Литературно-критическият сборник „Българската литературна критика за Гео Милев” излиза през 1985 година във връзка със 60 години от гибелта на поета и 90 години от рождението му. Съставител на сборника е проф. Георги Марков. Рецензенти – Иван Попиванов и Розалия Ликова. Излиза в издателство „Наука и изкуство”

Васил Пундев

„Хайнрих Хайне” – Избрани песни и романси

Николай Райнов

„Мъртвешки танц” на нашата сцена

Людмил Стоянов

„Жестокият пръстен”

Константин Гълъбов

„Жестокият пръстен” от Гео Милев

Васил Пундев

„Пол Верлен” – избрани стихотворения

Божан Ангелов

Критически бележник

Владимир Василев

16 поеми от Верхарн. Превел Гео Милев

Божан Ангелов

Алманах „Везни”

Иван Радославов

Една „Антология на българската поезия”

Людмил Стоянов

Гео Милев: „Септември”

Георги Бакалов

Една героична поема

Георги Бакалов

„Антология на българската поезия”

Михаил Арнаудов

Духът на българската поезия

Васил Пундев

Гео Милев

Георги Бакалов

Лебедовата песен на един поет

Асен Златаров

Човекът

Георги Бакалов

Гео Милев. В началото на пътя

Пенчо Пенев

Гео Милев като литературен критик

Людмил Стоянов

Гео Милев

Кръстьо Генов

Маяковски и Гео Милев

Николай Дончев

Цанко Церковски на френски език

Николай Лилиев

За Гео Милев

Георги Цанев

Идейно-творческия път на Гео Милев

Здравко Петров

Гео Милев

Георги Марков

Гео Милев

Веселин Андреев

Дръзновен и силен

Николай Янков

Гео Милев. Пътят му към творчеството за деца

Ангел Анчев

Гео Милев за Ленин и за съветската литература

Иван Бурин

Поемата на Гео Милев

Пантелей Зарев

Жестокият пръстен на Гео Милев

Радосвет Коларов

Структура на идейно-художествения свят в поемата на Гео Милев „Септември”

Розалия Ликова

Гео Милев

Любен Любенов

Римите в поемата „Септември”

Владимир Свинтила

Гео Милев като преводач

Стоян Илиев

Гео Милев и българските символисти