музей | биография | творчество | за Гео Милев | преводи на творчеството


124 години от рождението на Гео Милев

18:00 часа на 23.01.2018

124 години

"Що е отечество? - Въпросът, който уби Гео Милев" е спектакъл за конфликта между Егото на отделната личност и обществото, което не иска да приеме другостта, истинската вътрешна идентичност на личността, която има свое автентично душевно пространство. Това е спектакъл вик: "Аз не съм това, което знаете за мен". Спектакъл порив: "Вземи, отнеси ме през пламък и вихри гръмовни. Ела...". Спектакъл - лозунг : "Долу Бог". Спектакъл заклинание : "Кръг подир кръг, девет кръга от мъка". Спектакъл смирение: "Ние вървим тихо през снега. Тихо с нашето дълбоко щастие. Вървим като по цветя".

Театър Лаборатория "Алма Алтер" е театърът на Софийския университет, чиято философия се основава на естетиката, теорията и практиката на българския театрален реформатор Гео Милев. Театърът е силно интерактивен - публиката е основен участник във всяко представление. Той е синкретичен, авторски, силно неконвенционален, интерактивен и дързък.

  ПРЕДИШНО СЪБИТИЕ