /, писмо на Леда Милева до Синиша Паунович / 1 лист / и в. „Мала галерия”, посветен на Синиша Паунович – 24 януари 1984.

Г. М. 1259. Изложба, експонирана върху 34 / тридесет и четири / картона, представяна в София във връзка със 100 г. от рождението на Гео Милев. Изложбата е дело на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Представяна е в Будапеща, Унгария и частично във Варшава, Полша. Автор: Елена Фурнаджиева, художник Иван Андреев; със съдействието на архивистката Мария Добрева.

Г. М. 1260. Факсимиле от полицейското досие на Гео Милев, 9 страници.

Г. М. 1261. Спомени за Гео Милев от Петко Дочев, 2 стр. и пол, заедно с придружително писмо от Т. Дочев. Спомените са за лечението на Гео в Александровска болница.

Г. М. 1262. Писмо на Стефан Свиларов до Гео Милев и ред. на „Везни”, придружено с поемата „Dance macabre”, запазени, 7 листа + 2 стр. писмото.

Г. М. 1263. Уточнения за битовата част на музея от П. Касабова – 6 стр., половин лист с чертежи на битовата част – от двете страни, половин лист с писмени обяснения на двора, уточнения и от Леда Милева на същата тема – 2 листа.

Г. М. 1264. Лагерльоф, С. Невидими връзки. / от семейната библиотека на Мильо Касабов /, подвързана, средно запазена.

Г. М. 1265. Картичка на Бриджид до Борис Касабов, 14 / 9 см., запазена.

Г. М. 1266. „Спомени за брат ми Гео” от Пенка Касабова – 3 стр. ”Ученическите години на брат ми Гео” – 3 стр., ”На ви слънцето” налични 1 стр. и от 10 до 15 стр., ”Бабите на Гео Милев” – ръкописно, 1 лист, бележка, ръкописни, за беседи за Гео Милев – 4 странички, ръкописни бележки за беседа за Гео – 2 листа, „За приказките от Гео Милев”.

Г. М. 1267. Снимка на местността Дойран, където е ранен Гео Милев с обяснения от П. Касабова на гърба и план на Дойранското езеро от П. Касабова – 1 лист.

Г. М. 1268. Отговор до Анастасия Касабова от кабинета на министър -председателя № К – 6448 / 29 май 1950 – половин лист и писмо на Никола Ганев до Бриджид Касабова, което писмо хвърля светлина върху проблема с молбата на Анастасия Касабова.

Г. М. 1269. Скица на къщата и дворното място, издадена на Анастасия Касабова от Градски народен съвет № ІІІ 290 / 10 ноември 1952 и удостоверение на Анастасия Касабова, че е наградена от Президиума на Народното събрание с ордена „Майчинска слава” – ІІ степен.

Г. М. 1270. Членска карта на Мильо Касабов като член на Славянското благотворително дружество № 3564, запазена.

Г. М. 1271. Писмо до Анастасия Касабова за дарени прочетни книги от библиотеката на Мильо Касабов на Градската общинска библиотека. Писмото е от Градското общинско управление № 16753 / 29 август 1941.

Г. М. 1272. Снимка на Мария Милева Владимирова, Евгения Милева Чолакова, Борис Касабов, Пенка Касабова, Весела Милева Харитонова, Мила Гео Милева, На Анастасия Касабова с внуците, портрет на Анастасия Касабова, Леда Милева, Бистра Аврамова, Мильо Касабов.

Г. М. 1273. Снимка от Учредителния конгрес на Вестникарските настоятели в България, София, 8 януари 1902 – в средата Мильо Касабов – напукана, текстът с имената в левия край скъсан.

Г. М. 1274. Снимки от първото честване на патрона на гимназия „Гео Милев” – 1947, с участието на Евгения Милева Чолакова – 9 бр, една увеличена снимка в рамка от честването през 1947 г.; снимка от второто честване на патрона през 1948 г. с участието на Мила Гео Милева, Пенка Касабова и Владимир Аврамов – 6 бр.

Г. М. 1275. Факсимиле от превода на Лудвиг Кундера на поемата „Септември” на чешки език – от 187 до 193 стр.; с писмо до Къща музей „Гео Милев” от преводача и бележките му върху превода – 4 стр.

Г. М. 1276. Беседа на Мильо Касабов – 1 лист, сгънат на две, изписани 4 колонки.

Г. М. 1277. Картичка до Леда Милева от Пенка Касабова – 14 / 9 см., запазена.

Г. М. 1278. Ръкописно мнение – оценка на Георги Караславов за личността и твореца Гео Милев – лист 10 / 8 см., 1970.

Г. М. 1279. Родословно дърво на семейството на Мильо Касабов и Анастасия Бонева – 2 големи листа, с кратки характеристики.

Г. М. 1280. Славянски вестник, март – април 1995, / бр. 3 – 4 /, посветен на събитията 23 – 25 г.; стр. 4; Съдържа: М. Шопкин. Извисен до звездни висоти; Материали за Г. Шейтанов, Й. Хербст.

Г. М. 1281. Информация за гостуване с изложба на музей „Гео Милев” в София, в музей „Яворов”. Септември, бр. 128, 30 октомври 1973.

Г. М. 1282. Стойков, Рашко. Името на Гео Милев. Септември, 16 януари 1962, ІV стр.

Г. М. 1283. Информация за документална изложба в музей „Гео Милев”. Септември, 14 август 1957.

Г. М. 1284. Илиева, Хр. В Стара Загора – с повея на новото. Септември, 25 януари 1986, изрезка.

Г. М. 1285. Грозев, М. Интервю с Атанас Илиев. Септември, 1 октомври 1983, изрезка.

Г. М. 1286. Райнов, Богомил. Гнили традиции и пошло новаторство.

Литературен фронт, 8 януари 1953, ІV стр.

Г. М. 1287. Мирчев, Иван. Гео Милев – постановчик на „Едип цар”. Септември.

Г. М. 1288. Пламък, 1924, ІІ, ІІІ, VІ – разкъсани, на отделни листове.

Г. М. 1289. Киноснимки от филм за Септемврийските събития – чернобели.

Г. М. 1290. Изрезки от вестници, в които се споменава Гео Милев.

Г. М. 1291. Мецгер, Макс. Основи на експресионистичната критика в Германия. Развигор, 6 февруари 1921, 3 март 1923, ред. Ал. Балабанов.

Г. М. 1292. Снимки на ръкопис на поемата „Септември”.

Г. М. 1293. Изрезки от вестници, в които по различен повод се спаменава името на Гео Милев.

Г. М. 1294. Макет, негатив на покана и покана на дом музей „Гео Милев”.

Г. М. 1295. Препис от спомен на М. Касабов – „Неволен грях” – за книга, коятое пуснал в продажба и след това събира.

Г. М. 1296. Вестникарски материали и афиши относно честването на Гео Милев във Франция – в края на на май 1998.

Г. М. 1297. Покани за различни културни събития, посветени на Гео Милев.

Г. М. 1298. Плакати от тържества, юбилейни чествания, срещи, посветени на Гео Милев.

Г. М. 1299. Пламък, бр. 1 – 2, 1998, посветен на Гео Милев.

Г. М. 1300. Фурнаджиева, Е. За Гео Милев – отговорно и достоверно. Пламък, бр. 3 – 4, 1998, 121 стр.

Г. М. 1301. Проклятието на гражданската война. Летописи, 9 – 10, 1992, стр. 8 – 9 – за Гео Милев.

Г. М. 1302. Янев, Г. Естетическият гражданин на света. Старозагорски новини, 15 януари 1997; и из „Българският народ днес”, 1921.

Г. М. 1303. Янев, Г. Естетическият гражданин на света. Марица изток, 16 януари 1997.

Г. М. 1304. Бенбасат, Алберт. Литературният живот през 1924 г. Век 21, бр. 32, 26 декември 1996.

Г. М. 1305. Милева, Леда. Сигурна съм, че тук наследството на баща ми ще бъде съхранено и популяризирано. Старозагорски новини, 9 декември 1996.

Г. М. 1306. Вестници, съдържащи информации за направеното дарение от близките на Гео Милев през ноември 1996.

Г. М. 1307. Пирографиран портрет на Гео Милев от Власи Власковски.

Г. М. 1308. Милева, Мила Гео. За ”Коларят на смъртта”. Отговор на Дубъл ве 31. Отечествен фронт, бр. 345, 16 ноември 1945, два листа печатан текст.

Г. М. 1309. Коларят на смъртта. Фейлетон от Дубъл ве 31. Изгрев, 13 октомври 1945, изрезка.

Г. М. 1310. Изрезки от вестници, съдържащи информации за къщата музей „Гео Милев”.

Г. М. 1311. Караславов, Георги. Кой е Дубъл ве? Работническо дело, 15 декември 1945, четири листа печатан текст.

Г. М. 1312. Народна култура, 21 януари 1977, бр. 4; със стихотворение на чилийския поет Еулохио Суарес ”Гео Милев” и автограф.

Г. М. 1313. Изрезки от вестници, съдържащи информации за юбилейни тържества за Гео Милев.

Г. М. 1314. Спомени за цензурната инквизиция на фашизма – Станимир Лилянов, 5 и пол. стр. машинописен текст.

Г. М. 1315. Снимка на Мильо и Анастасия Касабови с двете баби.

Г. М. 1316. Снимка на Пенка Касабова с Аелита Лъскова от 24 май 1980.

Г. М. 1317. Снимки и негативите им: Бележки върху поведението на Касабов, Георги; Страница от ученически документ; Гео Милев сред съучениците си – абитуриенти, 1911; Гео Милев.

Г. М. 1318. Снимки на карикатури, рисувани от Гео Милев и снимки на рисунки.

Г. М. 1319. Снимка на родната къща на Гео Милев в Раднево – с паметника.

Г. М. 1320. Снимки на ръкописи и факсимилета.

Г. М. 1321. Негативи на фотопортрет на Гео Милев от 1912.

Г. М. 1322. Биографичен текст за Атанас Т. Илиев – 1 лист – ръкопис и 1 лист печатан текст.

Г. М. 1323. Тихова, Надежда. Гео Милев и неговата постановка на „Маса – човек, издание на БАН.

Г. М. 1324. Тихова, Надежда. Гео Милев и неговата теза за театралния спектакъл.

Г. М. 1325. Снимки от 100 – годишнината от рождението на Гео Милев, Слово произнася Петър Василев – гл. уредник на музея.

Г. М. 1326. Снимка на рисунка на Гео Милев – П. Славейков върху стъкло.

Г. М. 1327. Лилянов, Ст. Защитната реч на Гео Милев. И сценарий за пиеса на същата тема – печатан текст.

Г. М. 1328. Проект за брошура за живота на Гео Милев – машинописен текст.

Г. М. 1329. Слово, произнесено по случай патронния празник на Старозагорската девическа гимназия „Гео Милев” и 25 год. от гибелта на поета.

Г. М. 1330. Снимки на Гео Милев

Г. М. 1331. Нотен текст – любимата песен на Гео Милев през ученическите му години ”Ой гори, гори балкански”.

Г. М. 1332. Писмо до Леда Милева от Жана Николова – Гълъбова относно изпращането на „Панахида за Яворов” – ксерокопие.

Г. М. 1333. Страници от сп. ”Листопад”, съдържат „Оперети и фарсове” и превод на стихотв. от Байрон от Гео Милев – копие 6 листа.

Г. М. 1334. Пояснителни бележки във връзка с получаването на сп. ”Die Aktion” от май 1923 г. с публикация на Гео Милев от Г. Кюмюрев – 3 стр. машинописен текст.

Г. М. 1335. Milev, Geo. The bard of September, Free Bulgaria, 15 септември 1948, изрезка.

Г. М. 1336. Писмо до Мильо Касабов от 8 янеари 1919 г. във връзка с деловите му отношения.

Г. М. 1337. Еленков, Лъчезар. Желязна икона. Посветена на Гео Милев.

Г. М. 1338. Тихова, Надежда. Бележки върху един режисьорски план.

Г. М. 1339.Слово за 25 год. на МГ ”Гео Милев”, Плевен.

Г. М. 1340. Текстове към ІІ – та експозиция в музея – Р. Стойков, 25 февруари 1983.

Г. М. 1341. Гео Милев в Англия. Елена Фурнаджиева. Машинописен текст + обяснителни бележки.

Г. М. 1342. Спомен на Пенка Касабова за Гео Милев – пол. страница печатан текст.

Г. М. 1343. Нанков, Никита. Колумбиадите на Гео /рги / Милев. Литературен вестник, 25 -31 януари 1999, изрезка.

Г. М. 1344. Панайотов, Ф. Непреходното в Гео Милев. Дума, 2 януари 1995, изр.

Г. М. 1345. Димев, Ат. Като тревожна светлина в мрака. Работническо дело. Изрезка.

Г. М. 1346. Интервюта с Пенка Касабова – в. ”Континент”, 10 февруари 1995 г. и в. ”Вестник за жената”, 1 – 7 юли 1998, / изр. /, в. ”Септември”.

Г. М. 1347. Събеседници на своето време. Народна младеж, 18 май 1985, / изр. / – интервю с Леда Милева.

Г. М. 1348. Димова, Татяна. Жената на Гео. Съвремие /притурка на „Септември”/, изр.

Г. М. 1349. Ал – Дилими, Абдул Сатар. Сън от 1923 г. Работническо дело”, 1973, 09. Поема от иракския поет Абдул Сатар Ал –Дилими в памет на Гео Милев.

Г. М. 1350. „Беше май” – стихотворение от Уинст Орильо – Перу, посветено на Гео Милев и преведено от внучката на Л. Милева – Ирена Аврамова.

Г. М. 1351. Картини на Иван Милев забулени в тайна. Континент, 7 февруари 1997.

Г. М. 1352. Милев, Гео. И свет во тме светится. Дума, 17 април 1995.

Г. М. 1353. Страници от сп. ”Пламък” Властници и безвластници или за съдбата на идеалите.

Г. М. 1354. Георгиев, Л. Идейно – естетическите позиции на Гео Милев.

Литературен форум, 4 октомври 1973, изрезка.

Г. М. 1355. Милев, Гео. Отвращение. Стършел, 27 май 1982, стихотворение от юнош. години на Гео Милев, изрезка.

Г. М. 1356. Портрет на Мила Гео Милева като младо момиче – снимка върху стъкло.

Г. М. 1357. Превод на поемата „Септември” на френски език.

Г. М. 1358. Милева, Леда. Най -хубавата земя. Литературен фронт, бр. от 2 октомври 1952.

Г. М. 1359. Милев, Гео. Септември. Библиотека за ученика, Български писател, София, 1966.

Г. М. 1360. Програма за тържество, посветено на Гео Милев в Полша.

Г. М. 1361. Негатив на Устав на „Родителска дружба” в Стара Загора.

Г. М. 1362. Снимки : Общият семеен портрет – малък формат, Реклама на изд. ”Везни”.

Г. М. 1363. Къщата музей „Гео Милев” се превърна в интензивен духовен център. Днес, Стара Загора, януари 1997.

Г. М. 1364. Величков, П. Албум за Тана Кожухарова. АБВ, 15 януари 1985, изрезка.

Г. М. 1365. Ксерокопие от стр. на в. ”Луковитски новини”, 15 май 1931, където се отбелязва 5 г. от смъртта на Гео Милев.

Г. М. 1366. Тодорова, Минка. Актът за раждане на Гео Милев. Септември, Стара Загора, 27 януари 1979, изрезка.

Г. М. 1367. 70 години от рождението на Гео Милев. Студентска трибуна, 20 януари 1970, ст. „И свет во тме светится”, изрезка.

Г. М. 1368. Сентябрь стал маем. Вояжская трибуна, 4 октомври 1970, изрезка.

Г. М. 1369. Никифорова, Л. Стига ли ни това, което ни е отредено? Летописи, бр. 8 – 9, 1991, изрезка.

Г. М. 1370. И писа със своите кърви, свободен ! Септември”, бр. 59, 17 май 1985, изрезка.

Г. М. 1371. Гео Милев и нашето време. Отечествен фронт, 20 януари 1975, изрезка.

Г. М. 1372. Данев, Г. Недостижимият. Съвремие / притурка на в. ”Септември” /, изрезка.

Г. М. 1373. Изрезки от вестници, в които се отбелязват годишнини / 70, 75, 80…./ от рождението на Гео Милев.

Г. М. 1374. Йозер, Кемал. Окото на поета. Стихотворение. Изрезка.

Г. М. 1375. Ушев, К. Необикновеният курортист. Чепинец, 26 юни 1980, за летуване на Гео Милев в с. Лъджене, изрезка.

Г. М. 1376. Симидов, Д. Гео Милев в селото на поп Андрей. Литературен фронт, 4 октомври 65, изрезка.

Г. М. 1377. Йосифов, В. Като всеки млад. Стършел, 16 януари 1970, изрезка.

Г. М. 1378. Загоров, Н. Спомен за Гео. Пладне. Изрезка.

Г. М. 1379. Ръкопис на Мильо Касабов – „Проект за статии” – 2 листа от бележник.

Г. М. 1380. Мавродиев, Ал. Една поема в синьо. Народно дело, Варна, 1977, изрезка.

Г. М. 1381. Вестници с информации относно дарението от май 1998, ”Национална бизнес поща” и „Жълт труд”.

Г. М. 1382. В. ”Славейче”, 1908, бр. 33 / 2 /, 29, 27, 24 / 2 /, 23 / 2 /, 22.

Г. М. 1383. Изрезки от вестници за чествания, издания и дарения, свързани с Гео Милев.

Г. М. 1384. Янев, Георги. Гео Милев -естетическият гражданин на света. Старозагорски новини, 15 януари 1997, уредник на Къща музей „Гео Милев”, изрезка .

Г. М. 1385. Домино, Стара Загора, бр. 36 / 13 октомври 96, Бележка за Пенка Касабова / изрезка и копие /.

Г. М. 1386. 24 часа, 9 октомври 1998, Информация за Васил Стоянов – стипендиант на МФ ”Гео Милев”.

Г. М. 1387. Велчев, П. Ал. Блок и Гео Милев. Български писател, бр. 19 / 4 ноември 1997, изрезка.

Г. М. 1388. Преди 100 години в Раднево е имало издателска къща. Днес, Стара Загора, бр. 281 / 24 – 30 октомври 1996, изрезка.

Г. М. 1389. Гранитски, Иван. Неудържимата пламенност. Дума, 14 януари 1995, изрезка.

Г. М. 1390. Янев, Георги. Поет и цар. Марица изток; Старозагорски новини.

Г. М. 1391. Стефанова, Н. Преводачът Гео Милев. Култура, 4. / 27 януари 95, изрезка.

Г. М. 1392. Маринска, Ружа. Експресионизмът като състояние на духа. Дума, бр. 267, 13 ноември 1995, изрезка.

Г. М. 1393. Леда Милева – статии, интервюта в централни и местни издания.

Г. М. 1394. Вестникарски информации и отзиви за „Геомилеви дни”, 1997 – в местни и централни издания.

Г. М. 1395. Вестникарски информации за направени дарения от сем. Касабови през 1996 г и 1998 г.

Г. М. 1396. Йотова, Д. Кръвта винаги проговаря. НБП 36 / 6 септември 99, След гостуването на Адели Харитонов – племенница на Гео Милев в България и в музея.

Г. М. 1397. Панов /Ламбовски /, Бойко. Окото на голямата невинност. Сега, 18 септември 99, за рода Касабови.

Г. М. 1398. Афиш, покани и програми за „Гео милеви дни, 99”.

Г. М. 1399. Информации и отзиви за „Геомилеви дни, 99” в местни и централни издания.

Г. М. 1400. Писмо на Пенка Касабова до „Геомилеви дни, 97” / 21 септември 97.

Г. М. 1401. Гайдарджиева, А. В. Септември – рецензия и екзистенциални проблеми. Литературен вестник, 27 май 98.

Г. М. 1402. Янев, Георги. Изкуството цъфти само на почвата на свободата. Марица изток, 21 май 98.

Г. М. 1403. Янев, Георги. Тайната за смъртта на Гео Милев. Марица изток, бр. от 9 април 98.

Г. М. 1404. Снимки на Леда Милева със старозагорци – Г. Янев, Б. Димитрова, Петър Русков след връчване на зв. ”Почетен гражданин на Стара Загора”.

Г. М. 1405. Янев, Георги. Една уникална находка. Преценка на ценностите. Марица изток”, ноември 97.

Г. М. 1406. Пламък, 3, 4, брой, посветен на 75 год. от сп. ”Пламък” – Гео Милев – „Парадокси”, „О, дъжд….”, из „Краят на интелигенцията” – за Гео – Н. Лилиев, Георги Янев.

Г. М. 1407. Информация от в. ”24 часа”, 21 февруари 1995, за предлагането на български писатели, сред които и Гео Милев за Нобелова награда.

Г. М. 1408. Писмо до Леда Милева от доц. Емилия Георгиева – българска изкуствоведка, която живее в Италия; копия от две нейни статии в итал. списание; виз. й картичка; „Маринети и бълг. писатели” – от Е. Георгиева – на бълг. ез.

Г. М. 1409. Милев, Гео. Творчество на сцената. Фотокопие. Отпечатана в сп. ”Сцена” през 1919, / оригиналът е в НБКМ /.

Г. М. 1410. Фотокопие от превода на мимическата приказка „Огненият змей” – на немски език, машинописен препис / І и ІІ картина/; Вариант на същия текст на немски и ост. текст на бълг. език / оригиналът е в НБКМ /.

Г. М. 1411. Фотокопие от ръкописни бележки на Гео Милев, по които вероятно е произнесъл защитната си реч в съда и машинописен препис на тези бележки / оригиналите са в НБКМ /.

Г. М. 1412. Картичка – Паметник на падналите във войните – скулптор Владимир Владимиров.

Г. М. 1413. Листче със сведения за явяването на Георги Касабов на приравнителен изпит по латински . Из семейния архив.

Г. М. 1414. Копие на оригинала на повестта ”Черни хоругви”; препис на машина – от Ел. Фурнаджиева.

Г. М. 1415. Снимки от тържеството на гимназия „Гео Милев” и откриване паметната плоча през 1950, / Мила Гео Милева, Пенка Касабова, Владимир Аврамов /.

Г. М. 1416. Писмо до Леда Милева от Белгийското посолство в отговор на изпратени от нея „Спомени за Емил Верхарен” и писмо до проф. Бланкоф, в уверение, че ще бъдат предадени в Белгийската Кралска библиотека.

Г. М. 1417. Тетрадки с финансови описи на Мильо Касабов – без корици, захабени.

Г. М. 1418. Наръчник с финансови описи на Мильо Касабов № 17, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63.

Г. М. 1419. Главна книга на финансови описи на Мильо Касабов, 1902.

Г. М. 1420. Стокова книга на Мильо Касабов, 1904.

Г. М. 1421. Дневник на финансови описи на Мильо Касабов, 1922.

Г. М. 1422. Данъчна книжка на Мильо Касабов – № 619.

Г. М. 1423. Толстой, Л. Н. Смъртта на Ивана Илича. Книжовно дружество – ”Просвета” – Стара Загора, разлепена, захабена.

Г. М. 1424. Славянски календар 1912, изд. Славянското благотворително дружество в България.

Г. М. 1425. Зола, Емил. Наводнението. Библ. ”Картинна галерия за деца и юноши”.

Г. М. 1426. Периодично списание на Българското книжовно дружество, кн. 7 и 8 / започват от стр. 5 /, Книгопис на Новобългарската книжнина / 1806 – 1870 / от К. Иречек, Периодическо списание на българското книжовно дружество, / кн. 9 и 10 /, „Тарас Булба” на Гогол, превод на Н. Бончев, Периодическо списание на Българското книжовно дружество – кн. 11 и 12 – събрани в едно книжно тяло, средно запазени, без корици.

Г. М. 1427. Ръкопис на превод на Андрей Германов на „Оптимистичен реквием”, Петър Вегин – 1 лист.

Г. М. 1428. Факсимиле от публикация на Мария Владимирова за брат си Гео Милев.

Г. М. 1429. Снимки на Тана Кожухарова, на Борис, Бриджит и Пенка Касабова, на 98 – я рожден ден на Пенка Касабова

Г. М. 1430. Старозагорски новини. бр. 16, 17, 18 и 19 от януари 2000 / с продължение /. Съдържа: Мария Милева – Владимирова. Спомените ми за тате; Г. Янев. За бащата на поета; Публикация по повод 105 год. от рождението на Г. Милев.

Г. М. 1431. Марица изток. Раднево, бр. 3, 4, 5, 2000 / януари, с продължение. Съдържа: М. Милева. Спомените ми за тате; Г. Янев. За бащата на поета.

Г. М. 1432. Йотова, Д. Гео Милев, български гражданин на света. Национална бизнес поща, За изложба на Гео Милев в Народната библиотека през януари 2000.

Г. М. 1433. Покана за изложба в НБ ”Св. св. Кирил и Методий” – за Гео Милев – януари 2000.

Г. М. 1434. Информация във вестниците за дарения на къща музей „Гео Милев” от семейството на поета – 1999 – 2000.

Г. М. 1435. Информации, интервюта, афиш и покани – във връзка с тържественото отбелязване на 80 – годишнината на Леда Милева – февруари 2000.

Г. М. 1436. Родът Киранови от село Главан. – статия във в. ”……………..”, бр……, съдържащ информация за рода на Мила Гео Милева.

Г. М. 1437. Анчев, Панко. Гео Милев и трагиката на националната съдба. Везни, С., 5 – 6 бр., 1999, ИК ”Гео Милев”.

Г. М. 1438. Милев, Гео. Българският народ днес. Везни, 5 – 6 бр. 1998, ИК ”Гео Милев”.

Г. М. 1439. Янев, Георги. Една уникална находка. Везни, 7 – 8, 1998, София, ИК ”Гео Милев”.

Г. М. 1440. Шунанов, Т. Още някои мисли за Гео Милев. Участие, 1 – 2 / 1999, Стара Загора.

Г. М. 1441. Геомилеви празници. Пловдивски университет, 11 – 12/ 1999, съдържа информация за „Геомилеви дни” в Стара Загора.

Г. М. 1442. Разговор с Пенка Касабова, София, пролетта на 1999; запис – В. Христова. Съдържа спомени за Гео Милев, Борис Христов, за брат й Борис и сестрите й; за Леда и Бистра.

Г. М. 1443. Янев, Георги. Мильо Касабов: ”Предпочитам да съм книжар с народа си, отколкото министър…”, Марица изток, бр. 31 / от 3 септември 1999.

Г. М. 1444. Литературен фронт, бр. 40, от 21 декември 1999, изд. на СБП.

Г. М. 1445. Български писател, бр. 1 / 11 януари 2000, посветен на 105 год. от рождението на Гео Милев; Съдържа: Гео Милев. Българският народ днес, Фрагментът; Ел. Фурнаджиева. Библиотеката; Леда Милева. Баща ми, Иван Гранитски. Лирична проза; Съобщение за премиера на фототипно изд. на сп ”Везни” и библиотека „Пламък”, изд. от ИК „Захарий Стоянов”.

Г. М. 1446. Владимирова, Мария М. Спомените ми за тате. Марица изток, / бр. 3 / 20 януари 2000.

Г. М. 1447. Владимирова, Мария М. Спомените ми за тате. Марица изток, бр. 4 / 27 януари 2000.

Г. М. 1448. Александрова, Р. След 78 години – уникално фототипно издание на „Везни”, Старозагорски новини, / бр. 38 / 25 февруари 2000; Интервю с Иван Гранитски.

Г. М. 1449. Янев, Георги. Р. Александрова не е дистрибутор на МФ ”Гео Милев”, Право на отговор във в. ”Старозагорски новини”, бр. 40 / 29 февруари 2000.

Г. М.1450. Янев, Георги. Пеньо Пенев „преписва” Гео Милев. Национална бизнес поща, бр. 18 / 1 – 7 май 2000 – за разкритие на необикновена литературна мистификация.

Г. М. 1451. Янев, Георги. Естетическият скандал, който не се състоя. 24 часа / Тракия /, бр. 37 / 9 май 2000.

Г. М. 1452. Христова, В. За един несъстоял се естетически скандал – Г. Янево – разследване, в. ”Чирпански новини”, бр. 14 / 24 – 29 юни 2000.

Г. М. 1453. Панов, Б. Мистификация свързва Пеньо Пенев и Гео Милев. Сега, 12 август 2000, за откритието на Георги Янев.

Г. М. 1454. Янев, Георги. За един несъстоял се естетически скандал. Пловдивски университет, бр. 11 – 12, октомври 2000; акад. информац. Издание.

Г. М. 1455. Узунова, А. Сестрата на Гео Милев стана на 99 години. Труд, бр. 219, 13 август 2000.

Г. М. 1456. Пенка Касабова: Чувствахме, че Гео беше изключителен. Марица изток, бр. 34, 21 септември 2000, Съобщение за смъртта на П. Касабова.

Г. М. 1457. Ранчева, Росица. Съобщение за смъртта на Пенка Касабова. Старозагорски новини, бр. 179, 14 септември 2000.

Г. М. 1458. Касабова, Пенка. Петър Дънов предрича таланта на Гео Милев. 24 часа / Тракия”/, бр. 74, 15 септември 2000, по материали, предоставени от къща музей ”Гео Милев”, Стара Загора.

Г. М. 1459. Пипонкова, Л. Моята любов са градините с децата. в. Седмичен труд, бр. 38 / 21 – 27 септември 2000, последно интервю с Пенка Касабова.

Г. М. 1460. Халваджийските тефтери на Мильо Касабов, разговор с Г. Янев, записала Д. Йотова, в. ”Национална бизнес поща”, бр. 38, 18 – 24 септември 2000; Съобщение за смъртта на Пенка Касабова и дейността на организацията „Мис Кларк и Пенка Касабова”.

Г. М. 1461. Янев, Г. Мильо Касабов – единство и противоречия на две поколения”, Марица изток, 9 ноември 2001, 9 бр.

Г. М. 1462. Андонова, Н. Кой къде е в нашата културна памет ? Седмичен труд, бр. 52, 30 декември – 5 януари 2000 / 2001, коментар на литературния критик Г. Цанков.

Г. М. 1463. Янев, Г. Гео Милев в школата и на фронта през Първата световна война, Марица изток, бр. 3 – 4, 18 – 25 януари 2001, Включва ст. ”Естетическият гражданин на света” – 106 год. от рождението на Гео Милев.

Г. М. 1464. Гранитски, Ив. Модерното в недрата на традицията. Български писател, бр. 8, 28 февруари 2001, откъс от книгата „Гео Милев и трагиката на националната съдба”, изд. ”Захарий Стоянов”, С., 2000.

Г. М. 1465. Недев, Владимир. Поет, духовник и революционер са сред първите златни имена на Ст. Загора. Национална бизнес поща, бр. 9, 5 март – 11 март 2001, коментар на анкета, проведена в Стара Загора.

Г. М. 1466. Васевски, Камен. Разрушеното трябва да се възстанови. Български писател, бр. 10, 14 март 2001, за разрушената мемориална плоча на ул. ”Пиротска” пред дома на Гео Милев в София.

Г. М. 1467. За вечните неща в литературата, Български писател, бр. 16, 25 април 2001, литературна анкета с Леда Милева; Из подготвена за печат книга на Ив. Христов, „Леда Милева – литературна анкета”.

Г. М. 1468. Фурнаджиева, Елена. Преводачът Гео Милев – български гражданин на света, Библиотека, бр. 2, 2000, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.

Г. М. 1469. Янев, Г. Гео Милев като художествен критик. Везни, бр. 1, 2001, изд. ИК ”Гео Милев”, София.

Г. М. 1470. Покана за откриване на изложба „Преводачът Гео Милев -български гражданин на света”, посветена на 105 – годишнината от рождението на поета; 18 януари 2000; Къща музей ”Гео Милев”, НБ ”Св. св. Кирил и Методий” и МФ ”Гео Милев”.

Г. М. 1471. Покана за премиера на фототипното издание на сп ”Везни”, изд. от ИК ”Захарий Стоянов”; 14 декември 1999; НБ ”Иван Вазов” и ПУ ”Паисий Хилендарски”.

Г. М. 1472. Снимки и портрети от архива на Мария Владимирова, сестра на Гео Милев – снимки и репродукции на нейни портрети.

Г. М. 1473. Снимки на Пенка Касабова от двайсетте години до края на 20 век.

Г. М. 1474. Бележник на Пенка Касабова до Георги Янев.

Г. М. 1475. Превод на проф. Цено Гърбов на Рилке и ползване на превода на Г. Милев.

Г. М. 1476. Документи на Мария Владимирова, сестра на Гео Милев.

Г. М. 1477. Факсимиле от документални материали за Макс Мецгер.

Г. М. 1478. Писмо до Леда Милева от Димитър Хаджиев.

Г. М. 1479. Факсимиле на статия за лейди Странгфорд.

Г. М. 1480. Писмо на Анастасия Цандер до Леда Милева.

Г. М. 1481. Грим, И. Братя Гракхи. Книжовно дружество ”Просвета”, разкъсана, до 112 стр.

Г. М. 1482. Военен билет на Мильо Касабов, захабен, и срочна акция.

Г. М. 1483. Сценарий на радиопредаване за Гео Милев от Пенка Касабова.

Г. М. 1484. Статия за Гео Милев на испански и превод на „Септември”.

Г. М. 1485. Отпечатък на илюстрация от Сирак Скитник към „Марионетки” на Чавдар Мутафов.

Г. М. 1486. РЛФ, 1933, с информация за лит. кръжок „Гео Милев” в Лом.

Г. М. 1487. Пламък, 1998, кн. 1 – 2, с материали от Гео Милев и за него.

Г. М. 1488. Пламък, 1999, кн. 3 – 4, с материали от Гео Милев и за него.

Г. М. 1489. Везни, 2000, бр. 7, със статии на Г. Янев и Ив. Гранитски за Гео Милев.

Г. М. 1490. Везни, 2001, бр. 1, със статия на Г. Янев за Гео Милев.

Г. М. 1491. Везни, 2001, бр. 2 – 3, със статия на Г. Янев за Гео Милев.

Г. М. 1492. Информация във в. ”Сега” и „Национална бизнес поща” за Ханчеви дни, 2001.

Г. М. 1493. Факсимиле от статия на Камелия Николова в сп. ”Театър”.

Г. М. 1494. Гео Милев – неудържимата пламенност. Нови изследвания, изд. ”З. Стоянов”, 2001.

Г. М. 1495. Български писател. Статия на Здравко Петров, в която се споменава за Гео Милев.

Г. М. 1496. Сега. Статия за семейството на Леда Милева.

Г. М. 1497. 168 часа. Статия за Леда Милева.

Г. М. 1498. Статии във в. ”Български писател”, в. ”Сега” и в. ”Кил” за „Гео Милев – неудържимата пламенност”.

Г. М. 1499. Информации за „Геомилеви дни, 01”.

Г. М. 1500. Касабова, Пенка. Скици по пътя на живота.

Г. М. 1501. Информация в „Национална бизнес поща” за премиерата на „Скици по пътя на живота” на Пенка Касабова.

Г. М. 1502. Статия за Гео Милев във в. ”Марица изток” от Г. Янев.

Г. М. 1503. Информация за дарение от Леда Милева.

Г. М. 1504. Информации за премиерата „Леда Милева – Литературни анкети”.

Г. М. 1505. Плакат и 8 снимки от премиерата на „Леда Милева -Литературни анкети”

Г. М. 1506. Снимки от „Геомилеви дни, 01”.

Г. М. 1507. Спомени за Гео Милев от Недялко Месечков – 4 машинописни страници, печатни.

Г. М. 1508. Информации из различни вестници във връзка със 100 -годинишнината на Гео Милев.

Г. М. 1509. Вестници, статии и интервюта за Гео Милев във връзка със 100 – годишнината му.

Г. М. 1510. Информации за учредяване на МФ ”Гео Милев”.

Г. М. 1511. Информация за излязлата книга „Гео Милев. Поетът рисува”.

Г. М. 1512. Различни информации за Гео Милев, публикувани в печата.

Г. М. 1513. Фурнаджиева, Елена. Сказките на Гео Милев. Везни, бр. 3 – 4, 2000.

Г. М. 1514. Ефендулов, Д. Без Бог! Без Господар. Литературен форум, 01 – 07 юни, 1994 и „И вие ли, г – н Ефендулов ?” – Т. Йорданов, Дума, бр. 170, 1994.

Г. М. 1515. Интервю с Пенка Касабова. Континент, бр. 196, 24 август 93.

Г. М. 1516. Малашевски, Б. Какви светли умове забравиха? Антени, 1 юни 1994.

Г. М. 1517. Кюлявков, Крум. Христо Ясенов, Отечествен фронт, 17 май 1950.

Г. М. 1518. Нонев, Богомил. Лальо Маринов от Калейца заплашва Европа. Пламък, 5 – 6 бр., 1994.

Г. М. 1519. Радославова, Лидия. Баща ми. Летописи, 9 – 10 бр. 1994.

Г. М. 1520. Ковачев, Робърт. Гео Милев – преодоляване на критическите шаблони. Нова христоматия, приложение на „Литературен форум”, кн. Ноември, 93.

Г. М. 1521. Ангелов, Ангел. Българският експресионизъм като традиция. Култура, 25 февруари 1994.

Г. М. 1522. Нанков, Никита. Колумбиадите на Гео /рги / Милев : три фрагмента срещу един мит. Литературен вестник, бр. 46 – 1994, бр. 45 – 1994 и бр. 1 от 1995.

Г. М. 1523. Снимки на Милка Спасова, дъщеря на Спас Касабов, брат на Мильо Касабов.

Г. М. 1524. Карастоянов, Христо. Гео Милев и ямболското щракане на идеите : още една забравена поука. Везни, бр. 5, 2002.

Г. М. 1525. Каролев, Свилен. Гео Милев и Христо Смирненски – две задочни срещи. Везни, бр. 1 – 2, 2002.

Г. М. 1526. Янкова, Александра. Социокултурни измерения на авангарда след Първата световна война и сп. ”Везни”. Везни, бр. 10, 2002; Гео Милев и политиката. бр. 1, 2003.

Г. М. 1527. Милева, Леда. Опит за портрет на Пенка Касабова. Везни, бр. 3, 2002.

Г. М. 1528. Български писател, 11 януари 2000, посветен на Гео Милев.

Г. М. 1529. Информация за връчването на наградата „Раднево” на Леда Милева. Марица изток, 10 септември 98.

Г. М. 1530. Ефендулов, Димитър. Религиозни първообрази в поемата „Септември” на Гео Милев.

Г. М. 1531. Васевски, Камен. Пламъчета светят с остри върхове.

Г. М. 1532. Милев, Гео. Жестокият пръстен. ”Захарий Стоянов”, 2002.

Г. М. 1533. Везни, бр. 8, 2001, посветено на Стара Загора.

Г. М. 1534. Шивачев, Румен. Когато идва Вавилон. Литературен вестник, бр. 33, 34, 35, 36, и 37, 1995.

Г. М. 1535. Бешков, Ал. Коледни мисли за един петел. Литературен форум, бр. 3, 1996. С отговор на Пенка Касабова.

Г. М. 1536. Гео Милев за деца, ”Захарий Стоянов”, 1999.

Г. М. 1537. 108 год. от рождението на Гео Милев. Марица изток, бр. 4 и 5, 2003.

Г. М. 1538. Вестникарски информации около „Геомилеви дни, 03”, 50 год. на музея и инициативи, свързани с тях, както и Програмата на дните

Г. М. 1539. Стихотворение „На баща ми” от Леда Милева.

Г. М. 1540. Райна Костанцева – дамата с наргилето” – за съпругата на Макс Мецгер. Библиотека. 1996, кн. 4 – 5, факсимиле.

Г. М. 1541. Информация за изложба, посветена на Гео Милев. Посоки, Плевен, бр. 21, 1998, и покана.

Г. М. 1542. Плакат и покана за изложба, посветена на Гео Милев. Знаме, Пазарджик, бр. 75, 2000.

Г. М. 1543. Плакат за „Мъртвешки танц” и две снимки от спектакъла.

Г. М. 1544. Николова, Камелия. Към въпроси за театъра на Гео Милев и експресионизма. Литературен вестник, бр. 34, 1999.

Г. М. 1545. Йотова, Донка. Гео Милев, български гражданин на света. Бизнес поща, бр. 3, 2000.

Г. М. 1546. Пеньо Пенев „преписва” Гео Милев. Бизнес поща, бр. 18, 2000.

Г. М. 1547. Протохристова, Клео. Несвършени изречения. Факсимиле от кн. и ст. й „Литературните реминисценции и цитати в поезията на Гео Милев”.

Г. М. 1548. Гранитски, Иван. Гео Милев и трагиката на националната съдба. Труд, 28 януари 2000.

Г. М. 1549. Информация за излизането на фототипното издание „Везни”,

Сега, 23 октомври 99.

Г. М. 1550. Информация за гостуването на Адели Харитонова, племенница на Гео Милев, в Стара Загора. Марица изток, 10 септември, 1999.

Г. М. 1551. Вестникарски информации за Васил Стоянов, стипендиант на МФ ”Гео Милев”.

Г. М. 1552. Анева, Неделина. Родът Кларк е свързан с българския от средата на 19 – ти век. Сега, 15, февруари 2003.

Г. М. 1553. Информация за книгата „Гео Милев. Пътят на свободата. Труд, 31 януари 2003.

Г. М. 1554. Вестникарски информации за „Геомилеви дни, 99”.

Г. М. 1555. Полемика между Александър Кертин и Д. Ефендулов. Литературен фронт, бр. 26, и бр. 36.

Г. М. 1556. Нанков, Никита. Литературен вестник, бр. 46, 1994.

Г. М. 1557. Факсимиле на Народно календарче „Справедливост”, издавано от Мильо Касабов за 1899 г.

Г. М. 1558. Факсимиле на Крепостния акт за покупка на дворното място.

Г. М. 1559. Писмо на Хр. Касабов до брат му Мильо Касабов.

Г. М. 1560. Факсимиле на снимка на Мильо Касабов с д – р Легрен и въздържатели от Стара Загора.

Г. М. 1561. Ръкопис на поемата „Септември” от гимназиста Иван Кънчев, 1940.

Г. М. 1562. Проект на Мильо Касабов за тълковен речник, буквата Е – от 173 до 197 стр.

Г. М. 1563. Малко тефтерче със записки на М. Касабов и лист с негови разсъждения.

Г. М. 1564. Факсимиле от бележки на М. Касабов по семейната библия.

Г. М. 1565. Беседи на Мильо Касабов по проблемите на трезвеността.

Г. М. 1565. А – Бележки на Мильо Касабов за 6 – ти Септември в Чирпан.

Г. М. 1566. Факсимиле от бележки на М. Касабов за Гео Милев.

Г. М. 1567. Факсимиле от Автобиография на Гео Милев.

Г. М. 1568. Факсимиле от статия на Мильо Касабов.

Г. М. 1569. Факсимиле от статия за Съединението на Мильо Касабов.

Г. М. 1570. Част от въздържателна беседа на М. Касабов, от стр. 21 до 31 стр.

Г. М. 1571. Факсимиле от бележки на М. Касабов по въпросите из живота.

Г. М. 1572. Янев, Вл. Фолклорно и авангардно. Везни, бр. 7, 2005.

Г. М. 1573. Сп. ”Славянски диалози” с преводи на Гео Милев.

Г. М. 1574. Каролев, Стоян. Докосвания до критика Гео Милев. Везни, кн. 3, 2005.

Г. М. 1575. Пламък, кн. 1 и 2, 2005, посветена на Гео Милев.

Г. М. 1576. Везни, бр. 8, от 2001, със статия за музей ”Гео Милев”.

Г. М. 1577. Информации за 110 – годишнината на Гео Милев в различни вестници.

Г. М. 1578. Словото днес, 22 бр., 01 юли 2004, във връзка с идеята за издигане на паметник на Иван Вълков, различни материали.

Г. М. 1579. Фурнаджиева, Елена. Летопис Гео Милев. Макрос, 2005.

Г. М. 1580. Информации и статии за Летопис – Гео Милев.

Г. М. 1581. Янев, Георги. Баща и син, изд. ”Макрос”, 2005.

Г. М. 1582. Информации, отзиви и писма във връзка с „Баща и син” – Г. Янев.

Г. М. 1583. Курсова работа на Станислава Рашева за Гео Милев и Мильо Касабов.

Г. М. 1584. Плакати и покани във връзка със 110 – год. на Гео Милев.

Г. М. 1585. Преводи на юридически експерти на Турция до Касационния съд във връзка с издаването на „Септември” през 1971.

Г. М. 1586. Писмо на Леда Милева до Сунига, преводач на „Септември” и негов отговор, придружен от статия за Гео Милев на испански, 1975.

Г. М. 1587. Писма, рекламни материали, пликове, визитки, които ги има в ОФ, както и документи на Мильо Касабов.

Г. М. 1588. Снимки на семейството на Мильо Касабов и сем. Владимирови; и на Анастасия Касабова със съветския писател Димитренко.

Г. М. 1589. Главна книга на М. Касабов с множество писма и документи в нея.

Г. М. 1590. Посещение на ученици в музея и среща с Анастасия Касабова, майката на гео Милев, края на 50 – те год.

Г. М. 1591. Афиш за премиера на стихосбирката „Капан за наивници” от Кольо Александров по случай 111 – годишнината от рождението на Гео Милев.

Г. М. 1592. Игов, Светлозар. Баща и син. Марица, 25 март 2006. Факсимиле.

Г. М. 1593. Игов, Светлозар. Баща и син. Литературен вестник, от 3 – 9 май 2006.

Г. М. 1594. Танев, Димитър. Баща и син в едно. Дума, 28 юни 2006.

Г. М. 1595. Леда Милева : Защо пиша само за деца ?- интервю с Леда Милева, Втора младост, 26 юни 2006.

Г. М. 1596. Факсимиле на лист от сп. ”Светлина”, агент на което е бил Мильо Касабов.

Г. М. 1697. Афиш за премиера на първи том „Слънчогледите погледнаха слънцето” от Избрани съчинения в пет тома на издателство „Захарий Стоянов”.

Г. М. 1598. Покана за премиерата на първи том ”Слънчогледите погледнаха слънцето” от Избрани съчинения в пет тома на издателство „Захарий Стоянов”.

Г. М. 1599. Лист, факсимиле, за реклама на различни издания, на едно от което е бил Мильо Касабов.

Г. М. 1600. Критическите текстове на Гео Милев – списък.

Г. М. 1601. MILEV, GEO. Den Hnevu. Прев. Дана Хронкова, Прага; аудиозапис на TV предаване по „Септември”; Писмо от Дана Хронкова.

Г. М. 1602. Понеделник. Списание за тоерия, политика и култура. Статия от Анна Лилова за рецепцията на немската поезия от началото на 20 век в България, 2006.

Г. М. 1603. Щит. Седмичник за литература, изкуство и обществена мисъл. 1935, със статии за Гео Милев и негов портрет.

Г. М. 1604. Бизнес поща. 1 октомври – 7 октомври 2007, ст. за Гео Милев и Гео – Милеви дни 2007, Д. Йотова.

Г. М. 1605. Ранчева, Росица. Стара Загора се поклони пред великото дело на Гео Милев. Старозагорски новини.

Г. М. 1606. Труд. Поетът Георги Константинов получи наградата „Гео Милев; Слово по случай Гео – Милеви дни 2007; Драматичен театър в Ст. Загора, 2 ноември 2007.

Г. М. 1607. Афиш – Програма за Деня на Стара Загора – 5 октомври.

Г. М. 1608. Афиш – Гео-Милеви дни 2007 – Програма.

Г. М. 1609. Афиш – Театрална работилница – СФУМАТО представя „Мъртвешки танц” по Аугуст Стриндберг в ДТ ”Гео Милев”.

Г. М. 1610. Афиш – Нощ на музеите и галериите в Пловдив, Стара Загора и Пазарджик.

Г. М. 1611. Афиш – Нощ на музеите и галериите в Пловдив, Ст. Загора, Пазарджик с медийни партньори и организатори.

Г. М. 1612. Афиш – 122 години от Съединението на България.

Г. М. 1613. Афиш – Шести песенен празник на туристическата песен.

Г. М. 1614. Афиш – Представя книгата „Обиск на пустинята”, Валери Станков по повод 113 – години от рождението на Гео Милев.

Г. М. 1615. Афиш – Национален младежки конкурс за поезия ”Веселин Ханчев” – Стара Загора, 2008; Двадесет и пето юбилейно издание.

Г. М. 1616. Експресен юбилеен поетичен албум, Ст. Загора, 2008 -Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ; Двадесет и пето издание.

Г. М. 1617. Словото днес. Седмично издание на съюза на българските писатели, основан от Иван Вазов, 1913 г. Съдържа: Георги Константинов, носител на Националната награда на името на Гео Милев за 2007 във връзка с Гео Милеви дни, 2007; Нашият и моят Гео Милев, бр. 537, 4 октомври 2007; стихотворението „Рубаи” на Омар Хайям, в превод на Гео Милев.

Г. М. 1618. Словото днес. Седмично издание на съюза на българските писатели, основан от Иван Вазов, 1913, бр. 428, 13 януари 2005, По случай 110 години от рождението на Гео Милев 1895 – 1925. Съдържа: Гео Милев. Зов; рисунка Гео Милев – сб. ”Изкуство”, 1913; ”Главата ми…” с автограф на Гео Милев; Покана – „Гео Милев – Неудържимата пламенност” под патронажа на президента на Р България, Национален инициативен комитет, Международна фондация „Гео Милев” и Народен театър „Иван Вазов”; стихотвор. „Желязна икона”, Лъчезар Еленков, с посвещение на Гео Милев; откъс от поемата „Ад” на Гео Милев с автопортрет; рисунка – Гео Милев Страница от сборника „Изкуство”, кн. ІІІ, 1912, Огнян Сапарев. Творецът „опитомил” експресионизма; Никола Георгиев. Модернизмът и социалната тематика не са обособени; Веселин Андреев. Дръзновен и силен; и автопортрет от 1910 в сборник „Изкуство”; Николай Хайтов. Звезда пътеводител; Валери Петров. И само за 30 години!; Павел Матев. Властта на времето и рисунки от Гео Милев; Р. Стойков. Той е необходим и днес и автопортрет от 1910 от сб. ”Звезда”; Валери Станков. Неговото послание, автопортрет на Гео Милев и факсимиле от стихотворението „О, дъжд, о дъжд обилен и печален….”; Светлозар Игов. Гео Милев – пламенният и автопортрет и част от поемата „Ден на гнева”, Петър Рамаданов. Глава на Гео Милев, 1923, Екслибрис за своите книги от Гео Милев.

Интервю с Петър Велчев и автопортрет на Гео Милев и снимка на съпругата му Мила Керанова; Факсимиле на корица от книга на Гео Милев, издадена в чужбина – GEO MILEV – Szeptember, с рисунки на Ренато Гутузо, Янис Рицос; Гео Милев. Поезията на младите с автопортрет; ”Експресионистично календарче за 1921” с автопортрет на Гео милев от 1915, и факсимиле на снимка на дъщерите на Гео – Леда и Бистра, 1924, рисунка на Гео Милев – „Лула”, 1907

Гео Милев – Луната, старата змия, съблича

– Удари трета стража

– Сега е твърде късно. Сбогом

Рисунка „Гео Милев” от Ламар; Гео Милев. Възвание към българския писател; Факсимиле на корицата на „Кръщение с огън и дух” -революционна антология, 1923, сб. ”Изкуство” – Ръкописен вестник”, бр. 29, 24 септември 1909

Иван Милев. Светогорска легенда. / детайл /, 1926, един от любимите художници на Гео Милев; Макс Мецгер. Гео Милев, портрет; Преводи на Емил Верхарен – „Рибарите на кон”, Рихард Демел – „Смущение” и Пол Верлен – „Сантиментален разговор” от Гео Милев.

Г. М. 1619. Словото днес. Седмично издание на съюза на българските писатели. Съдържа: интервю с Леда Милева – „Детето в информационната епоха” и снимка на Леда Милева с правнуците; Георги Константинов. Неудържимата пламенност. с портрет на Гео Милев, 1913; Съобщение за изложба, посветена на Гео Милев – бр. 431, 3 февруари 2005.

Г. М. 1620. Словото днес. Седмично издание на Съюза на българските писатели, бр. 436, 10 март 2005. Съдържа: Репродукция Иван Меглев – Плакат за изложбата в София / фрагмент /, 1920, Сирак Скитник. Градски пейзаж, 1919, Николай Абрашев. Музика, репродукция; Гео Милев. Жена със свещи; Николай Райнов. Винетка, 1919; Гео Милев. Танцуваща фигура, 1919 – репродукции; Сирак Скитник. Гарванът; илюстрации към „Поеми” от Едгар По, 1920; Макс Мецгер. Бар Табарен, репродукция; Цанко Лавренов. Музика, 20 – те год.; Николай Дюлгеров. Спомен за жена, 1930; Жорж Папазов. Замислена девойка, 1921 / 1922; Гошка Дацов. Женска фигура, репродукции под мотото „Гео Милев и българския модернизъм”.

Магдалина Станчева. Гео Милев и Градската галерия;

Ружа Маринска. Гео Милев и българският модернизъм.

Г. М. 1621. Словото днес. Седмично издание на Съюза на българските писатели, бр. 458, 13 май 2005; Съдържа: Изказване на Андрей Пантев по случай Гео -Милеви дни, 2005 и репродукция на портрет на Гео Милев от Дечко Узунов; последната снимка на Гео Милев / детайл /; ст. ”Съдбовност и поезия”, посветена на Гео Милев;

Слово на Рашко Стойков при връчване на Националната награда „Гео Милев”;

Автопортрет от 1910 на Гео Милев;

Снимки от откриване на изложбата ”Гео Милев и българския модернизъм” в Старозагорската градска художествена галерия.

Г. М. 1622. Велчев, Петър. Гео Милев в огледалото на критиката. Словото днес. Седмично издание на Съюза на българските писатели, бр. 473, 2 февруари 2006.

Г. М. 1623. Пеев, Димчо. Гео Милев – българското лице на Европа.Старозагорски новини, 15 май 2008.

Г. М. 1624. Гео Милев за Артюр Рембо „Вечното в изкуството”. Автограф, февруари, 2006, бр. 11.

Г. М. 1625. Още един стих от Гео на японски. Новината, 29 декември 2008, информация за превод на стихотворението ”Гроб” на Гео Милев на японски език.

Г. М. 1626. Новината, 10 – 11 януари 2009, по случай 114 год. от рождението на Гео Милев, Съдържа: Не от Гео, а за Гео; снимки на изкуственото око на Гео; Ана П. Тодорова. Беше хубаво, сладко бебе, спомен; Коста Петров. Знаеше шотландския диалект; Цветана Велчева. Красотата е в борбата; Георги Илиев. Смирненски го смяташе за свой учител.

Г. М. 1627. Гео Милевъ. Въспоменателенъ сборникъ, 1936, по случай единадесет години от смъртта на поета.

Г. М. 1628. Програма на Гео Милеви дни, 2007, 27 – 28 септември.

Г. М. 1629. Милев, Гео. Жестокият пръстен. ”Захарий Стоянов”, София, 2002.

Г. М. 1630. Гео Милев – Творби на ученици от различни випуски, възпитаници на Гимназията с преподаване на английски език „Гео Милев” -Русе, 82.

Г. М. 1631. Кратка статия от Петър Караангов за Гео Милев, печатана отчасти през 1995 г. в сп. ”Пламък”.

Г. М. 1632. Биография на Керанова, Мила / Гео Милева / – Сведение от Държавния архив – 12 листа.

Г. М. 1633. Копие на част от холандско списание с материал за Гео Милев и превод на Експресионистично календарче, 2005.

Г. М. 1634. Снимки от честване 80 – год. от рождението на Гео Милев в салона на Военния клуб – София.

Г. М. 1635. Факсимиле на портрет на Гео Милев от Дечко Узунов.

Г. М. 1636. Семейни снимки – на Борис Касабов и Бриджит Еванс, на Владимир Владимиров, на Леда и Бистра и на цялото семейство.

Г. М. 1637. Снимки от изложбата ”Преводачът Гео Милев – български гражданин на света”, София, 18 януари – 2 февруари 2000, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и картичка от Елена Фурнаджиева до Леда Милева от 5 февруари 2000, София.

Г. М. 1638. Покана към др. Анастасия Милю Касабова за откриване на Къща музей „Гео Милев” на 27септември 1953 г.

Г. М. 1639. Писмо от Анастасия Цандер, Берлин до Леда Милева във връзка с документирана с бележка в архива на д – р Есер последна очна операция на Гео Милев с дата 26 февруари 19 г. с приложено копие от тази бележка.

Г. М. 1640. Писма от Анастасия Цандер до Леда Милева във връзка с „Meine Seele” / ”Моята душа” / – 3 на брой.

Г. М. 1641. Тутев, Георги. Един негероичен герой. В нея той разказва за баща си Иван Тутев – като студент в Берлин той сътрудничи на сп. ”Der Sturm” и подготвя брой за български модернисти – Гео Милев, Марангозов, Ламар, Фурнаджиев и Иван Тутев. Репродукции от Дечко Узунов, Бенчо Обрешков, Владимир Димитров – Майстора, Сирак Скитник и Иван Милев

– Копие от съответния брой на сп. ”Der Sturm”.

Г. М. 1642. Auf der Karte Europas ein Fleck – Gedichte der osteuropaischen Avantgarde / 1910 – 1930 / – в книгата са представени петима български поети: Христо Смирненски. Горчиво кафе; Гео Милев. Савонарола, О дъжд, о дъжд обилен и печален, откъс от поемата „Септември”; Николай Марангозов, Ламар. Мирни размирни години /последните две части/ и Атанас Далчев. Бедност.

Г. М. 1643. Афиш – 90 год. от рождението на Веселин Ханчев.

Г. М. 1644. Афиш по случай 24 – май – съобщение за откриване на изложба в музея.

Г. М. 1645. Афиш – премиера на ”Прокълнати” на Любчо Иванов.

Г. М. 1646. Факсимиле на интервю с Леда Милева.

Г. М. 1647. Афиш – „Нощ на музеите и галириите, 2009”, 25 септември.

Г. М. 1648. Афиш – „Гео Милеви дни, 2009” – Програма.

Г. М. 1649. Диплянка с програма за Нощ на музеите и галериите, Стара Загора.

Г. М. 1650. Новината, с информация за „Гео – Милеви дни, 2009”.

Г. М. 1651. Новината, с информация за връчване на наградата на името на Гео Милев на Иван Гранитски и използване на паричния й еквивалент.

Г. М. 1652. Бизнес поща, Геният и неговата държава на духа – информация за проведените Гео Милеви дни, 2009.

Г. М. 1653. Старозагорски новини, интервю с Никола Инджов.

Г. М. 1654. Новината, „Гео или взривените граници” – Слово на Валери Станков по случай заключителното тържествено събрание на Гео Милеви дни, 2009 и информация за откриването на изложбата „Деца рисуват” в музея.

Г. М. 1655. Снимка на Гео Милев.

Г. М. 1656. Афиш за национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”, 2009, Стара Загора, Двадесет и пето издание.

Г. М. 1657. Покана на Национален младежки конкурс за поезия ”Веселин Ханчев”, 2009.

Г. М. 1658. Портрет на Гео Милев от Евгения Лепавцева.

Г. М. 1659. Пощенска марка с лика на Гео Милев.

Г. М. 1660. Хаджилиев, Димитър. Окото. Литературен фронт, 8 декември 1944, изрезка.

Г. М. 1661. Пенев, Пенчо. Двадесет и една години без Гео Милев. Ведрина, София, 15 май 1946, изрезка.

Г. М. 1662. Спомени за Гео Милев от Иван Хаджихристов, в. ”Септември”, 16 януари 58

Г. М. 1663. Димов, Янко. В къщата на Гео Милев. Септември, бр. 705.

Г. М. 1664. Рицос, Янис. Поема в синьо. Литературен фронт, бр. 27, 3 юли 1958, посветена на Гео Милев.

Г. М. 1665. Фурнаджиев, Никола. Гео Милев. Спомен. Изгрев, изрезка.

Г. М. 1666. Сяров, Димо. Как беше ранен Гео Милев. Спомен. Народна култура, бр. 24, 13 юни 1959.

Г. М. 1667. Как Гео Милев написа поемата „Септември”. Свят, 25 септември 1948, неподписан спомен с клише, стр. 7, автор Мила Гео Милева?

Г. М. 1668. Мирчев, Иван. Гео Милев – спомени и впечатления. Пламък, бр. 11 – 12, 1958, спомени.

Г. М. 1669. Портрет на Гео Милев – дърворезба, пирографиран, 22 / 32 см., избелял.

Г. М. 1670. Корици от литературния етюд ”Гео Милев” от Шаренков, изд. София, 1932, конфискуван от полицията, запазени.

Г. М. 1671. Фотокопия на първото издание на поемата ”Септември”, сп. ”Пламък”, 7 – 8 кн., 1924, големи фото – листове, 22, 5 / 35 см., запазени.

Г. М. 1672. Гео Милев” – 1895 – 1925 – 1960. Библиография. ”Къща музей „Гео Милев”, Окръжна библиотека Стара Загора, 1960, среден формат, мека корица, 48 стр., запазена.

Г. М. 1673. Афиш за възпоменателно утро по случай 31 години от смъртта на Гео Милев, 13 май 1956, прегънат, запазен.

Г. М. 1674. Листовка – призив към гражданите да посетят къщата музей „Гео Милев”, 17, 5 / 24, 5 см., на картон, запазена.

Г. М. 1675. Афиш за тържество по случай 62 – годишнината от рождението на Гео Милев – 13 януари 1957, прегънат, запазен.

Г. М. 1676. Афиш за литературно четене за Гео Милев по случай 32 години от изчезването му, 15 май 1957, прегънат, запазен.

Г. М. 1677. Афиш за тържествено честване 63 – годишнината от рождението на Гео Милев, 17 януари 1958, прегънат, запазен.

Г. М. 1678. Листовка, издадена по случай 63 – години от рождението на поета, 16 / 23 см., запазена.

Г. М. 1679. „Септември” – поема от Гео Милев на руски език – откъс в сп. ”Новая Болгария”, 7 – 8 кн., април, 1955, и бележка за Гео Милев с клише, запазена, обикновен формат.

Г. М. 1680. Стойков, Р. 77 стъпала. Пламък, кн. 10, 1964, посветена на Гео Милев.

Г. М. 1681. Тихова, Надежда. Материали около театралната дейност на Гео Милев в Народния театър. Литературна мисъл”, 5 / 1964.

Г. М. 1682. Стойков, Р. 77 стъпала. ”Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1966, посветена на Гео Милев, формат 59 / 84 / 32, подвързана.

Г. М. 1683. Христов, Венко. Октомври и раждането на сп. ”Пламък”. Пламък, кн. 15, 1967, и копие на статията на Гео Милев „И свет во тме светится”.

Г. М. 1684. Свиленов, Атанас. Антология на световната любовна лирика. Народна младеж, 26 ноември 1967.

Г. М. 1685. Филипов, Владимир. Преводът на Шекспир. Септември, кн. 6, 1967.

Г. М. 1686. Програма за рецитала на Пенка Груева ”Световна любовна лирика – на Антологиите на жълтата и червената роза”.

Г. М. 1687. Нови данни и материали за Гео Милев за периода 1916 – 1919 – машинописно изследване от Св. Попов – 5 листа.

Г. М. 1688. Пламък, 5 / 1960, ”Неизвестни писма на Гео Милев” – 3 писма до баща му, запазени от брат му / По – късно публикувани в „Архив Гео Милев” /.

Г. М. 1689. Стойков, Р. Сама пламенность. Литературная газета, 20 февруари 1965.

Г. М. 1690. Войникова, А. И писа със своите кърви: Свободен ! Театър, бр. 2, 1965.

Г. М. 1691. Цанев, Георги. Традиция и новаторство в нашата литература. Литературна мисъл, 1 / 1965.

Г. М. 1692. Мокрев, Ст. Гео Милев за буржоазната демокрация. Литературен фронт, 22 / 1965.

Г. М. 1693. Стойков, Р. Реквием за Гео Милев. Пулс, 3 май 1966, с илюстрациите на Ренато Гутузо към „Септември” / на пишеща машина /.

Г. М. 1694. Листовка „Гео Милев” – Литературни портрети, № 3, изд. Профиздат, София.

Г. М. 1695. Календар ”Литературен фронт”, 1965, посветен на Гео Милев.

Г. М. 1696. Янков, Николай. Гео Милев – пътят му към творчеството за деца. Пламък, 17, 1967.

Г. М. 1697. Bulharsko, 7, 1955, с бележка за Гео Милев от Л. Стоянов и откъс от поемата „Септември”.

Г. М. 1698. Свободная Болгария, 25 май 1949, голяма статия ”Гео Милев”, без подпис.

Г. М. 1699. Съобщение за намерен неизвестен бележник на Гео Милев. Троянски глас, 24 септември 1969. Публикация на първата част от бележника под надслов ”Модернизмът / и аз /”.

Г. М. 1700. Продължение на публикацията на неизвестния бележник на Гео Милев. Троянски глас, 1 октомври 1969, с две клишета от негови рисунки.

Г. М. 1701. Троянски глас, бр. 41, 8 октомври 69.

Г. М. 1702. Караславов, Георги. Една среща с Гео Милев. Пламък, кн. 15, 1970, на стр. 48.

Г. М. 1703. Зарев, Пантелей. Преображенията на Гео Милев. Септември, кн. 5, 1970.

Г. М. 1704. Зарев, Пантелей. Преображенията на Гео Милев. Септември, кн. 6, 1970, на стр. 158, продължение.

Г. М. 1705. Начев, Ангел. Гео Милев за Ленин и съветската литература. Литературна мисъл, / кн. 1 от 1970г, стр. 16.

Г. М. 1706. Павлов, Тодор. Социология и изкуство. Литературен фронт, бр. 37, 9 септември 1970, на стр. 1 – 2 се прави и идейно – художествен анализ на поемата „Септември”.

Г. М. 1707. Радославова – Попова, Лилия. Три писма на Гео Милев до Иван Радославов. Литературна мисъл, кн. 3, 1971, на стр. 118.

Г. М. 1708. Карамфилов, Ефрем. Българи. В книгата са поместени великолепни есета за Гео Милев и Георги Шейтанов.

Г. М. 1709. Обзор, кн. 1, 1971, на англ. език, посветена на Гео Милев; съдържа статия, литературен портрет / редакционна, статия от Стойчо Стойчев, превод на поемата „Септември” на английски език от Питър Темпест, снимки и илюстрации /.

Г. М. 1710. Конфорти, И. Я. Гео Милев и театър.

Г. М. 1711. Радуга, кн. 10, от 1972, на стр. 45 – Фрагменти из поемата „Септември” от Гео Милев, прев. на руски Г. Фалъкович.

Г. М. 1712. Бунтовни спомени от Ламар. Пламък, бр. 10, 1973, на стр. 67.

Г. М. 1713. Марков, Георги. Литературни етюди. Сборник, ”Народна просвета”, 1969, среден формат, 187 стр., запазен.

Г. М. 1714. Как можем да станем щастливи чрез мисълта, Стара Загора, 1908.

Г. М. 1715. Молиер. Тартюф. Комедия в пет действия. София, 1896.

Г. М. 1716. Ново време. Полумесечно списание на българската социалдемокрация, София, 1913, № 1, 15 септември 1913, XVІІ годишнина.

Г. М. 1717. Горчева, Мая. Сънят на иконите. Будната памет на песните в „Иконите спят”. Алманах за литература и изкуство „Света гора”, 2006, Велико Търново.

– Информация за излязлата книга – „Баща и син” на Георги Янев от Сава Василев.

Г. М. 1718. Шопова, Елена. Баща и син. Чирпански новини, 15 април 2006, бр. 355, год. XІІІ, по повод излязлата книга „Баща и син” на Георги Янев.

Г. М. 1719. Николова, Камелия. Гео Милев и Владимир Василев за преводния репертоар на българския театър. Литературен вестник, бр. 38, 3 – 9 декември 2008, год. 18.

Г. М. 1720. Телбизова, Ина. Гео пише за Гео и баща му. Марица изток, 26 януари 2006, стр. 7, информация за автора Георги Янев на книгата „Баща и син”; Из книгата ”Баща и син” на Георги Янев.

Г. М. 1721. Игов, Светлозар. Баща и син. Марица, 25 март 2006, по повод излязлата книга на Георги Янев „Баща и син”, факсимиле.

Г. М. 1722. Игов, Светлозар. Баща и син. Литературен вестник, факсимиле.

Г. М. 1723. Словото днес, бр. 620, 28 януари 2010, год. XVІ – посветен на 115 години от рождението на Гео Милев.

Г. М. 1724. Бизнес поща, 11 февруари – 17 февруари 2008. Съдържа: Валери Станков. Не искам през 40 – ата пустиня / по повод 113 – год. от рождението на Гео Милев/ и представяне на двете нови книги на Валери Станков – „Обиск на пустините” и „Къща без икони”.

Г. М. 1725. Литературен вестник, 25 – 31 март 2009.Съдържа: Дарин Тенев. Куфарът на Гео Милев. И Надежда Стоянова. Куфарът на Гео.

Г. М. 1726. Емил Верхарен и Гео Милев – един до друг на брега на река Схелде. Бизнес поща, 13 април – 19 април 2009, с информация за организираната изложба „Приятелите на Верхарен” в къщата музей на големия белгийски поет.

Г. М. 1727. Нанков, Никита. За интелектуалеца. Литературен вестник, бр. 27, 16—22 септември 2009, споменава Гео Милев и поемата „Септември”.

Г. М. 1728. Словото днес, бр. 612, 5 ноември 2009, год. XV, с информация за „Гео – Милеви дни, 2009” в Стара Загора от Борислав Бойчев.

Г. М. 1729. Литературен вестник, бр. 35, 11 – 17 ноември 2009, с информация за изнесена лекция ”Маринети, българският футуризъм и поемата ”Септември” на Гео Милев” на 22 октомври с. г. в галерия „Академия” на НХА.

Г. М. 1730. Бизнес поща, бр. 5 / 995 /, 1 февруари – 7 февруари 2010. Съдържа: Интервю с Леда Милева по повод рождения й ден на 5 февруари от Донка Йотова; Информация за Евгения Лепавцева и портретът на Гео Милев.

Г. М. 1731. Митев, Трифон. Касабовият род. Новината, 1 февруари 2010.

Г. М. 1732. Факсимиле на информация от Информационна агенция „Фокус” за Гео Милев. Георги Янев: ”Освен с бунта, трябва да запомним Гео и със саможертвата”.

Г. М. 1733. Факсимиле „Вечер с Леда Милева” по случай 90 – годдишнината на Леда Милева – информация на информационната агенция Dnes. Bg.

Г. М. 1734. Факсимиле – „Вечер на Леда Милева”, по случай 90 -годишнината на Леда Милева – информация на информационната агенция КРОСС.

Г. М. 1735. Инджов, Никола. Личност с Прометеева природа. Словото днес. Седмично издание на Съюза на българските писатели. Посветена на 90 – годишнината на Леда Милева; 5 бр. / 622 /, 11 февруари 2010, год. XVІ.

Г. М. 1736. Словото днес. Седмично издание на Съюза на българските писатели. Леда Милева – на трона на читателската обич, 90 години живот – 70 години в лоното на поезията. Информация за 90 – годишнината на Леда Милева, бр. 7, 25 февруари 2010.

Г. М. 1737. Цветанов, Борис. Кой е палачът на Гео Милев? Трета възраст, бр. 19, 12 – 18. 05. 2010 г. ; бр.20, 19 – 25. 04. 2010 г. ; бр. 21, 26. 05 – 01. 06. 2010 г. – 3 листа, факсимиле.

Г. М. 1738. Интервю с Леда Милева. 168 часа, 1 – 7 октомври 2010 г.

Г. М. 1739. Калчев, Валентин. Къща музей „Гео Милев. Анонс, 15 – 21 ноември 2010 г.

Г. М. 1740. Експресен поетичен албум – Национален младежки конкурс „Веселин Ханчев”, Двадесет и седмо издание, Стара Загора 2010 г.

Г. М. 1741. Календарче за 2011 г. с полезно и поучително съдържание, взаимствано от Милю Касабов, година Първа.

Г. М. 1742. Афиш – Нощ на музеите и галериите 2010 г. – 24 септември 2010 г.

Г. М.1743. Афиш – Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” – Двадесет и седмо издание.

Г. М. 1744. Програма за Нощ на музеите и галериите 2010, 24 септември.

Г. М. 1745. Покана за поетичен спектакъл по стихове за деца от Гео Милев на 28. 04. 2009 г.

Г. М. 1746. Сотирова, Валя. Една всеотдайна жена до Гео. Дума, 23. 03. 11, бр. 20.

Г. М. 1747. Сотирова, Валя. Гео арестуван без постановление. Новината, 9 – 15. 05. 2011, бр. 18.

Г. М. 1748. Афиш – Премиера на романа Моделът и неговият художник. С участието на Веселин Стоянов, Владимир Янев, Христо Карастоянов и др.

Г. М. 1749. Програма – Нощ на музеите и галериите в Стара Загора – 14. 05. 2011.

Г. М. 1750. Афиш – Не бой се и ела. П. К. Яворов и неговите любови. Катя Зографова и Пламен Тотев представят…

Г. М. 1751. Афиш – 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянска писменост.

Г. М. 1752. Афиш – Нощ на музеите и галериите – 14. 05. 2011.

Г. М. 1753. Руенов, Руен. Балканските лица на модернизма – без грим и перуки. Култура, 12 март 2010, бр. 9.

Г. М. 1754. В дома на поета. Стих. От Росен Пенев Георгиев, ученик от 10 кл. ІІ Средно политехническо училище „Гео Милев”, Стара Загора, 1958, ІІІ Награда в конкурс, обявен от Градски народен съвет, Стара Загора.

Г. М. 1755. Иван, Гранитски. Гео Милев и трагиката на националната съдба. Захарий Стоянов, София, 2000.

Г. М. 1756. Велчев, Петър. Поетът преводач Гео Милев. Везни, бр. 1, 2008.

Г. М. 1757. Каранфилов, Ефрем. Георги Шейтанов. и Михаил Тошков. Гео – Милевият свят. Везни, бр. 3, 2008.

Г. М. 1758. Горчева, Мая. Митът за раждането на модерната психолирика: поетическите образи на културно – историческата рефлексия на Гео Милев. Везни, бр. 10, 2007, с. 100.

Г. М. 1759. Дарение от Леда Милева : Отзвук от честването на 115 – та годишнина от рождението на Гео Милев. Съдържа :

1. Пет изрезки от вестници по случай юбилейната вечер в НДК на 28. 01. 2010.

– Честват Гео Милев с книги и спектакъл, Труд, 28. 01. 2010.
– Снимка Пресфото БТА, Дума, 29. 01. 2010, с президента Първанов.
– В НДК честват Гео Милев – кумир и жертва, Труд, 30. 01. 2010.
– Днес всичко е съвсем различно. Дума, 30. 01. 2010, Борис Данков.
– Гео Милев събра интелектуалния елит, Дума, 30. 01. 2010.

2. Магнетофонен запис от вечерта ( само официалната част)

3. Компакт диск от събрание в Българския културен институт в Берлин по случай представянето там на книгата „Главата ми кървав фенер – Гео Милев и немската култура в началото на XX век” – Анастасия Цандер.

4. Спомен от Мария Пелева, правнучка на брата на Милю Касабов, Спас.

5. Писмо от Леда Милева до Георги Янев за материалите, от 13. 05. 10.

Г. М. 1760. Гробът на Милю Касабов буренясва. Новината, 4 февруари, 2010.

Г. М. 1761. Янев, Георги. От бурена да направим светилник. Новината, 9. ІІ. 2010. Да отдадем на Милю Касабов почит и не само.

Г. М. 1762. Интервю с Леда Милева : Прадядо ми Керан е живял 150 години! 10 – 16. ІІ. 2010.

Г. М. 1763. Агата, Джузепе Дел. Маринети, българският футуризъм и поемата „Септември” на Гео Милев. Литературен вестник, бр. 14, 14 – 20. 04. 2010.

Г. М. 1764. Каменов, Йордан. Защо Гео Милев. Труд, 22 април 2010.

Г. М. 1765. Петкова, Първолета. Кой уби Гео Милев. Уикенд, 4 – 10 септември 2010.

Г. М. 1766. Стоилов, Ваньо. Леда Милева написала „Зайченцето бяло” на крак заради дупка в списание. Седем дни, бр. 40, 10 октомври 2011.

Г. М. 1767. Христов, Иван. Кръгът „Стрелец” и идеята за родното. Карина – Мариана Тодорова, С. 2009.

Г. М. 1768. Инджов, Никола. Личност с Прометеева природа. Словото днес, 11. ІІ. 2010, бр. 5 (622) – за юбилея на Леда Милева; стих. „Тихо”

Разговор на Ивайло Христов с Леда Милева – Книгата не може да изчезне.

Панчо Панчев – В райската градина.

Божанка Константинова – Респектиращ живот и творческо дело.

Съдържа още : Из Американската поезия : Емили Дикинсън, Карл Сандбърг

Из Английската позия : Уинстън Хю Одън, Сесил Дей Луис

Из Африкански гласове : Елис Аити Коми, Гана; Ричард Райв, ЮАР; Ришар Догба, Бенин

Детски стихотворения: Запалянко, Тайна, Папагал и др.

Г. М. 1769. Афиш и покана за Гео Милеви дни, 2011.

Г. М. 1770. Афиш за Нощ на музеите и галериите – 14. V. 2011.

Програма за Нощ на музеите и галериите – 14. V. 2011.

Г. М. 1771. Копие на графичната творба на Петър Дачев „Паметникът на Гео Милев в Стара Загора”, предоставено на Леда Милева от Дияна Борисова, директор на РИМ – Добрич, формат А4.

Писмо от Дияна Борисова, Добрич до Леда Милева.

Г. М. 1772. Интервю на Росица Ранчева с доц. Д – р Райна Захариева, близък сътрудник и приятел на Пенка Касабова, Старозагорски новини, 31. 03. 2011.

Г. М. 1773. Стоилов, Ваньо. Бащата на Гео Милев погребан за трети път. 24 часа. 24 май 2011.

Г. М. 1774. Новината, 3 окт. 2011. Съдържа:

Уникално холандско издание за Гео дойде в Стара Загора.

Интервю с проф. д – р Ружа Маринска, носител на Националната награда „Гео Милев”, 2011 – Той е вечен пример за поведение.

Г. М. 1775. Информация на Донка Йотова за Гео Милеви дни, 2011 – Гео продължава в бъдещето, Бизнес поща, 3. 10 – 9. 10. 2011, бр. 40.

Г. М. 1776. Петров, Христо. Бащата на Гео Милев остана без гроб. Телеграф, 16. ІV. 2011.

Г. М. 1777. Интервю с доц. Д – р Райна Захариева: 18 % са новите учители.

Информация на Донка Йотова : Пренесоха костите на Мильо Касабов в двора на къщата музей „Гео Милев”, Бизнес поща, бр. 17, 24. 04 – 1. 05. 2011.

Г. М. 1778. Славов, Иван. Погребаха Мильо Касабов. Твоят ден, 22. ІV. 2011, бр. 31.

Г. М. 1779. Йовкова, Нина. Леда Милева откри традиционните дни на почит към баща й. Седем дни. 3 окт. 2011, бр. 39.

Г. М. 1780. Чудото Леда Милева, Уикенд, 5 – 11 ноември 2011.

Г. М. 1781. Дешева, Станини. Една лястовица направи пролет. 110 години от рождението на Пенка Касабова – първата българска специалистка в областта на предучилищното възпитание, Втора младост, 5 декември, год. 10. 2011, бр. 49.

Г. М. 1782. Ранчева, Росица. Британски учен стана член на Международна фондация „Гео Милев”, Старозагорски новини, 9 януари 2012.

Г. М. 1783. Афиш – Премиера в Стара Загора на „Тревата ли?” на Виолета Христова на 27. 01. 2012 в Къща музей „Гео Милев”.

Г. М. 1784. Информация в Словото днес, 19. 01. 2012, бр. 1 (693), год. XVІІІ – Посланията на поета. Проф. Рандал Бейкър стана член на фондация „Гео Милев”.

Г. М. 1785. Райчева, Лилия. Le journaliste Geo Milev…. Le Temps des Medias. Списание, № 11 hiver 2008 – 2009.

Още: Писмо до Леда Милева.

Копие от отговора на Леда Милева до Лилия Райчева от 1 окт. 2009.

Г. М. 1786. Покана за откриване на Къща музей „Гео Милев” на 27 септември 1953 г. в Стара Загора до сестрата на поета Мария Владимирова.

Г. М. 1787. Стихотворение от Янко Димов – В къщата на Гео Милев. Изрезка от в. Септемврийче.

Г. М. 1788. Елена Фурнаджиева изразява становище и дава препоръки за Музейния документален фонд „Гео Милев” в Къща музей „Гео Милев”. 4 л. машинопис, формат А4.

Г. М. 1789. Декларация от Андрей Наков, Париж, 2 август 2008; 2 л, формат А4.

Г. М. 1790. Част от ръкописа на превода на „Септември” на френски език от Жак Гошрон и писмо до Леда Милева, 5 л, формат А4.

Кореспонденцията с г – н Жак Гошрон, Франция, 8 листа.

Копие от почетния диплом за приемането му за почетен член на МФ ”Гео Милев”.

Плик, пощенски.

Г. М. 1791. Писмо от Леда Милева до Хуан Едуардо Сунига, преводач на „Септември” на испански език, 1 л; и превод на писмото на български език, 2 л.

– Отговор на писмото до Леда Милева.

– Диплом за почетен член на МФ „ Гео Милев”

– Копие от негова статия за Гео Милев в испанския печат.

Г. М. 1792. Писма до Норберт Рандов, Германия и Евалд Озерс, Англия и отговор от Озерс за съгласието им да се откажат от авторски права на преводите им на „Септември” за издаване на CD, 3л.

Г. М. 1793. Афиш – Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” – Стара Загора, 2011, Двадесет и осмо издание.

Г. М. 1794. Афиш – Нощ на музеите и галериите, 2011, Стара Загора, 30 септември 2011.

Програма.

Г. М. 1795. Афиш – Гео Милеви дни, 2011.

Г. М. 1796. Афиш – 1 ноември – Ден на народните будители

Г. М. 1797 – Заркова, Анна. От Вапцаров до Живков и останалите. Труд, С. 2012, – факсимиле

Г. М. 1798 – Писмо на Леда Милева до Трифон Митев, председател на Областния съвет на БСП Стара Загора от 10. 02. 2012.

Г. М. 1799 – Янев, Георги. Готови сме да помагаме за възстановяването на родното място на поета в Раднево. Марица изток, 24.01.2013, год. LІV, бр. 3 /3440/

Г. М. 1800 – Афиш – Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” Стара Загора 2012, Двадесет и девето издание

Г. М. 1801 – Експресен поетичен албум – Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” Стара Загора 2012, Двадесет и девето издание

Г. М. 1802 – Поетическа работилница от Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” Стара Загора 2012, Двадесет и девето издание

Г. М. 1803 – Афиш – Нощ на изкуствата – Стара Загора, 2012, 28 септември

Г. М. 1804 – Програма Нощ на изкуствата – Стара Загора, 2012, 28 септември

Г. М. 1805 – Леда написала случайно „Зайченцето бяло”. България днес, год. ІІ, бр. 31, 6. 02. 2013, – по повод смъртта на Леда Милева

Г. М. 1806 – Внук наркоман вгорчи живота на Леда Милева, Минаха години, бр. 7, год. ІV, 11. 02.2013.

Г. М. 1807 – Афиш – Градината на очакванията – Кристин Димитрова. Премиера за Стара Загора

Г. М. 1808 – Писателят Камен Васевски : Кощунство е да се публикуват неверни факти за живота и творчеството на Гео Милев, Агенция БЛИЦ, 10 окт. 2013

Г. М. 1809 – Афиш – Иван Маразов – Мистериите на кабирите в Тракия – Регионална библиотека „Захарий Княжески”- Стара Загора и Фондация „Пламък” – Стара Загора

Г. М. 1810 – Покана – Иван Маразов – Мистериите на кабирите в Тракия

Г. М. 1811 – Експресен поетичен албум – Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”, Тридесето издание, 2013

Г. М. 1812 – Афиш – Гео Милеви дни, 2013 – Програма

Г. М. 1813 – Афиш – Нощ на изкуствата, 2013 – Програма

Г. М. 1814 – Афиш – 60 години Къща музей „Гео Милев” – Кръгла маса : Проблеми и перспективи пред литературните музеи в България. Споделяне на полезни практики.

Г. М. 1815 – Програма – Нощ на изкуствата, 2013

Г. М. 1816 – Поздравителен адрес по повод 60 год. Къща музей „Гео Милев” от колегите от Добрич

Г. М. 1817 – Поздравителен адрес по повод 60 год. Къща музей „Гео Милев” от Директора на НЛМ Катя Зографова

Г. М. 1818 – Поздравителен адрес по повод 60 год. Къща музей „Гео Милев” от доц. д-р Соня Пенкова, директор на НВИМ

Г. М. 1819 – Покана Гео Милев – Der Sturm – 26. 09- 15.10.2013

Г. М. 1820- Албум – Гео Милев – Der Sturm, София, 2013

Г. М. 1821 – Афиш – Тържествено честване на 90 год. Септемврийско въстание

Г. М. 1822 – Афиш – Нощ на изкуствата, 2013 – Крум Филипов – Воден знак

Г. М. 1823 – Покана до Георги Янев от Съюза на българските писатели по повод 100 год. на СБП

Г. М. 1824 – Клисуров, Таньо – Хаджихристов възкръсна с томче „Избрано” – nikak.Bg

Г. М. 1825 – Афиш – По следите на литературната памет – Стефанка Кръстева – 119 от рождението на Гео Милев

Г. М. 1826 – Сотирова, Валя – Съпругата на Гео: Целувам нежно очите, и устните, устните – novinata.bg, 2014/ 01/30

Г. М. 1827 – Василева, Валя – Сърдечно те целувам за стореното милосърдие – ПУ „ Паисий Хилендарски”, 10 окт. 2013

Г.М.1828 – Поемата „Септември” в превод на Йозеф Висер , издадена в Холандия

Г.М. 1829 – Афиш – Запознайте се с Гошко – Силвия Чолева

Г. М. 1831- Афиш : Гео Милев и Der Sturm, 2014, Димитровград

Г. М. 1832 – Афиш : Европейска нощ на музеите, 17 май 2014

Г. М. 1833 – Афиш : Нощ на изкуствата, 2014, 26 септември

Г. М. 1834 – Програма : Нощ на изкуствата 2014, 26 септември

Г. М. 1835 – Покана до Валя Сотирова по повод откриването на Къща музей „Гео Милев”, Раднево

Г. М. 1836 – Експресен поетичен албум, 2014 от Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”, Тридесет и първо издание

Г. М. 1837 – Афиш : Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”, 2014

ГМ. 1838 – Афиш : 120 години от рождението на Гео Милев – „Слепите” по Морис Метерлинк

Г.М. 1839 – Програма за „Слепите”- Морис Метерлинк

Г.М.1840 – Информация за „Слепите” – М. Метерлинк в сайта на nikak.bg – изрезка

Г.М. 1841 – Информация от ПРЕСА.bg – Дъб на 114 години пази родния дом на Гео Милев

Г.М. 1842 – Афиш – Премиера на „Знаменити, забравени, забранени” – Катя Зографова

Г.М. 1843 – Книга : „Знаменити, забравени, забранени”

Г.М. 1844 – Бизнес поща, 2. 02- 8.02.15 „Гео Милев и модернизмът”- изрезка

Г.М. 1845 – Пламък, 1, 2015, – Приносен изследователски труд за Гео Милев” – 120 години от рождението на Гео Милев – Валя Сотирова

Г.М.1846 – Гео Милев и изкуството – Ружа Маринска, двуезично издание, 2015

Г.М. 1847 – Първа публикация: Разказ на Пенка Касабова за брат й Гео Милев – по повод 120 години от рождението на Гео Милев – Естетическият гражданин на света – Георги Янев

Г.М. 1848 –Афиш – 120 години от рождението на Гео Милев – 95 години от рождението на Леда Милева

Г.М. 1849 – Факсимиле: Холандец преведе Гео Милев – rakurs.bg

Г.М. 1850 – Факсимиле : Напомняне за непреходното, slovesa.net

Г.М. 1851 – Факсимиле: Холандец прави уникално дарение на бургаската библиотека Public Republic

Г.М. 1852 – Художникът Гео Милев в НДК , vsekiden.com

Г.М. 1853 – Афиш- 120 години от рождението на Гео Милев – „Подражанието на псалтира” и „Назад към човечеството” – Румен Денев

Г.М. 1854 – Афиш, Нощ на музеите и галериите, 2015, 16 май

Г.М. 1855 – Афиш, Европейска нощ на музеите, 16 май 2015

Г.М. 1856 – Програма – Нощ на изкуствата, 2015, 25 септември

Г.М. 1857 – Афиш, Нощ на изкуствата, 25 септември 2015

Г.М. 1858 – Афиш, малък, само с проявите на къща музей „Гео Милев”

Г.М. 1859 –Афиш, Изложба на Рейчъл Бриджит Еванс – Касабова / 1900 – 1993/

Г.М. 1860 –Афиш, Гео-Милеви дни, 2015

Г.М. 1861 – Афиш, Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” – Ст. Загора, 2015 – Тридесет и второ издание

Г.М. 1862 – Страница 3/2013 – Поезия, проза, публицистика, анализи, нови книги – литературно списание

Г.М. 1863 – Пламък, 2, 2015

Г.М. 1864 – Пламък, 3, 2015

Г.М. 1865 – Везни, 7-8, 2014

Г.М. 1866 – Елизабет Кларк, био-библиография – Райна Захариева, изд. „Изкуства”

Г.М. 1867 – Пенка Милева Касабова, био-библиография – Райна Захариева, изд. „Изкуства”

Г.М. 1868 – Der Sturm, Band ІІ : Aufsatze Herausgegeben von Andrea von Hulsen – Esch und Gerhard Finckh, Zentrum der Avantgarde

Г.М. 1869 – Der Sturm, Herausgegeben von Antje Birthalmer und Gerhard Finckh, Zentrum der Аvantgarde

Г.М. 1870 – „Време на конфронтации, време на открития” – Международна конференция XX век, Пети академични пролетни четения, София, 2015, катедра „История на музиката и етномузикология” в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” , проф. д. изк. Стефан Хърков – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – „ Българската

музика, представена в списание Der Sturm”

Г.М. 1871- Ст. „Скандал! Народният театър погреба Гео Милев”, retro.bg, проф. Кортенска

Г. М. 1872 – В. Старозагорски новини, 24.02.2016, ст. „Със стихове спомниха за Гео, почетоха и Дякона”, по повод 121 год. от рождението на Гео Милев

Г. М. 1873 – Афиш – „Опасно честно”, по повод 121 год. от рождението на Гео Милев, гостува Петко Каневски

Г. М. 1874 – Афиш – „Плетачката” от Живка Иванова, премиера

Г. М. 1875 – Афиш – „Писано и неписано”. Живот в провинцията – Георги Янев

Г. М. 1876 – Книга – „Писано и неписано” – Георги Янев

Г. М. 1877 – Афиш – По повод 24 май

Г. М. 1878 – Афиш – Европейска нощ на музеите, 21. V. 2016

Г. М. 1879 – Афиш – Осъдени от съдбата” – Станчо Червенков, премиера

Г. М. 1880 – Афиш – Нощ на изкуствата, 30 септември 2016

Г. М. 1881 – Дипляна – Нощ на изкуствата, 30 септември 2016

Г. М. 1882 – Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”, 2015 , книжка

Г. М. 1883 – Афиш – книга на Минчо Стоилов – „Зимна суша”, октомври 2016

Г. М. 1884 – В. „Моята вяра”, октомври 2016, по повод 100 години от гибелта на Димчо Дебелянов, където е публикувано и едно писмо на Димчо Дебелянов до Гео Милев

Г. М. 1885 – Афиш – премиера на книгата „Покрив (и други основания) от Валентин Дишев

Г. М. 1886 – Афиш – Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”, 2016

Г. М. 1887 – Афиш – премиера на книгата „Лъч от обич” – Йардан Атанасов

Г. М. 1888 – Изрезка от вестник „Литературен глас” , ноември – декември 2016, ксерокопие, по повод представената в музея книга на Радка Баева – „Преди завоя на реката”

Г. М. 1889 – Афиш – премиера на книгата „Не ме е страх” от Христина Димитрова

Г. М. 1890 – Книга – Дългъчева, Мая. Приказки от Оная гора

Г. М. 1891 – Книга – Минков, Маргарит. Весел, гъделичкащ смях. Ч. 1

Г. М. 1892 – Книга – Милева, Леда. Карнавал в гората.

Г. М. 1893 – Книга – Милева, Леда. Цветни приказки.

Г. М. 1894 – Афиш – По повод 122 год. от рождението на Гео Милев: Премиера на книгата „Една и съща река“ – Здравка Евтимова

Г. М. 1895 – Информация за премиерата на книгата „Една и съща река“ на Здравка Евтимова, 30. 01. 2017

Г. М. 1896 – Слово на Мария Донева при представянето на „Една и съща река“

Г. М. 1897 – Афиш – 80 год. от смъртта на Мильо Касабов, Премиера на книгата „Любовни истории от Вавилонската библиотека“ на Валери Стефанов

Г. М. 1898 – Афиш – Дванадесети маратон „Четяща Стара Загора“- Премиера на „Благословени върхове на пръстите“ на Елена Денева

Г. М. 1899 – Афиш – Европейска нощ на музеите

Г. М. 1900 – Афиш – Премиера на „Крайпътна обител“ – Александър Христов

Г. М. 1901 – Покана – 45 години Природоматематическа гимназия „Гео Милев“

Г. М. 1902 – Афиш – Премиера на книгата „Али Безсмъртния“ на Александър Урумов

Г. М. 1903 – Журналистът Стойчо Керев показа филма си „Конспирация 2017“ в Стара Загора, Старозагорски новини, 3 юли 2017

Г. М. 1904 – Книга – Старозагорските дворове. Традиция и приемственост. Тенко Дянков

Г. М. 1905 – Да си спомним за Пенка Касабова – Валя Сотирова, Старозагорски новини, 8 август 2017

Г. М. 1906 – Поетично лято с Леда в двора на Гео – Старозагорски новини, 9 август 2017

Г. М. 1907 – Хлапета превърнаха в сцена двора на Гео Милев. Монитор, 30 август 2017

Г. М. 1908 – Афиш – Премиера на „Премълчана обич“ – Петя Христова

Г. М. 1909 – Афиш – Нощ на изкуствата 2017, 29 септември

Г. М. 1910 – Дипляна – Нощ на изкуствата 2017

Г. М. 1911 – Информация по повод „Геомилеви дни“, 29 септември 2017 – за сайта Ledamileva.com – Долап. БГ

Г. М. 1912 – Програма на Геомилеви дни 2017

Г. М. 1913 – Информация за Тържествената вечер за годишнините от рождението на Гео Милев и Леда Милева

Г. М. 1914 – Информация за Нощта на изкуствата, 12 издание, Христо Маджаров в къщата музей „Гео Милев“

Г. М. 1915 – 60 инициативи събраха хиляди старозагорци в музеи, галерии и клубове, Старозагорски новини, 2 октомври 2017

Г. М. 1916 – Афиш – 5 Октовмри, Ден на Стара Загора

Г. М. 1917 – Афиш – Среща с Мая Вапцарова и „Епоха“ – филм за Никола Вапцаров

Г. М. 1918 – Афиш – Национален младежки конкурс за есе с международно участие 2017

Г. М. 1919 – Афиш – Премиера на „По колко пъти на ден не умираме“ на Тошка Иванова

Г. М. 1920 – Афиш – Моноспектакъл на Георги Арсов „Септември“ по Гео Милев

Г. М. 1921 – Афиш – Амазонският ген на българките , с участието на Галя Маджарова

Г. М. 1922 – Афиш – Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“, 34 издание

Г. М. 1923 – Експресен поетичен албум, Стара Загора 2017 , Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“

Г. М. 1924 – Афиш – 1 Ноември. Ден на народните будители – Премиера на книгата „Поетична палитра“ на Стоян Съргойчев

Г. М. 1925 – Старозагорски новини, бр. 104, /5526/ год. XXІІ, 1 юни 2017 , Най-хубавата сцена в „Чамкория“ е разговорът между бай Славе и майката на Гео Милев, изрезка

Г. М. 1926 – Афиш – Премиера на „Престъпни мисли“ на Пламен Петков

Г. М. 1927 – Zona.bg, януари 2017 – Магическата нишка, която ги привлича – Валя Сотирова

Г. М. 1928 – Афиш – Премиера на романа „Прагът“ на Боян Тончев

Г. М. 1929 – Книга „Сребърно звънче“ – Гео Милев – Леда Милева, изд. „Гео Милев“

Г. М. 1930 – Нови изследвания 7, изд. „Гео Милев“

Г. М. 1931 – Известия на Националния литературен музей, том VІ

Г. М. 1932 – БИО-БИБЛИОГРАФИЯ – Пенка Касабова. Райна Захариева, изд. „Изкуства“

Г. М. 1933 – Кръстева, Стефанка. Студии по музеология, Книга първа

Г. М. 1934 – Сп. „Изгрев“, год. X, бр. 1, 2010-2011 – „Йозеф Висер за Гео Милев и смисъла на изкуството“

Г. М. 1935 – В. „Новината“, 29 декември 2008 – „Още един стих от Гео на японски“

Г. М. 1936 – В. „Новината“, 5 окт. 2011 – Уникално холандско издание за Гео дойде в Стара Загора

Г. М. 1937 – В. „Трета възраст“, бр. 19, 12 – 18. V. 2010 – „Кой е палачът на Гео Милев“

Г. М. 1938 – В. „Труд“, год. LXXІV, бр. 283/21,036/ – Новият носител на Националната награда „Гео Милев“ Иван Гранитски: Гео Милев събуди България за модерната европейска култура, изрезка

Г. М. 1939 – В. „Бизнес поща“, 17.09 – 23.09.2007 – Гео-Милевите дни с богата програма

Г. М. 1940 – В. „Старозагорски новини“, бр. 194 /3113/год. XІІІ – Георги Константинов : Гео Милев е велик пример за днешния ден, изрезка

Г. М. 1941 – Иван Милев, Национална художествена галерия – Каталог 1997, Иван Милев през погледа на съвременниците си /откъси от публикацията/

Г. М. 1942 – Из книгата „Фани Мутафова. Разговори, спомени, срещи“ от Петко Тихолов – За нашите приятели от времето на „новаторството“, където се говори и за Гео Милев

Г. М. 1943 – Юбилейна изложба Иван Милев, София, Галерия „Раковски 125“, окт. 1977, Димитър Аврамов, споменава се и името на Гео Милев

Г.М. 1944 – Из спомените на Мильо Касабов за с. Кючюклери

Г.М. 1945 – Афиш – Ескориал по Мишел дьо Гелдерод, постановка на Стефан Методиев

Г.М. 1946 – Афиш – Дендрариум, Александър Шурбанов – премиера

Г.М. 1947 – Афиш – Моите главоблъсканици, Румен Сомов

ГМ 1948 – Афиш – 99 години от сп. „Везни“ , Среща с д-р Камен Васевски

ГМ 1949 – Афиш – Европейска нощ на музеите, 19 май 2018

ГМ 1950 – Книга – „Възходът на слънчогледите“ – Надежда Стоянова

ГМ 1951 – Афиш – Среща с писателя Владимир Зарев

ГМ 1952 – Афиш – Нова социална поезия

ГМ 1953 – Афиш – „Под дъба на Гео“ – поетичен рецитал с Бойко Ламбовски

ГМ 1954 – Писмо от Леда Милева до Трифон Митев; плик

ГМ 1955 – Афиш – „Пепел от пеперуди“ – Борислав Костов

ГМ 1956 – Книга – „Български дух и европейска мисъл“, 2018; Покана

ГМ 1957 – Книга – „Есенни графики“ – Радка Баева

ГМ 1958 – Афиш – От децата за децата

ГМ 1959 – Афиш – „Необясним захлас“ – Йордан Атанасов

ГМ 1960 – Афиш – „Отворени писма“ – Христо Стоянов

ГМ 1961 – Афиш – „Завой“ Иван С. Вълев

ГМ 1962 – Афиш – По повод 24 май – Премиера на „Белият гарван“ на Румен Денев

ГМ 1963 – Афиш – Изложба: „С български дух и европейска мисъл“

ГМ 1964 – Покана – „С български дух и европейска мисъл“

ГМ – 1965 – Афиш – „Камино“ – Тихомир Иванов

ГМ 1966 – Календарче за 2018 с полезно и поучително съдържание заимствано от Милю Касабов, Година седма

ГМ 1967 – Афиш – Кръгла маса „С поглед в бъдещето“, посветена на 150 год. от рождението на Мильо Касабов

ГМ 1968 – Изрезка от в. 168 часа, 15 – 21 март 2017 – Фотоизложба „Отдаденост“ в къщата музей „Борис Христов“

ГМ 1969 – Изрезка от в. 168 часа, 8 – 14 март 2017 – „Голямата любов на Борис Христов с Пенка Касабова“

ГМ 1970 – Ксерокопие – Иван Милев през погледа на съвременниците си, откъси от публикацията

ГМ 1971 – Гео Милев – „Септемврий“, поема

ГМ 1972 – Афиш – 123 год от рождението на Гео Милев – С участието на Жени Костадинова

ГМ 1973 – Афиш – „Господарят на гледката“ – Виолета Христова

ГМ 1974 – Афиш – Коледно-новогодишни празници – Студентски театър на ВТУ

ГМ 1975 – Ксерокопие – Непознатият Никола Гешев – Андрея Илиев, 4 л.

ГМ 1976 – Афиш – „Българската култура като наследник на Тракия. Древните артефакти – съчетание на минало и настояще“, с участието на д-р Георги Иванов

ГМ 1977 –Афиш – „Поезия и младост. Тайната градина“ , поетичен пърформанс

ГМ 1978 – Афиш – Национален конкурс за написване на авторска приказка

ГМ 1979- Диплянка за Нощ на изкуствата 2018, 28 септември

ГМ 1980 – Афиш – В памет на Венета Вълева – „Завинаги млада“

ГМ 1981 – Афиш – „Щастливи времена“ – Мария Донева

ГМ 1982 – Афиш – Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“, 35 издание

ГМ 1983 – Експресен поетичен албум от НМКП „Веселин Ханчев“, 35 издание

ГМ 1984 – Афиш – 1 ноември, Ден на народнита будители – Премиера на „Хартиен къс“ на Пепа Атанасова

ГМ 1985 – Афиш – Премиера на „Като вик от спомен“ на Емилия Дулчева

ГМ 1986 – Афиш – Премиера на „Смисълът“ на Людмила Филипова

ГМ 1987 – Афиш – Премиера на „Неотминало“ на Александър Чобанов

ГМ 1988 – Афиш – „Босоногото дете“ – Елена Минева

ГМ 1989 – Афиш – Благословени върхове на пръстите“ на Елена Денева

ГМ 1990 – Снимки – посещение на Боян Попов в къща музей „Гео Милев“, 4 бр.

ГМ 1991 – Снимка на сина на Борис, Джордж

Г.М.1992 – Диктофон, който е използвала Станини Дешева при вземането на интервюта от Пенка Касабова

Г.М.1993 – Снимки на Пенка Касабова, Станини Дешева и Йордан Гаврилов; на Пенка Касабова и Йордан Гаврилов ; и Пенка Касабова с бюста на Борис Христов

Г.М. 1994 – Родословно дърво от Пенка Касабова

Г.М. 1995 – Снимки на Пенка Касабова на диск и Флашка с други материали

Г.М. 1996 – АЛТЕРИ, 2019 – Покана за церемонията по връчването на наградите „АЛТЕРИ“ за 2019

Г.М. 1997 – ALTERS

Г.М. 1998 – Афиш – Митко Новков и „От Мърквичка до Минотавъра“

Г.М. 1999 – Афиш – Петър Краевски и „Хумус“

Г.М. 2000 – Афиш – Марек Шинделка и „Картата на Анна“

Г.М. 2001 – Афиш – Що е отечество?-въпросът, който уби Гео Милев

Г.М. 2002 – Афиш – Атанас Капралов и ИПриближаване до взрива“

Г.М. 2003 – Афиш – Цветелина Димитрова и „Няма драма“

Г.М. 2004 – В. „Национална бизнес поща“, 28.01-3.02.2019, бр. 4 , ст. Картина на една изтрадала душа“- Донка Йотова

Г.М. 2005 – Афиш – Европейска нощ на музеите, 18 май 2019

Г.М. 2006 – Афиш – Втори Национален конкурс за написване на авторска приказка 2019

Г. М. 2007 – Покана до Валя Сотирова по повод „170 год. старозагорска църковно-училищна община“

Г.М. 2008 – Диплянка – Програма за Европейската нощ на музеите, 18 май 2019

Г.М. 2009 – Афиш – Ангел Иванов и „Техническа проверка“

Г.М. 2010 – Афиш – Провокациите на Гео Милев в съвремието, с участието на Стефанка Мирчева и Румяна Николаева

Г.М. 2011 – Книга: Атентатът, 25-а. Денят, в който се отвориха портите Адови – Велислава Дърева

Г.М. 2012 – Афиш – Нощ на изкуствата, 2019

Г.М. 2013 – Афиш – Изложбата „Отдаденост“ на музей „Борис Христов“, посветена на Пенка Касабова и любовта й към Борис Христов, 7.10-11.10.2019

Г.М. 2014 – Диплянка за Нощта на изкуствата, 2019, 27 септември

Г.М. 2015 – Афиш – Представяне на книгата „Фини прахови частици“ на Ангел Игов

Г.М. 2016 – Афиш – Представяне на книгата „Млада Виена“ в млада България на Младен Влашки

Г.М. 2017 – Афиш – Представяне на книгата „Сакралните послания в житните кръгове“ – М. Везнева и К. Златев

Г.М. 2018 – Афиш – Представяне на книгата „Двеста линейки в час“ на Йордан Радичков

Г.М. 2019 – Афиш – В памет на Кольо Александров, като част от 36-то издание на НМКП „Веселин Ханчев“ с книгата „Отмествам хоризонта“

Г.М. 2020 – Афиш за 36-то издание на НМКП „Веселин Ханчев“, 2019

Г.М. 2021 – Експресен поетичен албум от НМКП „Веселин Ханчев“, 2019

Г.М. 2022 – В. Телеграф, 10 декември 2019, С нов проект. Гео оживява дигитално

Г.М. 2023 – Писмо до поетесата Леда Милева от проф. Кольо Ст. Колев

Г.М. 2024 – Предмети на Пенка Касабова – дантела – 2 бр., камък – бял, медальон, джобче за съхранение

Г.М. 2025 – Медна възпоменателна монета от серията „Български творци“ , Емисия на БНБ по повод 125 години от рождението на Гео Милев

Г.М. 2026 – Изрезка от вестник – „50 поети с китари в Несебър“

Г.М. 2027 – Афиш за отбелязването на 125 години от рождението на Гео Милев с участието на Румен Леонидов и октет „Св. Йоан Дамаскин“

Г.М. 2028 – „Покаяние Господне“ гостува в дома на Гео Милев във Fakel.bg

Г.М. 2029 – Ксерокопие на статия на Христо Христов в Телеграф, 16.01.2020 – „Деца препълниха дома на Гео Милев за юбилея му“

ГМ 2030 – Гео Милев представен с нова изложба, в. Труд, 06.02.2020, ст. на Анжела Димчева

ГМ 2031 – В. Бизнес поща, 3.02.-9.02. 2020 – „Покаяние Господне“ е новата книга на поета Румен Леонидов, 1 стр.

ГМ 2032 – Покана от СНС – „Пенка Касабова“ и Педагогическия факултет при Тракийския университет по повод откриването на именуваната зала „Пенка Касабова“, 23.09.2015 г.

ГМ 2033 – Поетичен спектакъл „И ний сме дали нещо на света…“ по повод 1 ноември

ГМ 2034 – Талант и власт. Неща премълчавани. Сборник с доклади от Национална литературна конференция

ГМ 2035 – поздравителен адрес по повод откриването на интерактивния екскурзовод от проф. Върляков, 2020 г.

ГМ 2036 – В. „100 вести“, 28 юли 2021 г., ст. „Гео Милев обичал силно кафе, поднесено в японска чаша“ – Валя Сотирова

ГМ 2037 – Експресен поетичен албум, 2020. Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“, Тридесет и седмо издание

ГМ 2038 – Съвместности – Истории на неправителствени организации и неформални групи

ГМ 2039 – Афиш –Международна пътуваща конференция : Живописна България. Български литературни маршрути. 24 – 30.09.2021 г.

ГМ 2040 – Дипляна – Международна пътуваща конференция Живописна България. Български литературни маршрути

ГМ 2041 – Нощ на изкуствата, 25 септември 2021 г.

ГМ 2042 – Есенни литературни дни, 2021, 11.10.-06.11

ГМ 2043 – Нощ на изкуствата, 24 септември 2021

ГМ 2044 – В. „Сега“- Фамилия, ст. „Пенчи бре, чети! А Пенчо пише“ – Николай Искров – за феномена, че освен бащите, пишат и децата

ГМ 2045 – Изрезка от в., 7.6.95, Родният дом на Гео Милев стана кръчма – Христо Христов

ГМ 2046 – Изрезка от в., Ж.Ж. утвърди партийния подход в изкуството – Паун Цонев

ГМ 2047 – В. „Словото днес“, разл. статии, посветени на Гео Милев и Леда Милева: „Личност с прометеева природа“ – Никола Инджов; „В райската градина“ – Панчо Панчев; „Книгата не може да изчезне“- Ивайло Христов разговаря с Леда Милева

ГМ 2048 – Гео Милев 1895-1960, издава редакционна комисия по случай 65 години от рождението

Съдържа: „Неспокойният Гео Милев“ – Христо Радевски

„В ония тревожни години“ – Ангел Каралийчев

Ст. „Поема в синьо“ – Янис Рицос

Ст. „ В къщата на Гео Милев“ – Янко Димов“

Ст. „Гео Милев – художник“ – Димитър Караджов

ГМ 2049 – Страница от сп. „Българо-съветска дружба“, бр. 5/1990 със ст. „Гео Милев – художник. Пъстър детски свят (първите детски илюстрации)- Диана Димих

ГМ 2050 – В. „24 часа“, 16 май 2020 г., страница, ст. Можеше ли да оцелее Гео Милев, ако не беше обжалвал присъдата си – Пенчо Ковачев

ГМ 2051 – Страница от в., 25.01.2000, бр. 19, ст. Празник в календара на българската духовност-  Иван Сарандев

ГМ 2052 – Страница от в. Стандарт , 28 октомври 2017 г. , Иван Гранитски – Приказният свят на Леда Милева

ГМ 2053 – Страница от в. Стандарт, 18 март 2017 г., Иван Гранитски – Самонаблюдаващият се Гео Милев

ГМ 2054 – Две страници от списание  – Невижданата дързост Гео Милев – Людмила Димова

ГМ 2055 – Сп. Tour. Bg- Geo Milev and the Bulgarien :fdernism – By Izidora Angel

ГМ 2056 – Страница от в. Дума, вторник, 1 март 2005 г., Автентичният модернист Гео Милев –  Красимира Коева

ГМ 2057 – Страница от в. Дума, сряда, 12 януари 2005 г., ст. Гео Милев – пламък от съзерцание и действие“ – Надежда Ушева

ГМ 2058 – Страници от в., Бунтът на Гео Милев, бр. 8, 4 март 2005 г.

ГМ 2059 – Страница от в. Дума, събота, 15 януари 2005, ст. Истински естетически Вургилий – Иван Гранитски

ГМ 2060 – „Гео в градската е събитие“, Сега, 3.02.2005, изрезка

ГМ 2061 – Ст. „Да избием клишетата за Гео Милев“- интервю с режисьора и внук на Гео Милев – Андрей Аврамов

ГМ 2062 – Програма : Гео Милев и българският модернизъм  – поетично матине по Антология на злочестата любов

ГМ 2063 – Писмо до г-жа Леда Милева от Трифон Митев, председател на БСП, 21.01.2005

ГМ 2064 – Писмо до г-жа Леда Милева от ЗА Управителен съвет на Фондация „Пламък“

ГМ 2065 – В памет на големия поет Гео Милев по случай 110 год. от рождението му – ст. „Огледалото“ – Елена Шопова

ГМ 2066 – Изрезка от вестник – Авангардно за модернизма – Милена Георгиева

ГМ 2067 – В. Пенсионер, 26.01. – 1.11.2005, Неудържима пламенност – интервю с Леда Милева

ГМ 2068 – Изрезка от вестник  – „Минуват сенки…Чарът на ретрото“

ГМ 2069 – Гео Милев и българският модернизъм – Борис Данков, в. Дума, 29. 01. 2005

ГМ 2070 – Стара Загора почете Гео Милев, в. Дума, 24.01.2005 г.

ГМ 2071 – Факсимиле по повод 110-годишнина от рождението на Гео Милев – Неудържимата пламенност

ГМ 2072 – Изрезка от вестник Импулс, бр. 3, 21.01.2005 – Гео Милев във филателно издание

ГМ 2073 – В. Моята вяра, бр. 7 (9), септември 2003 г. – ст. Месец на кръв, на подем и погром – Петър Велчев, целият брой посветен на събитията в България през 1925 г.

ГМ 2074 – Телеграма по повод 100- год. от рождението на Гео Милев от град Раднево

ГМ 2075 – Покана до Леда Милева от СОУ „Гео Милев“, Раднево, по повод 60 год. гимназиално образование

ГМ 2076 – Писмо до Леда Милева от Полина Златарска, 25.01.2005 г. за вдъхновението й от Гео Милев

ГМ 2077 – Гео Милев . Портрет от Симона Станиславова от СОУ „Гео Милев“, град Раднево

ГМ 2078 – Geo Milev Poematy I proza liryczna, 1971

ГМ 2079 – Gheo Milev Inferno – Settembre 1923, 1972, Sofia. Bulgaria

ГМ 2080 – Gueo Milev – Septiembre – Poema, Sofia press

ГМ 2081 – Geo Milev – The Road to freedom

ГМ 2082 –  Geo Milev  – Septembro

ГМ 2083 – Покана и програма за отбелязването на 100- годишния юбилей на Пенка Касабова на сдружение „Елисавета Кларк и Пенка Касабова“

ГМ 2084 – Обръщение на г-жа Райна Захариева по повод организирането на паметна плоча на Пенка Касабова по случай нейната 100-годишнина, 12.08.2001 г.

ГМ 2085 – Покана от Комитета за честването на 80-годишния билей на П. Касабова, 1 септември 1981 г.

ГМ 2086 – Ст. „100-годишният юбилей на Пенка Милева Касабова“, ксерокопие от „ Образование и квялификация“, март-април 2002 г.

ГМ 2087 – Да си спомним за проф. Джеймс Кларк, в. Детонация, бр. 7, юли 2003 г., ксерокопие

ГМ 2088 – Страници от в. СТарозагорски новини, 22 март 2011 г., ст. „Дариха вещи и книги на сестрата на Гео Милев“

ГМ 2089 – В. Старозагорски новини, 31 март 2011 г., ст. Пенка Касабова, сестрата на Гео Милев, учила със сестрата на Хемингуей

ГМ 2090 – Страница от в. Бизнес поща, 24.04.-1.05.2011 г., интервю с доц. д-р Райна Захариева – 18 % са новите учители. Подготвям книга за Пенка Касабова, която ще представим в Стара Загора за празника на града.

ГМ 2091 – Страница от в. Бизнес поща, 04.04. – 10.04.2011 г., ст. В Стара Загора педагози обсъждаха предучилищното образование

ГМ 2092 – Изрезка, АЗ-БУКИ, 10.10.2007 г. – Маршрути между взрастните и децата

ГМ 2093 – Ксерокопие от ст. „Новатор в предучилищната педагогика“, по повод 105 години от рождението на Пенка Касабова, Учителско дело, бр. 36, 20.11.2006 г.

ГМ 2094 – Изрезка от в. БД „Утро“, 10 окт. 2005 г., ст. „Педагози с предложения до министъра на образованието“

ГМ 2095 – Страница от в. Всичко за жената, 21-27 август 2003 г., Пенка Касабова обичала до гроб без венчило – Юлиана Костова

ГМ 2096 – Изрезка от в. Вестник за жената, 31 януари – 6 февруари 2002 г. ст. „Мамо, татко, хайде на училеще!“ – Вера Дачева

ГМ 2097 – Страница от в. АЗ БУки, 24-30 октомври 2001, ст. За модерното образование  – Заря Калева

ГМ 2098 – В. Република, събота 11 август 2011, ст.- Българи ще учат в Чикаго със стипендия на нейно име; по повод 100 години от рождението на педагожката Пенка Касабова

ГМ 2099 – В. АЗ БУки – ст. Сърце –олтар за просветата, по повод 100 години от рождението на Пенка Касабова – Слово на проф. д. п.н. Стоянка Жекова пред юбилейния научен форум, посветен на Пенка Касабова

ГМ 2100 – Ксерокопие от сп. Европа 2001, 1995, № 7,  – интервю : „Бог изгражда мост под краката на този, който има куража да стъпи в неизвестното“ – интервю на Катя Кузмова с Пенка Касабова за Борис Христов

ГМ 2101 – Месечно научно-методическо списание „Предучилищно възпитание“, 9/2000 – с информация за смъртта на Пенка Касабова на 12.09.2000 г.

ГМ 2102 – Страница от в. Труд, четвъртък, 14 септември 2000 г., с информация за смъртта на Пенка Касабова

ГМ 2103 – В. АЗ БУки, бр. 38, 2000 г., с информация за смъртта на Пенка Касабова „Последно сбогом на Пенка Касабова“ – Райна Захариева, д-р по психология

ГМ 2104 – Страница от в. Труд, бр. 38, 21-27 септември, Последното интервю на Пенка Касабова : Моята любов са градините с деца

ГМ 2105 – Ксерокопие от страница Вестник за жената, 1-7 юли 1998 г. – За мен работата с децата бе богослужение

ГМ 2106 – Страница от в. Труд, събота, 16 ноември 1996 г., интервю с Пенка Касабова – „Исках да следвам астранамия, а станах детска учителка“

ГМ 2107 – Страници от в. Дума, 22 август 1998 г., интервю с Пенка Касабова – Гео Милев беше цял вулкан от таланти

ГМ 2108 – Ксерокопие от в. Континент, 24 авг.1993 г., интервю с Пенка Касабова – Исках да направя с живота си нещо особено и като се обърна назад, за нищо не съжалявам

ГМ 2109 – Ксерокопие на страница от в. Труд, 18-21 окт. 1991 – Лелята на Хемингуей научи сестрата на Гео Милев как се разказват приказки

ГМ 2110 – Ксерокопие от в. Мир, 20.ХІІ.1991 г., ст. Детските градини „киндергартен“ и Пенка Касабова

ГМ 2111 – Ксерокопие на интервю с Пенка Касабова, 16.VІІІ.1992 г., – История на фона на историят

ГМ 2112 – Изрезка от вестник – Признателността –най-големият празник, по повод 80-год. Пенка Касабова сред своите 260 възпитанички

ГМ 2113 – 50 години НХГ – Дарители, Дарения, май-август, 1999 г., Пенка Касабова е една от дарителките

ГМ 2114 – Завет от Пенка Касабова, в качеството си на пожизнен секретар на Фондация по предучилищно възпитание, с който предава длъжността си на д-р Райна Захариева, с подпис на Пенка Касабова

ГМ 2115 – Бланка на Фондацията за предучилищното образование

ГМ 2116 – Спомен на Мирчо Сливенски за Пенка Касабова

ГМ 2117 – Биографична справка на Бистра Аврамова

ГМ 2118 – Слово произнесено на прощаването с Пенка Касабова

ГМ 2119 –  Десет приказки разказани от Пенка Касабова

ГМ 2120 – Сп. Пламъче, 1976, кн.9, ХХХІ – Пенка Касабова – Аз бях при индианците от племето чироки

ГМ 2121 – Размисли на Пенка Касабова за естетическото възпитание на децата и на обществото като цяло

BE WHERE EVERYBODY WANTS TO BE

welcome to the vip

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus arcu odio, dapibus eu vulputate eu, gravida ac diam. Sed placerat, nisl eget facilisis lacinia, augue nisi tincidunt est, sed sodales lectus nunc eget ipsum. Nulla facilisi. Nulla tempor est et mollis consequat. Aliquam erat volutpat.

membership perks

  • unlimited champagne bar access

  • guest list for all events
  • exclusive bar tab
  • vip lounge access
  • table service in the vip lounge
Join The Club

UPCOMING

guest list events

вИЖ ВСИЧКИ СЪБИТИЯ