Зарежда Събития

„Вокалното стихосложение“ е новата книга на поета Румен Денев.(Университетско издателство „Паисий Хилендарски). Редактор на книгата е доц. д-р Красимира Чакърова, а художник – Стефан Христов. „Вокалното стихосложение“ е изследване, което хвърля светлина върху „лабораторията“ на поетическата метафония от гледна точка на твореца, като по този начин е направен опит да се потвърди тезата, че звукописът е съзнателна творческа стратегия. Звуковата организация сама по себе си няма понятиен смисъл, а е средство за вдъхновяване на читателя (слушателя) при възприемане на съдържателните образи-мисли, според автора.

Румен Денев твърди, че вокалното стихосложение е ново изобретение, неизползван досега принцип на акцентна метафония, която се превръща в организиращ фонетичен механизъм при поетическата реч.

„Сами по себе си гласните звуци нямат смисъл като отделни фонеми, но тъй като могат да се асоциират с определени междуметия, то външната звукова форма при вокалното стихосложение става вътрешна по асоциативен път – заради емоционалните препратки“, подчертава Румен Денев.

Билети: Вход свободен

 

Go to Top